Požiadavky na pravidlá pre reklamné funkcie v službe Google Analytics

Inzertné funkcie v službe Google Analytics vám umožňujú v službe Analytics aktivovať funkcie, ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom štandardných implementácií. Inzertné funkcie zahŕňajú:

  • remarketing pomocou Google Analytics;
  • prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google;
  • prehľady demografických údajov a záujmov v službe Google Analytics;
  • integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje na účely inzercie vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom súborov cookie pre reklamy a identifikátorov.

Aktivovaním inzertných funkcií umožníte službe Google Analytics zhromažďovať nielen údaje získavané prostredníctvom štandardnej implementácie služby Google Analytics, ale aj údaje o návštevnosti získavané prostredníctvom súborov cookie pre reklamy Google a identifikátorov. Bez ohľadu na to, ako posielate údaje do služby Google Analytics (napríklad prostredníctvom kódu sledovania Google Analytics, súpravy Google Analytics SDK alebo platformy Measurement Protocol), musíte pri používaní inzertných funkcií Google dodržiavať tieto pravidlá.

Nebudete identifikovať používateľov ani napomáhať pri priraďovaní informácií umožňujúcich identifikáciu osôb k informáciám neumožňujúcim identifikáciu osôb, ktoré boli zhromaždené prostredníctvom ľubovoľného inzertného produktu alebo funkcie Google, ak na to výrazným spôsobom neupozorňujete a vopred ste na takúto identifikáciu alebo takéto priraďovanie nezískali od používateľov potvrdzujúci súhlas (t. j. ak nevyjadrili súhlas) a používate funkciu Google Analytics, ktorá takúto identifikáciu alebo priraďovanie výslovne podporuje. Bez ohľadu na súhlas používateľov sa nesmiete pokúšať o rozčlenenie dát, ktoré Google uvádza v prehľadoch súhrnným spôsobom.

Ďalšie informácie o informáciách umožňujúcich zistenie totožnosti v zmluvách a pravidlách Googlu

Ak ste povolili akékoľvek reklamné funkcie služby Google Analytics, musíte o tom návštevníkov informovať zahrnutím nasledujúcich informácií do pravidiel ochrany súkromia:

  • aké inzertné funkcie služby Google Analytics ste implementovali;
  • ako vy a dodávatelia tretích strán spoločne používate súbory cookie prvej strany (napríklad súbor cookie Google Analytics) alebo iné identifikátory prvej strany a súbory cookie tretích strán (napríklad súbory cookie pre reklamy Google) alebo iné identifikátory tretích strán;
  • ako môžu návštevníci deaktivovať inzertné funkcie služby Google Analytics, ktoré používate, a to aj prostredníctvom nastavenia reklám, nastavenia reklám pre mobilné aplikácie alebo inými dostupnými spôsobmi (napríklad deaktiváciou spotrebiteľa NAI).

Odporúčame vám tiež nasmerovať používateľov na stránku aktuálne dostupných možností deaktivácie služby Google Analytics pre web.

Pravidlá na získanie súhlasu používateľov v Európskej únii

Pri používaní inzertných funkcií v službe Google Analytics musíte zachovávať súlad aj s pravidlami na získanie súhlasu používateľov v Európskej únii.

Záujmovo orientovaná reklama

Ak ste aktivovali záujmovo orientovanú reklamu (vrátane remarketingu) so službou Google Analytics spolu s ďalšími službami Googlu, musíte dodržiavať pravidlá platné pre takéto služby Googlu (napríklad pravidlá služby Google Ads pre prispôsobenú reklamu a ich obmedzenia vzťahujúce sa na citlivé kategóriepravidlá programu platforiem). Ak pomocou služby Google Analytics zhromažďujete citlivé informácie o návštevníkoch, ako je uvedené v obmedzeniach vzťahujúcich sa na citlivé kategórie pre Google Ads, nebudete môcť používať Google Analytics na zhromažďovanie dát v súvislosti so záujmovo orientovanou reklamou.

Keďže sa zákony v rámci rôznych krajín a oblastí líšia a Google Analytics je možné používať rozličnými spôsobmi, Google nedokáže poskytnúť presnú formuláciu, ktorú je potrebné zahrnúť do pravidiel ochrany súkromia. Jedine vy poznáte jedinečné aspekty a mimoriadne okolnosti týkajúce sa vašej firmy. Vaše pravidlá ochrany súkromia by preto mali zohľadňovať tieto informácie, ktoré môžete poskytnúť len vy.

Tieto pravidlá boli naposledy aktualizované 16. decembra 2016.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?