Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Aangepaste dimensies en statistieken

Neem niet-standaardgegevens op in uw rapporten.

Aangepaste dimensies en aangepaste statistieken verschillen niet wezenlijk van de standaarddimensies en -statistieken in uw Google Analytics-account, behalve dat u ze zelf maakt. U kunt ze gebruiken om gegevens die Analytics niet automatisch bijhoudt, te verzamelen en te analyseren.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Overzicht

Met aangepaste dimensies en statistieken kunt u Analytics-gegevens combineren met gegevens die niet afkomstig zijn van Analytics, zoals CRM-gegevens. Bijvoorbeeld:

 • Als u het geslacht van ingelogde gebruikers in een CRM-systeem opslaat, kunt u deze informatie combineren met uw gegevens van Google Analytics om paginaweergaven per geslacht te zien.
 • Als u gameontwikkelaar bent, zijn statistieken zoals 'voltooide levels' of 'hoogste score' wellicht relevanter voor u dan voorgedefinieerde statistieken zoals schermweergaven. Door deze gegevens met aangepaste statistieken bij te houden, kunt u de voortgang zien in uw belangrijkste statistieken met behulp van flexibele en overzichtelijke aangepaste rapporten.

Aangepaste dimensies worden als primaire dimensies weergegeven in aangepaste rapporten. U kunt ze ook gebruiken als segmenten en secundaire dimensies in standaardrapporten.

Vereisten

Aangepaste dimensies en statistieken zijn alleen beschikbaar voor property's waarvoor Universal Analytics is ingeschakeld of die ten minste één dataweergave voor app-rapportage hebben. Aangepaste dimensies en statistieken worden ondersteund door de Google Analytics-SDK's voor Android en iOS v2.x of hoger, analytics.js en het 'Measurement Protocol'.

Aangepaste dimensies en statistieken moeten afzonderlijk worden ingesteld in uw Google Analytics-account en in uw trackingcode. Zodra u beide stappen voor het instellen heeft voltooid, kunt u uw aangepaste dimensies en statistieken in uw rapporten gebruiken.

Beperkingen en kanttekeningen

Er zijn twintig beschikbare indexen voor verschillende aangepaste dimensies en twintig beschikbare indexen voor aangepaste statistieken in elke property. Voor 360-accounts zijn 200 indexen beschikbaar voor aangepaste dimensies en 200 voor aangepaste statistieken.

Aangepaste dimensies kunnen niet worden verwijderd, maar u kunt ze wel uitschakelen. We raden u af aangepaste dimensies opnieuw te gebruiken. Wanneer u de naam, het bereik en de waarde van een aangepaste dimensie bewerkt, kunnen zowel de oude als de nieuwe waarden worden gekoppeld aan de oude of de nieuwe dimensienaam. Zo worden gegevens in uw rapporten samengevoegd op een manier waarop ze niet nauwkeurig van elkaar kunnen worden gescheiden door middel van een filter.

Levenscyclus van aangepaste dimensies en statistieken

De levenscyclus van aangepaste dimensies of statistieken bestaat uit vier fasen:

 • Configuratie: u definieert uw aangepaste dimensies en statistieken met een index, een naam en andere eigenschappen, zoals bereik.
 • Verzameling: u stuurt de waarden van de aangepaste dimensies en statistieken naar Analytics vanuit uw implementatie.
 • Verwerking: uw gegevens worden verwerkt aan de hand van de definities voor uw aangepaste dimensies en statistieken en eventuele filters voor rapportweergave.
 • Rapportage: u maakt met behulp van uw aangepaste dimensies en statistieken nieuwe rapporten in de gebruikersinterface van Analytics.

Configuratie

Voordat u aangepaste dimensiewaarden en statistische waarden naar Analytics kunt sturen, moeten deze eerst worden gedefinieerd in een Analytics-property. Elke Analytics-property heeft twintig indexen beschikbaar voor aangepaste dimensies en nog eens twintig indexen voor aangepaste statistieken.

Als u een aangepaste dimensie of statistiek definieert, geeft u de naam en andere configuratiewaarden op en wijst Analytics een indexnummer toe dat u later gebruikt om naar de dimensie of statistiek te verwijzen. Aangepaste dimensies hebben de volgende configuratiewaarden:

 • Naam: de naam van de aangepaste dimensie zoals die in uw rapporten wordt weergegeven.
 • Bereik: bepaalt op welke gegevens de aangepaste dimensie of statistiek wordt toegepast. Meer informatie over bereik
 • Actief: bepaalt of de waarde van de aangepaste dimensie of statistiek wordt verwerkt of niet. Inactieve aangepaste dimensies kunnen nog steeds in rapporten worden weergegeven, maar hun waarden worden niet verwerkt.

Aangepaste statistieken hebben de volgende configuratiewaarden:

 • Naam: de naam van de aangepaste statistiek zoals die in uw rapporten wordt weergegeven.
 • Type: bepaalt hoe de waarde van de aangepaste statistiek in rapporten wordt weergegeven.
 • Minimum/maximum waarde: de minimum en maximum waarden die worden verwerkt en in uw rapporten worden weergegeven.
 • Actief: bepaalt of de waarde van de aangepaste statistiek wordt verwerkt of niet. Inactieve aangepaste statistieken kunnen nog steeds in rapporten worden weergegeven, maar hun waarden worden niet verwerkt.

Aangepaste dimensies en statistieken kunnen worden gedefinieerd in de Analytics-gebruikersinterface.

Nadat u een aangepaste dimensie of statistiek heeft gedefinieerd, moet u de naam of het bereik ervan zo mogelijk niet meer bewerken. Raadpleeg Implementatieoverwegingen voor meer informatie over hoe wijzigingen in deze waarden uw rapportage kunnen beïnvloeden.

Verzameling

De waarden van aangepaste dimensies en statistieken worden tijdens het verzamelen als een tweetal parameters (index en waarde) naar Analytics gestuurd. De indexparameter komt overeen met het indexnummer van de aangepaste dimensie of statistiek die Analytics toewijst in de fase Configuratie.

In tegenstelling tot andere soorten gegevens worden aangepaste dimensies en statistieken naar Analytics gestuurd als parameters gekoppeld aan andere hits, zoals paginaweergaven, gebeurtenissen of e-commercetransacties. Zo moeten waarden van aangepaste dimensies of statistieken worden ingesteld voordat er opdracht wordt gegeven om die waarde naar Analytics te sturen.

Voorbeeld: uw code voor het instellen van een waarde voor een aangepaste dimensie ziet er als volgt uit:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Stel de waarde voor aangepaste dimensie in bij index 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Verzend de waarde van de aangepaste dimensie met een paginaweergavehit.
ga('send', 'pageview');

Typen aangepaste statistieken

Aangepaste statistieken van het type 'Geheel getal' of 'Tijd' moeten worden verstuurd met behulp van gehele getallen, terwijl aangepaste statistieken van het type 'Valuta' kunnen worden verstuurd als vaste decimale waarden geschikt voor de plaatselijke valuta.

Verwerking

Bij het verwerken van aangepaste dimensies bepaalt het bereik op welke hits een bepaalde aangepaste dimensiewaarde wordt toegepast, terwijl weergavefilters bepalen welke hits en bijbehorende waarden uiteindelijk opgenomen worden in de rapportage.

Bereik en voorrang

Het bereik bepaalt welke hits worden gekoppeld aan een bepaalde aangepaste dimensiewaarde. Er zijn vier niveaus voor het bereik: product, hit, sessie en gebruiker:

 • Product: de waarde wordt toegepast op het product waarvoor deze is ingesteld. (Alleen voor geoptimaliseerde e-commerce.)
 • Hit: de waarde wordt uitsluitend toegepast op de hit waarvoor deze is ingesteld.
 • Sessie: de waarde wordt toegepast op alle hits in een bepaalde sessie.
 • Gebruiker: de waarde wordt toegepast op alle hits in de huidige en toekomstige sessies tot de waarde verandert of de aangepaste dimensie op inactief wordt ingesteld.
Productbereik

Bij aangepaste dimensies met productbereik wordt de waarde alleen toegepast op het product waarvoor de waarde was ingesteld. Omdat meerdere producten in één hit kunnen worden verstuurd, kunnen meerdere aangepaste dimensies met productbereik in één hit worden verstuurd.

Hitbereik

Bij aangepaste dimensies met hitbereik wordt de waarde alleen toegepast op de hit waarvoor de waarde was ingesteld. Dit wordt geïllustreerd in figuur A, figuur B en figuur C hieronder:

Figuur A: Gebruiker verstuurt twee hits (H1, H2). H2 heeft een CD1-waarde van A. Die waarde wordt alleen toegepast op H2.
 
Figuur B: Gebruiker verstuurt een derde hit (H3). H3 heeft geen CD-waarde.
 
Figuur C: Gebruiker verstuurt een vierde hit (H4). H4 heeft een CD1-waarde van B. Die waarde wordt alleen toegepast op H4.


Sessiebereik

Wanneer twee waarden met sessiebereik tijdens een sessie zijn ingesteld op dezelfde index, krijgt de laatste ingestelde waarde voorrang en wordt deze toegepast op alle hits in die sessie. In figuur D hieronder worden alle vorige waarden overschreven door de laatste ingestelde waarde voor die index:

Figuur A: Gebruiker stuurt een hit (H1) zonder CD-waarde.
Figuur B: In dezelfde sessie stuurt gebruiker een tweede hit (H2) met CD1-waarde ingesteld op A. Sessiebereik zorgt ervoor dat waarde A ook wordt toegepast op H1.
 
Figuur C: Gebruiker stuurt een derde hit (H3). Hoewel er geen CD1-waarde met H3 wordt verzonden, leidt het sessiebereik ertoe dat waarde A automatisch op H3 wordt toegepast.
 
Figuur D: Gebruiker stuurt een vierde hit (H4) met een nieuwe CD1-waarde B. Sessiebereik past waarde B toe op alle hits in de sessie en overschrijft waarde A in de vorige hits.


Gebruikersbereik

Wanneer tot slot twee aangepaste dimensiewaarden met gebruikersbereik binnen dezelfde sessie zijn ingesteld, krijgt de laatste ingestelde waarde voorrang voor de huidige sessie en wordt deze toegepast op alle toekomstige sessies voor die gebruiker.

In figuur B hieronder wordt CD-waarde A toegepast op alle hits in sessie 2, net als bij een aangepaste dimensie met sessiebereik. In figuur C wordt CD-waarde A echter, in tegenstelling tot een sessiebereik, nog steeds toegepast op hits in de derde sessie, als gevolg van het gebruikersbereik van CD1:

Figuur A: Gebruiker heeft een sessie met drie hits (H1, H2, H3). Er zijn geen CD-waarden ingesteld.
Figuur B: Dezelfde gebruiker komt terug en heeft nog een sessie, weer met drie hits. De CD1-waarde voor H3 is ingesteld op A. De CD1-waarde wordt vervolgens toegepast op alle hits in sessie 2.
Figuur C: Gebruiker komt terug voor een derde sessie met opnieuw drie hits. Het gebruikersbereik van CD1 leidt ertoe dat waarde A wordt toegepast op alle hits in sessie 3.

Filters

Dataweergavefilters kunnen op verschillende manieren met aangepaste dimensies en statistieken communiceren.

Alle waarden van aangepaste dimensies en statistieken zijn gekoppeld aan de hit waarmee zij werden ontvangen, ongeacht hun bereik. Als die hit door een dataweergavefilter is gefilterd, kan de aangepaste dimensie of statistiek ook worden gefilterd, afhankelijk van het bereik:

 1. Hitbereik: Zowel aangepaste dimensies met hitbereik als aangepaste statistieken worden gefilterd, als de hit waaraan ze zijn gekoppeld ook was gefilterd.
 2. Sessie- of gebruikersbereik: Aangepaste dimensies met gebruikers- of sessiebereik worden niet gefilterd, zelfs niet als de hit waaraan ze zijn gekoppeld, is gefilterd. Hun waarden worden nog steeds op alle hits in de huidige sessie toegepast en, in geval van gebruikersbereik, ook op de hits in toekomstige sessies.

U kunt aangepaste dimensies ook gebruiken om dataweergavefilters te construeren. Hiermee worden hits gefilterd afhankelijk van het bereik van de aangepaste dimensie. Als u bijvoorbeeld filtert op een aangepaste dimensiewaarde met gebruikersbereik, worden huidige en toekomstige sessies gefilterd van de groep gebruikers die aan die waarde is gekoppeld.

Rapportage

Nadat verzamelen, configureren en andere verwerkingsstappen zijn voltooid, komen aangepaste dimensies en statistieken beschikbaar via de rapportage-gebruikersinterface.

Aangepaste dimensies en statistieken zijn beschikbaar in aangepaste rapporten en kunnen worden gebruikt met geavanceerde segmenten. U kunt aangepaste dimensies ook gebruiken als secundaire dimensies in standaardrapporten.

Voorbeelden

In de volgende voorbeelden ziet u hoe een gameontwikkelaar aangepaste dimensies en statistieken kan gebruiken om meer te weten te komen over het gedrag van spelers.

Een gameontwikkelaar heeft onlangs een nieuwe game uitgebracht.

De huidige Analytics-implementatie houdt een schermweergave bij telkens wanneer een gebruiker een level speelt. De ontwikkelaar weet al hoe vaak elk level wordt gespeeld, maar wil nu antwoord krijgen op deze gedetailleerdere vragen:

 1. Hoe vaak worden 'easy' levels gespeeld vergeleken met 'medium' of 'hard' levels?
 2. Hoeveel levels worden er elke dag gespeeld tijdens een gratis proefperiode van drie dagen?
 3. Hoeveel levels worden er gespeeld door gebruikers tijdens de gratis proefperiode vergeleken met spelers die voor de game hebben betaald?

Om deze vragen te beantwoorden, worden met behulp van aangepaste dimensies nieuwe groeperingen van hits, sessies en gebruikers gemaakt.

Bovendien verkoopt de ontwikkelaar wat extra functies, zogenaamde 'power-ups', om de gebruikerservaring te verbeteren. De ontwikkelaar maakt al gebruik van de velden Categorie en Variant, maar wil een extra veld toevoegen om de kracht van de door gebruikers gekochte power-ups te meten. Op die manier kan de ontwikkelaar bepalen of bepaalde power-ups populairder zijn dan andere.

Hitbereik

Laten we aan de hand van een voorbeeld bekijken hoe de gameontwikkelaar aangepaste dimensies met hitbereik kan gebruiken om te zien hoeveel levels worden gespeeld op elke moeilijkheidsgraad: 'easy', 'medium' en 'hard'.

De ontwikkelaar houdt met behulp van schermweergaven al bij hoe vaak elk level wordt gespeeld, maar wil nu weten welke moeilijkheidsgraad het meest wordt gespeeld.

Het rapport ziet er als volgt uit:

Moeilijkheidsgraad Schermweergaven
easy  
medium  
hard  

De gameontwikkelaar kon zonder aangepaste dimensies ook al het totaal aantal schermweergaven zien, maar deze waren niet gegroepeerd per moeilijkheidsgraad.

Met behulp van een aangepaste dimensie met hitbereik kan aan elke schermweergave een moeilijkheidsgraad worden gekoppeld, zodat de rapporten weergeven welke moeilijkheidsgraad het meest wordt gespeeld.

Waarom wordt hitbereik gebruikt?

Een gebruiker kan tijdens een bepaalde sessie verschillende levels spelen. Wanneer hitbereik wordt gebruikt, wordt een moeilijkheidsgraad alleen gekoppeld aan de schermweergave waarmee deze was verstuurd. Dit betekent dat elke schermweergave aan een unieke moeilijkheidsgraad kan worden gekoppeld.

Configuratie

Bij het implementeren van een aangepaste dimensie moet u eerst de dimensie definiëren in uw property-instellingen in het gedeelte Beheerder van Analytics. In dit voorbeeld ziet de definitie van de aangepaste dimensie er als volgt uit:

Index 1
Naam Moeilijkheidsgraad
Bereik Hit
Actief waar

Verzameling

De gameontwikkelaar houdt in de game elk level al bij met een schermweergave. Om de moeilijkheidsgraad aan een level te koppelen, moet de aangepaste dimensiewaarde worden ingesteld net voordat de opdracht wordt gegeven om de schermweergave bij te houden.

De implementatie kan er als volgt uitzien:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Stel de waarde voor aangepaste dimensie in bij index 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Verstuur de aangepaste dimensiewaarde met een paginaweergavehit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

In dit voorbeeld wordt de aangepaste dimensie ingesteld net voordat de schermweergave van het level wordt bijgehouden. Hierdoor wordt de moeilijkheidsgraad aan de schermweergave gekoppeld en worden de schermweergavehits in de rapporten per moeilijkheidsgraad gegroepeerd.

Verwerking

Nadat de hits zijn verzameld en naar Analytics zijn gestuurd, worden de gegevens verwerkt en worden aangepaste dimensiewaarden toegepast op hits op basis van hun bereik.

Voorbeeld: de gegevens die zijn verzameld voor één speler met één sessie die zes levels speelde, zien er als volgt uit:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Met hitbereik wordt elke moeilijkheidsgraad alleen gekoppeld aan de schermweergave waarmee deze werd verzonden.

Rapportage

Omdat elke schermweergave aan de betreffende moeilijkheidsgraad is gekoppeld, kan een ontwikkelaar na de verwerking een rapport maken met Schermnaam en Moeilijkheidsgraad als dimensies en Schermweergaven als statistiek:

Schermnaam Moeilijkheidsgraad Schermweergaven
/level_1/ easy 1
/level_2/ medium 1
/level_3/ hard 1
/level_4/ easy 1
/level_5/ medium 1
/level_6/ medium 1

U kunt aan de hand van een aangepast rapport met Moeilijkheidsgraad als primaire dimensie de schermweergaven groeperen en zo te weten komen hoe vaak elke moeilijkheidsgraad werd gespeeld:

Moeilijkheidsgraad Schermweergaven
easy 2
medium 3
hard 1

In dit rapport werd de moeilijkheidsgraad 'medium' het meest gespeeld. Dit inzicht wordt verkregen door schermweergaven te groeperen met behulp van aangepaste dimensies met hitbereik.

Sessiebereik

Laten we nu aan de hand van een voorbeeld bekijken hoe de gameontwikkelaar aangepaste dimensies met sessiebereik kan gebruiken om te zien hoeveel levels elke dag worden gespeeld gedurende een gratis proefperiode van drie dagen.

De ontwikkelaar houdt met behulp van een schermweergave voor elk level al bij hoe vaak elk level wordt gespeeld, maar wil nu weten hoeveel levels per dag worden gespeeld.

Het rapport dat de ontwikkelaar wil maken, ziet er als volgt uit:

Dag van proefperiode Schermweergaven
Dag 1  
Dag 2  
Dag 3  

Door sessiebereik te gebruiken, kan de ontwikkelaar de schermweergaven per dag van de proefperiode groeperen en zien hoe dat aantal verandert naarmate een speler de gratis proefperiode langer gebruikt.

Waarom wordt sessiebereik gebruikt?

Met sessiebereik kunt u op een efficiënte manier een hele sessie groeperen, met alle afzonderlijke hits, voor een enkele waarde van 'Dag van proefperiode'.

Hoewel met hitbereik dezelfde functionaliteit kan worden bereikt, kunt u met sessiebereik eenvoudiger en met minder extra code een waarde voor 'Dag van proefperiode' instellen.

Configuratie

De aangepaste dimensie 'Dag van proefperiode' wordt gedefinieerd in het gedeelte property-instellingen van de Analytics-gebruikersinterface met de volgende waarden:

Index 2
Naam Dag van proefperiode
Bereik Sessie
Actief waar

Verzameling

De gameontwikkelaar houdt in de game elk level al bij met een schermweergave. Om aan alle schermweergaven in een sessie een dag te koppelen, hoeft de aangepaste dimensie maar één keer per sessie te worden ingesteld.

De ontwikkelaar stelt de aangepaste dimensie in op het moment dat de gebruiker de game voor het eerst start:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Stel waarde voor aangepaste dimensie in bij index 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Verstuur de aangepaste dimensiewaarde met een paginaweergavehit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Een aangepaste dimensie met sessiebereik kan op elk gewenst moment tijdens de sessie worden ingesteld. In dit voorbeeld is het echter eenvoudiger voor de ontwikkelaar om de dag van de proefperiode te bepalen en de betreffende waarde in te stellen aan het begin van de sessie.

Verwerking

Nadat de hits zijn verzameld en naar Analytics zijn gestuurd, worden de gegevens verwerkt en worden aangepaste dimensiewaarden toegepast op hits op basis van hun bereik.

Voorbeeld: de gegevens die zijn verzameld voor één speler die de game de eerste dag twee keer, de tweede dag één keer en de derde dag één keer speelde, zien er als volgt uit:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

De aangepaste dimensiewaarden zijn verstuurd met maar één schermweergave per sessie.

Het sessiebereik zorgt ervoor dat de waarde van 'Dag van proefperiode' wordt gekoppeld aan alle hits in die sessie, en niet alleen aan de hit waarmee deze werd verstuurd.

Rapportage

Na de verwerking worden de waarden van een aangepaste dimensie met sessiebereik gekoppeld aan alle schermweergaven in dezelfde sessie. De ontwikkelaar kan nu een rapport maken met 'Dag van proefperiode' en 'Schermnaam' als dimensies en 'Schermweergaven' als statistiek:

Dag van proefperiode Schermnaam Schermweergaven
1 /level_1/ 1
1 /level_2/ 2
1 /level_3/ 1
1 /level_4/ 2
2 /level_1/ 1
2 /level_2/ 1
2 /level_3/ 1
3 /level_3/ 1

Tot slot kan de ontwikkelaar een aangepast rapport maken met 'Dag van proefperiode' als primaire dimensie en waarin de schermweergaven per dag zijn gegroepeerd, om te zien hoeveel levels er per dag van de proefperiode werden gespeeld:

Dag van proefperiode Schermweergaven
1 6
2 3
3 1

De gegevens laten zien dat de meeste levels op de eerste dag zijn gespeeld en beduidend minder levels op dag 2 en 3. Dit inzicht wordt verkregen door met behulp van aangepaste dimensies met sessiebereik meerdere sessies en hun afzonderlijke hits te groeperen op één waarde.

Gebruikersbereik

Tot slot laten we aan de hand van een voorbeeld zien hoe de gameontwikkelaar aangepaste dimensies met gebruikersbereik kan toepassen om te weten te komen hoeveel levels er worden gespeeld door betalende gebruikers vergeleken met spelers die de gratis proefversie gebruiken.

Zoals we in voorgaande voorbeelden zagen, wordt het totale aantal keren dat elk level wordt gespeeld, al bijgehouden met behulp van schermweergaven, maar de ontwikkelaar wil nu de schermweergaven groeperen per type speler: gratis en betalende gebruikers.

Het rapport waarin de ontwikkelaar is geïnteresseerd, ziet er als volgt uit:

Type speler Schermweergaven
Gratis  
Betaald  

Met behulp van aangepaste dimensies met gebruikersbereik kan de ontwikkelaar de gewenste gegevens verkrijgen door alle schermweergaven voor zowel huidige als toekomstige sessies met een waarde 'Type speler' aan een bepaalde gebruiker te koppelen.

Waarom wordt gebruikersbereik gebruikt?

Met behulp van gebruikersbereik kunt u gemakkelijk alle afzonderlijke sessies en hits van een gebruiker groeperen op één waarde. Dit is ideaal voor waarden die niet vaak veranderen voor een bepaalde gebruiker, zoals in dit voorbeeld het type speler.

Hoewel dezelfde functionaliteit kan worden bereikt met hitbereik of sessiebereik, biedt gebruikersbereik de eenvoudigste oplossing met de minste code.

Configuratie

De aangepaste dimensie 'Type speler' wordt gedefinieerd in het beheerdersgedeelte met de volgende waarden:

Index 3
Naam Type speler
Bereik Gebruiker
Actief waar

Verzameling

Net zoals in de voorgaande voorbeelden houdt de ontwikkelaar elk level al bij met een schermweergave. Om deze schermweergaven per type speler te groeperen, hoeft de ontwikkelaar alleen de dimensie 'Type speler' in te stellen wanneer de gebruiker de game start, en een tweede keer als een gebruiker betaalt voor de volledige versie van de game.

De ontwikkelaar stelt de aangepaste dimensie in op het moment dat de gebruiker de game voor het eerst start:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Stel de waarde voor aangepaste dimensie in bij index 3.
ga('set', 'dimension3', 'free');

// Verstuur de aangepaste dimensiewaarde met een paginaweergavehit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

De ontwikkelaar stelt de aangepaste dimensie ook in op het moment dat de gebruiker voor de volledige versie van de game betaalt:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Stel de waarde voor aangepaste dimensie in bij index 3.
ga('set', 'dimension3', 'paid');

// Verstuur de aangepaste dimensiewaarde met een paginaweergavehit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Verwerking

Net als in voorgaande voorbeelden worden de verzamelde gegevens verwerkt en worden de aangepaste dimensiewaarden op grond van hun bereik op de hits toegepast.

Voorbeeld: de gegevens die zijn verzameld voor één speler die de game twee keer als gratis speler en één keer als betalende speler speelde, zien er als volgt uit:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

De waarde free in sessie 1 wordt toegepast op alle hits in zowel die sessie als in sessie 2, tot het moment dat in sessie 3 de nieuwe waarde paid wordt ingesteld.

Rapportage

Na de verwerking worden de waarden voor de aangepaste dimensie 'Type speler' gekoppeld aan zowel de sessie waarin ze zijn ingesteld als alle toekomstige sessies en hits.

De ontwikkelaar kan nu een rapport maken met 'Type speler' en 'Schermnaam' als dimensies en 'Schermweergaven' als statistiek:

Type speler Schermnaam Schermweergaven
Gratis /level_1/ 1
Gratis /level_2/ 2
Gratis /level_3/ 2
Betaald /level_3/ 1
Betaald /level_4/ 1

Tot slot kan de ontwikkelaar een aangepast rapport maken met 'Type speler' als primaire dimensie. Nu worden de schermweergaven gegroepeerd om te zien hoeveel levels er werden gespeeld door gratis spelers vergeleken met betalende spelers:

Type speler Schermweergaven
Gratis 5
Betaald 2

Uit de gegevens blijkt dat er meer levels werden gespeeld door gratis gebruikers dan door betalende gebruikers. Dit inzicht wordt verkregen door met behulp van aangepaste dimensies met gebruikersbereik gebruikers en hun afzonderlijke sessies en hits te groeperen op één waarde.

Productbereik

Laten we aan de hand van een voorbeeld bekijken hoe de gameontwikkelaar aangepaste dimensies met productbereik kan gebruiken om erachter te komen welke power-up-sterkte ('weak', 'medium' of 'strong') werd gekocht.

De ontwikkelaar houdt met behulp van schermweergaven al bij hoe vaak elke power-up wordt gekocht, maar wil nu weten welke power-up-sterkte het meest wordt gekocht.

Het rapport ziet er als volgt uit:

Power-up-sterkte Productopbrengst
weak  
medium  
strong  

De gameontwikkelaar kon ook zonder aangepaste dimensies de totale productopbrengst van power-ups zien, maar deze opbrengst kon niet per power-up-sterkte worden gegroepeerd.

Met behulp van dimensies met productbereik kan aan elke productopbrengst een power-up-sterkte worden gekoppeld, zodat de rapporten ook aangeven welke power-up-sterkte het meest werd gekocht (evenals bekeken, aangeklikte en geoptimaliseerde e-commerceacties).

Waarom wordt productbereik gebruikt?

Een gebruiker kan tijdens één aankoop verschillende power-ups kopen. Wanneer productbereik wordt gebruikt, wordt een sterkte alleen gekoppeld aan het product waarmee deze was verstuurd. Dit betekent dat elke gekochte power-up kan worden gekoppeld aan een unieke sterkte.

Configuratie

De aangepaste dimensie 'Power-up-sterkte' wordt gedefinieerd in de property-instellingen in het gedeelte 'Beheerder' van Analytics met de volgende waarden:

Index 4
Naam Power-up-sterkte
Bereik Product
Actief waar

Verzameling

In de game houdt de gameontwikkelaar elke power-up-verkoop al bij. Om aan elke power-up de sterkte te koppelen, moet de aangepaste dimensiewaarde samen met de productgegevens worden ingesteld.

Het toevoegen van deze dimensie aan het product kan er als volgt uitzien:

ga('ec:addProduct', {        // Provide product details in an productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Product ID (string).
 'name': 'Powerup',        // Product name (string).
 'category': 'Extras',       // Product category (string).
 'variant': 'red',         // Product variant (string).
 'price': '10.00',         // Product price (currency).
 'quantity': 2,          // Product quantity (number).
 'dimension4': 'strong'      // Product-scoped custom dimension (string).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Send transaction data with initial pageview.

In dit voorbeeld wordt de aangepaste dimensie samen met de productinformatie ingesteld. Hierdoor wordt de sterkte aan deze power-up gekoppeld.

Verwerking

Nadat de hits zijn verzameld en naar Analytics zijn verstuurd, worden (net als in de voorgaande voorbeelden) de gegevens verwerkt en de aangepaste dimensiewaarden toegepast op de producten waarmee ze waren ingesteld.

Voorbeeld: de gegevens die zijn verzameld voor één speler die tijdens één sessie drie power-ups kocht, zien er als volgt uit:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Met productbereik wordt elke power-up alleen gekoppeld aan het product waarvoor deze was ingesteld.

Rapportage

Omdat elk product is gekoppeld aan de betreffende power-up-sterkte, kan een ontwikkelaar na de verwerking een aangepast rapport maken waarin de productopbrengst en de power-up-sterkte worden weergegeven:

Power-up-sterkte Productopbrengst
weak 20,00
strong 10,00

Volgens dit rapport leverden de power-ups van het type 'weak' de grootste opbrengst op.

Aangepaste statistieken

Bereik

Net als aangepaste dimensies kunnen aangepaste statistieken ook verschillende bereiken hebben. Aangepaste statistieken met hitbereik worden gekoppeld aan alle dimensies met hitbereik waarmee ze worden verstuurd. Ook aangepaste statistieken met productbereik worden alleen gekoppeld aan het product waarmee ze worden verstuurd. De onderstaande voorbeelden illustreren deze twee typen aangepaste statistieken.

Voorbeeld van een aangepaste statistiek met hitbereik

In de bovenstaande voorbeelden houdt de gameontwikkelaar het spelen van elk level bij als schermweergave. In de gegenereerde rapporten wordt de statistiek Schermweergave gebruikt om een speler weer te geven die een level probeert te voltooien.

De ontwikkelaar wil echter ook het voltooiingspercentage van elk level weten.

Om het voltooiingspercentage te bepalen, gebruikt de ontwikkelaar een nieuwe aangepaste statistiek 'Voltooide levels' en vergelijkt hij deze met de schermweergaven voor elk level.

Het rapport waarin de ontwikkelaar is geïnteresseerd, ziet er als volgt uit:

Schermnaam Schermweergaven Voltooide levels
/level_1/    
/level_2/    
/level_3/    

Waarom wordt er een aangepaste statistiek gebruikt?

In veel gevallen kunt u kiezen om gebeurtenissen, schermweergaven en/of een aangepaste statistiek te gebruiken om uw belangrijkste statistieken bij te houden. Aangepaste statistieken produceren echter meer flexibele en overzichtelijke aangepaste rapporten en zijn daarom een handige manier om uw belangrijkste statistieken bij te houden.

In dit voorbeeld konden de voltooide levels niet als schermweergave worden bijgehouden zonder het aantal schermweergaven per niveau dubbel te tellen. U wilt dus een andere optie vinden.

Hoewel een gebeurtenis op zichzelf kan worden gebruikt, is het vanwege de hiërarchische aard moeilijk om het bovenstaande rapport met een combinatie van 'Schermweergaven' en 'Voltooide levels' te maken onder één dimensie.

Als gevolg van de bovenstaande beperkingen en omdat het aantal voltooide levels voor deze ontwikkelaar zo'n belangrijke statistiek is, is het het handigst om het aantal voltooide levels bij te houden met behulp van een aangepaste statistiek.

Configuratie

De aangepaste statistiek 'Voltooide levels' wordt gedefinieerd in het gedeelte 'Beheerder' van de gebruikersinterface met de volgende waarden:

Index 1
Naam Voltooide levels
Bereik Hit
Opmaaktype Geheel getal
Actief waar

Verzameling

De ontwikkelaar houdt met schermweergaven de start van elk level al bij, maar wil nu met behulp van de nieuwe aangepaste statistiek bijhouden of het level is voltooid.

Net als bij aangepaste dimensies worden aangepaste statistieken naar Analytics gestuurd als parameters die aan andere hits zijn gekoppeld. Om de aangepaste statistiek te versturen, moet de ontwikkelaar ook een extra hit versturen om de gebruiker die een level voltooit, vast te leggen. In dit voorbeeld wordt na voltooiing van het level een gebeurtenis geactiveerd en een aangepaste statistiek aan deze gebeurtenis gekoppeld.

Die implementatie kan er als volgt uitzien:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Verhoog de statistiek voor level-voltooiing met 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Verstuur de aangepaste dimensiewaarde met een paginaweergavehit.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Verwerking

Vóór de verwerking kunnen de gegevens voor één speler die in één sessie drie levels van de game speelt, er als volgt uitzien:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Rapportage

Na de verwerking kan de ontwikkelaar een rapport maken met 'Schermnaam' als dimensie en 'Schermweergaven', 'Totale gebeurtenissen' en 'Voltooide levels' als statistiek:

Schermnaam Schermweergaven Totale gebeurtenissen Voltooide levels
/level_1/ 1 1 1
/level_2/ 3 1 1
/level_3/ 1 1 1

Omdat de ontwikkelaar de voltooide levels als aangepaste statistiek bijhoudt, is het in de toekomst niet meer nodig om de voltooide gebeurtenissen uit de totale gebeurtenissen te filteren.

In plaats daarvan kan de ontwikkelaar eenvoudig het onderstaande aangepaste rapport maken met 'Voltooide levels' als aangepaste statistiek:

Schermnaam Schermweergaven Voltooide levels
/level_1/ 1 1
/level_2/ 3 1
/level_3/ 1 1

Uit de gegevens blijkt dat level 2 eigenlijk moeilijker is dan level 1 en 3, omdat op basis van de schermweergaven dit level een voltooiingspercentage heeft van slechts 33%. Door voltooide levels bij te houden als aangepaste statistiek, kan de ontwikkelaar eenvoudig antwoorden vinden op vragen over belangrijke statistieken en vereenvoudigde rapporten maken om met anderen te delen.

Voorbeeld van een aangepaste statistiek met productbereik

In de bovenstaande voorbeelden houdt de gameontwikkelaar elke verkoop van een power-up bij. Aan elke verkoop kunnen een paar verschillende statistieken worden gekoppeld, zoals aantal en productopbrengst:

De gameontwikkelaar heeft echter onlangs een promotie uitgevoerd, waarbij alle gebruikers $ 100 aan credits hebben ontvangen. De gameontwikkelaar wil meten welke power-ups mensen met hun credits kopen.

Om te bepalen hoeveel credits per productaankoop worden gebruikt, gebruikt de ontwikkelaar een nieuwe aangepaste statistiek 'Gebruikte credits'.

Het rapport waarin de ontwikkelaar is geïnteresseerd, ziet er als volgt uit:

Power-up-sterkte Productopbrengst Gebruikte credits
strong    
medium    
weak    

Configuratie

De statistiek 'Gebruikte credits' wordt gedefinieerd in het gedeelte 'Beheerder' met de volgende waarden:

Index 2
Naam Gebruikte credits
Bereik Product
Opmaaktype Geheel getal
Actief waar

Verzameling

Net als bij aangepaste dimensies op productniveau worden aangepaste statistieken op productniveau naar Analytics verzonden als parameters gekoppeld aan de productgegevens.

Die implementatie kan er als volgt uitzien:

ga('ec:addProduct', {        // Provide product details in an productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Product ID (string).
 'name': 'Powerup',        // Product name (string).
 'category': 'Extras',       // Product category (string).
 'variant': 'red',         // Product variant (string).
 'price': '10.00',         // Product price (currency).
 'quantity': 2,          // Product quantity (number)
 'dimension4': 'strong',      // Product-scoped custom dimension (string).
 'metric2': 5           // Product-scoped custom metric (integer).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Send transaction data with initial pageview.


Verwerking

Vóór de verwerking kunnen de gegevens voor één speler die een aantal power-ups koopt, er als volgt uitzien:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Rapportage

Na de verwerking kan de ontwikkelaar een rapport maken met 'Power-up-sterkte' als dimensie en 'Productopbrengst' en 'Gebruikte credits' als statistiek:

Power-up-sterkte Productopbrengst Gebruikte credits
weak 20 15
strong 10 5
medium 10 1

Volgens deze gegevens gebruiken spelers hun credits voor power-ups van het type 'weak'. De ontwikkelaar heeft de meeste winst gemaakt met power-ups van het type 'medium'.

Implementatieoverwegingen

Als u aangepaste dimensies of statistieken implementeert, moet u rekening houden met het volgende:

Bestaande dimensies of statistieken bewerken

Als u de naam of het bereik van een aangepaste dimensie of statistiek bewerkt, kunnen uw gegevens op de volgende manier worden beïnvloed:

 • Naam bewerken: heeft invloed op gegevens die al zijn verwerkt. Oude gegevens zijn alleen toegankelijk met behulp van de nieuwe naam.
 • Bereik bewerken: heeft geen invloed op gegevens die al zijn verwerkt. Alleen nieuwe gegevens worden met het nieuwe bereik verwerkt.
 • De status Actief veranderen: het veld Actief bepaalt of de waarden van aangepaste dimensies of statistieken inderdaad worden verwerkt. Als Actief false is, worden aangepaste dimensies of statistieken nog steeds in uw rapporten weergegeven, maar omdat hun waarden niet zijn verwerkt, zijn er geen gekoppelde gegevens.

Plan vooruit bij het instellen van het bereik

Bij de beslissing welk bereik voor een bepaalde aangepaste dimensie wordt gebruikt, moet u nagaan hoe vaak u verwacht dat de waarde verandert. Als u denkt dat de waarde per sessie vaak verandert, zoals de naam van een level in een game, gebruikt u hitbereik en stelt u de waarde vóór elke hit in. Daartegenover staat dat een aangepaste dimensie, zoals geslacht, maar eenmaal op gebruikersniveau hoeft te worden ingesteld. Het zou onnodig veel werk zijn om bij elke hit een waarde voor geslacht te sturen en als u een vaak veranderende aangepaste dimensie met gebruikersbereik zou configureren, zouden ten onrechte veel hits aan die waarde worden gekoppeld.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false