Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени

Прилагођени аспекти и показатељи

Укључивање нестандардних података у извештаје.

Прилагођени аспекти и прилагођени показатељи су налик подразумеваним аспектима и показатељима на налогу Аналитике, с том разликом што их правите сами. Помоћу њих можете да прикупљате и анализирате податке које Google аналитика не прати аутоматски.

У овом чланку:

Преглед

Прилагођени аспекти и показатељи вам омогућавају да комбинујете податке Google аналитике са подацима изван Google аналитике, нпр. са подацима о управљању односима са клијентима. На пример:

 • Ако складиштите податке о категорији пола пријављених корисника у систему за управљање односима са клијентима, можете да комбинујете ове информације са подацима Google Аналитике да бисте видели Приказе странице према категорији пола.

 • Ако сте програмер игара, показатељи као што су „завршени нивои“ или „рекорд“ могу да буду релевантнији за вас од унапред дефинисаних показатеља попут Приказа екрана. Ако пратите ове податке помоћу прилагођених показатеља, можете да пратите напредак у односу на најважније показатеље путем прилагођених извештаја који су флексибилни и прегледни.

Прилагођени аспекти могу да се приказују као примарни аспекти у прилагођеним извештајима. Можете да их користите и као сегменте и секундарне аспекте у стандардним извештајима.

Предуслови

Прилагођени аспекти и показатељи су доступни само за производе који су омогућени за Универзалну аналитику или садрже барем један приказ за извештавање о апликацији. Пакет за развој софтвера Google аналитике за Android и iOS (верзије 2.x или новије), analytics.js и Measurement Protocol подржавају прилагођене аспекте и показатеље.

Прилагођени аспекти и показатељи захтевају додатно подешавање на налогу Аналитике и у коду за праћење. Када довршите оба корака подешавања, можете да их користите у извештајима.

Ограничења и упозорења

У сваком производу је за различите прилагођене аспекте доступно 20 индекса и 20 индекса за прилагођене показатеље. Премијум налози имају доступних 200 индекса за прилагођене аспекте и 200 за прилагођене показатеље.

Прилагођене аспекте не можете да избришете, али можете да их онемогућите. Избегните поновно коришћење прилагођених аспеката. Када измените назив, опсег и вредност прилагођеног аспекта, старе и нове вредности се могу упарити са називом старог или новог аспекта. Овим се подаци у извештају обједињују на начин да се филтером не могу прецизно раздвојити.

Животни циклус прилагођених аспеката и показатеља

Животни циклус прилагођеног аспекта или показатеља има четири фазе:

 • Конфигурација – дефинисање прилагођених аспеката и показатеља помоћу индекса, назива и других својстава попут опсега.
 • Прикупљање – слање вредности прилагођених аспеката и показатеља Google аналитици из примене.
 • Обрада – подаци се обрађују помоћу дефиниција прилагођених аспеката и показатеља, као и било којих филтера приказа за извештавање.
 • Извештавање – прављење нових извештаја помоћу прилагођених аспеката и показатеља у корисничком интерфејсу Google аналитике.

Конфигурација

Да бисте могли да шаљете вредности прилагођених аспеката и показатеља Google аналитици, они прво морају да буду дефинисани у одељку „Производ Google аналитике“. Сваки производ Google аналитике има 20 расположивих индекса за прилагођене аспекте и још 20 расположивих индекса за прилагођене показатеље.

Када дефинишете прилагођени аспект или показатељ, наведите његов назив и друге вредности конфигурације у одређеном индексу. Прилагођени аспекти имају следеће вредности конфигурације:

 • Назив – назив прилагођеног аспекта, онако како ће се приказивати у извештајима.
 • Опсег – прецизира на које податке ће се примењивати прилагођени аспекти или показатељи. Сазнајте више о опсегу.
 • Активно – показује да ли ће се вредност прилагођеног аспекта или показатеља обрађивати. Неактивни прилагођени аспекти могу и даље да се приказују у извештавању, али њихове вредности се неће обрађивати.

Прилагођени показатељи имају следеће вредности конфигурације:

 • Назив – назив прилагођеног показатеља, онако како ће се приказивати у извештајима.
 • Тип – одређује како ће се вредност одређеног прилагођеног показатеља приказивати у извештајима.
 • Минимална/максимална вредност – минималне и максималне вредности које ће се обрађивати и приказивати у извештајима.
 • Активно – да ли ће се вредност прилагођеног показатеља обрађивати. Неактивни прилагођени показатељи могу и даље да се приказују у извештавању, али њихове вредности се неће обрађивати.

Прилагођени аспекти и показатељи се могу дефинисати у корисничком интерфејсу Google аналитике.

Пошто дефинишете прилагођени аспект или показатељ, избегавајте да мењате назив или опсег када је то могуће. Погледајте чланак Разматрања примене да бисте сазнали више о томе како промене ових вредности могу да утичу на извештавање.

Прикупљање

Вредности прилагођених аспеката и показатеља се у време прикупљања шаљу Google Аналитици, у виду пара који се састоји од параметара индекса и вредности. Параметар индекса одговара индексу прилагођеног аспекта или показатеља који је дефинисан у фази Конфигурације.

За разлику од других врста података, прилагођени аспекти и показатељи се шаљу Google аналитици као параметри који су повезани са другим погоцима, попут приказа странице, догађаја или трансакција е-трговине. Као такве, вредности прилагођених аспеката или показатеља треба да се подесе пре него што се обави позив праћења, како би та вредност била послата Google аналитици.

На пример, ако желите да подесите вредност прилагођеног аспекта, кôд би могао да изгледа овако:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Подесите вредност за прилагођени аспект у индексу 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Пошаљите вредност прилагођеног аспекта са поготком приказа странице.
ga('send', 'pageview');

Типови прилагођених показатеља

Прилагођени показатељи типа „Цео број“ или „Време“ би требало да се шаљу помоћу целих бројева, док прилагођени показатељи типа „Валута“ могу да се шаљу као фиксне децималне вредности које одговарају локалној валути.

Обрада

Када се обрађују прилагођени аспекти, опсег одређује на које поготке ће се примењивати одређена вредност прилагођеног аспекта, док филтери приказа одређују који погоци и вредности повезане са њима ће бити обухваћене на крају у Извештавању.

Опсег и приоритет

Опсег одређује који погоци ће бити повезани са одређеном вредношћу прилагођеног аспекта. Постоје четири нивоа опсега: производ, погодак, сесија и корисник:

 • Производ – вредност се примењује на производ за који је подешена (само за побољшану е-трговину).
 • Погодак – вредност се примењује на појединачни погодак за који је подешена.
 • Сесија – вредност се примењује на све поготке у једној сесији.
 • Корисник – вредност се примењује на све поготке у актуелној сесији и будућим сесијама, све док се вредност не промени или док прилагођени аспект не постане неактиван.
Опсег на нивоу производа

Када прилагођени аспект има опсег на нивоу производа, вредност се примењује само на производ за који је подешена та вредност. Пошто једним поготком може да се пошаље више производа, прилагођени аспекти са опсегом на нивоу више производа могу да се пошаљу једним поготком.

Опсег на нивоу поготка

Када прилагођени аспект има опсег на нивоу поготка, вредност се примењује само на погодак за који је подешена та вредност. Ово је приказано на Слици A, Слици Б и Слици В у наставку:

Слика A: Корисник шаље два поготка (П1, П2). П2 има ПА1 вредност A. Та вредност се примењује само на П2.


Слика Б: Корисник шаље трећи погодак (П3). П3 нема ПА вредност.


Слика В: Корисник шаље четврти погодак (П4). П4 има ПА1 вредност Б. Та вредност се примењује само на П4.


Опсег на нивоу сесије

Када су две вредности са опсегом сесије подешене у истом индексу у сесији, последња подешена вредност добија приоритет и примењује се на све поготке у тој сесији. На слици Г у наставку, скуп најновијих вредности је заменио све претходне вредности за тај индекс.

Слика A: Корисник шаље погодак (П1) без ПА вредности.


Слика Б: У оквиру исте сесије, корисник шаље други погодак (П2) са вредношћу ПА1 која је подешена на A. Опсег сесије доводи до тога да и вредност A буде примењена на П1.


Слика В: Корисник шаље трећи погодак (П3). Иако не постоји ПА1 вредност која се шаље са П3, због опсега сесије вредност A се аутоматски примењује на П3.


Слика Г: Корисник шаље четврти погодак (П4) са новом ПА1 вредношћу Б. Опсег сесије примењује вредност Б на све поготке у сесији и замењује вредност A у претходним погоцима.


Опсег на нивоу корисника

На крају, уколико су две вредности прилагођеног аспекта у опсегу корисника подешене у оквиру исте сесије, последња подешена вредност има приоритет за актуелну сесију и примењује се на будуће сесије за тог корисника.

На слици Б у наставку, ПА вредност А се примењује на све поготке у сесији 2, исто као ПА на нивоу сесије. Међутим, на слици В, за разлику од опсега на нивоу сесије, ПА вредност А наставља да се примењује на поготке у трећој сесији зато што ПА1 има опсег на нивоу корисника:

Слика A: Корисник има сесију са три поготка (П1, П2, П3). Ниједна ПА вредност није подешена.


Слика Б: Исти корисник се враћа и има још једну сесију, са још три поготка. ПА1 вредност је подешена на A у П3. ПА1 вредност се затим примењује на све поготке у сесији.


Слика В: Корисник се враћа и има трећу сесију, са још три поготка. Опсег на нивоу корисника за ПА1 доводи до тога да се вредност А примењује на све поготке у сесији 3.

Филтери

Филтери приказа могу да остваре интеракцију са прилагођеним аспектима и показатељима на неколико начина.

Свака појединачна вредност прилагођених аспеката и показатеља је повезана са поготком који је остварила, без обзира на њен опсег. Ако се тај погодак филтрира помоћу филтера приказа, прилагођени аспект или показатељ такође може да се филтрира, у зависности од његовог опсега:

 1. Опсег поготка: Прилагођени аспекти са опсегом поготка и прилагођени показатељи се филтрирају ако је и погодак са којим су повезани био филтриран.
 2. Опсег сесије или корисника: Прилагођени аспекти у опсегу корисника или сесије се не филтрирају чак и ако се погодак са којим су повезани филтрира. Њихове вредности ће се и даље примењивати на све поготке у актуелној сесији, као и у будућим сесијама, ако аспект има опсег корисника.

Прилагођени аспекти се могу користити и за прављење филтера приказа. То ће довести до тога да се погоци филтрирају у складу са опсегом прилагођеног аспекта. На пример, филтрирање према вредности прилагођеног аспекта у опсегу корисника ће филтрирати актуелну сесију и будуће сесије од скупа корисника који су повезани са том вредношћу.

Извештавање

Пошто се заврше прикупљање, конфигурација и друге фазе процеса обраде, прилагођени аспекти и показатељи постају доступни путем корисничког интерфејса за извештавање.

Прилагођени аспекти и показатељи су доступни у прилагођеним извештајима и доступни су за коришћење са напредним сегментима. Прилагођени аспекти могу да се користе и као секундарни аспекти у стандардним извештајима.

Примери

Следећи примери показују како програмери игара могу да користе прилагођене аспекте и показатеље да би сазнали више о понашању играча.

Програмер игара је недавно објавио нову игру.

Актуелна примена Google аналитике прати приказ екрана сваки пут када корисник игра неки ниво игре. Програмер већ зна колико пута су корисници играли сваки ниво. Сада жели да одговори на нека сложенија питања:

 1. Колико пута су корисници играли лаке нивое у односу на нивое средње тежине или тешке?
 2. Колико нивоа су корисници играли сваког дана у 3 дана бесплатног пробног периода?
 3. Колико нивоа су корисници играли у пробном периоду у односу на кориснике који су платили за игру?

Да би добио одговоре на ова питања, он користи прилагођене аспекте за прављење нових група погодака, сесија и корисника.

Поред тога, да би побољшао кориснички доживљај, програмер продаје неке додатне функције као што су „појачања“. Програмер већ користи поља за категорију и варијанте, али жели додатно поље за мерење интензитета купљеног појачања. На овај начин програмер ће моћи да одреди да ли су одређени интензитети појачања популарнији од других.

Опсег на нивоу поготка

Погледајмо пример који показује како програмер игара може да користи прилагођене аспекте на нивоу поготка да би сазнао колико су нивоа различите тежине – лаки, средњи и тешки – корисници играли.

Помоћу приказа екрана програмер већ прати колико пута су корисници играли сваки ниво. Сада жели да зна који ниво тежине су играли најчешће.

Извештај ће изгледати овако:

ТежинаПрикази екрана
лако 
средње 
тешко 

Пре коришћења прилагођених аспеката, програмер је могао да види укупан број приказа екрана према нивоу, али није могао да групише те приказе екрана према тежини.

Помоћу прилагођеног аспекта на нивоу поготка тежина може да се повеже са сваким појединачним приказом екрана, што омогућава да извештаји обухвате ниво тежине који су корисници најчешће играли.

Зашто би требало да користите опсег на нивоу поготка?

Корисник може да игра неколико нивоа у току једне сесије. Коришћење опсега на нивоу поготка значи да ће се вредност за тежину повезивати само са приказом екрана са којим се шаље. То обезбеђује да сваки приказ екрана за ниво може да се повеже са јединственом тежином.

Конфигурација

Први корак у примени прилагођеног аспекта је да се он дефинише у подешавањима производа у одељку „Администратор“ Google аналитике. За овај пример дефиниција прилагођеног аспекта изгледа овако:

Индекс1
НазивТежина
ОпсегПогодак
Активнотачно

Прикупљање

У оквиру игре програмер већ прати сваки ниво помоћу приказа екрана. Да би повезао одређени ниво тежине са сваким појединачним нивоом игре, вредност прилагођеног аспекта мора да се подеси непосредно пре позива, како би пратила приказе екрана.

Примена може да изгледа овако:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Подесите вредност за прилагођени аспект у индексу 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Пошаљите вредност прилагођеног аспекта са поготком приказа странице.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

У овом примеру прилагођени аспект је подешен непосредно пре праћења приказа екрана за ниво. То повезује тежину са приказом екрана и омогућава да се погоци приказа екрана групишу према тежини у извештајима.

Обрада

Када се погоци прикупе и пошаљу Google аналитици, подаци се обрађују и вредности прилагођених аспеката се примењују на поготке у складу са њиховим опсегом.

На пример, подаци који су прикупљени за једног играча, са једном сесијом, који је играо 6 нивоа, изгледају овако:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Имајте на уму да коришћење опсега на нивоу поготка обезбеђује да се свака појединачна вредност за тежину повеже само са приказом екрана са којим се шаље.

Извештавање

Пошто је сваки приказ екрана повезан са одговарајућом вредношћу за тежину нивоа, после обраде програмер може да направи извештај који користи назив екрана и тежину као аспекте и приказе екрана као показатељ:

Назив екранаТежинаПрикази екрана
/level_1/easy1
/level_2/medium1
/level_3/hard1
/level_4/easy1
/level_5/medium1
/level_6/medium1

Можете да направите прилагођени извештај који користи вредност „Тежина“ као примарни аспект за груписање приказа екрана и сазнате колико пута су корисници играли сваки ниво тежине:

ТежинаПрикази екрана
лако2
средње3
тешко1

У овом извештају корисници су највише играли нивое средње тежине. Овај увид је омогућило коришћење прилагођених аспеката на нивоу поготка за груписање приказа екрана.

Опсег на нивоу сесије

Хајде да сада погледамо један пример о томе како програмер игара може да користи прилагођене аспекте на нивоу сесије да би видео колико нивоа су корисници играли сваког дана током бесплатног пробног периода од 3 дана.

Помоћу праћења приказа екрана за сваки ниво програмер већ зна колико пута су корисници играли сваки ниво. Сада жели да зна колико нивоа су играли сваког појединачног дана.

Извештај који програмер жели да направи изгледа овако:

Пробни данПрикази екрана
1. дан 
2. дан 
3. дан 

Помоћу прилагођеног аспекта на нивоу сесије програмер може да групише приказе екрана према пробном дану и да види како се овај број мења када корисник проводи више времена у бесплатном пробном периоду.

Зашто би требало да користите опсег на нивоу сесије?

Можете да користите опсег на нивоу сесије да бисте ефикасно груписали читаве сесије, као и све поготке од којих се састоје, под једном вредношћу „Пробни дан“.

Иако опсег на нивоу поготка може да се користи за постизање исте функционалности, коришћење опсега на нивоу сесије вам омогућава да са минималном количином додатних кодова једноставно подесите вредност „Пробни дан“.

Конфигурација

Прилагођени аспект „Пробни дан“ се дефинише у одељку за подешавање производа корисничког интерфејса Google аналитике помоћу ових вредности:

Индекс2
НазивПробни дан
ОпсегСесија
Активнотачно

Прикупљање

У оквиру игре програмер већ прати сваки ниво помоћу приказа екрана. Да би повезала неки дан са свим приказима екрана у једној сесији, вредност прилагођеног аспекта треба да се подеси само једном по сесији.

Програмер би овако подесио прилагођене аспекте када корисник први пут почиње игру:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Подесите вредност за прилагођени аспект у индексу 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Пошаљите вредност прилагођеног аспекта са поготком приказа странице.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Имајте на уму да прилагођени аспект на нивоу сесије може да се подеси у било ком тренутку у току сесије. Међутим, у овом примеру, просто је практично да програмер одреди пробни дан и подеси вредност у складу с тим на почетку сесије.

Обрада

Када се погоци прикупе и пошаљу Google аналитици, подаци се обрађују и вредности прилагођених аспеката се примењују на поготке у складу са њиховим опсегом.

На пример, подаци прикупљени за једног играча, који је два пута играо игру првог дана, једном другог и једном трећег дана, изгледају овако:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Имајте на уму да се вредности прилагођених аспеката шаљу са само једним приказом екрана по сесији.

Опсег на нивоу сесије обезбеђује да вредност „Пробни дан“ буде повезана са свим погоцима у тој сесији, а не само са поготком са којим се шаље.

Извештавање

После обраде, вредности прилагођеног аспекта на нивоу сесије ће бити повезане са свим приказима екрана оствареним у истој сесији. Програмер сада може да направи извештај користећи „Пробни дан“ и назив екрана као аспекте и приказ екрана као показатељ:

Пробни данНазив екранаПрикази екрана
1./level_1/1
1./level_2/2
1./level_3/1
1./level_4/2
2./level_1/1
2./level_2/1
2./level_3/1
3./level_3/1

И на крају, да би груписао приказе екрана према дану и сазнао колико нивоа су корисници одиграли сваког дана током бесплатног пробног периода, програмер може да направи прилагођени извештај који користи „Пробни дан“ као примарни аспект:

Пробни данПрикази екрана
1.6
2.3
3.1

Подаци приказују да су корисници одиграли највише нивоа првог дана, а приметно мање током 2. и 3. дана. Овај увид је омогућило коришћење прилагођених аспеката на нивоу сесије за груписање више сесија и погодака који их чине помоћу једне вредности.

Опсег на нивоу корисника

На крају, погледајмо пример који приказује како програмер игара може да користи прилагођене аспекте на нивоу корисника да би сазнао колико нивоа су одиграли корисници који су платили у односу на оне који су користили бесплатни пробни период.

Као и у ранијим примерима, укупан број пута када су корисници играли сваки ниво се већ прати помоћу приказа екрана, али програмер сада жели да групише приказе екрана према корисницима који не плаћају и корисницима који плаћају.

Извештај који програмер жели да види изгледа овако:

Тип играчаПрикази екрана
Не плаћа 
Плаћа 

Помоћу прилагођених аспеката на нивоу корисника, програмер може да преузме ове податке тако што ће повезати све приказе екрана одређеног корисника у свим његовим садашњим и будућим сесијама са вредношћу „Тип играча".

Зашто би требало да користите опсег на нивоу корисника?

Опсег на нивоу корисника вам омогућава да једноставно групишете све саставне сесије и поготке корисника помоћу једне вредности. То је идеално за вредности које се не мењају често за одређеног корисника, попут вредности „Тип играча“ у овом примеру.

Иако иста ова функционалност може да се постигне помоћу опсега на нивоу сесије или поготка, имајте на уму да опсег на нивоу корисника омогућава најпрактичније решење са минималном количином кодова.

Конфигурација

Прилагођени аспект „Тип играча“ се дефинише у одељку „Администратор“ помоћу ових вредности:

Индекс3
НазивТип играча
ОпсегКорисник
Активнотачно

Прикупљање

Као и у претходним примерима, програмер већ прати сваки ниво помоћу приказа екрана. Да би груписао ове приказе екрана према аспекту „Тип играча“, програмер треба само да подеси аспект „Тип играча“ када корисник покрене игру, а други пут када корисник накнадно плаћа за приступ пуној верзији игре.

Програмер би овако подесио прилагођене аспекте када корисник први пут почиње игру:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Подесите вредност за прилагођени аспект у индексу 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Пошаљите вредност прилагођеног аспекта са поготком приказа странице.

ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Програмер би желео и да подеси прилагођене аспекте када корисника плаћа за пуну верзију игре:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Подесите вредност за прилагођени аспект у индексу 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Пошаљите вредност прилагођеног аспекта са поготком приказа странице.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Обрада

Као и у претходним примерима, после прикупљања подаци се обрађују и вредности прилагођених аспеката се примењују на поготке у складу са њиховим опсегом.

На пример, подаци прикупљени за једног играча, који је два пута одиграо игру као корисник који не плаћа и једном као корисник који плаћа би изгледали овако:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Имајте на уму да се вредност free, подешена у сесији 1, примењује на све поготке у тој сесији, као и у сесији 2, све док се не подеси нова вредност paid у сесији 3.

Извештавање

После обраде, вредности прилагођеног аспекта „Тип играча“ ће бити повезане са сесијама у којима су подешене, као и са свим будућим сесијама и погоцима.

Програмер сада може да направи извештај користећи „Тип играча“ и назив екрана као аспекте и приказ екрана као показатељ:

Тип играчаНазив екранаПрикази екрана
Не плаћа/level_1/1
Не плаћа/level_2/2
Не плаћа/level_3/2
Плаћа/level_3/1
Плаћа/level_4/1

И на крају, да би груписао приказе екрана према аспекту „Тип играча“ и сазнао колико нивоа су корисници одиграли бесплатно а за колико су платили, програмер може да направи прилагођени извештај који користи „Тип играча“ као примарни аспект.

Тип играча Прикази екрана
Не плаћа5
Плаћа2

Подаци приказују да су корисници који не плаћају одиграли више нивоа у односу на кориснике који плаћају. Овај увид је омогућило коришћење прилагођених аспеката на нивоу корисника за груписање корисника и њихових саставних сесија и погодака помоћу једне вредности.

Опсег на нивоу производа

Погледајмо пример који приказује како програмер видео игара може да користи прилагођене аспекте на нивоу производа да би сазнао који интензитет појачања је купљен – слаб, средњи или јак.

Програмер већ прати колико пута су купљена појачања помоћу побољшане е-трговине. Сада жели да зна који интензитет појачања се купује најчешће.

Извештај ће изгледати овако:

Интензитет појачањаПриход од производа
слаб 
средњи 
јак 

Пре коришћења прилагођених аспеката, програмер је могао да види укупан приход од производа за појачања, али није могао да групише приход према интензитету појачања.

Коришћењем прилагођеног аспекта на нивоу производа, интензитет може да се повеже са сваким појединачним производом, што омогућава да извештаји обухвате интензитет који се купује највише (а исто тако и интензитет који има највише приказа, кликова и других радњи побољшане е-трговине).

Зашто би требало да користите опсег на нивоу производа?

Корисник може да купи неколико појачања једном куповином. Коришћење опсега на нивоу производа значи да ће вредност за интензитет бити повезана само са производом са којим се шаље. Ово обезбеђује да свако купљено појачање може да се повеже са јединственим интензитетом.

Конфигурација

Прилагођени аспект „Интензитет појачања“ се дефинише у одељку за подешавања производа на страници „Администратор“ Google аналитике помоћу ових вредности:

Индекс4
НазивИнтензитет појачања
ОпсегПроизвод
Активнотачно

Прикупљање

У оквиру игре програмер већ прати сваку куповину појачања. Да би повезао интензитет са сваким појединачним појачањем, прилагођени аспект мора да се подеси са подацима о производу.

Додавање овог аспекта производу може да изгледа овако:

ga('ec:addProduct', {        // Наведите детаље за производ у productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ИД производа (стринг).
 'name': 'Powerup',        // Назив производа (стринг).
 'category': 'Extras',       // Категорија производа (стринг).
 'variant': 'red',         // Варијанта производа (стринг).
 'price': '10.00',         // Цена производа (валута).
 'quantity': 2,          // Количина производа (број).
 'dimension4': 'strong'      // Прилагођени аспект у опсегу производа (стринг).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Пошаљите податке о трансакцији са првобитним приказом странице.

У овом примеру прилагођени аспект је подешен заједно са информацијама о производу. То повезује одређени интензитет са овим појачањем.

Обрада

Као и у претходним примерима, када се погоци прикупе и пошаљу Google аналитици, подаци се обрађују и вредности прилагођених аспеката се примењују на производе за које су подешени.

На пример, подаци који су прикупљени за једног играча, са једном сесијом, који је купио 3 појачања, изгледају овако:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Имајте на уму да коришћење опсега на нивоу производа обезбеђује да свака вредност за појачање буде повезана само са производом за који је подешена.

Извештавање

Пошто је сваки производ повезан са одговарајућом вредношћу за интензитет, после обраде програмер може да направи прилагођени извештај који показује приход према вредности „Интензитет појачања“.

Интензитет појачањаПриход од производа
слаб20,00
јак10,00

У овом извештају појачања слабог интензитета су донела највише прихода.

Прилагођени показатељи

Опсег

Слично прилагођеним аспектима, прилагођени показатељи могу да имају различите опсеге. Прилагођени показатељи на нивоу поготка се повезују са свим аспектима на нивоу поготка са којима се шаљу. Слично томе, прилагођени показатељи на нивоу производа се повезују само са производима са којима се шаљу. Следећи примери илуструју ова два типа прилагођених показатеља.

Пример за прилагођени показатељ у опсегу поготка

У горенаведеним примерима, програмер је пратио сваку појединачну партију играња нивоа као приказ екрана. У сваком од генерисаних извештаја, показатељ за приказ екрана се користио да представи покушај играча да заврши ниво.

Међутим, програмер жели да зна и стопу завршетка за сваки ниво.

Да би утврдио стопу завршетка, програмер ће користити нови прилагођени показатељ под називом „Завршени нивои“, који ће упоређивати са приказима екрана за сваки ниво.

Извештај који програмер жели изгледа овако:

Назив екранаПрикази екранаЗавршени нивои
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Зашто да користите прилагођене показатеље?

У многим случајевима, имаћете опцију да користите догађаје, приказе екрана и/или прилагођене показатеље за праћење најважнијих показатеља. Међутим, прилагођени показатељи могу да произведу флексибилније и читљивије прилагођене извештаје и као такви представљају једноставан начин да пратите најважније показатеље.

У овом примеру завршени нивои не могу да се прате као прикази екрана без двоструког бројања приказа екрана по нивоима, тако да је најбоље да пронађете другу опцију.

Иако догађај може да се користи самостално, због хијерархијске природе догађаја било би тешко направити горепоменути извештај комбиновањем приказа екрана и завршених нивоа у оквиру једног аспекта.

Због горенаведених ограничења, као и због тога што су завршени нивои веома важан показатељ за овог програмера, најпрактичније је да се завршени нивои прате као прилагођени показатељ.

Конфигурација

Прилагођени показатељ „Завршени нивои“ се дефинише у одељку за управљање корисничког интерфејса помоћу ових вредности:

Индекс1
НазивЗавршени нивои
ОпсегПогодак
Тип форматирањаЦео број
Активнотачно

Прикупљање

Програмер већ прати почетак сваког нивоа помоћу приказа екрана. Сада жели да прати завршавање нивоа помоћу новог прилагођеног показатеља.

Као и случају прилагођених аспеката, прилагођени показатељи се шаљу Google аналитици као параметри који су повезани са другим погоцима. Да би послао вредност прилагођеног показатеља, програмер ће морати да пошаље и додатни погодак за евидентирање корисника који је завршио ниво. У овом примеру догађај ће се покренути када се ниво заврши и прилагођени показатељ ће бити повезан са њим.

Та примена може да изгледа овако:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Повећање показатеља за завршавање нивоа за 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Пошаљите вредност за прилагођени аспект са поготком догађаја.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Обрада

Пре обраде, подаци за једног играча који игра три нивоа у игри, у једној сесији, изгледаће овако:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Извештавање

После обраде, програмер може да направи извештај који користи назив екрана као аспект и приказе екрана, укупан број догађаја и завршене нивое као показатељ.

Назив екранаПрикази екранаУкупан број догађајаЗавршени нивои
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Пошто је програмер пратио завршене нивое као прилагођени показатељ, то елиминише сваку будућу потребу за филтрирањем завршених догађаја од укупног броја догађаја.

Уместо тога, програмер може лако да направи следећи прилагођени извештај помоћу прилагођеног показатеља „Завршени нивои“:

Назив екранаПрикази екранаЗавршени нивои
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Подаци указују да је ниво 2 заправо много тежи у односу на нивое 1 и 3, јер има стопу завршетка од свега 33% на основу приказа екрана. Пратећи завршене нивое као прилагођени показатељ, програмер је у стању да лако одговори на питања о кључним показатељима и направи поједностављене извештаје за дељење са другима.

Пример за прилагођени показатељ у опсегу производа

У горенаведеним примерима, програмер игара је пратио сваку куповину одређеног појачања. Постоји одређени број показатеља који може да се повеже са сваком куповином, као што су количина и приход од производа.

Међутим, програмер игара је недавно покренуо промоцију и поклонио свим корисницима 100 USD кредита. Програмер игара жели да измери која појачања људи купују кредитом.

Да би одредио кредите који се користе за куповину производа, програмер ће користити нови прилагођени показатељ под називом „Искоришћени кредити“.

Извештај који програмер жели изгледа овако:

Интензитет појачањаПриход од производаИскоришћени кредити
јак  
средњи  
слаб  

Конфигурација

Прилагођени показатељ „Искоришћени кредити“ се дефинише у одељку „Администратор“ помоћу ових вредности:

Индекс2
НазивИскоришћени кредити
ОпсегПроизвод
Тип форматирањаВалута
Активнотачно

Прикупљање

Као и у случају прилагођених аспеката на нивоу производа, прилагођени показатељи на нивоу производа се шаљу Google Аналитици као параметри повезани са подацима о производу.

Та примена може да изгледа овако:

ga('ec:addProduct', {        // Наведите детаље за производ у productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ИД производа (стринг).
 'name': 'Powerup',        // Назив производа (стринг).
 'category': 'Extras',       // Категорија производа (стринг).
 'variant': 'red',         // Варијанта производа (стринг).
 'price': '10.00',         // Цена производа (валута).
 'quantity': 2,          // Количина производа (број).
 'dimension4': 'strong',      // Прилагођени аспект у опсегу производа (стринг).
 'metric2': 5           // Прилагођени показатељ у опсегу производа (цео број).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Пошаљите податке о трансакцији са првобитним приказом странице.


Обрада

Пре обраде, подаци за једног играча који купује неко од појачања могу да изгледају овако:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

Извештавање

После обраде, програмер може да направи извештај који користи „Интензитет појачања“ као аспект и „Приход од производа“ и „Искоришћене кредите“ као показатеље:

Интензитет појачањаПриход од производаИскоришћени кредити
слаб2015
јак105
средњи101

Подаци указују на то да играчи користе кредите за појачања слабог интензитета. Програмер је остварио највећи профит на појачањима средњег интензитета.

Разматрања примене

Приликом примене прилагођених аспеката или показатеља, имајте на уму следеће:

Измена постојећих аспеката или показатеља

Када измените име или опсег постојећег прилагођеног аспекта или показатеља, то може да утиче на податке на следећи начин:

 • Измена назива: утиче на податке који су већ обрађени. Старим подацима ће моћи да се приступи само помоћу новог назива.
 • Измена опсега: не утиче на податке који су већ обрађени. Само нови подаци ће бити обрађени помоћу новог опсега.
 • Промена активног стања: активно поље одређује да ли се вредности прилагођених аспеката или показатеља стварно обрађују. Имајте на уму да, када је активна вредност false, прилагођени аспект или показатељ ће се и даље приказивати у извештавању, али пошто његове вредности нису обрађене неће постојати никакви подаци који су са њим повезани.

Планирајте унапред приликом подешавања опсега

Приликом одлучивања о томе који опсег да користите за одређени прилагођени аспект, размислите колико често очекујете да се одређена вредност мења. Ако је то вредност која може да се промени много пута током сесије, попут назива неког нивоа у игри, користите опсег погодака и подесите вредности пре сваког поготка. С друге стране, прилагођени аспекти попут категорије пола могу да се подесе на нивоу корисника само једном. Слање вредности за категорију пола са сваким поготком би захтевало непотребну количину рада, а конфигурисање прилагођеног аспекта који се често мења у зависности од опсега корисника би погрешно повезало многе поготке са том вредношћу.

Да ли је овај чланак био користан?
Како то можемо да побољшамо?