Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Help us improve Analytics Education. Tell us how you like to learn!

Wymagania dotyczące Funkcji reklamowych Google Analytics

Funkcje reklamowe Google Analytics umożliwiają włączenie w Analytics funkcji, które są niedostępne w przypadku standardowej implementacji. Funkcje reklamowe obejmują:

  • remarketing z wykorzystaniem Google Analytics;
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
  • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem reklamowych plików cookie i identyfikatorów.

Włączenie Funkcji reklamowych pozwala Google Analytics zbierać dane o ruchu nie tylko za pomocą standardowej implementacji, ale także z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam Google. Niezależnie od metody wysyłania danych do Google Analytics (np. przez kod śledzenia Google Analytics, pakiet SDK Google Analytics lub platformę Measurement Protocol) korzystanie z Funkcji reklamowych Google Analytics wymaga przestrzegania tych zasad.

Zabrania się identyfikowania użytkownika i łączenia danych osobowych z informacjami, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika o tym fakcie i uzyskania jego jednoznacznej zgody (np. w formie zaakceptowania subskrypcji) na taką identyfikację lub takie łączenie danych. Niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na takie działania, nie można podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej.

Jeśli włączysz jakiekolwiek Funkcje reklamowe Google Analytics, musisz powiadomić o tym użytkowników, umieszczając w polityce prywatności informacje na temat:

  • wdrożonych Funkcji reklamowych Google Analytics;
  • sposobu korzystania przez Ciebie i dostawców zewnętrznych z własnych plików cookie (np. Google Analytics), innych własnych identyfikatorów, plików cookie firm zewnętrznych (np. plików cookie dotyczących reklam Google) i innych identyfikatorów firm zewnętrznych;
  • sposobów rezygnacji z używanych przez Ciebie Funkcji reklamowych Google Analytics, w tym za pomocą ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI).

Zachęcamy również do kierowania użytkowników na stronę z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics.

Polityka zgody użytkownika z obszaru UE

Korzystając z Funkcji reklamowych Google Analytics, musisz przestrzegać polityki zgody użytkownika z obszaru UE.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Jeśli włączysz w Google Analytics reklamy oparte na zainteresowaniach (w tym remarketing) w powiązaniu z innymi usługami Google, musisz przestrzegać zasad odpowiednich usług Google (jak np. zasad Google AdWords dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach i lokalizacji, ograniczeń dotyczących kategorii poufnych oraz zasad programu dotyczących platform, obowiązujących w usługach DoubleClick). Jeśli używasz Google Analytics do gromadzenia informacji poufnych o użytkownikach, tak jak to opisano w ograniczeniach dotyczących kategorii poufnych Google AdWords, nie możesz używać Google Analytics do gromadzenia danych w celu zamieszczania reklam opartych na zainteresowaniach.

Ze względu na niejednolitość przepisów w poszczególnych krajach i terytoriach oraz możliwość użytkowania Google Analytics na wiele sposobów Google nie jest w stanie podać dokładnego brzmienia zapisów, jakie musisz umieścić w swojej polityce prywatności. Tylko Ty znasz konkretne aspekty i uwarunkowania swojej działalności, a polityka prywatności wymaga podania informacji, które są znane wyłącznie Tobie.

Data ostatniej aktualizacji zasad: 16 grudnia 2016 r.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?