Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Prilagođene dimenzije i mjerni podaci

Uključite nestandardne podatke u izvješća.

Prilagođene dimenzije i prilagođeni mjerni podaci poput su zadanih dimenzija i mjernih podataka na vašem Analytics računu, osim što ih sami stvarate. Možete ih upotrebljavati za prikupljanje i analizu podataka koje Analytics ne prati automatski,

U ovom članku:

Pregled

Prilagođene dimenzije i mjerni podaci omogućuju vam da kombinirate Analytics podatke s podacima koji nisu iz Analyticsa, npr., podaci o CRM-u. Na primjer:

 • Ako pohranjujete spol prijavljenih korisnika u sustavu CRM, mogli biste kombinirati te podatke s Analytics podacima kako biste vidjeli Prikaze stranice prema spolu.

 • Ako ste razvojni programer igara, mjerni podaci poput "dovršavanja razine" ili "najboljeg rezultata" možda će biti relevantniji za vas od predefiniranih mjernih podataka kao što su Prikazi zaslona. Praćenjem tih podataka s prilagođenim mjernim podacima, možete pratiti napredak u odnosu na najvažnije mjerne podatke u fleksibilnim i lako čitljivim prilagođenim izvješćima.

Prilagođene dimenzije prikazuju se kao primarne dimenzije u prilagođenim izvješćima. Možete ih upotrijebiti i kao segmente i sekundarne dimenzije u standardnim izvješćima.

Preduvjeti

Prilagođene dimenzije i mjerni podaci dostupni su samo za entitete koji su omogućeni za Universal Analytics ili sadrže barem jedan vlasnički pregled izvješća aplikacije. Prilagođene dimenzije i mjerni podaci podržavaju Google Analytics SDK-ovi za Android i iOS v2.x ili , analytics.js i Measurement Protocol.

Za prilagođene dimenzije i mjerne podatke potrebno je dodatno postavljanje na Analytics računu i u kodu za praćenje. Nakon što ste završili oba koraka u postavljanju, možete ih koristiti u svojim izvješćima.

Ograničenja i upozorenja

Svaki entitet ima 20 indeksa dostupnih za različite prilagođene dimenzije i 20 indeksa za prilagođene metričke vrijednosti. 360 računi imaju 200 dostupnih indeksa za prilagođene dimenzije i 200 za prilagođene mjerne podatke.

Prilagođene dimenzije nije moguće izbrisati, ali ih možete onemogućiti. Trebali biste izbjegavati ponovnu upotrebu prilagođenih dimenzija. Kada uređujete naziv, opseg i vrijednost prilagođene dimenzije, staru i novu vrijednost je moguće dodijeliti starom ili novom nazivu dimenzije. To objedinjuje podatke u izvješćima tako da ih se ne može precizno odijeliti filtrom.

Životni ciklus prilagođenih dimenzija i mjernih podataka

Životni ciklus prilagođene dimenzije ili mjernog podatka sastoji se od četiri faze:

 • Konfiguracija – definirate prilagođene dimenzije i mjerne podatke pomoću indeksa, naziva, i drugih entiteta kao što je opseg.
 • Prikupljanje – šaljete prilagođene vrijednosti dimenzije i mjernog podatka u Analytics iz implementacije.
 • Obrada – vaši se podaci obrađuju korištenjem definicija prilagođenih dimenzija i mjernih podataka i bilo kojeg filtra pregleda izvješća.
 • Izvješćivanje – izrađujete nova izvješća korištenjem prilagođenih dimenzija i mjernih podataka u korisničkom sučelju Analyticsa.

Konfiguracija

Prije nego što pošaljete vrijednosti prilagođene dimenzije i mjernog podatka u Analytics, one se moraju prvo definirati u Analytics entitetu. Svaki Google Analytics entitet ima 20 dostupnih indeksa za prilagođene dimenzije i još 20 dostupnih indeksa za prilagođene mjerne podatke.

Kada definirate prilagođenu dimenziju ili mjerni podatak, morate im odrediti naziv i druge vrijednosti konfiguracije za određeni indeks. Prilagođene dimenzije imaju sljedeće konfiguracijske vrijednosti:

 • Naziv – naziv prilagođene dimenzije onakav kakav će se pojaviti u izvješćima.
 • Opseg – određuje u koje će se podatke prilagođena dimenzija ili mjerni podatak primijeniti. Saznajte više o opsegu.
 • Aktivno – hoće li se vrijednost prilagođene dimenzije ili mjernog podatka obraditi. Neaktivne prilagođene dimenzije mogu se još uvijek prikazati u izvješćima, ali njihove se vrijednosti neće obraditi.

Prilagođeni mjerni podaci imaju sljedeće konfiguracijske vrijednosti:

 • Naziv – naziv prilagođenog mjernog podatka onakav kakav će se prikazati u izvješćima.
 • Vrsta – određuje kako će se vrijednost prilagođenog mjernog podatka prikazati u izvješćima.
 • Minimalna/maksimalna vrijednost – minimalne i maksimalne vrijednosti koje će se obraditi i prikazati u izvješćima.
 • Aktivno – pokazuje hoće li se vrijednost prilagođenog mjernog podatka obraditi. Neaktivni prilagođeni mjerni podaci mogu se još uvijek prikazati u izvješćima, ali njihove se vrijednosti neće obraditi.

Prilagođene dimenzije i mjerni podaci mogu se definirati na korisničkom sučelju Analyticsa.

Nakon što definirate prilagođenu dimenziju ili mjerni podatak, izbjegnite uređivanje naziva ili opsega kad je to moguće. Pogledajte Razmatranja implementacije da biste saznali više o tome kako izmjene tih vrijednosti mogu utjecati na izvješćivanje.

Prikupljanje

Vrijednosti prilagođene dimenzije i mjernog podatka šalju se u Analytics u vrijeme prikupljanja kao kombinacija indeksa i parametara vrijednosti. Parametar indeksa odgovara indeksu prilagođene dimenzije ili mjernog podatka koji je definiran u fazi konfiguracije.

Za razliku od drugih vrsta podataka, prilagođene dimenzije i mjerni podaci šalju se u Analytics kao parametri dodani u druga učitavanja, kao što su prikazi stranice, događaji ili transakcije e-trgovine. Kao takve, vrijednosti prilagođene dimenzije ili mjernog podatka moraju se postaviti prije nego što se izvrši praćenje poziva kako bi se ta vrijednost poslala u Analytics.

Na primjer, da biste postavili vrijednost prilagođene dimenzije, vaš kôd može izgledati ovako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Postavi vrijednost za prilagođenu dimenziju na indeks 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Pošalji vrijednost prilagođene dimenzije s učitavanjem prikaza stranice.
ga('send', 'pageview');

Vrste prilagođenog mjernog podatka

Prilagođeni mjerni podaci s vrstom Cijeli broj ili Vrijeme trebaju se poslati korištenjem cijelih brojeva, dok se prilagođeni mjerni podaci s vrstom valute mogu poslati kao fiksne decimalne vrijednosti koje odgovaraju lokalnoj valuti.

Obrada

Kada se obrade prilagođene dimenzije, opseg određuje na koja će se učitavanja određena vrijednost prilagođene dimenzije primijeniti, dok filtri vlasničkog pregleda određuju koja su učitavanja i povezane vrijednosti konačno uključeni u izvješćivanje.

Opseg i prednost

Opseg određuje koja će učitavanja biti povezana s posebnom vrijednosti prilagođene dimenzije. Četiri su razine opsega: proizvod, učitavanje, sesija i korisnik:

 • Proizvod – vrijednost se primjenjuje na proizvod za koji je postavljena (samo poboljšana e-trgovina).
 • Učitavanje – vrijednost se primjenjuje na jedno učitavanje za koji je postavljena.
 • Sesija – vrijednost se primjenjuje na sva učitavanja u jednoj sesiji.
 • Korisnik – vrijednost se primjenjuje na sva učitavanja u trenutačnim i budućim sesijama dok izmjene vrijednosti ili prilagođene dimenzije ne postanu neaktivne.
Opseg na razini proizvoda

Kada prilagođena dimenzija ima opseg na razini proizvoda, vrijednost se primjenjuje samo na proizvod s kojim je vrijednost postavljena. Budući da se više proizvoda može poslati u jednom učitavanju, prilagođene dimenzije s opsegom na razini proizvoda mogu se poslati u jednom učitavanju.

Opseg na razini učitavanja

Kada prilagođena dimenzija ima opseg na razini učitavanja, vrijednost se primjenjuje samo na učitavanje čija je vrijednost postavljena. To je demonstrirano u Slici A, Slici B i Slici C u nastavku:

Slika A: korisnik šalje dva učitavanja (H1, H2). H2 ima CD1 vrijednost A. Ta se vrijednost primjenjuje samo na H2.


Slika B: korisnik šalje treće učitavanje (H3). H3 nema CD vrijednost.


Slika C: korisnik šalje četvrto učitavanje (H4). H4 ima CD1 vrijednost B. Ta se vrijednost primjenjuje samo na H4.


Opseg na razini sesije

Kada su dvije vrijednosti s opsegom sesije postavljene na isti indeks u sesiji, posljednje postavljena vrijednost ima prednost i primjenjuje se na sva učitavanja u toj sesiji. Na slici D u nastavku posljednje postavljena vrijednost piše preko bilo koje posljednje vrijednosti za taj indeks.

Slika A: korisnik šalje učitavanje (H1) bez vrijednosti CD.


Slika B: u istoj sesiji korisnik šalje sljedeće učitavanje (H2) s vrijednosti CD1 postavljenu na A. Opseg sesije uzrokuje primjenu vrijednosti A i na učitavanje H1.


Slika C: korisnik šalje treće učitavanje (H3). Iako vrijednost CD1 nije poslana s učitavanjem H3, opseg sesije uzrokuje automatsku primjenu vrijednosti A na učitavanje H3.


Slika D: korisnik šalje četvrto učitavanje (H4) s novom vrijednosti CD1 za vrijednost B. Opseg sesije primjenjuje vrijednost B na sva učitavanja u sesiji i piše preko vrijednosti A u prethodnim učitavanjima.


Opseg na razini korisnika

Na kraju, ako su dvije vrijednosti prilagođene dimenzije s opsegom korisnika postavljene u istoj sesiji, posljednja vrijednost ima prednost za trenutačnu sesiju i primjenjuje se na buduće sesije za tog korisnika.

Na slici B u nastavku, CD vrijednost A primjenjuje se na sva učitavanja u sesiji 2, kao i CD na razini sesije. No na slici C, za razliku od opsega na razini sesije, CD vrijednost A nastavlja se primjenjivati u učitavanja u trećoj sesiji jer CD1 ima opseg na razini korisnika:

Slika A: korisnik ima sesiju s tri učitavanja (H1, H2, H3). CD vrijednosti nisu postavljene.


Slika B: isti se korisnik vraća i ima drugu sesiju s još tri učitavanja. CD1 vrijednost postavljena je na A za H3. CD1 vrijednost tada se primjenjuje na sva učitavanja u sesiji.


Slika C: korisnik se vraća za treću sesiju s još tri učitavanja. Opseg na razini korisnika vrijednosti CD1 uzrokuje primjernu vrijednosti A na sva učitavanja u sesiji 3.

Filtri

Filtri vlasničkog pregleda mogu stupati u interakciju s prilagođenim dimenzijama i mjernim podacima na nekoliko načina.

Vrijednosti prilagođenih dimenzija i mjernih podataka povezane su pojedinačno s učitavanjem s kojim su primljene, bez obzira na njihov opseg. Ako je to učitavanje filtrirano prema filtru vlasničkog pregleda, prilagođena dimenzija ili mjerni podatak također mogu biti filtrirani, ovisno o opsegu.

 1. Opseg učitavanja: prilagođene dimenzije s opsegom učitavanja i prilagođeni mjerni podaci mogu se filtrirati ako je učitavanje s kojim su povezani također filtrirano.
 2. Opseg sesije ili korisnika: prilagođene dimenzije s opsegom korisnika ili sesije neće se filtrirati čak i ako se učitavanje s kojim su povezani filtrira. Njihove će se vrijednosti svejedno primijeniti na sva učitavanja u trenutačnoj sesiji, kao i u budućim sesijama, ako dimenzija ima opseg korisnika.

Prilagođene dimenzije također se mogu koristiti za izradu filtara vlasničkog pregleda. Time će se učitavanja filtrirati prema opsegu prilagođene dimenzije. Na primjer, filtriranje prema vrijednosti prilagođene dimenzije s opsegom korisnika filtriralo bi trenutačne i buduće sesije od skupa korisnika koji su povezani s tom vrijednošću.

Izvješćivanje

Nakon što se faze prikupljanja, konfiguracije i druge faze obrade tijeka dovrše, prilagođene dimenzije i mjerni podaci postaju dostupni putem korisničkog sučelja za izvješćivanje.

Prilagođene dimenzije i mjerni podaci dostupni su u prilagođenim izvješćima i za upotrebu s naprednim segmentima. Prilagođene dimenzije također se mogu koristiti kao sekundarne dimenzije u standardnim izvješćima.

Primjeri

Sljedeći primjeri prikazuju kako razvojni programer može koristiti prilagođene dimenzije i mjerne podatke kako bi saznao više o ponašanju igrača.

Razvojni programer nedavno je objavio novu igru.

Trenutačna implementacija Analyticsa prati prikaze zaslona svaki put kada korisnik igra razinu. Razvojni programer već zna koliko je puta svaka razina već odigrana. Sada žele odgovoriti na sljedeća detaljnija pitanja:

 1. Koliko su puta odigrane lake razine u odnosu na srednje i teške razine?
 2. Koliko je razina odigrano svakog dana u probnom razdoblju od 3 dana?
 3. Koliko su razina odigrali korisnici u probnom razdoblju u odnosu na korisnike koji su platili igru?

Da bi se dobili odgovori na ta pitanja, koriste se prilagođene dimenzije za izradu novih skupina učitavanja, sesija i korisnika.

Uz to, razvojni programer prodaje dodatne značajke kako bi poboljšao korisnički doživljaj, kao što je "dodatna snaga". Razvojni programer već koristi kategoriju i polja varijante, ali želi dodatno polje za mjerenje jačine dodatno kupljene snage. Tako bi razvojni programer mogao odrediti jesu li određene dodatne snage popularnije od drugih.

Opseg na razini učitavanja

Pogledajmo primjer načina na koji razvojni programer igre može koristiti prilagođene dimenzije na razini učitavanja kako bi saznao koliko je razina svake težine – lake, srednje ili teške – odigrano.

Razvojni programer već prati koliko je puta svaka razina odigrana korištenjem prikaza zaslona. Sada želi znati koja je težina razine najčešće odigrana.

Izvješće će izgledati ovako:

TežinaPrikazi zaslona
laka 
srednja 
teška 

Prije korištenja prilagođenih dimenzija, razvojni programer mogao je vidjeti ukupan broj prikaza zaslona prema razini, ali nije mogao grupirati te prikaze zaslona prema težini.

Korištenjem prilagođene dimenzije na razini učitavanja, težina se može povezati sa svakim prikazom zaslona i time omogućiti izvješćima da uključe težinu koja je najčešće odigrana.

Čemu služi opseg na razini učitavanja?

Korisnik će možda odigrati nekoliko razina tijekom jedne sesije. Korištenje opsega na razini učitavanja znači da će vrijednost težine biti povezana samo s prikazom zaslona s kojim je poslana. Time osiguravamo povezivanje prikaza zaslona svake razine s jedinstvenom težinom.

Konfiguracija

Prvi korak u implementaciji prilagođene dimenzije jest definiranje te dimenzije u postavkama entiteta u odjeljku Administrator Analyticsa. Na primjer, definicija prilagođene dimenzije izgleda ovako:

Indeks1
NazivTežina
OpsegUčitavanje
Aktivnotočno

Prikupljanje

U igri razvojni programer već prati svaku razinu pomoću prikaza zaslona. Kako bi se povezala težina sa svakom razinom, vrijednost prilagođene dimenzije mora se postaviti prije poziva za praćenje prikaza zaslona.

Implementacija bi mogla izgledati ovako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Postavi vrijednost za prilagođenu dimenziju na indeks 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Pošalji vrijednost prilagođene dimenzije s učitavanjem prikaza stranice.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

U ovom je slučaju prilagođena dimenzija postavljena prije nego što je prikaz zaslona razine praćen. To povezuje težinu s prikazom zaslona i omogućit će  grupiranje učitavanja prikaza zaslona prema težini u izvješćima.

Obrada

Nakon što se prikupe učitavanja i pošalju u Analytics, podaci se obrađuju i vrijednosti prilagođene dimenzije primjenjuju se u učitavanja prema njihovom opsegu.

Na primjer, podaci koji su prikupljeni za jednog igrača s jednom sesijom, koji je odigrao 6 razina, izgledaju ovako:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Imajte na umu da korištenjem opsega na razini učitavanja omogućujete da se svaka vrijednost težine poveže samo s prikazom zaslona s kojim je poslana.

Izvješćivanje

Budući da je svaki prikaz zaslona povezan s odgovarajućom vrijednosti težine, nakon obrade razvojni programer može izraditi izvješće koje koristi naziv zaslona i težinu kao dimenzije te prikaze zaslona kao mjerni podatak.

Naziv zaslonaTežinaPrikazi zaslona
/level_1/laka1
/level_2/srednja1
/level_3/teška1
/level_4/laka1
/level_5/srednja1
/level_6/srednja1

Može se izraditi prilagođeno izvješće koje koristi težinu kao primarnu dimenziju za grupiranje prikaza zaslona i kako bi se saznalo koliko je puta svaka razina težine odigrana:

TežinaPrikazi zaslona
laka2
srednja3
teška1

U ovom su izvješću najviše odigrane razine srednje težine. Taj je uvid omogućilo korištenje prilagođenih dimenzija na razini učitavanja za grupiranje prikaza zaslona.

Opseg na razini sesije

Pogledajmo sada primjer načina na koji razvojni programer igre može koristiti prilagođene dimenzije na razini sesije kako bi saznao koliko je razina odigrano svaki dan u besplatnom probnom razdoblju od 3 dana.

Razvojni programer već zna koliko je puta svaka razina već odigrana tako da prati prikaz zaslona za svaku razinu. Sada želi znati koliko je razina odigrano svaki dan.

Izvješće koje razvojni programer želi napraviti izgleda ovako:

Dan probePrikazi zaslona
1. dan 
2. dan 
3. dan 

Korištenjem prilagođene dimenzije na razini sesije, razvojni programer može grupirati prikaze zaslona prema danu probnog razdoblja i vidjeti kako se taj broj mijenja dok korisnik provodi vrijeme u besplatnom probnom razdoblju.

Čemu služi opseg na razini sesije?

Opseg na razini sesije možete koristiti kako biste učinkovito grupirali cijele sesije i sva njezina učitavanja u jednu vrijednost dana probe.

Iako bi se opseg na razini učitavanja mogao koristiti za postizanje iste funkcionalnosti, korištenje opsega na razini sesije omogućuje vam da praktično postavite vrijednost dana probe upotrebom najmanje količine dodatnog koda.

Konfiguracija

Prilagođena dimenzija Dan probe definirana je u odjeljku postavki entiteta na korisničkom sučelju Analyticsa sa sljedećim vrijednostima:

Indeks2
NazivDan probe
OpsegSesija
Aktivnotočno

Prikupljanje

U igri razvojni programer već prati svaku razinu pomoću prikaza zaslona. Kako biste povezali dan s prikazima zaslona u sesiji, vrijednost prilagođene dimenzije treba se postaviti samo jednom u svakoj sesiji.

Razvojni programer postavit će prilagođenu dimenziju kada korisnik prvi put pokrene igru:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Postavi vrijednost za prilagođenu dimenziju na indeks 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Pošalji vrijednost prilagođene dimenzije s učitavanjem prikaza stranice.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Imajte na umu da se prilagođena dimenzija na razini sesije može postaviti u bilo koje vrijeme tijekom sesije. No u ovom primjeru prikladno je za razvojnog programera da odredi dan probe i postavi vrijednost na početku sesije.

Obrada

Nakon što se prikupe učitavanja i pošalju u Analytics, podaci se obrađuju i vrijednosti prilagođene dimenzije primjenjuju se u učitavanja prema njihovom opsegu.

Na primjer, podaci koji su prikupljeni za jednog igrača koji je igrao igru dva puta prvog dana, jednom u drugom danu i jednom u trećem danu, izgledaju ovako:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Imajte na umu da su se vrijednosti prilagođene dimenzije poslale samo s jednim prikazom zaslona po sesiji.

Opseg na razini sesije osigurava povezivanje vrijednosti Dan probe i svih učitavanja u toj sesiji, a ne samo učitavanja s kojima je poslana.

Izvješćivanje

Nakon obrade, vrijednosti prilagođene dimenzije na razini sesije povezat će se s prikazima zaslona koji su ostvareni u istoj sesiji. Razvojni programer sada može izraditi izvješće korištenjem dana probe i naziva zaslona kao dimenzija i prikaza zaslona kao mjernog podatka.

Dan probeNaziv zaslonaPrikazi zaslona
1./level_1/1
1./level_2/2
1./level_3/1
1./level_4/2
2./level_1/1
2./level_2/1
2./level_3/1
3./level_3/1

I na kraju, da bi grupirao prikaze zaslona prema danu i saznao koliko je razina odigrano svaki dan probnog razdoblja, razvojni programer može izraditi prilagođeno izvješće koje koristi Dan probe kao primarnu dimenziju:

Dan probePrikazi zaslona
1.6
2.3
3.1

Podaci prikazuju da je najviše razina odigrano prvog dana i znatno je manje razina odigrano drugog i trećeg dana. Taj je uvid omogućilo korištenje prilagođenih dimenzija na razini sesije za grupiranje više sesija i njihovih svojstvenih učitavanja prema jednoj vrijednosti.

Opseg na razini korisnika

Na kraju, pogledajmo primjer načina na koji razvojni programer igre može koristiti prilagođene dimenzije na razini korisnika kako bi saznao koliko su razina odigrali korisnici koji plaćaju u odnosu na korisnike koji koriste probno razdoblje.

Kao u prethodnim primjerima, ukupan broj puta kada se svaka razina igra već se prati pomoću prikaza zaslona, ali razvojni programer sada želi grupirati prikaze zaslona prema korisnicima koji plaćaju i koji ne plaćaju.

Izvješće koje razvojni programer želi vidjeti izgleda ovako:

Vrsta igračaPrikazi zaslona
Ne plaća 
Plaća 

Korištenjem prilagođene dimenzije na razini korisnika, razvojni programer može dohvatiti te podatke tako da poveže sve prikaze zaslona određenog korisnika u njihovim trenutačnim i budućim sesijama pomoću vrijednosti Vrsta igrača.

Čemu služi opseg na razini korisnika?

Opseg na razini korisnika omogućuje vam da prikladno grupirate sve svojstvene sesije korisnika i učitavanja prema jednoj vrijednosti. To je idealno za vrijednosti koje se ne mijenjaju često za određenog korisnika, kao što je Vrsta igrača u ovom primjeru.

Imajte na umu da iako se ista funkcionalnost može postići učitavanjem ili opsegom na razini sesije, opseg na razini korisnika pruža najučinkovitije rješenje s najmanjom količinom koda.

Konfiguracija

Prilagođena dimenzija Vrsta igrača definirana je u odjeljku Administrator pomoću sljedećih vrijednosti:

Indeks3
NazivVrsta igrača
OpsegKorisnik
Aktivnotočno

Prikupljanje

Kao i u prethodnim primjerima, razvojni programer već prati svaku razinu pomoću prikaza zaslona. Da bi grupirao te prikaze zaslona prema vrsti igrača, razvojni programer mora samo postaviti dimenziju Vrsta igrača kada korisnik pokrene igru i drugi put ako korisnik naknadno plaća za pristup punoj verziji igre.

Razvojni programer postavit će prilagođenu dimenziju kada korisnik prvi put pokrene igru:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Postavi vrijednost za prilagođenu dimenziju na indeks 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Pošalji vrijednost prilagođene dimenzije s učitavanjem prikaza stranice.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Razvojni programer postavit će prilagođenu dimenziju kada korisnik plati za punu verziju igre:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Postavi vrijednost za prilagođenu dimenziju na indeks 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Pošalji vrijednost prilagođene dimenzije s učitavanjem prikaza stranice.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Obrada

Kao i u prethodnim primjerima, nakon što se podaci prikupe, obrađuju se i vrijednosti prilagođene dimenzije primjenjuju se na učitavanja prema njihovom opsegu.

Na primjer, podaci koji su prikupljeni za jednog igrača koji je igrao igru dva puta kao korisnik koji ne plaća i jednom kao korisnik koji plaća izgledali bi ovako:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Imajte na umu da se vrijednost "ne plaća" postavljena u sesiji 1 primjenjuje na sva učitavanja u toj sesiji kao i u sesiji 2, dok se ne postavi nova vrijednost plaća u sesiji 3.

Izvješćivanje

Nakon obrade će se vrijednosti prilagođene dimenzije Vrsta igrača povezati sa sesijom u kojoj su postavljene, kao i s bilo kojom budućom sesijom i učitavanjima.

Razvojni programer sada može izraditi izvješće korištenjem vrsta igrača i naziva zaslona kao dimenzija i prikaza zaslona kao mjernog podatka:

Vrsta igračaNaziv zaslonaPrikazi zaslona
Ne plaća/level_1/1
Ne plaća/level_2/2
Ne plaća/level_3/2
Plaća/level_3/1
Plaća/level_4/1

Konačno, da bi grupirao prikaze zaslona prema vrsti igrača i saznao koliko su razina odigrali korisnici koji plaćaju u odnosu na korisnike koji plaćaju, razvojni programer može izraditi prilagođeno izvješće koje koristi vrstu igrača kao primarnu dimenziju:

Vrsta igrača Prikazi zaslona
Ne plaća5
Plaća2

Podaci prikazuju da su korisnici koji ne plaćaju odigrali više razina od korisnika koji plaćaju. Taj je uvid omogućilo korištenje prilagođenih dimenzija na razini korisnika za grupiranje korisnika i njihovih sesija i učitavanja prema jednoj vrijednosti.

Opseg na razini proizvoda

Pogledajmo primjer načina na koji razvojni programer igre može koristiti prilagođene dimenzije na razini proizvoda kako bi saznao koja je dodatna snaga – slaba, srednja ili jaka – kupljena.

Razvojni programer već prati broj puta kada su kupljene dodatne snage korištenjem poboljšane e-trgovine. Sada želi znati koja se dodatna snaga najčešće kupuje.

Izvješće će izgledati ovako:

Dodatna snagaPrihod proizvoda
slaba 
srednja 
jaka 

Prije korištenja prilagođenih dimenzija, razvojni programer mogao bi vidjeti ukupan prihod proizvoda od dodatne snage, ali nije mogao grupirati taj prihod prema jačini dodatne snage.

Korištenjem prilagođene dimenzije na razini proizvoda, snaga se može povezati sa svakim proizvodom i time omogućiti izvješćima da uključe snagu koja se najčešće kupuje (i koja ostvaruje najviše pregleda, klikova i drugih radnji poboljšane e-trgovine).

Čemu služi opseg na razini proizvoda?

Korisnik može kupiti nekoliko dodatnih snaga u jednoj kupovini. Korištenje opsega na razini proizvoda znači da će vrijednost snage biti povezana samo s proizvodom s kojim je poslana. Time osiguravamo povezivanje svake kupljene dodatne snage s jedinstvenom razinom snage.

Konfiguracija

Prilagođena dimenzija Dodatna snaga definirana je u odjeljku postavki entiteta na korisničkom sučelju Analyticsa sa sljedećim vrijednostima:

Indeks4
NazivDodatna snaga
OpsegProizvod
Aktivnotočno

Prikupljanje

U igri razvojni programer već prati svaku kupnju dodatne snage. Kako bi se povezala razina snage sa svakom dodatnom snagom, vrijednost prilagođene dimenzije mora se postaviti s podacima o proizvodu.

Dodavanje te dimenzije proizvodu može izgledati ovako:

ga('ec:addProduct', {        // Navedi pojedinosti o proizvodu u stavci productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID proizvoda (niz).
 'name': 'Powerup',        // Naziv proizvoda (niz).
 'category': 'Extras',       // Kategorija proizvoda (niz).
 'variant': 'red',         // Varijanta proizvoda (niz).
 'price': '10.00',         // Cijena proizvoda (valuta).
 'quantity': 2,          // Količina proizvoda (broj).
 'dimension4': 'strong'      // Prilagođena dimenzija s opsegom proizvoda (niz).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Pošalji podatke o transakciji s početnim prikazom stranice.

U ovom je slučaju prilagođena dimenzija postavljena zajedno s podacima o proizvodu. To povezuje razinu snage s dodatnom snagom.

Obrada

Kao i u prethodnim primjerima, nakon što se prikupe učitavanja i pošalju u Analytics, podaci se obrađuju i vrijednosti prilagođene dimenzije primjenjuju se na proizvode s kojima su postavljene.

Na primjer, podaci koji su prikupljeni za jednog igrača s jednom sesijom, koji je kupio 3 dodatne snage, izgledaju ovako:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Imajte na umu da korištenjem opsega na razini proizvoda omogućujete da je svaka vrijednost dodatne snage povezana samo s proizvodom s kojim je postavljena.

Izvješćivanje

Budući da je svaki proizvod povezan s odgovarajućom vrijednosti razine snage, nakon obrade razvojni programer može izraditi prilagođeno izvješće koje prikazuje prihod prema dodatnoj snazi:

Dodatna snagaPrihod proizvoda
slaba20,00
jaka10,00

U ovom su izvješću slabe dodatne snage ostvarile najveći prihod.

Prilagođeni mjerni podaci

Opseg

Slično kao i s prilagođenim dimenzijama, prilagođeni mjerni podaci mogu imati različite opsege. Prilagođeni mjerni podaci na razini učitavanja povezuju se sa svim dimenzijama na razini učitavanja s kojima su poslani. Slično tome, prilagođeni mjerni podaci na razini proizvoda povezani su samo s proizvodom s kojim su poslani. Sljedeći primjeri ilustriraju te dvije vrste prilagođenih mjernih podataka.

Primjer prilagođenog mjernog podatka s opsegom učitavanja

U gornjim primjerima razvojni programer igre pratio je svaku odigranu razinu igre kao prikaz zaslona. U svakom generiranom izvješću mjerni podatak prikaza zaslona koristi se za prikaz pokušaja igrača da dovrši razinu.

No razvojni programer također želi znati stopu dovršavanja za svaku razinu.

Da bi odredio stopu dovršavanja, razvojni programer koristi novi prilagođeni mjerni podatak Dovršavanja razine i uspoređuje ga s prikazima zaslona za svaku razinu.

Izvješće koje razvojni programer želi izgleda ovako:

Naziv zaslonaPrikazi zaslonaDovršavanja razine
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Zašto treba koristiti prilagođeni mjerni podatak?

U mnogo slučajeva imat ćete opciju da koristite događaje, prikaze zaslona i/ili prilagođeni mjerni podatak za praćenje najvažnijih mjernih podataka. No prilagođeni mjerni podaci mogu proizvesti fleksibilnija i čitljivija prilagođena izvješća i kao takvi su prikladan način praćenja najvažnijih mjernih podataka.

U ovom primjeru dovršavanja razine ne mogu se pratiti kao prikaz zaslona bez dvostrukog brojanja broja prikaza zaslona prema razinama, stoga biste trebali pronaći drugu opciju.

Iako se događaj može zasebno koristiti, zbog njihove hijerarhijske strukture teško je izraditi izvješće u gornjem odjeljku kombinacijom prikaza zaslona i dovršavanja razine pod jednom dimenzijom.

Zbog gore navedenih ograničenja i zbog toga što su dovršavanja razine tako važan mjerni podatak za ovog razvojnog programera, najbolje je pratiti dovršavanja razine kao prilagođenog mjernog podatka.

Konfiguracija

Prilagođeni mjerni podatak dovršavanja razine definiran je u odjeljku upravljanja na korisničkom sučelju sa sljedećim vrijednostima:

Indeks1
NazivDovršavanja razine
OpsegUčitavanje
Vrsta formatiranjaCijeli broj
Aktivnotočno

Prikupljanje

Razvojni programer već prati početak svake razine korištenjem prikaza zaslona. Sada želi pratiti dovršavanje razine pomoću novog prilagođenog mjernog podatka.

Kao i s prilagođenim dimenzijama, prilagođeni mjerni podaci šalju se u Analytics kao parametri dodani u druga učitavanja. Kako bi poslao vrijednost prilagođenog mjernog podatka, razvojni programer također će morati poslati dodatno učitavanje kako bi snimio korisnika koji dovršava razinu. U ovom primjeru događaj će se aktivirati kada se dovrši razina i prilagođeni mjerni podatak povezat će se s tim događajem.

Implementacija bi mogla izgledati ovako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Povećaj mjerni podatak dovršavanja razine za 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Pošalji vrijednost prilagođene dimenzije s učitavanjem na temelju događaja.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Obrada

Prije obrade, podaci za jednog igrača koji igra tri razine u jednoj igri u jednoj sesiji mogli bi izgledati ovako:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Izvješćivanje

Nakon obrade razvojni programer može izraditi izvješće koje koristi naziv zaslona kao dimenziju i prikaze zaslona, ukupan broj događaja i dovršavanja razine kao mjerni podatak:

Naziv zaslonaPrikazi zaslonaUkupan broj događajaDovršavanja razine
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Budući da je razvojni programer pratio dovršavanja razine kao prilagođeni mjerni podatak, time se eliminira svaka buduća potreba za filtriranjem događaja dovršavanja od ukupnog broja događaja.

Umjesto toga, razvojni programer može lako izraditi sljedeće prilagođeno izvješće korištenjem prilagođenog mjernog podatka Dovršavanja razine:

Naziv zaslonaPrikazi zaslonaDovršavanja razine
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Podaci pokazuju da je 2. razina teža u odnosu na 1. i 3. razinu jer ima stopu dovršavanja od samo 33% na temelju prikaza zaslona. Praćenjem dovršavanja razine kao mjernog podatka, razvojni programer može lako odgovoriti na pitanja o ključnim mjernim podacima i izraditi pojednostavljena izvješća za dijeljenje s drugima.

Primjer prilagođenog mjernog podatka s opsegom proizvoda

U gornjim primjerima razvojni programer igre pratio je svaku kupnju dodatne snage. Postoji mnogo mjernih podataka koji se mogu povezati sa svakom kupnjom, kao što je količina ili prihod proizvoda.

No razvojni programer igre nedavno je pokrenuo promociju i svim igračima omogućio bonus od 600 HRK. Razvojni programer igre želi izmjeriti koje dodatne snage korisnici kupuju pomoću bonusa.

Kako bi odredio bonuse korištene za kupnju proizvoda, razvojni programer koristi novi prilagođeni mjerni podatak zvan Korišteni bonusi.

Izvješće koje razvojni programer želi izgleda ovako:

Dodatna snagaPrihod proizvodaKorišteni bonusi
jaka  
srednja  
slaba  

Konfiguracija

Prilagođeni mjerni podatak Korišteni bonusi definiran je u odjeljku Administrator pomoću sljedećih vrijednosti:

Indeks2
NazivKorišteni bonusi
OpsegProizvod
Vrsta formatiranjaValuta
Aktivnotočno

Prikupljanje

Kao i s prilagođenim dimenzijama na razini proizvoda, prilagođeni mjerni podaci na razini proizvoda šalju se u Analytics kao parametri dodani u podatke o proizvodu.

Implementacija bi mogla izgledati ovako:

ga('ec:addProduct', {        // Navedi pojedinosti o proizvodu u stavci productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID proizvoda (niz).
 'name': 'Powerup',        // Naziv proizvoda (niz).
 'category': 'Extras',       // Kategorija proizvoda (niz).
 'variant': 'red',         // Varijanta proizvoda (niz).
 'price': '10.00',         // Cijena proizvoda (valuta).
 'quantity': 2,          // Količina proizvoda (broj).
 'dimension4': 'strong',      // Prilagođena dimenzija s opsegom proizvoda (niz).
 'metric2': 5           // Prilagođena dimenzija s opsegom proizvoda (cijeli broj).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Pošalji podatke o transakciji s početnim prikazom stranice.


Obrada

Prije obrade, podaci za jednog igrača koji kupuje dodatnu snagu mogli bi izgledati ovako:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

Izvješćivanje

Nakon obrade razvojni programer može izraditi izvješće koje koristi dodatnu snagu kao dimenziju te prihod proizvoda i korištene bonuse kao mjerni podatak:

Dodatna snagaPrihod proizvodaKorišteni bonusi
slaba2015
jaka105
srednja101

Podaci pokazuju da igrači koriste svoje bonuse na slabu dodatnu snagu. Razvojni programer najviše je zaradio na srednjoj dodatnoj snazi.

Razmatranja implementacije

Prilikom implementacije prilagođenih dimenzija ili mjernih podataka, imajte sljedeće na umu:

Uređivanje postojeće dimenzije ili mjernog podatka

Kada uredite naziv ili opseg postojeće prilagođene dimenzije ili dimenzije mjernog podatka, to može utjecati na vaše podatke na sljedeći način:

 • Uređivanje naziva: utječe na podatke koji su već obrađeni. Stari podaci bit će dostupni korištenjem samo novog naziva.
 • Uređivanje opsega: ne utječe na podatke koji su već obrađeni. Obradit će se samo novi podaci korištenjem novog opsega.
 • Izmjena aktivnog stanja: aktivno polje određuje jesu li vrijednosti prilagođene dimenzije ili mjernog podatka zaista obrađene. Imajte na umu da kada je aktivno polje netočno, prilagođena dimenzija ili mjerni podatak svejedno će se prikazati u izvješću, ali neće sadržavati povezane podatke jer se njihove vrijednosti nisu obradile.

Planirajte unaprijed prilikom postavljanja opsega

Prilikom odluke o tome koji opseg treba koristiti za određenu prilagođenu dimenziju, razmislite koliko često očekujete da će se vrijednost izmijeniti. Ako se radi o vrijednosti koja se može promijeniti mnogo puta tijekom sesije, kao što je naziv ili razina u igri, koristite opseg učitavanja i postavite vrijednost prije svakog učitavanja. S druge strane, prilagođena dimenzija poput spola mogla bi se postaviti jednom na razini korisnika. Slanje vrijednosti spola sa svakim učitavanjem zahtijevalo bi nepotrebnu količinu rada, a konfiguriranje prilagođene dimenzije koja se često mijenja s opsegom korisnika neispravno bi povezalo mnogo učitavanja s tom vrijednosti.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?