ข้อกำหนดของนโยบายสำหรับฟีเจอร์การโฆษณาของ Google Analytics

ฟีเจอร์การโฆษณาของ Google Analytics ช่วยให้คุณเปิดใช้ฟีเจอร์ใน Analytics ที่ใช้ผ่านการใช้งานมาตรฐานไม่ได้ ดังนี้

  • รีมาร์เก็ตติ้งด้วย Google Analytics
  • การรายงานการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google
  • การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics
  • บริการแบบรวมอยู่ในระบบที่ใช้ Google Analytics ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณา ซึ่งรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลผ่านทางคุกกี้ของโฆษณาและตัวระบุ

เมื่อเปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณา เท่ากับว่าคุณทำให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลการเข้าชมของคุณผ่านคุกกี้ของโฆษณาของ Google และตัวระบุได้ นอกเหนือจากข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้ Google Analytics มาตรฐาน ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดในการส่งข้อมูลมายัง Google Analytics (เช่น ผ่านทางโค้ดติดตามของ Google Analytics, Google Analytics SDK หรือ Measurement Protocol) หากคุณใช้ฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

เมื่อใช้ฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics คุณจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ระบุตัวตนผู้ใช้หรืออำนวยความสะดวกในการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เข้ากับข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์การโฆษณาใดๆ ของ Google นอกจากคุณจะมีการประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับการระบุหรือการรวมข้อมูลดังกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนหน้านี้แล้ว (กล่าวคือ การเลือกใช้) และใช้ฟีเจอร์ Google Analytics ที่รองรับการระบุหรือการรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน คุณจะต้องไม่พยายามแยกส่วนข้อมูลที่ Google รายงานแบบสรุป โดยที่ยังไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PII ในสัญญาและนโยบายของ Google

หากเปิดใช้ฟีเจอร์การโฆษณาของ Google Analytics แล้ว คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบโดยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • ฟีเจอร์การโฆษณาของ Google Analytics ที่คุณได้ใช้งาน
  • วิธีที่คุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่น คุกกี้ Google Analytics) หรือตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งอื่นๆ และคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น คุกกี้โฆษณาของ Google) หรือตัวระบุของบุคคลที่สามอื่นๆ ร่วมกัน
  • วิธีที่ผู้เข้าชมจะเลือกไม่ใช้ฟีเจอร์การโฆษณาของ Google Analytics ที่คุณใช้ได้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการผ่านทางเครื่องมือตั้งค่าโฆษณา การตั้งค่าโฆษณาสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอื่นๆ ที่มี (เช่น การเลือกไม่ใช้ของผู้บริโภค NAI)

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้คุณแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักการเลือกไม่ใช้ที่มีให้บริการในปัจจุบันสำหรับเว็บของ Google Analytics

นโยบายความยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรป

เมื่อใช้ฟีเจอร์การโฆษณาของ Google Analytics คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรปด้วย

การโฆษณาตามความสนใจ

หากคุณเปิดใช้การโฆษณาตามความสนใจด้วย Google Analytics ซึ่งรวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง โดยทำงานร่วมกับบริการอื่นๆ ของ Google คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับบริการ Google เหล่านั้น (เช่น นโยบาย Google Ads สำหรับการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงข้อจำกัดหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนของโปรแกรม และนโยบายโปรแกรมแพลตฟอร์ม) หากคุณใช้ Google Analytics ในการรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับผู้เข้าชมตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนของ Google Ads คุณจะต้องไม่ใช้ Google Analytics ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ คุณปิดใช้การโฆษณาตามความสนใจผ่านการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณขั้นสูงได้

เนื่องจากกฎหมายในประเทศและเขตแดนต่างๆ มีความแตกต่างกัน และเนื่องจากคุณจะนำ Google Analytics ไปใช้ได้ในหลายลักษณะ Google จึงไม่อาจระบุให้แสดงข้อความใดข้อความหนึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณได้ มีคุณเท่านั้นที่เข้าใจแง่มุมที่มีลักษณะเฉพาะและข้อพิจารณาพิเศษของธุรกิจ นโยบายส่วนบุคคลของคุณจึงควรอธิบายข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีคุณเท่านั้นที่ให้ได้

นโยบายนี้อัปเดตครั้งล่าสุดในวันที่ 9 ธันวาคม 2019

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
69256
false