Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal

Parametri și valori personalizate

Includeți date non-standard în rapoarte.

Parametrii personalizați și valorile personalizate sunt similare cu parametrii și valorile standard din contul Analytics, cu excepția faptului că le creați personal. Puteți utiliza aceste elemente pentru a culege și analiza date pe care Analytics nu le urmărește în mod automat.

În acest articol:

Prezentare generală

Parametrii și valorile personalizate vă permit să combinați datele Analytics cu date provenite din afara Analytics, de exemplu cu date CRM. De exemplu:

 • Dacă stocați sexul utilizatorilor conectați într-un sistem CRM, puteți combina aceste informații cu datele Analytics pentru a vedea vizualizările de pagină împărțite pe sexe.

 • Dacă sunteți un dezvoltator de jocuri, valorile precum „finalizare nivel” sau „scor maxim” pot fi mai relevante decât valorile pre-definite precum vizionările ecranului. Prin urmărirea acestor date cu valori personalizate, puteți monitoriza progresul în raport cu cele mai importante valori, în rapoarte personalizate, flexibile și ușor de citit.

Parametrii personalizați pot apărea ca parametri principali în rapoartele personalizate. De asemenea, îi puteți utiliza drept segmente și parametri secundari în rapoartele standard.

Condiții necesare

Parametrii și valorile personalizate sunt disponibile numai pentru proprietățile care fie au fost activate pentru Analytics universal, fie conțin cel puțin o afișare a unui raport de aplicație. Parametrii și valorile personalizate sunt acceptate de către seturile SDK Analytics pentru Android și iOS v2.x sau ulterioară, analytics.js și Protocolul de măsurare.

Parametrii și valorile personalizate necesită configurarea suplimentară a contului dvs. Analytics și a codului de urmărire. După ce parcurgeți ambii pași din procesul de activare, îi veți putea utiliza în rapoarte.

Limite și impedimente

În fiecare proprietate există 20 de indicatori disponibili pentru diferiți parametri personalizați și 20 de indicatori pentru valori personalizate. Conturile premium au 200 de indicatori disponibili pentru parametrii personalizați și 200 pentru valorile personalizate.

Parametrii personalizați nu pot fi șterși, dar îi puteți dezactiva. Este recomandat să nu încercați să reutilizați parametrii personalizați. Dacă modificați numele, aria de acoperire și valoarea unui parametru personalizat, atât valorile noi, cât și cele vechi pot fi asociate fie cu numele vechi al parametrului, fie cu cel nou. Acest lucru combină datele din rapoartele dvs. într-un mod care nu poate fi delimitat corect cu ajutorul unui filtru.

Ciclul de viață al parametrilor și valorilor personalizate

Ciclul de viață al unui parametru sau al unei valori personalizate are patru etape:

 • Configurarea – definiți parametrii și valorile personalizate folosind un indice, un nume și alte proprietăți, cum ar fi aria de aplicare.
 • Colectarea – trimiteți parametrii și valorile personalizate în Analytics din implementarea dvs.
 • Procesarea – datele sunt procesate pe baza definițiilor personalizate ale parametrilor și valorilor și a oricăror filtre din vizualizarea de raportare.
 • Raportarea – construiți noi rapoarte folosind parametri și valori personalizate în interfața cu utilizatorul a Analytics.

Configurarea

Înainte de a putea trimite parametri și valori personalizate în Analytics, acestea trebuie să fie mai întâi definite într-o proprietate Analytics. Fiecare proprietate Analytics are 20 de indici disponibili pentru parametri personalizați și alți 20 de indici disponibili pentru valori personalizate.

Când definiți un parametru sau o valoare personalizată numele sau alte valori de configurare la un anumit indice. Parametrii personalizați au următoarele valori de configurare:

 • Numele – numele parametrului personalizat, așa cum va apărea acesta în rapoarte.
 • Aria de aplicare – specifică datele la care se va aplica parametrul sau valoarea personalizată. Aflați mai multe despre aria de aplicare.
 • Starea de activare – specifică dacă parametrul sau valoarea personalizată va fi procesată. Este posibil ca parametrii personalizați inactivi să apară în rapoarte, însă valorile acestora nu vor fi procesate.

Valorile personalizate au următoarele valori de configurare:

 • Numele – numele valorii personalizate, așa cum va apărea acesta în rapoarte.
 • Tipul – determină modul în care valoarea personalizată va fi afișată în rapoarte.
 • Valoarea minimă/maximă – valorile minime și maxime care vor fi procesate și afișate în rapoarte.
 • Starea de activare – specifică dacă valoarea personalizată va fi procesată. Este posibil ca valorile personalizate inactive să apară în rapoarte, însă valorile acestora nu vor fi procesate.

Parametrii și valorile personalizate pot fi definite în interfața cu utilizatorul a Analytics.

Odată ce ați definit un parametru sau o valoare personalizată, evitați editarea numelui sau a ariei de acoperire, dacă este posibil. Consultați Noțiuni privind implementarea pentru a afla mai multe despre modul în care modificările aduse acestor valori poate afecta raportarea.

Culegerea

Parametrii și valorile personalizate sunt trimise în Analytics în momentul culegerii, sub forma unor perechi de parametri: indice și valoare. Parametrul indicelui corespunde indicelui parametrului sau valorii personalizate definite în faza de configurare.

Spre deosebire de alte tipuri de date, parametrii și valorile personalizate sunt trimise la Analytics ca parametri atașați altor accesări, cum ar fi vizualizările de pagină, evenimentele sau tranzacțiile de comerț electronic. Ca atare, parametrii și valorile personalizate trebuie setate înainte de efectuarea personalizate sau valori metrice trebuie să fie stabilite înainte de efectuarea unui apel de urmărire pentru ca datele respective să fie trimise către Analytics.

De exemplu, pentru a seta valoarea unui parametru personalizat, codul va fi similar cu cel de mai jos:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview');

Tipurile de valori personalizate

Valorile personalizate de tipul Număr întreg sau Timp trebuie trimise ca numere întregi, în timp ce valorile personalizate de tipul Monedă pot fi trimise ca valori zecimale fixe, adecvate pentru monedele respective.

Procesarea

Când sunt procesați parametri personalizați, aria de aplicare determină tipurile de accesări la care se aplică o anumită valoare a parametrului personalizat, în timp ce filtrele de vizualizare determină accesările și valorile asociate acestora care vor fi incluse în rapoarte.

Aria de aplicare și prioritatea

Aria de aplicare determină accesările care vor fi asociate cu valoarea unui anumit parametru personalizat. Există patru niveluri de aplicare: produs, accesare, sesiune și utilizator:

 • Produs – valoarea se aplică produsului pentru care a fost setat parametrul (numai pentru comerțul electronic optimizat).
 • Accesare – valoarea se aplică numai accesării pentru care a fost setat parametrul.
 • Sesiune – valoarea se aplică tuturor accesărilor dintr-o singură sesiune.
 • Utilizator – valoarea se aplică tuturor accesărilor din sesiunea curentă și sesiunile viitoare, până ce valoarea se schimbă sau un parametru personalizat este dezactivat.
Aplicarea la nivel de produs

Când un parametru personalizat are aria de aplicare la nivel de produs, valoarea se aplică doar produsului pentru care este setat parametrul. Deoarece mai multe produse pot fi trimise printr-o singură accesare, mai mulți parametri personalizați cu aria de aplicare la nivel de produs pot fi trimiși printr-o singură accesare.

Aplicarea la nivel de accesare

Când un parametru personalizat este aplicat la nivel de accesare, valoarea se aplică numai accesării pentru care a fost setată. Acest lucru este demonstrat mai jos în Figura A, Figura B și Figura C:

Figura A: utilizatorul trimite două accesări (H1, H2). Valoarea CD1 setată pentru H2 este A. Această valoare se aplică doar pentru H2.


Figura B: utilizatorul trimite o a treia accesare (H3). H3 nu are valoare CD.


Figura C: utilizatorul trimite o a patra accesare (H4). Valoarea CD1 setată pentru H4 este B. Această valoare se aplică doar pentru H4.


Aplicarea la nivel de sesiune

Când două valori cu aria de aplicare la nivel de sesiune sunt setate la același indice dintr-o sesiune, ultima valoare setată este prioritară și se aplică tuturor accesărilor din sesiunea respectivă. În Figura D de mai jos, cea mai recentă valoare setată suprascrie orice valori anterioare setate pentru indicele respectiv:

Figura A: utilizatorul trimite o accesare (H1) fără valoare CD.


Figura B: în aceeași sesiune, utilizatorul trimite o a doua accesare (H2) cu valoarea CD1 setată la A. Aria de aplicare la nivel de sesiune determină, de asemenea, aplicarea valorii A la H1.


Figura C: utilizatorul trimite o a treia accesare (H3). Deși nici o valoare CD1 nu este trimisă împreună cu H3, aria de aplicare la nivel de sesiune determină aplicarea automată la H3 a valorii A.


Figura D: utilizatorul trimite o a patra accesare (H4), cu o nouă valoare CD1 de B. Aria de aplicare la nivel de sesiune determină aplicarea valorii B la toate accesările din sesiune, suprascriind valoarea A de la accesările anterioare.


Aplicarea la nivel de utilizator

În cele din urmă, în cazul în care doi parametri personalizați cu arie de aplicare la nivel de utilizator sunt setați în aceeași sesiune, ultima valoare are prioritate pentru sesiunea curentă și se aplică sesiunilor viitoare ale utilizatorului respectiv.

În Figura B de mai jos, valoarea CD A se aplică tuturor accesărilor din sesiunea 2, exact ca în cazul unui parametru personalizat CD la nivel de sesiune. În Figura C, însă, spre deosebire de aria de aplicare la nivel de sesiune, valoarea CD A continuă să se aplice accesărilor din cea de-a treia sesiune, din cauza faptului că CD1 se aplică la nivel de utilizator:

Figura A: utilizatorul are o sesiune cu trei accesări (H1, H2, H3) Nu este setată nicio valoare CD.


Figura B: același utilizator revine pentru o altă sesiune, cu încă trei accesări. Valoarea CD1 este setată la A pentru H3. Valoarea CD1 este apoi aplicată tuturor accesărilor din sesiune.


Figura C: utilizatorul revine pentru o a treia sesiune, care include încă trei accesări. Aplicarea la nivel de utilizator a CD1 determină aplicarea valorii A la toate accesările din sesiunea cu numărul 3.

Filtrele

Filtrele de vizualizare pot interacționa în mai multe moduri cu parametrii și valorile personalizate.

Fiecare dintre parametrii și valorile personalizate este asociat(ă) cu accesarea împreună cu care a fost primit(ă), indiferent de aria de aplicare. Dacă această accesare este filtrată de un filtru de vizualizare, este posibil ca și parametrul sau valoarea personalizată să fie filtrat(ă), în funcție de aria de aplicare:

 1. Aplicare la nivel de accesare: se filtrează atât parametrii personalizați, cât și valorile personalizate aplicabile la nivel de accesare dacă accesarea asociată este filtrată.
 2. Aplicare la nivel de sesiune sau utilizator: parametrii personalizați aplicabili la nivel de sesiune sau utilizator nu vor fi filtrați dacă accesarea asociată este filtrată. Valorile acestora se vor aplica în continuare tuturor accesărilor din sesiunea curentă, precum și celor din sesiunile viitoare dacă se aplică la nivel de utilizator.

Parametrii personalizați pot fi utilizați, de asemenea, pentru construirea filtrelor de vizualizare. Acest lucru va determina filtrarea accesărilor în funcție de aria de aplicare a parametrului personalizat. De exemplu, filtrarea în funcție de un parametru personalizat aplicabil la nivel de utilizator va filtra sesiunea curentă și sesiunile viitoare din setul de utilizatori asociat valorii respective.

Raportarea

După finalizarea culegerii, configurării și a celorlalte etape de procesare din flux, parametrii și valorile personalizate apar în interfața de raportare cu utilizatorul.

Parametrii și valorile personalizate apar în rapoartele personalizate și se pot utiliza împreună cu segmentele avansate. Parametrii personalizați pot fi, de asemenea, utilizați ca parametri secundari în rapoartele standard.

Exemple

Următoarele exemple prezintă modul în care un dezvoltator de jocuri poate utiliza parametrii și valorile personalizate pentru a afla mai multe despre comportamentul jucătorilor.

Un dezvoltator de jocuri a lansat recent un nou joc.

Implementarea Analytics curentă urmărește o vizionare de ecran de fiecare dată când un utilizator joacă un nivel. Dezvoltatorul știe deja de câte ori este jucat fiecare nivel. Acum, acesta dorește să răspundă următoarelor întrebări mai avansate:

 1. De câte ori sunt jucate nivelurile ușoare în comparație cu nivelurile medii sau dificile?
 2. Câte niveluri sunt jucate în fiecare zi din timpul perioadei gratuite de încercare de 3 zile?
 3. Câte niveluri sunt jucate de către utilizatorii care folosesc versiunea gratuită de încercare în comparație cu utilizatorii care au plătit pentru joc?

Pentru a răspunde acestor întrebări, se utilizează parametrii personalizați pentru a crea noi grupuri de accesări, sesiuni și utilizatori.

În plus, dezvoltatorul vinde unele caracteristici suplimentare, cum ar fi stimulentele, pentru a optimiza experiența utilizatorilor. Dezvoltatorul utilizează deja câmpurile de categorie și variante, însă dorește un câmp suplimentar care să măsoare puterea fiecărui stimulent achiziționat. În acest mod, dezvoltatorul poate determina dacă anumite niveluri de putere a stimulentelor sunt mai căutate decât altele.

Aplicarea la nivel de accesare

Vom analiza un exemplu de mod în care un dezvoltator de jocuri poate utiliza parametrii personalizați la nivel de accesare pentru a afla câte niveluri au fost jucate pentru fiecare grad de dificultate în parte (ușor, mediu sau dificil).

Dezvoltatorul știe deja de câte ori este jucat fiecare nivel, grație vizionărilor ecranului. Acum, acesta dorește să știe care este cel mai accesat grad de dificultate.

Raportul va arăta astfel:

DificultateVizionări ale ecranului
ușor 
mediu 
dificil 

Înainte de a utiliza parametri personalizați, dezvoltatorul poate vedea numărul total de vizionări ale ecranului grupate după nivel, însă nu poate grupa aceste vizionări după gradul de dificultate.

Prin utilizarea unui parametru personalizat la nivel de accesare, gradul de dificultate poate fi asociat cu fiecare vizionare a ecranului, ceea ce permite includerea în rapoarte a celui mai des accesat grad de dificultate.

Motive pentru aplicarea la nivel de accesare

Un utilizator poate juca mai multe niveluri în cadrul unei singure sesiuni. Aplicarea la nivel de accesare înseamnă că valoarea dificultății va fi asociată numai cu vizionarea ecranului împreună cu care a fost trimisă. Acest lucru asigură asocierea fiecărei vizionări de ecran de la un anumit nivel cu un grad unic de dificultate.

Configurarea

Primul pas în implementarea unui parametru personalizat este definirea acestuia în setările proprietății din secțiunea Administrator a Analytics. În exemplul de mai jos, definiția parametrului personalizat arată astfel:

Indice1
NumeDifficulty
Arie de aplicareHit
Activtrue

Culegerea

În cadrul jocului, dezvoltatorul urmărește deja fiecare nivel folosind vizionările ecranului. Pentru a asocia un grad de dificultate fiecărui nivel, valoarea parametrului personalizat trebuie setată chiar înainte de apelul de urmărire a vizionării ecranului.

Implementarea poate arăta astfel:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

În acest exemplu, parametrul personalizat este setat chiar înainte de urmărirea vizionării ecranului pentru nivelul respectiv. În acest mod, gradul de dificultate va fi asociat cu vizionarea ecranului, iar accesările de tip „vizionare a ecranului” vor putea fi grupate după gradul de dificultate în cadrul rapoartelor.

Procesarea

După culegerea accesărilor și trimiterea acestora în Analytics, datele sunt procesate, iar valorile parametrilor personalizați sunt aplicate accesărilor în funcție de aria de aplicare a acestora.

De exemplu, datele colectate de la un singur jucător care a efectuat o singură sesiune în care a jucat 6 niveluri vor arăta astfel:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Rețineți că utilizarea aplicării la nivel de accesare asigură asocierea fiecărei valori de dificultate numai cu vizualizarea ecranului împreună cu care a fost trimisă.

Raportarea

Odată ce datele sunt procesate, deoarece fiecare vizionare de ecran este asociată cu propriul său grad de dificultate, dezvoltatorul poate crea un raport în care atât numele ecranului, cât și gradul de dificultate sunt utilizate ca parametri, iar vizionările ecranului sunt utilizate ca valoare:

Numele ecranuluiDificultateVizionări ale ecranului
/nivel_1/ușor1
/nivel_2/mediu1
/nivel_3/dificil1
/nivel_4/ușor1
/nivel_5/mediu1
/nivel_6/mediu1

Poate fi creat un raport personalizat care utilizează dificultatea ca parametru principal pentru gruparea vizionărilor ecranului, ceea ce permite dezvoltatorului să determine de câte ori a fost jucat fiecare grad de dificultate:

DificultateVizionări ale ecranului
ușor2
mediu3
dificil1

În acest raport, nivelul mediu de dificultate este cel mai accesat. Această informație poate fi obținută prin utilizarea parametrilor personalizați la nivel de accesare pentru gruparea vizionărilor ecranului.

Aplicarea la nivel de sesiune

Să analizăm acum un exemplu al modului în care un dezvoltator de jocuri poate utiliza parametrii personalizați la nivel de sesiune pentru a determina câte niveluri sunt jucate în fiecare zi din cadrul unei perioade de încercare gratuită de 3 zile.

Dezvoltatorul știe deja de câte ori este jucat fiecare nivel prin urmărirea câte unei vizionări a ecranului pentru fiecare nivel. Acum, acesta dorește să știe câte niveluri au fost jucate în fiecare zi.

Raportul pe care dorește să îl creeze dezvoltatorul arată astfel:

Ziua din perioada de încercareVizionări ale ecranului
Ziua 1 
Ziua 2 
Ziua 3 

Prin utilizarea unui parametru personalizat la nivel de sesiune, dezvoltatorul poate grupa vizionările ecranului după ziua din perioada de încercare și poate determina cum se schimbă numărul acestora pe măsură ce utilizatorul petrece mai mult timp în joc în timpul perioadei gratuite de încercare.

Motive pentru aplicarea la nivel de sesiune

Puteți utiliza aplicarea la nivel de sesiune pentru a grupa în mod eficient sesiuni întregi și toate accesările care fac parte din acestea la o singură valoare de tip Zi din perioada de încercare.

Deși aplicarea la nivel de accesare poate fi utilizată pentru a obține același rezultat, utilizarea aplicării la nivel de sesiune vă permite să setați cu ușurință valoarea Ziua din perioada de încercare utilizând cel mai scurt cod suplimentar.

Configurarea

Parametrul personalizat Ziua din perioada de încercare este definit în secțiunea de setări ale proprietății din interfața cu utilizatorul a Analytics cu următoarele valori:

Indice2
NumeDay of Trial
Arie de aplicareSession
Activtrue

Culegerea

În cadrul jocului, dezvoltatorul urmărește deja fiecare nivel folosind vizionările ecranului. Pentru a asocia o zi tuturor vizionărilor ecranului din cadrul unei sesiuni, valoarea parametrului personalizat trebuie setată o singură dată pe sesiune.

Dezvoltatorul va stabili parametrul personalizat atunci când utilizatorul începe primul joc:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Rețineți că un parametru personalizat la nivel de sesiune poate fi setat în orice moment din timpul sesiunii. Totuși, în acest exemplu, este mai ușor pentru dezvoltator să determine ziua din perioada de încercare și să seteze corespunzător valoarea la începutul sesiunii.

Procesarea

După culegerea accesărilor și trimiterea acestora în Analytics, datele sunt procesate, iar valorile parametrilor personalizați sunt aplicate accesărilor în funcție de aria de aplicare a acestora.

De exemplu, datele colectate pentru un singur jucător care a jucat jocul de două ori în prima zi, o dată a doua zi și o dată a treia zi vor arăta astfel:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Rețineți că valorile parametrilor personalizați au fost trimise împreună cu o singură vizionare de ecran pe sesiune.

Aplicarea la nivel de sesiune asigură asocierea valorii Ziua din perioada de încercare cu toate accesările din sesiunea respectivă, nu doar cu accesarea împreună cu care a fost trimisă.

Raportarea

După procesare, valorile parametrilor personalizați la nivel de sesiune vor fi asociate cu toate vizualizările de ecran primite în aceeași sesiune. Dezvoltatorul poate crea acum un raport utilizând ziua din perioada de încercare și numele ecranului ca parametri și vizionările ecranului ca valoare:

Ziua din perioada de încercareNumele ecranuluiVizionări ale ecranului
1/nivel_1/1
1/nivel_2/2
1/nivel_3/1
1/nivel_4/2
2/nivel_1/1
2/nivel_2/1
2/nivel_3/1
3/nivel_3/1

În cele din urmă, pentru a grupa vizionările ecranului în funcție de zi și pentru a afla câte niveluri au fost jucate în fiecare zi din perioada de încercare, dezvoltatorul poate crea un raport personalizat care utilizează ziua din perioada de încercare ca parametru principal:

Ziua din perioada de încercareVizionări ale ecranului
16
23
31

Datele arată că cele mai multe niveluri au fost jucate în prima zi, iar numărul nivelurilor jucate în zilele 2 și 3 a fost semnificativ mai redus. Această informație poate fi obținută prin utilizarea parametrilor personalizați la nivel de sesiune pentru gruparea mai multor sesiuni și a accesărilor din cadrul acestora la o singură valoare.

Aplicarea la nivel de utilizator

În cele din urmă, vom analiza modul în care dezvoltatorul de jocuri poate utiliza parametrii personalizați la nivel de utilizator pentru a afla câte niveluri au fost jucate de utilizatorii plătitori în raport cu cei care au utilizat versiunea gratuită de încercare.

În mod similar cu exemplele anterioare, dezvoltatorul știe deja, folosind vizionările ecranului, de câte ori este jucat fiecare nivel, însă acum dorește să grupeze vizionările ecranului în funcție de tipul utilizatorilor (plătitori sau utilizatorii versiunii gratuite).

Raportul pe care dorește să îl vadă dezvoltatorul arată astfel:

Tip jucătorVizionări ale ecranului
Versiune gratuită 
Plătitor 

Folosind un parametru personalizat la nivel de utilizator, dezvoltatorul poate obține aceste date prin asocierea cu valoarea Tip jucător a tuturor vizionărilor de ecran ale unui anumit utilizator, în sesiunea curentă și sesiunile viitoare.

Motive pentru aplicarea la nivel de utilizator

Aplicarea la nivel de utilizator vă permite să grupați cu ușurință toate sesiunile și accesările unui utilizator folosind o singură valoare. Această arie de aplicare este ideală pentru valorile care nu se modifică deseori pentru un anumit utilizator, cum ar fi tipul de jucător în acest exemplu.

Rețineți că, deși același rezultat poate fi obținut prin aplicarea la nivel de accesare sau sesiune, aplicarea la nivel de utilizator este cea mai simplă soluție, implicând un cod cu lungime minimă.

Configurarea

Parametrul personalizat Tip jucător este definit în secțiunea Administrator cu următoarele valori:

Indice3
NumePlayer Type
Arie de aplicareUser
Activtrue

Culegerea

Ca și în exemplele anterioare, dezvoltatorul urmărește deja fiecare nivel folosind vizionările ecranului. Pentru a grupa aceste vizionări ale ecranului după tipul de jucător, este suficient ca dezvoltatorul să seteze parametrul Tip jucător atunci când utilizatorul începe jocul și încă o dată dacă utilizatorul plătește ulterior pentru a accesa versiunea completă a jocului.

Dezvoltatorul va stabili parametrul personalizat atunci când utilizatorul începe primul joc:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Dezvoltatorul ar trebui, de asemenea, să seteze parametrul personalizat atunci când utilizatorul plătește pentru versiunea completă a jocului:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Procesarea

Ca și în exemplele anterioare, după ce datele sunt colectate, acestea sunt procesate, iar valorile parametrilor personalizați sunt aplicate accesărilor în funcție de aria de aplicare a acestora.

De exemplu, datele colectate pentru un singur jucător care a jucat jocul de două ori ca utilizator al versiunii gratuite și o dată ca utilizator plătitor ar arăta astfel:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Rețineți că valoarea free setată la sesiunea 1 se aplică tuturor accesărilor din sesiunea respectivă, precum și celor din sesiunea 2, până ce noua valoare paid este setată în sesiunea 3.

Raportarea

După procesare, valorile parametrului personalizat Tip jucător vor fi asociate cu sesiunile în care au fost setate, precum și cu toate sesiunile și accesările ulterioare.

Dezvoltatorul poate crea acum un raport utilizând tipul jucătorului și numele ecranului ca parametri și vizionările ecranului ca valoare:

Tip jucătorNumele ecranuluiVizionări ale ecranului
Versiune gratuită/nivel_1/1
Versiune gratuită/nivel_2/2
Versiune gratuită/nivel_3/2
Plătitor/nivel_3/1
Plătitor/nivel_4/1

În cele din urmă, pentru a grupa vizionările ecranului în funcție de tipul de jucător și pentru a afla câte niveluri au fost jucate de către utilizatorii versiunii gratuite și cei plătitori, dezvoltatorul poate crea un raport personalizat care utilizează tipul de jucător ca parametru principal:

Tip jucător Vizionări ale ecranului
Versiune gratuită5
Plătitor2

Datele arată că mai multe niveluri au fost jucată de către utilizatorii versiunii gratuite decât de către cei plătitori. Această informație poate fi obținută prin utilizarea parametrilor personalizați la nivel de utilizator pentru gruparea la o singură valoare a utilizatorilor și a sesiunilor și accesărilor acestora.

Aplicarea la nivel de produs

Vom analiza un exemplu de mod în care un dezvoltator de jocuri poate utiliza parametrii personalizați la nivel de produs pentru a afla ce niveluri de putere a stimulentelor au fost achiziționate.

Dezvoltatorul știe deja de câte ori sunt achiziționate stimulentele, prin utilizarea comerțului electronic optimizat. Acum, acesta dorește să știe care este nivelul de putere al stimulentelor achiziționat de cele mai multe ori.

Raportul va arăta astfel:

Putere stimulentVenitul pe produs
slab 
mediu 
puternic 

Înainte de a utiliza parametri personalizați, dezvoltatorul poate vedea venitul total pe produs generat de stimulente, însă nu poate grupa veniturile în funcție de nivelul de putere al stimulentelor.

Prin utilizarea unui parametru personalizat la nivel de produs, nivelul de putere poate fi asociat cu fiecare produs în parte, permițând rapoartelor să indice nivelul de putere cel mai des achiziționat de putere (sau cel mai des vizualizat, cel care primește cele mai multe clicuri sau alte acțiuni disponibile pentru comerțul electronic optimizat).

Motive pentru aplicarea la nivel de produs

Un utilizator poate achiziționa mai multe stimulente într-o singură achiziție. Aplicarea la nivel de produs înseamnă că o valoare a nivelului de putere va fi asociată numai cu produsul împreună cu care a fost trimisă. Acest lucru asigură că asocierea fiecărui stimulent achiziționat cu un singur nivel de putere.

Configurarea

Parametrul personalizat Putere stimulent este definit în secțiunea cu setările proprietății din Administrator Analytics cu următoarele valori:

Indice4
NumePowerup Strength
Arie de aplicareProduct
Activtrue

Culegerea

În cadrul jocului, dezvoltatorul urmărește deja fiecare achiziție de stimulente. Pentru a asocia un nivel de putere cu fiecare stimulent, valoarea parametrului personalizat trebuie setată împreună cu datele produsului.

Adăugarea acestui parametru la produs ar putea arăta astfel:

ga('ec:addProduct', {        // Provide product details in an productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Product ID (string).
 'name': 'Powerup',        // Product name (string).
 'category': 'Extras',       // Product category (string).
 'variant': 'red',         // Product variant (string).
 'price': '10.00',         // Product price (currency).
 'quantity': 2,          // Product quantity (number).
 'dimension4': 'strong'      // Product-scoped custom dimension (string).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Send transaction data with initial pageview.

În acest exemplu, parametrul personalizat este setat împreună cu informațiile despre produs. Astfel, nivelul de putere va fi asociat cu stimulentul.

Procesarea

Ca și în exemplele anterioare, după culegerea accesărilor și trimiterea acestora în Analytics, datele sunt procesate, iar valorile parametrilor personalizați sunt aplicate produselor pentru care au fost setate.

De exemplu, datele culese pentru un singur jucător cu o singură sesiune care a achiziționat 3 stimulente vor arăta astfel:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Rețineți că utilizarea aplicării la nivel de produs asigură asocierea fiecărei valori a stimulentului numai cu produsul pentru care a fost setată.

Raportarea

Odată ce datele sunt procesate, deoarece fiecare produs este asociat gradului respectiv de putere, dezvoltatorul poate crea un raport în care venitul este repartizat după nivelul de putere al stimulentelor:

Putere stimulentVenitul pe produs
slab20,00
puternic10,00

În acest raport, majoritatea veniturilor corespunde stimulentelor slabe.

Valorile personalizate

Arie de aplicare

În mod similar parametrilor personalizați, valorile personalizate pot avea diferite arii de aplicare. Valorile personalizate la nivel de accesare sunt asociate cu toți parametrii la nivel de accesare împreună cu care au fost trimise. În mod similar, valorile personalizate la nivel de produs sunt asociate numai cu produsul împreună cu care au fost trimise. Următoarele exemple ilustrează aceste două tipuri de valori personalizate.

Exemplu de valoare personalizată la nivel de accesare

În exemplele de mai sus, dezvoltatorul de jocuri urmărea fiecare nivel jucat ca vizionare de ecran. În fiecare dintre rapoartele generate, valoarea vizionărilor de ecran este utilizată pentru a reprezenta încercarea unui jucător de a finaliza un nivel.

Cu toate acestea, dezvoltatorul dorește, de asemenea, să cunoască rata de finalizare a fiecărui nivel.

Pentru a determina rata de finalizare, dezvoltatorul va folosi o nouă valoare personalizată, numită Finalizări niveluri, și o va compara cu vizionările ecranului pentru fiecare nivel.

Raportul pe care și-l dorește dezvoltatorul va arăta astfel:

Numele ecranuluiVizionări ale ecranuluiFinalizări niveluri
/nivel_1/  
/nivel_2/  
/nivel_3/  

Motive pentru utilizarea unei valori personalizate

În multe cazuri, veți avea opțiunea de a utiliza evenimente, vizionări ale ecranului și/sau o valoare personalizată pentru a urmări cele mai importante valori. Cu toate acestea, valorile personalizate pot produce rapoarte personalizate mai flexibile și mai ușor de citit și, ca atare, reprezintă o metodă mai ușoară de a urmări cele mai importante valori.

În acest exemplu, finalizările nivelurilor nu pot fi urmărite ca vizionări de ecran fără a număra de două ori vizionările de ecran pentru fiecare nivel; prin urmare, va trebui să găsiți o altă opțiune.

Deși un eveniment poate fi luat în considerare separat, natura ierarhică a evenimentelor ar îngreuna generarea raportului de mai sus, în care vizionările ecranului și finalizările nivelurilor sunt combinate într-un singur parametru.

Din cauza limitărilor de mai sus și deoarece finalizările nivelurilor reprezintă o valoare importantă pentru dezvoltator, este preferabil ca finalizările nivelurilor să fie urmărite ca valoare personalizată.

Configurarea

Valoarea personalizată Finalizările nivelurilor este definită în secțiunea de gestionare a interfeței cu utilizatorul, cu următoarele valori:

Indice1
NumeLevel Completions
Arie de aplicareHit
Tip de formatareInteger
Activtrue

Culegerea

Dezvoltatorul urmărește deja începerea fiecărui nivel, folosind vizionările ecranului. Acum, acesta dorește să urmărească finalizarea nivelurilor folosind noua valoare personalizată.

În mod similar parametrilor personalizați, valorile personalizate sunt trimise în Analytics ca parametri atașați altor accesări. Pentru a trimite valoarea personalizată, dezvoltatorul va trebui, de asemenea, să trimită o accesare suplimentară pentru a înregistra finalizarea unui nivel de către utilizator. În acest exemplu, un eveniment va fi declanșat la finalizarea nivelului, iar o valoare personalizată va fi asociată cu acest eveniment.

Această implementare poate arăta astfel:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Increment the level completion metric by 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Send the custom dimension value with an event hit.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Procesarea

Înainte de procesare, datele pentru un singur jucător care joacă trei niveluri ale jocului în decursul unei singure sesiuni ar arăta astfel:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Raportarea

După procesare, dezvoltatorul poate crea un raport care utilizează numele de ecran ca parametru și vizionările ecranului, evenimentele totale și finalizările nivelurilor ca valori:

Numele ecranuluiVizionări ale ecranuluiNumăr total de evenimenteFinalizări niveluri
/nivel_1/111
/nivel_2/311
/nivel_3/111

Deoarece dezvoltatorul a urmărit finalizările nivelurilor ca valoare personalizată, se elimină necesitatea filtrării ulterioare a evenimentelor de finalizare din numărul total de evenimente.

În schimb, dezvoltatorul poate crea cu ușurință următorul raport personalizat utilizând valoarea personalizată Finalizări niveluri:

Numele ecranuluiVizionări ale ecranuluiFinalizări niveluri
/nivel_1/11
/nivel_2/31
/nivel_3/11

Datele indică faptul că nivelul 2 este de fapt mai dificil în raport cu nivelurile 1 și 3, deoarece are o rată de finalizare de numai 33%, calculată pe baza vizionărilor ecranului. Prin urmărirea finalizărilor nivelurilor ca valoare personalizată, dezvoltatorul poate răspunde cu ușurință întrebărilor privind valorile-cheie și poate crea rapoarte simplificate, pe care pe poate distribui altor persoane.

Exemplu de valoare personalizată la nivel de produs

În exemplele de mai sus, dezvoltatorul de jocuri a urmărit fiecare achiziție a unui stimulent. Există o serie de valori care pot fi asociate cu fiecare achiziție, cum ar fi cantitatea și veniturile generate de un produs.

Cu toate acestea, dezvoltatorul de jocuri a desfășurat recent o promoție, oferind tuturor utilizatorilor un credit de 100 $. Dezvoltatorul de jocuri dorește să determine stimulentele pe care utilizatorii le achiziționează folosind acest credit.

Pentru a determina creditele utilizate pentru fiecare achiziție a unui produs, dezvoltatorul va folosi o valoare personalizată nouă, numită Credite utilizate.

Raportul pe care și-l dorește dezvoltatorul va arăta astfel:

Putere stimulentVenitul pe produsCredite utilizate
puternic  
mediu  
slab  

Configurarea

Valoarea personalizată Credite utilizate este definită în secțiunea Administrator cu următoarele valori:

Indice2
NumeCredits Used
Arie de aplicareProduct
Tip de formatareCurrency
Activtrue

Culegerea

În mod similar parametrilor personalizați la nivel de produs, valorile personalizate la nivel de produs sunt trimise în Analytics ca parametri atașați datelor produsului.

Această implementare poate arăta astfel:

ga('ec:addProduct', {        // Provide product details in an productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Product ID (string).
 'name': 'Powerup',        // Product name (string).
 'category': 'Extras',       // Product category (string).
 'variant': 'red',         // Product variant (string).
 'price': '10.00',         // Product price (currency).
 'quantity': 2,          // Product quantity (number).
 'dimension4': 'strong',      // Product-scoped custom dimension (string).
 'metric2': 5           // Product-scoped custom metric (integer).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Send transaction data with initial pageview.


Procesarea

Înainte de procesare, datele pentru un singur jucător care achiziționează câteva stimulente ar putea arăta astfel:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

Raportarea

După procesare, dezvoltatorul poate crea un raport care utilizează puterea stimulentelor ca parametru, iar venitul pe produs și creditele utilizate – ca valori:

Putere stimulentVenitul pe produsCredite utilizate
slab2015
puternic105
mediu101

Datele indică faptul că jucătorii folosesc creditele pentru a achiziționa stimulente slabe. Dezvoltatorul a obținut cea mai mare parte din profit din vânzarea stimulentelor medii.

Noțiuni privind implementarea

Atunci când implementați parametri sau valori personalizate, țineți cont de următoarele aspecte:

Editarea unui parametru sau a unei valori existente

Atunci când editați numele sau aria de aplicare a unui parametru personalizat sau a unei valori personalizate existente, datele dvs. pot fi afectate în următoarele moduri:

 • Editarea numelui: afectează datele care au fost deja procesate. Datele vechi vor fi accesibile doar prin utilizarea noului nume.
 • Editarea ariei de aplicare: nu afectează datele care au fost deja procesate. Numai datele noi vor fi procesate folosind noua arie de aplicare.
 • Schimbarea stării de activare: câmpul Activ determină dacă parametrii sau valorile personalizate vor fi sau nu procesate. Rețineți că, atunci când câmpul Activ are starea false, parametrul sau valoarea personalizată respectivă va apărea în raport, însă nu va avea date asociate, deoarece valorile respective nu vor fi fost procesate.

Luați în considerare evoluția viitoare atunci când setați aria de aplicare

Atunci când decideți ce arie de aplicare veți utiliza pentru un anumit parametru personalizat, luați în calcul frecvența preconizată a modificărilor valorii acestuia. Dacă valoarea se poate modifica de multe ori în decursul unei sesiuni, așa cum este cazul pentru numele nivelului jocului, utilizați aplicarea la nivel de accesare și setați valoarea înainte de fiecare accesare. Pe de altă parte, un parametru personalizat precum sexul poate fi setat o singură dată la nivelul utilizatorului. Trimiterea valorii sexului împreună cu fiecare accesare va necesita un efort inutil, iar configurarea la nivel de utilizator a unui parametru personalizat care se modifică frecvent ar asocia incorect un număr mare de accesări cu valoarea respectivă.

A fost util acest articol?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?