Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Aangepaste dimensies en statistieken maken en bewerken

Aangepaste dimensies en aangepaste statistieken verschillen niet wezenlijk van de standaarddimensies en -statistieken in uw Google Analytics-account, behalve dat u ze zelf maakt. U kunt ze gebruiken om gegevens die Analytics niet automatisch bijhoudt, te verzamelen en te analyseren.

Aangepaste dimensies en statistieken worden ingesteld op propertyniveau in een Analytics-account. U moet de rol Bewerker hebben voor de property om aangepaste dimensies en statistieken te maken of te bewerken.

De procedure voor het maken van aangepaste dimensies of statistieken bestaat uit 2 stappen. Allereerst stelt u de aangepaste dimensie of aangepaste statistiek in uw property in. Vervolgens wijzigt u uw trackingcode. Voer de volgende stappen uit, in de aangegeven volgorde:

In dit artikel:

Aangepaste dimensies instellen

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waaraan u aangepaste dimensies wilt toevoegen.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Aangepaste definities > Aangepaste dimensies.
 4. Klik op Nieuwe aangepaste dimensie.
 5. Voeg een Naam toe.
  Dit kan elke tekenreeks zijn, maar u kunt het beste een unieke naam kiezen, zodat u de naam niet verwart met een andere dimensie of statistiek in uw rapporten.
 6. Selecteer het bereik.
  Kies of u het niveau Hit, Sessie, Gebruiker of Product wilt bijhouden. In onze handleiding voor ontwikkelaars leest u meer informatie over bereik en over hoe aangepaste dimensies worden verwerkt.
 7. Vink het selectievakje Actief aan om gegevens te verzamelen en om de dimensie meteen in uw rapporten te zien. Verwijder het vinkje om de dimensie te maken, maar deze inactief te laten.
 8. Klik op Maken.

Aangepaste statistieken instellen

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waaraan u aangepaste statistieken wilt toevoegen.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Aangepaste definities > Aangepaste statistieken.
 4. Klik op de knop Nieuwe aangepaste statistiek.
 5. Voeg een Naam toe.
  Dit kan een willekeurige tekenreeks zijn, maar u kunt het beste een unieke naam kiezen, zodat u de naam niet verwart met een andere dimensie of statistiek in uw rapporten.
 6. Selecteer in het dropdownmenu Opmaaktype een geheel getal, valuta of tijd.
  Een geheel getal kan een willekeurig getal zijn. Het valutatype komt overeen met de weergave-instellingen (bijv. USD, Yen, enzovoort) en moet worden opgegeven als decimaal getal. U kunt tijd opgeven in seconden, maar de tijd wordt weergegeven als uu:mm:ss in uw rapporten.
 7. Vink het selectievakje Actief aan om gegevens te verzamelen en de statistiek meteen in uw rapporten te zien. Wilt u de statistiek maken, maar moet deze inactief blijven, dan schakelt u het selectievakje uit.
 8. Klik op Maken.

Uw trackingcode wijzigen

Nadat u aangepaste dimensies of statistieken heeft gemaakt in uw property, moet u ook uw trackingcode aanpassen. Deze procedure moet worden voltooid door een ontwikkelaar. Volg de instructies in de handleiding voor ontwikkelaars voor uw specifieke omgeving:

Aangepaste dimensies en statistieken bewerken

Aangepaste dimensies en statistieken kunnen niet worden verwijderd nadat ze zijn gemaakt, maar u kunt wel teruggaan naar deze instellingen in uw account om ze te beheren en te bewerken. Als u wilt stoppen met het gebruik van een bestaande aangepaste dimensie, vinkt u het selectievakje Actief uit en klikt u op Opslaan.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false