חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

מאפיינים וערכים מותאמים אישית

כלול נתונים לא סטנדרטיים בדוחות שלך.

מאפיינים וערכים מותאמים אישית הם כמו מאפיינים וערכים המוגדרים כברירת מחדל בחשבון Analytics שלך, אלא שאתה יוצר אותם בעצמך. תוכל להשתמש בהם כדי לאסוף ולנתח נתונים שלא מתבצע אחריהם מעקב באופן אוטומטי ב-Analytics.

במאמר זה:

סקירה כללית

מאפיינים וערכים מותאמים אישית מאפשרים לך לשלב נתונים של Analytics עם נתונים שאינם של Analytics, למשל נתוני CRM. לדוגמה:

 • אם תאחסן את נתוני המגדר של משתמשים מחוברים במערכת CRM, תוכל לשלב את המידע הזה עם הנתונים שלך מ-Analytics כדי לראות תצוגה של צפיות בדף בחלוקה לפי מגדר.

 • אם אתה מפתח משחקים, ערכים כגון "מעבר לרמה הבאה" או "תוצאה גבוהה" עשויים להיות רלוונטיים יותר בשבילך מאשר ערכים שהוגדרו מראש כגון צפיות במסך. מעקב אחרי נתונים כאלה באמצעות ערכים מותאמים אישית יאפשר לך לעקוב אחר ההתקדמות של מאמצי הפיתוח בהשוואה לערכים החשובים ביותר, בדוחות מותאמים אישית גמישים ונוחים לקריאה.

מאפיינים מותאמים אישית יכולים להופיע כמאפיינים ראשיים בדוחות מותאמים אישית. תוכל גם להשתמש בהם כפלחים וכמאפיינים משניים בדוחות רגילים.

דרישות מוקדמות

מאפיינים וערכים מותאמים אישית זמינים רק לנכסים שהופעלו ל-Universal Analytics או שמכילים תצוגת דוחות אחת לפחות לאפליקציה. מאפיינים וערכים מותאמים אישית נתמכים על ידי ערכות פיתוח התוכנה (SDK) של Google Analytics ל-Android ול-iOS v2.x או גרסה מתקדמת יותר, ל-analytics.js ול-Measurement Protocol.

מאפיינים וערכים מותאמים אישית מחייבים הגדרה נוספת בחשבון Analytics ובקוד המעקב שלך. לאחר ביצוע שני שלבי ההגדרה, תוכל להשתמש בהם בדוחות שלך.

מגבלות ואזהרות

בכל נכס קיימים 20 מדדים הזמינים למאפיינים מותאמים אישית שונים, ו-20 מדדים לערכים מותאמים אישית. לחשבונות נבחרים יש 200 מדדים זמינים עבור מאפיינים מותאמים אישית, ו-200 מדדים לערכים מותאמים אישית.

לא ניתן למחוק מאפיינים מותאמים אישית, אך ניתן להשבית אותם. מומלץ להימנע מניסיון לעשות שימוש חוזר במאפיינים מותאמים אישית שהושבתו. אם תערוך את השם, ההיקף והערך של מאפיין מותאם אישית, ניתן יהיה להתאים את הערך החדש והערך הישן לשם המאפיין הישן או לשם המאפיין החדש. פעולה זו מאחדת את הנתונים בדוחות שלך בדרך שלא ניתנת להפרדה מדויקת באמצעות מסנן.

מחזור חיים של מאפיינים וערכים מותאמים אישית

מחזור החיים של מאפיין או ערך מותאם אישית כולל ארבעה שלבים:

 • הגדרה – אתה מגדיר את המאפיינים והערכים המותאמים אישית שלך עם מדד, שם ותכונות אחרות כגון היקף.
 • איסוף – אתה שולח נתונים של מאפיינים וערכים מותאמים אישית אל Analytics מהיישום שלך.
 • עיבוד – הנתונים עוברים עיבוד בהתאם להגדרות של המאפיינים והערכים המותאמים אישית שלך ובהתאם למסננים של תצוגת דוחות, אם קיימים.
 • דיווח – אתה בונה דוחות חדשים באמצעות המאפיינים והערכים המותאמים אישית בממשק המשתמש של Analytics.

הגדרה

לפני שתוכל לשלוח נתונים של מאפיינים וערכים מותאמים אישית אל Analytics, תחילה עליך להגדיר אותם בנכס של Analytics. לכל נכס של Analytics יש 200 מדדים זמינים למאפיינים מותאמים אישית, ועוד 20 מדדים זמינים לערכים מותאמים אישית.

כאשר אתה מגדיר מאפיין או ערך מותאם אישית, עליך לציין את השם וערכי תצורה נוספים במדד מסוים. מאפיינים מותאמים אישית כוללים את ערכי התצורה הבאים:

 • שם – שם המאפיין המותאם אישית כפי שיופיע בדוחות שלך.
 • היקף – מציין על אילו נתונים יחול המאפיין או הערך המותאם אישית. למדע נוסף על היקף.
 • פעיל – הגדרה אם השדה של המאפיין או הערך המותאם אישית יעבור עיבוד. מאפיינים מותאמים אישית שאינם פעילים עשויים עדיין להופיע בדיווח, אך הערכים שלהם לא יעברו עיבוד.

ערכים מותאמים אישית כוללים את ערכי התצורה הבאים:

 • שם – שם הערך המותאם אישית כפי שיופיע בדוחות שלך.
 • סוג – קובע איך הערך המותאם אישית יוצג בדוחות.
 • ערך מינימלי / מקסימלי – ערכי המינימום והמקסימום שיעובדו ויוצגו בדוחות שלך.
 • פעיל – הגדרה אם הערך המותאם אישית יעבור עיבוד. ערכים מותאמים אישית שאינם פעילים עשויים עדיין להופיע בדיווח, אך הם לא יעברו עיבוד.

ניתן להגדיר מאפיינים וערכים מותאמים אישית בממשק המשתמש של Analytics.

לאחר שתגדיר מאפיין או ערך מותאם אישית, מומלץ להימנע עד כמה שאפשר מעריכת השם והטווח. קרא את שיקולי היישום למידע נוסף על האופן שבו שינויים בערכים האלה עשויים להשפיע על הדיווח שלך.

איסוף

נתונים של מאפיינים וערכים מותאמים אישית נשלחים אל Analytics בזמן האיסוף כזוג פרמטרים של מדד וערך. פרמטר המדד תואם למדד של המאפיין או הערך המותאם אישית שהוגדר בשלב ההגדרה.

שלא כמו סוגי נתונים אחרים, מאפיינים וערכים מותאמים אישית נשלחים אל Analytics כפרמטרים המצורפים להתאמות אחרות, כגון צפיות בדפים, אירועים או פירוט עסקאות. בהתאם לכך, יש להגדיר את הנתונים של מאפיינים או ערכים מותאמים אישית לפני ביצוע קריאה למעקב כדי שהנתונים הללו יישלחו אל Analytics.

לדוגמה, כדי להגדיר ערך של מאפיין מותאם אישית, הקוד שלך עשוי להיראות כך:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview');

סוגים של ערכים מותאמים אישית

יש לשלוח ערכים מותאמים אישית מסוג 'מספר שלם' או 'זמן' כמספרים שלמים, וערכים מותאמים אישית מסוג 'מטבע' יכולים גם להישלח כערכים עשרוניים קבועים, בהתאם למטבע המקומי.

עיבוד

במהלך העיבוד של מאפיינים מותאמים אישית, ההיקף קובע על אילו התאמות יחול ערך ספציפי של מאפיין מותאם אישית, ומסנני התצוגה המפורטת קובעים אילו התאמות וערכים המשויכים אליהן ייכללו בסופו של דבר בדיווח.

היקף וקדימות

ההיקף קובע אלו התאמות ישויכו לערך ספציפי של מאפיין מותאם אישית. קיימות ארבע רמות של היקף: מוצר, התאמה, הפעלה, ומשתמש:

 • מוצר – הערך מוחל על המוצר שבשבילו הוא הוגדר (מסחר אלקטרוני משופר בלבד).
 • התאמה – הערך מוחל על ההתאמה הבודדת שבשבילה הוא הוגדר.
 • הפעלה – הערך מוחל על כל ההתאמות בפעילות בודדת באתר.
 • משתמש – הערך מוחל על כל ההתאמות בפעילויות נוכחיות ועתידיות באתר, עד שהערך ישתנה או שהמאפיין המותאם אישית יהפוך ללא פעיל.
היקף ברמת המוצר

כאשר למאפיין מותאם אישית יש היקף ברמת המוצר, הערך מוחל רק על המוצר שבשבילו הוא הוגדר. ניתן לשלוח מספר מוצרים בהתאמה בודדת, ולכן ניתן לשלוח מספר מאפיינים מותאמים אישית עם היקף ברמת המוצר בהתאמה בודדת.

היקף ברמת ההתאמה

כאשר למאפיין מותאם אישית יש היקף ברמת ההתאמה, הערך מוחל רק על המוצר שבשבילו הוא הוגדר. ניתן לראות הדגמה של מצב כזה באיור א, איור ב, ואיור ג המופיעים בהמשך:

איור א: המשתמש שולח שתי התאמות(H1, H2). H2 כולל ערך CD1 הנקרא A. הערך הזה מוחל רק על H2.


איור ב: המשתמש שולח התאמה שלישית (H3). H3 לא כולל ערך CD.


איור ג: המשתמש שולח התאמה רביעית (H4). H4 כולל ערך CD1 בשם B. הערך הזה מוחל רק על H4.


היקף ברמת ההפעלה

כאשר שני ערכים עם היקף ברמת ההפעלה מוגדרים באותו מדד בהפעלה, הערך האחרון שהוגדר מקבל קדימות ומוחל על כל ההתאמות בהפעלה הזו. באיור ד המופיע בהמשך, הערך האחרון שהוגדר מחליף כל ערך קודם עבור המדד הזה:

איור א: המשתמש שולח התאמה (H1) ללא ערך CD.


איור ב: באותה הפעלה, המשתמש שולח התאמה שנייה (H2) עם ערך CD1 המוגדר כ-A. ההיקף ברמת ההפעלה מביא לכך שהערך A מוחל גם על H1.


איור ג: המשתמש שולח התאמה שלישית (H3). למרות שלא נשלח ערך CD1 עם H3, ההיקף ברמת ההפעלה גורם לכך ש-A מוחל אוטומטית על H3.


איור ד: המשתמש שולח התאמה רביעית (H4) עם ערך CD1 אחד בשם B. ההיקף ברמת ההפעלה מחיל את הערך B על כל ההתאמות בהפעלה, ומחליף את הערך A בהתאמות הקודמות.


היקף ברמת המשתמש

לבסוף, אם שני ערכים של מאפיינים מותאמים אישית בהיקף ברמת המשתמש מוגדרים באותה הפעלה, הערך האחרון שהוגדר מקבל קדימות בהפעלה הנוכחית, ומוחל על הפעלות עתידיות עבור המשתמש הזה.

באיור ב המופיע בהמשך, ערך CD בשם A מוחל על כל ההתאמות בהפעלה 2, בדיוק כמו CD ברמת ההפעלה. עם זאת, באיור ג, שלא כמו בהיקף ברמת ההפעלה, ערך CD בשם A ממשיך לחול על התאמות בהפעלה השלישית משום של-CD1 יש היקף ברמת המשתמש:

איור א: למשתמש יש הפעלה עם שלוש התאמות (H1,‏ H2,‏ H3). לא הוגדרו ערכי CD.


איור ב: אותו משתמש חוזר ומבצע הפעלה נוספת, עם שלוש התאמות נוספות. הערך CD1 מוגדר כ-A ב-H3. לאחר מכן, הערך CD1 מוחל על כל ההתאמות בהפעלה.


איור ג: המשתמש חוזר ומבצע הפעלה שלישית עם שלוש התאמות נוספות. ההיקף ברמת המשתמש של CD1 גורם לכך שערך A מוחל על כל ההתאמות בהפעלה השלישית.

מסננים

מסננים של תצוגה מפורטת יכולים לקיים אינטראקציה עם מאפיינים וערכים מותאמים אישית במספר דרכים.

נתונים של מאפיינים וערכים מותאמים אישית משויכים, כל אחד בנפרד, להתאמה שאיתה הם התקבלו, ללא קשר להיקף שלהם. אם ההתאמה מסוננת באמצעות מסנן תצוגה מפורטת, המאפיין או הערך המותאם אישית עשויים לעבור גם הם סינון, בהתאם להיקף שהוגדר בשבילם:

 1. היקף ברמת ההתאמה: מאפיינים מותאמים אישית עם היקף ברמת ההתאמה וערכים מותאמים אישית יסוננו אם ההתאמה שהם משויכים אליה סוננה גם היא.
 2. היקף ברמת ההפעלה או ברמת המשתמש: מאפיינים מותאמים אישית עם היקף ברמת המשתמש או ההפעלה לא יסוננו, גם אם ההתאמה שאליה צורפו עוברת סינון. הערכים שלהם עדיין יחולו על כל ההתאמות של ההפעלה הנוכחית, וכן על הפעלות עתידיות, אם הוגדר למאפיין היקף ברמת המשתמש.

ניתן גם להשתמש במאפיינים מותאמים אישית כדי לבנות מסננים של תצוגות מפורטות. מסננים כאלה יביאו לכך שהתאמות יסוננו בהתאם להיקף של המאפיין המותאם אישית. לדוגמה, סינון ערך של מאפיין מותאם אישית בהיקף ברמת המשתמש יביא לסינון של הפעלות נוכחיות ועתידיות מתוך קבוצת המשתמשים המשויכת לערך הזה.

דיווח

לאחר סיום האיסוף, ההגדרה ושלבי העיבוד האחרים בתהליך, המאפיינים והערכים המותאמים אישית הופכים לזמינים דרך ממשק הדיווח של המשתמש.

מאפיינים וערכים מותאמים אישית זמינים בדוחות מותאמים אישית וזמינים לשימוש עם פלחים מתקדמים. ניתן גם להשתמש במאפיינים מותאמים אישית כמאפיינים משניים בדוחות רגילים.

דוגמאות

הדוגמאות הבאות מראות כיצד מפתח משחקים יכול להשתמש במאפיינים ובערכים מותאמים אישית כדי ללמוד על התנהגות השחקנים.

מפתח משחקים הפיץ לאחרונה משחק חדש.

היישום הנוכחי של Analytics עוקב אחר הצפייה במסך בכל פעם שמשתמש משחק ברמה מסוימת. המפתח כבר יודע כמה פעמים המשתמשים משחקים בכל רמה. עכשיו הוא מעוניין לקבל תשובות לשאלות מתקדמות יותר:

 1. כמה פעמים השחקנים משחקים ברמות הקלות לעומת רמות בינוניות או קשות?
 2. בכמה רמות הם משחקים בכל יום במהלך תקופת הניסיון ללא תשלום ל-3 ימים?
 3. כמה רמות משחקים המשתמשים בגרסת הניסיון לעומת משתמשים ששילמו תמורת המשחק?

כדי להשיב על השאלות הללו, המפתח משתמש במאפיינים מותאמים אישית כדי ליצור קבוצות חדשות של התאמות, הפעלות ומשתמשים.

בנוסף, המפתח מוכר כמה תכונות נוספות כדי לשפר את חוויית המשתמש, כגון "תוספות כוח". המפתח כבר משתמש בשדות הקטגוריות והגרסאות, אך מעוניין בשדה נוסף שימדוד את עוצמת תוספת הכוח שרכש המשתמש. בצורה כזו, המפתח יוכל לקבוע אם עוצמות מסוימות של תוספות כוח היו פופולריות יותר מאחרות.

היקף ברמת ההתאמה

נתבונן לרגע בדוגמה הממחישה איך מפתח המשחק יכול להשתמש במאפיינים מותאמים אישית ברמת ההתאמה כדי לגלות כמה רמות שיחק המשתמש בכל רמת קושי - קלה, בינונית או קשה.

המפתח כבר עוקב אחר מספר הפעמים שהמשתמש משחק בכל רמה באמצעות צפיות במסך. עכשיו הוא מעוניין לדעת באיזו רמת קושי מתקיימים רוב המשחקים.

הדוח ייראה כך:

רמת קושיצפיות במסך
קלה 
בינונית 
קשה 

לפני השימוש במאפיינים מותאמים אישית, המפתח היה רואה ספירה כוללת של צפיות במסך לפי רמה, אך לא היתה לו אפשרות לקבץ את הצפיות במסך לפי רמת קושי.

על ידי שימוש במאפיין מותאם אישית ברמת ההתאמה, ניתן לשייך את רמת הקושי לכל צפייה במסך, וכך לאפשר לדוחות לכלול את רמת הקושי שבה המשתמשים משחקים בתדירות הגבוהה ביותר.

למה כדאי להשתמש בהיקף ברמת ההתאמה?

משתמש יכול לשחק במספר רמות במהלך הפעלה אחת של המשחק. שימוש בהיקף ברמת ההתאמה מגדיר שערך רמת הקושי ישויך רק לצפייה במסך שאיתה הוא נשלח. כך ניתן להבטיח שכל צפייה במסך ברמה מסוימת תשויך לרמת קושי ייחודית.

הגדרה

השלב הראשון ביישום מאפיין מותאם אישית היא להגדיר את המאפיין בהגדרות הנכס שלך במקטע הניהול של Analytics. הדוגמה הבאה, הגדרת המאפיין המותאם אישית נראית כך:

מדד1
שםרמת קושי
היקףהתאמה
פעילtrue

איסוף

במשחק, המפתח כבר עוקב אחרי כל רמה באמצעות צפייה במסך. כדי לשייך את רמת הקושי לכל רמה של המשחק, יש להגדיר את הערך של המאפיין המותאם אישית ממש לפני הקריאה למעקב אחר הצפייה במסך.

היישום עשוי להיראות כך:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

בדוגמה הזו, המאפיין המותאם אישית מוגדר ממש לפני תחילת המעקב אחר הצפייה במסך של כל רמה. ההגדרה משייכת את רמת הקושי עם הצפייה במסך ותאפשר למפתח לקבץ את ההתאמות של צפיות במסך לפני רמת קושי בדוחות.

עיבוד

לאחר שההתאמות נאספות ונשלחות אל Analytics, הנתונים מעובדים וערכי המאפיינים המותאמים אישית מוחלים על ההתאמות בהתאם להיקף שהוגדר.

לדוגמה, הנתונים שנאספו לשחקן בודד, עם הפעלה אחת, ששיחק ב-6 רמות, ייראו כך:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

שים לב שהשימוש בהיקף ברמת ההתאמה מבטיח שכל ערך של רמת קושי ישויך רק לצפייה במסך שאיתה הוא נשלח.

דיווח

לאחר העיבור, משום שכל צפייה במסך משויכת לערך רמת הקושי המתאים לה, המפתח יכול ליצור דוח המשתמש בשם המסך וברמת הקושי כמאפיינים, ובצפיות במסך כערך:

שם מסךרמת קושיצפיות במסך
/level_1/קלה1
/level_2/בינונית1
/level_3/קשה1
/level_4/קלה1
/level_5/בינונית1
/level_6/בינונית1

ניתן ליצור דוח מותאם אישית המשתמש ברמת קושי כמאפיין הראשי לקיבוץ צפיות במסך כדי לגלות כמה פעמים המשתמש שיחק בכל רמת קושי:

רמת קושיצפיות במסך
קלה2
בינונית3
קשה1

בדוח הזה, המשתמש שיחק הכי הרבה ברמות הקושי הבינוניות. המפתח יכול לגלות זאת על ידי שימוש במאפיינים מותאמים אישית ברמת ההתאמה כדי לקבץ צפיות במסך.

היקף ברמת ההפעלה

עכשיו נסקור דוגמה הממחישה איך מפתח המשחק יכול להשתמש במאפיינים מותאמים אישית ברמת ההפעלה כדי לראות בכמה רמות המשתמש משחק בכל יום במהלך תקופת הניסיון של 3 ימים.

המפתח כבר יודע כמה פעמים המשתמשים משחקים בכל רמה על ידי מעקב אחר צפייה במסך בכל רמה. עכשיו הוא מעוניין לדעת בכמה רמות המשתמשים שיחקו בכל יום.

הדוח שהמפתח רוצה ליצור נראה כך:

יום ניסיוןצפיות במסך
יום 1 
יום 2 
יום 3 

באמצעות מאפיינים מותאמים אישית ברמת ההפעלה, המפתח יכול לקבץ צפיות במסך לפי יום במהלך תקופת הניסוי ולראות איך המספר משתנה ככל שהמשתמש מבלה זמן רב יותר בתקופת הניסיון ללא תשלום.

למה כדאי להשתמש בהיקף ברמת ההפעלה?

ניתן להשתמש בהיקף ברמת ההפעלה כדי לקבץ ביעילות הפעלות שלמות ואת כל ההתאמות לרכיבים שלהם בערך אחד של יום ניסיון.

ניתן להשתמש בהיקף ברמת ההתאמה כדי להשיג את אותה פונקציונליות, אך השימוש בהיקף ברמת ההפעלה מאפשר לך להגדיר בקלות את הערך 'יום ניסיון' עם הוספת כמות הקוד הקטנה ביותר.

הגדרה

המאפיין המותאם אישית 'יום ניסיון' מוגדר במקטע ההגדרות של הנכס של ממשק המשתמש של Analytics עם הערכים הבאים:

מדד2
שםיום ניסיון
היקףהפעלה
פעילtrue

איסוף

במשחק, המפתח כבר עוקב אחרי כל רמה באמצעות צפייה במסך. כדי לשייך יום לכל הצפיות במסך בהפעלה מסוימת, יש להגדיר את ערך המאפיין המותאם אישית רק פעם אחת לכל הפעלה.

המפתח יגדיר את המאפיין המותאם אישית כאשר המשתמש יתחיל את המשחק בפעם הראשונה:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

שים לב שניתן להגדיר מאפיין מותאם אישית ברמת ההפעלה בכל עת במהלך ההפעלה. עם זאת, בדוגמה הנוכחית, פשוט קל יותר למפתח לקבוע את יום ניסיון ולהגדיר את הערך בהתאם עם תחילת ההפעלה.

עיבוד

לאחר שההתאמות נאספות ונשלחות אל Analytics, הנתונים מעובדים וערכי המאפיינים המותאמים אישית מוחלים על ההתאמות בהתאם להיקף שהוגדר.

לדוגמה, כך ייראו הנתונים שנאספו לשחקן יחיד ששיחק במשחק פעמיים ביום ראשון, פעם אחת ביום השני ופעם אחת ביום השלישי:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

שים לב שערכי המאפיין המותאם אישית נשלחו רק עם צפייה אחת במסך לכל הפעלה.

היקף ברמת ההפעלה מבטיח שהערך של יום הניסיון ישויך לכל ההתאמות בהפעלה הזו, לא רק להתאמה שאיתה הערך נשלח.

דיווח

לאחר העיבוד, ערכי המאפיין המותאם אישית ברמת ההפעלה ישויכו לכל הצפיות במסך שהתקבלו במסגרת אותה הפעלה. עכשיו המפתח יכול ליצור דוח תוך שימוש ביום הניסיון ובשם המסך כמאפיינים, ובצפיות במסך כערך:

יום ניסיוןשם מסךצפיות במסך
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

לבסוף, כדי לקבץ צפיות במסך לפי יום ולגלות בכמה רמות שיחק המשתמש בכל יום במהלך תקופת הניסיון, המפתח יכול ליצור דוח מותאם אישית המשתמש ביום הניסיון כמאפיין הראשי:

יום ניסיוןצפיות במסך
16
23
31

הנתונים מראים כי המשתמש שיחק ברוב הרמות ביום הראשון ושיחק במספר קטן יותר משמעותית של רמות ביום השני וביום השלישי. המפתח יכול לגלות זאת על ידי שימוש במאפיינים מותאמים אישית ברמת ההפעלה כדי לקבץ כמה הפעלות ואת ההתאמות שלהן לרכיבים באמצעות ערך בודד.

היקף ברמת המשתמש

לבסוף, נתבונן בדוגמה הממחישה איך מפתח המשחק יכול להשתמש במאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש כדי לגלות בכמה רמות שיחקו משתמשים שקנו את המשחק לעומת משתמשים בגרסת הניסיון ללא תשלום.

בדומה לדוגמאות הקודמות, מספר הפעמים הכולל שבו השחקן שיחק בכל רמה כבר נמצא במעקב באמצעות צפיות במסך, אבל עכשיו המפתח מעוניין לקבץ את הצפיות במסך לפי משתמשים בתשלום ומשתמשים בחינם.

הדוח שהמפתח מעוניין ליצור נראה כך:

סוג שחקןצפיות במסך
חינם 
בתשלום 

באמצעות מאפיין מותאם אישית ברמת המשתמש, המפתח יכול לקבל את הנתונים הרצויים על ידי שיוך של כל הצפיות במסך של משתמש מסוים, מתוך ההפעלות הנוכחיות והעתידיות שלהם, עם ערך של 'סוג שחקן'.

למה כדאי להשתמש בהיקף ברמת המשתמש?

היקף ברמת המשתמש מאפשר לך לקבץ בנוחות את כל ההתאמות והפעלות הרכיבים של משתמש בעזרת ערך יחיד. זו אפשרות אידאלית במקרה של ערכים שלא משתנים לעתים קרובות בשביל משתמש ספציפי, כמו למשל 'סוג שחקן' בדוגמה הנוכחית.

שים לב כי למרות שניתן לקבל את אותה פונקציונליות עם היקף ברמת ההתאמה או ההפעלה, היקף ברמת המשתמש מעניק את הפתרון הנוח ביותר עם כמות קוד הקטנה ביותר.

הגדרה

המאפיין המותאם אישית 'סוג שחקן' מוגדר במקטע הניהול עם הערכים הבאים:

מדד3
שםסוג שחקן
היקףמשתמש
פעילtrue

איסוף

כמו בדוגמאות הקודמות, המפתח כבר עוקב אחרי כל רמה באמצעות צפייה במסך. כדי לקבץ את הצפיות במסך לפי סוג שחקן, המפתח צריך להגדיר את המאפיין 'סוג שחקן' רק כאשר המשתמש מתחיל את המשחק, ופעם שנייה אם המשתמש משלם לאחר מכן כדי לקבל גישה לגרסה המלאה של המשחק.

המפתח יגדיר את המאפיין המותאם אישית כאשר המשתמש יתחיל את המשחק בפעם הראשונה:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

המפתח יגדיר את המאפיין המותאם אישית כאשר המשתמש ישלם תמורת הגרסה המלאה של המשחק:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set value for custom dimension at index 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Send the custom dimension value with a pageview hit.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

עיבוד

כמו בדוגמאות הקודמות, לאחר שהנתונים נאספים ונשלחים וערכי המאפיינים המותאמים אישית מוחלים על התאמות בהתאם להיקף שלהם.

לדוגמה כך ייראו הנתונים שנאספו לשחקן יחיד ששיחק במשחק פעמיים כמשתמש בחינם ופעם אחת כמשתמש בתשלום:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

שים לב כי הערך free שהוגדר בהפעלה 1 חל על כל ההתאמות בהפעלה זו וכן בהפעלה 2, עד שהערך החדש paid מוגדר בהפעלה 3.

דיווח

לאחר העיבוד, ערכי המאפיין המותאם אישית 'סוג שחקן' ישויכו להפעלות שבהן הם הוגדרו, כמו גם הפעלות והתאמות עתידיות.

עכשיו המפתח יכול ליצור דוח תוך שימוש בסוג השחקן ובשם המסך כמאפיינים, ובצפיות במסך כערך:

סוג שחקןשם מסךצפיות במסך
חינם/level_1/1
חינם/level_2/2
חינם/level_3/2
בתשלום/level_3/1
בתשלום/level_4/1

לבסוף, כדי לקבץ צפיות במסך לפי סוג שחקן ולגלות בכמה רמות שיחקו המשתמשים בחינם לעומת המשתמשים בתשלום, המפתח יכול ליצור דוח מותאם אישית המשתמש בסוג השחקן כמאפיין הראשי:

סוג שחקן צפיות במסך
חינם5
בתשלום2

הנתונים מראים כי שחקנים בחינם שיחקו ביותר רמות מאשר שחקנים בתשלום. המפתח יכול לגלות זאת על ידי שימוש במאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש כדי לקבץ משתמשים ואת ההפעלות והתאמות הרכיבים שלהם לפי ערך בודד.

היקף ברמת המוצר

נתבונן לרגע בדוגמה הממחישה איך מפתח המשחק יכול להשתמש במאפיינים מותאמים אישית ברמת המוצר כדי לגלות איזו עוצמה של תוספת כוח קנו המשתמשים - חלשה, בינונית או חזקה.

המפתח כבר עוקב אחר מספר הפעמים שהמשתמשים רוכשים תוספות כוח באמצעות מסחר אלקטרוני משופר. עכשיו הוא מעוניין לדעת איזו עוצמה של תוספת כוח זוכה ברוב הרכישות.

הדוח ייראה כך:

עוצמת תוספת כוחהכנסות מהמוצר
חלשה 
בינונית 
חזקה 

לפני השימוש במאפיינים מותאמים אישית, המפתח היה רואה את ההכנסה הכוללת של המוצר מתוספות כוח, אך לא היתה לו אפשרות לקבץ את ההכנסות לפי עוצמת תוספת הכוח.

על ידי שימוש במאפיין מותאם אישית ברמת המוצר, ניתן לשייך את העוצמה לכל מוצר ולאפשר לדוחות לכלול את רמת העוצמה עם אחוזי הרכישה הגבוהים ביותר (וכן פעולות כגון צפיות, קליקים ופעולות אחרות של מסחר אלקטרוני משופר).

למה כדאי להשתמש בהיקף ברמת המוצר?

משתמש יכול לרכוש מספר תוספות כוח ברכישה בודדת. שימוש בהיקף ברמת המוצר מביא לכך שערך העוצמה ישויך רק למוצר שאיתו הוא נשלח. כך ניתן להבטיח שכל תוספת כוח שנרכשה יכולה להיות משויכת לעוצמה ייחודית.

הגדרה

המאפיין המותאם אישית 'עוצמת תוספת כוח' מוגדר במקטע ההגדרות של הנכס בקטע 'ניהול' של Analytics עם הערכים הבאים:

מדד4
שםעוצמת תוספת כוח
היקףמוצר
פעילtrue

איסוף

במשחק, המפתח כבר עוקב אחרי כל רכישה של תוספת כוח. כדי לשייך את העוצמה לכל תוספת כוח, יש להגדיר את ערך המאפיין המותאם אישית עם נתוני המוצר.

הוספת המאפיין הזה למוצר עשויה להיראות כך:

ga('ec:addProduct', {        // Provide product details in an productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Product ID (string).
 'name': 'Powerup',        // Product name (string).
 'category': 'Extras',       // Product category (string).
 'variant': 'red',         // Product variant (string).
 'price': '10.00',         // Product price (currency).
 'quantity': 2,          // Product quantity (number).
 'dimension4': 'strong'      // Product-scoped custom dimension (string).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Send transaction data with initial pageview.

בדוגמה הזו, המאפיין המותאם אישית מוגדר ביחד עם פרטי המוצר. ההגדרה משייכת את העוצמה עם תוספת הכוח הזו.

עיבוד

כמו בדוגמאות הקודמות, לאחר שההתאמות נאספות ונשלחות אל Analytics, הנתונים מעובדים וערכי המאפיינים המותאמים אישית מוחלים על המוצרים שאיתם הם הוגדרו.

לדוגמה, הנתונים שנאספו לשחקן בודד, עם הפעלה אחת, שרכש שלוש תוספות כוח, ייראו כך:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

שים לב ששימוש בהיקף ברמת מוצר מבטיח שכל ערך של תוספת כוח משויך רק למוצר שאיתו הוא הוגדר.

דיווח

לאחר העיבוד, משום שכל מוצר משויך לערך העוצמה המתאים לו, המפתח יכול ליצור דוח מותאם אישית המציג הכנסות לפי עוצמה של תוספת כוח:

עוצמת תוספת כוחהכנסות מהמוצר
חלשה20.00
חזקה10.00

בדוח הזה, תוספות כוח חלשות תרמו את מירב ההכנסות.

ערכים מותאמים אישית

היקף

בדומה למאפיינים מותאמים אישית, לערכים מותאמים אישית יכולים להיות היקפים שונים. ערכים מותאמים אישית ברמת ההתאמה משויכים לכל המאפיינים של רמת ההתאמה שאיתם הם נשלחו. באופן דומה, ערכים מותאמים אישית ברמת המוצר משויכים רק למוצר שאיתו הם נשלחו. הדוגמאות הבאות ממחישות את שני הסוגים הללו של ערכים מותאמים אישית.

דוגמה לערך מותאם אישית עם היקף ברמת ההתאמה

בדוגמאות למעלה, מפתח המשחק עקב אחר כל משחק ברמה מסוימת כצפייה במסך. בכל אחד מהדוחות שנוצרו, ערך הצפייה במסך שימש כדי לייצג את הניסיון של שחקן להשלים רמה מסוימת.

עם זאת, המפתח רוצה לדעת גם מהו שיעור ההשלמה של כל רמה.

כדי לקבוע מהו שיעור ההשלמה, המפתח ישתמש בערך מותאם אישית חדש בשם 'השלמות של רמות' וישווה אותו לצפיות במסך בכל רמה.

הדוח שהמפתח רוצה לקבל נראה כך:

שם מסךצפיות במסךהשלמות של רמות
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

למה כדאי להשתמש בערך מותאם אישית?

במקרים רבים תהיה לך אפשרות להשתמש באירועים, צפיות במסך ו/או ערך מותאם אישית כדי לעקוב אחר הערכים החשובים ביותר שלך. עם זאת, ערכים מותאם אישית יכולים להפיק דוחות מותאמים אישית גמישים יותר וניתנים לקריאה יותר בקלות, ולכן הם מהווים דרך נוחה לעקוב אחר הערכים החשובים ביותר.

בדוגמה הזו, לא ניתן לעקוב אחר השלמות של רמות מבלי לספור פעמיים את מספר הצפיות במסך לכל רמה, כך שרצוי למצוא אפשרות אחרת.

למרות שניתן להשתמש באירוע בפני עצמו, בגלל האופי ההיררכי של אירועים, יהיה קשה לבנות את הדוח שלמעלה המשלב בין צפיות במסך לבין השלמות של רמות במסגרת מאפיין יחיד.

עקב המגבלות האלה ומשום שהשלמות של רמות הן ערך חשוב כל כך למפתח, הדרך הנוחה ביותר היא לעקוב אחר השלמות של רמות כערך מותאם אישית.

הגדרה

הערך המותאם אישית 'השלמות של רמות' מוגדר במקטע הניהול של ממשק המשתמש עם הערכים הבאים:

מדד1
שםהשלמות של רמות
היקףהתאמה
סוג עיצובמספר שלם
פעילtrue

איסוף

המפתח כבר עוקב אחרי ההתחלה של כל רמה באמצעות צפייה במסך. עכשיו הוא רוצה לעקוב אחרי השלמה של רמות באמצעות הערך המותאם אישית החדש.

כמו במקרה של מאפיינים מותאמים אישית, ערכים מותאמים אישית נשלחים אל Analytics כפרמטרים המצורפים להתאמות אחרות. כדי לשלוח את הערך המותאם אישית, המפתח יצטרך לשלוח גם התאמה נוספת כדי לתעד את העובדה שהמשתמש השלים רמה מסוימת. בדוגמה הבאה, אירוע יופעל לאחר השלמה של רמה מסוימת, וערך מותאם אישית ישויך לאירוע הזה.

היישום עשוי להיראות כך:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Increment the level completion metric by 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Send the custom dimension value with an event hit.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

עיבוד

לפני העיבוד, הנתונים לשחקן יחיד ששיחק בשלוש רמות במשחק במהלך הפעלה אחת היו נראים כך:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

דיווח

לאחר העיבוד, המפתח יכול ליצור דוח המשתמש בשם המסך כמאפיין ובצפיות במסך, סך כל האירועים והשלמות של רמות כערך:

שם מסךצפיות במסךסך כל האירועיםהשלמות של רמות
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

מאחר שהמפתח עקב אחרי השלמות של רמות כערך מותאם אישית, ההגדרה מונעת צורך עתידי לסנן את אירועי ההשלמה מתוך סך כל האירועים.

במקום זאת, המפתח יכול ליצור בקלות את הדוח המותאם אישית הבא באמצעות הערך המותאם אישית 'השלמות של רמות':

שם מסךצפיות במסךהשלמות של רמות
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

הנתונים מצביעים על כך שרמה 2 היא למעשה קשה יותר מאשר רמות 1 ו-3, מאחר שיש לה שיעור השלמה של 33% בלבד בהתאם לנתוני הצפיות במסך. על ידי מעקב אחר השלמות של רמות כערך מותאם אישית, המפתח יכול לקבל בקלות תשובות לשאלות לגבי ערכי מפתח וליצור דוחות פשוטים יותר שניתן לשתף עם אחרים.

דוגמה לערך מותאם אישית עם היקף ברמת המוצר

בדוגמאות למעלה, מפתח המשחק עקב אחר כל רכישה של תוספת כוח. יש מספר ערכים שניתן לשייך לכל רכישה, כגון כמות והכנסה מהמוצר.

עם זאת, מפתח המשחק ניהל לאחרונה קידום מכירות, שבו העניק לכל המשתמשים זיכוי של 400 ש"ח. מפתח המשחק רוצה למדוד אילו תוספות כוח אנשים קונים עם הזיכוי שלהם.

כדי לקבוע את כמות הזיכויים ששימשה לכל רכישת מוצר, המפתח ישתמש בערך מותאם אישית חדש בשם 'זיכויים שנוצלו'.

הדוח שהמפתח רוצה לקבל נראה כך:

עוצמת תוספת כוחהכנסות מהמוצרזיכויים שנוצלו
חזקה  
בינונית  
חלשה  

הגדרה

הערך המותאם אישית 'זיכויים שנוצלו' מוגדר במקטע הניהול עם הערכים הבאים:

מדד2
שםזיכויים שנוצלו
היקףמוצר
סוג עיצובמטבע
פעילtrue

איסוף

כמו במקרה של מאפיינים מותאמים אישית ברמת המוצר, ערכים מותאמים אישית ברמת המוצר נשלחים אל Analytics כפרמטרים המצורפים לנתוני המוצר.

היישום עשוי להיראות כך:

ga('ec:addProduct', {        // Provide product details in an productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Product ID (string).
 'name': 'Powerup',        // Product name (string).
 'category': 'Extras',       // Product category (string).
 'variant': 'red',         // Product variant (string).
 'price': '10.00',         // Product price (currency).
 'quantity': 2,          // Product quantity (number).
 'dimension4': 'strong',      // Product-scoped custom dimension (string).
 'metric2': 5           // Product-scoped custom metric (integer).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Send transaction data with initial pageview.


עיבוד

לפני העיבוד, הנתונים לשחקן יחיד שרכש כמה תוספות כוח עשויים להיראות כך:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

דיווח

לאחר העיבוד, המפתח יכול ליצור דוח המשתמש ב'עוצמת תוספת כוח' כמאפיין וב'הכנסות מהמוצר' ו'זיכויים שנוצלו' כערך:

עוצמת תוספת כוחהכנסות מהמוצרזיכויים שנוצלו
חלשה2015
חזקה105
בינונית101

הנתונים מצביעים על כך שהמשתמשים מנצלים את הזיכויים שלהם לקניית תוספות כוח חלשות. המפתח הרוויח את ההכנסה הגדולה ביותר מתוספות כוח בינוניות.

שיקולים בעת היישום

בעת היישום של מאפיינים או ערכים מותאמים אישית, חשוב לזכור את הנקודות הבאות:

עריכת מאפיין או ערך קיימים

כאשר תערוך את השם או ההיקף של מאפיין או ערך מותאם אישית, הנתונים שלך עשויים להיות מושפעים בדרכים הבאות:

 • עריכת השם: משפיעה על נתונים שכבר עברו עיבוד. נתונים ישנים יהיו נגישים רק באמצעות השם החדש.
 • עריכת ההיקף: אינה משפיעה על נתונים שכבר עובדו. רק נתונים חדשים יעובדו באמצעות ההיקף החדש.
 • שינוי מצב פעיל: השדה 'פעיל' קובע אם הנתונים של המאפיינים או הערכים המותאמים אישית יעברו עיבוד בפועל. שים לב שכאשר השדה 'פעיל' מוגדר כ-false, המאפיין או הערך המותאם אישית עדיין יופיעו בדיווח שלך, אך משום שהערכים שלהם לא עובדו, לא ישויכו להם נתונים.

תכנון מראש בעת הגדרת היקף

כאשר אתה מחליט באיזה היקף להשתמש עבור מאפיין מותאם אישית מסוים, חשוב באיזו תדירות אתה מצפה שהערך ישתנה. אם מדובר בערך שעשוי להשתנות פעמים רבות במהלך הפעלה, כמו למשל השם של רמה במשחק, השתמש בהיקף ברמת ההתאמה והגדר את הערך לפני כל התאמה. לעומת זאת, ניתן להגדיר מאפיין מותאם אישית כגון מגדר ברמת המשתמש פעם אחד בלבד. שליחת ערך של מגדר עם כל התאמה תדרוש ממך עבודה מיותרת, והגדרת מאפיין מותאם אישית המשתנה לעתים קרובות עם היקף ברמת המשתמש תגרום לשיוך שגוי של התאמות רבות עם הערך הזה.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?