Om egendefinerte dimensjoner og beregninger

Egendefinerte dimensjoner og beregninger fungerer på samme måte som standarddimensjonene og -beregningene i Analytics-kontoen din, med den forskjellen at du lager dem selv. Du kan bruke dem for å samle inn og analysere data som ikke blir sporet automatisk i Google Analytics.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forutsetninger

Egendefinerte dimensjoner og beregninger er bare tilgjengelige for områder som er slått på for Universal Analytics, eller som inneholder minst én rapporteringsvisning for apper.

Ved bruk av egendefinerte dimensjoner og beregninger må du foreta ytterligere konfigurasjon i Analytics-kontoen og sporingskoden din. Når du har gjennomført begge trinnene i konfigurasjonen, kan du bruke egendefinerte dimensjoner og beregninger i rapportene dine.

Bruk av egendefinerte dimensjoner og beregninger

Egendefinerte dimensjoner kan bli vist som hoveddimensjoner i egendefinerte rapporter. Du kan også bruke dem som segmenter og sekundære dimensjoner i standardrapporter.

Egendefinerte beregninger kan bli vist i tilpassede rapporter og som segmenter i standardrapporter.

Begrensninger og forbehold

20 indekser er tilgjengelige for ulike egendefinerte dimensjoner og 20 indekser for egendefinerte beregninger i hvert område. Premium-kontoer har 200 tilgjengelige indekser for tilpassede dimensjoner og 200 for tilpassede beregninger.

Egendefinerte dimensjoner kan ikke slettes, men de kan slås av. Vi anbefaler at du unngår å prøve å bruke egendefinerte dimensjoner på nytt. Når du redigerer navnet, omfanget og verdien for en egendefinert dimensjon, kan de gamle og de nye verdiene kobles sammen med navnet på den gamle eller den nye dimensjonen. Da flettes data sammen i rapportene dine på en måte som ikke kan nøyaktig skilles med et filter.

Eksempler på egendefinerte dimensjoner

Når du er klar for å lage en egendefinert dimensjon, er det lurt å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Er dette et attributt?
 • Er det mulig å tildele dimensjonen ulike verdier?
 • Kan ulike verdier og beregninger kombineres eller knyttes sammen for gi rapportene mine mening?

Her er et eksempel:

 • Medlemskap-dimensjonen kan ha to mulige verdier: «Ja» og «Nei». Som et alternativ kan «Medlemskap»-dimensjonen ha verdiene «Standard», «Premium» og «Ikke-medlem».
 • Påloggingsstatus-dimensjonen kan ha to verdier: «Pålogget» og «Ikke pålogget» eller ganske enkelt «Ja» og «Nei».

Med disse dimensjonene kan du for eksempel gjøre følgende:

 • segmentere rapporter etter medlemskapsstatus og påloggingsstatus.
 • se konverteringsfrekvenser etter medlemskap og påloggingsstatus.

Eksempler på egendefinerte beregninger

Når du er klar for å lage en egendefinert beregning, er det lurt å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Er denne beregningen målbar – kan jeg måle den som en sum eller et forhold?
 • Kan denne beregningen knyttes til en dimensjon på en meningsfylt måte?
 • Kan denne beregningen stå alene? Kan den kombineres med en annen beregning (enten en egendefinert beregning eller en standardberegning) for at innholdet i rapportene mine skal bli enda mer meningsfylt?

For eksempel kan beregninger som Poengsum, Priser eller Poeng kombineres med en rekke dimensjoner, og dermed kan du lage segmenter på bakgrunn av hvordan appen din eller nettstedet ditt blir brukt.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig