Vytváření a úpravy vlastních dimenzí a metrik

Vlastní dimenze a vlastní metriky se podobají výchozím dimenzím a metrikám v účtu Analytics, jen si je vytváříte sami. Můžete je využít ke shromažďování a analýze údajů, které služba Analytics automaticky neměří.

Vlastní dimenze a metriky se nastavují na úrovni služby v účtu Analytics. Pokud chcete vytvářet nebo upravovat vlastní dimenze či metriky, musíte mít ve službě oprávnění k úpravám.

Vytváření vlastních dimenzí nebo metrik probíhá ve dvou krocích. Nejprve ve službě nastavíte vlastní dimenzi nebo metriku. Pak upravíte měřicí kód. Kroky je třeba provést v následujícím pořadí:

Obsah tohoto článku:

Nastavení vlastních dimenzí

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte na službu, do níž chcete přidat vlastní dimenze.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Vlastní definice > Vlastní dimenze.
 4. Klikněte na + Nová vlastní dimenze.
 5. Zadejte Název.
  Může se jednat o jakýkoli text, doporučujeme však použít jedinečný název, aby nedocházelo k záměně s jinou dimenzí nebo metrikou v přehledech.
 6. Vyberte Rozsah.
  Vyberte měření na úrovni požadavků na server, návštěv, uživatelů nebo služby. Další informace o rozsahu a o zpracování vlastních dimenzí naleznete v příručce pro vývojáře.
 7. Zaškrtněte pole Aktivní a můžete začít shromažďovat údaje a zobrazovat dimenzi v přehledech. Chcete-li dimenzi vytvořit, ale ponechat ji neaktivní, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
 8. Klikněte na Vytvořit.

Nastavení vlastních metrik

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte na službu, do níž chcete přidat vlastní metriky.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Vlastní definice > Vlastní metriky.
 4. Klikněte na tlačítko Nová vlastní metrika.
 5. Zadejte název.
  Může se jednat o jakýkoli text, doporučujeme však použít jedinečný název, aby nedocházelo k záměně s jinou dimenzí nebo metrikou v přehledech.
 6. V rozbalovací nabídce Typ formátování vyberte Celé číslo, Měna, nebo Čas.
  Celé číslo může být libovolné. Typ měny bude odpovídat nastavení výběru dat (tj. USD, Kč apod.). Částka musí být zadána jako desetinné číslo. Čas zadávejte v sekundách, v přehledech však bude uveden ve formátu hh:mm:ss.
 7. Zaškrtněte políčko Aktivní a můžete začít shromažďovat údaje a zobrazovat metriku v přehledech. Chcete-li metriku vytvořit, ale ponechat ji neaktivní, zaškrtnutí políčka zrušte.
 8. Klikněte na Vytvořit.

Úprava měřicího kódu

Poté, co vytvoříte vlastní dimenze nebo metriky, ještě musíte upravit měřicí kód. To by měl udělat kvalifikovaný vývojář. Pokyny pro konkrétní prostředí naleznete v příručce pro vývojáře:

 • Měření webu: pro Universal Analytics (pokud používáte knihovnu gtag.js)
 • Měření mobilních aplikací: pro mobilní aplikace pro Android a iOS

Úpravy vlastních dimenzí a metrik

Vlastní dimenze a metriky nelze po vytvoření smazat, pokud je však chcete spravovat nebo upravit, stačí přejít zpět k těmto nastavením v účtu. Chcete-li některou ze stávajících vlastních dimenzí přestat používat, zrušte zaškrtnutí políčka Aktivní a klikněte na Uložit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?