Tworzenie i edytowanie wymiarów i danych niestandardowych

Wymiary i dane niestandardowe są jak domyślne wymiary i dane na koncie Analytics, z tą różnicą, że tworzysz je samodzielnie. Możesz ich używać do gromadzenia i analizowania danych, których Analytics nie śledzi automatycznie.

Wymiary i dane niestandardowe ustawia się na poziomie usługi na koncie Analytics. Aby tworzyć lub edytować wymiary i dane niestandardowe usługi, musisz mieć uprawnienia do edycji.

Tworzenie wymiarów lub danych niestandardowych jest procesem dwuetapowym. Po pierwsze, skonfiguruj wymiary lub dane niestandardowe dla usługi. Następnie zmodyfikuj swój kod śledzenia. Wykonaj te czynności po kolei.

Tematy w tym artykule:

Konfigurowanie wymiarów niestandardowych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i otwórz usługę, do której chcesz dodać wymiary niestandardowe.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Niestandardowe definicje > Wymiary niestandardowe.
 4. Kliknij Nowy wymiar niestandardowy.
 5. Podaj nazwę.
  Może to być dowolny ciąg znaków, jednak najlepiej użyć nazwy niepowtarzalnej, która nie pomyli Ci się z innymi wymiarami czy danymi w raportach.
 6. Wybierz Zakres.
  Wybierz poziom śledzenia: Trafienie, Sesja, Użytkownik lub Produkt. Zapoznaj się z podręcznikiem programisty, by dowiedzieć się więcej o zakresie i o tym, jak przetwarzamy wymiary niestandardowe.
 7. Zaznacz pole Aktywny, by rozpocząć zbieranie informacji i natychmiast zobaczyć utworzony wymiar w swoich raportach. Aby utworzyć nieaktywny wymiar, usuń zaznaczenie.
 8. Kliknij Utwórz.

Konfigurowanie danych niestandardowych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i otwórz usługę, do której chcesz dodać dane niestandardowe.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Niestandardowe definicje > Dane niestandardowe.
 4. Kliknij przycisk Nowe dane niestandardowe.
 5. Podaj nazwę.
  Może to być dowolny ciąg znaków, jednak najlepiej użyć nazwy niepowtarzalnej, która nie pomyli Ci się z innymi wymiarami czy danymi w raportach.
 6. W menu Typ formatowania wybierz Liczba całkowita, Waluta lub Czas.
  Liczba całkowita może być dowolną liczbą. Rodzaj waluty będzie odpowiadać ustawieniom widoku (np. PLN, USD itp.) i należy go wpisać w postaci liczby dziesiętnej. Czas podaj w sekundach – w raportach pojawia się on w formacie gg:mm:ss.
 7. Zaznacz pole Aktywna, by zacząć zbierać informacje i natychmiast zobaczyć te dane w swoich raportach. Aby utworzyć dane, ale ich nie uaktywniać, usuń zaznaczenie wspomnianego pola.
 8. Kliknij Utwórz.

Modyfikacja kodu śledzenia

Po utworzeniu wymiarów lub danych niestandardowych w usłudze musisz jeszcze zmodyfikować swój kod śledzenia. Tę operację najlepiej zlecić doświadczonemu programiście. Wykonaj instrukcje opisane w podręczniku programisty dla odpowiedniego środowiska:

Edytowanie wymiarów i danych niestandardowych

Raz utworzonych wymiarów i danych niestandardowych nie da się usunąć, ale można wrócić do tych ustawień na koncie i je edytować. Aby przestać używać istniejącego już wymiaru niestandardowego, odznacz pole wyboru Aktywna i kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?