Požiadavky pravidiel pre reklamné funkcie v službe Google Analytics

Reklamné funkcie v službe Google Analytics vám umožňujú aktivovať funkcie v službe Analytics, ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom štandardných implementácií. Reklamné funkcie zahŕňajú:

  • remarketing pomocou Google Analytics;
  • prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google;
  • prehľady demografických údajov a záujmov v službe Google Analytics;
  • integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje na reklamné účely vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom súborov cookie pre reklamy a identifikátorov.

Aktivovaním reklamných funkcií umožníte službe Google Analytics zhromažďovať nielen údaje získavané prostredníctvom štandardnej implementácie služby Google Analytics, ale aj údaje o návštevnosti získavané prostredníctvom súborov cookie pre reklamy Google a identifikátorov. Bez ohľadu na to, ako posielate údaje do služby Google Analytics (napríklad prostredníctvom kódu sledovania Google Analytics, súpravy Google Analytics SDK alebo platformy Measurement Protocol), musíte pri používaní reklamných funkcií spoločnosti Google dodržiavať tieto pravidlá.

Nebudete identifikovať používateľov alebo napomáhať pri priraďovaní informácií umožňujúcich zistenie totožnosti k informáciám neumožňujúcim zistenie totožnosti, ktoré boli zhromaždené prostredníctvom ľubovoľného reklamného produktu alebo funkcie spoločnosti Google, ak na to výrazným spôsobom neupozorňujete a vopred ste na takúto identifikáciu alebo takéto priraďovanie nezískali od používateľov potvrdzujúci súhlas (t. j. ak nevyjadrili súhlas) a používate funkciu Google Analytics, ktorá takúto identifikáciu alebo priraďovanie výslovne podporuje. Bez ohľadu na súhlas používateľov sa nesmiete pokúšať o rozčlenenie údajov, ktoré Google uvádza v prehľadoch súhrnným spôsobom.

Ďalšie informácie o údajoch umožňujúcich zistenie totožnosti v zmluvách a pravidlách spoločnosti Google

Ak ste povolili akékoľvek reklamné funkcie služby Google Analytics, musíte o tom návštevníkov informovať zahrnutím nasledujúcich informácií do pravidiel ochrany súkromia:

  • aké reklamné funkcie služby Google Analytics ste implementovali;
  • ako vy a dodávatelia tretích strán spoločne používate súbory cookie prvej strany (napríklad súbor cookie Google Analytics) alebo iné identifikátory prvej strany a súbory cookie tretích strán (napríklad súbory cookie pre reklamy Google) alebo iné identifikátory tretích strán;
  • ako môžu návštevníci deaktivovať reklamné funkcie služby Google Analytics, ktoré používate, a to aj prostredníctvom nastavenia reklám, nastavenia reklám pre mobilné aplikácie alebo inými dostupnými spôsobmi (napríklad deaktiváciou spotrebiteľa NAI).

Odporúčame vám tiež nasmerovať používateľov na stránku aktuálne dostupných možností deaktivácie služby Google Analytics pre internet.

Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v Európskej únii

Pri používaní reklamných funkcií v službe Google Analytics musíte tiež zachovávať súlad s Pravidlami pre získanie súhlasu od používateľov v Európskej únii.

Záujmovo orientovaná reklama

Ak ste aktivovali záujmovo orientovanú reklamu (vrátane remarketing pomocou Google Analytics) v súvislosti s ďalšími službami spoločnosti Google, musíte dodržiavať pravidlá platné pre takéto služby spoločnosti Google (napríklad pravidlá služby Google Ads pre prispôsobenú reklamu a ich obmedzenia vzťahujúce sa na citlivé kategóriepravidlá programu platforiem). Ak pomocou služby Google Analytics zhromažďujete citlivé údaje o návštevníkoch, ako je uvedené v obmedzeniach vzťahujúcich sa na citlivé kategórie pre službu Google Ads, nebudete môcť používať službu Google Analytics na zhromažďovanie údajov v súvislosti so záujmovo orientovanou reklamou. Záujmovo orientovanú reklamu môžete vypnúť prostredníctvom rozšíreného nastavenia prispôsobenia reklám.

Keďže sa zákony v rámci rôznych krajín a oblastí líšia a službu Google Analytics možno používať rozličnými spôsobmi, spoločnosť Google nedokáže poskytnúť presnú formuláciu, ktorú je potrebné zahrnúť do pravidiel ochrany súkromia. Jedine vy poznáte jedinečné aspekty a mimoriadne okolnosti týkajúce sa vašej firmy. Vaše pravidlá ochrany súkromia by preto mali zohľadňovať tieto informácie, ktoré môžete poskytnúť len vy.

Tieto pravidlá boli naposledy aktualizované 9. decembra 2019.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?