Wymagania dotyczące funkcji reklamowych Google Analytics

Ten artykuł dotyczy zarówno Google Analytics 4, jak i Universal Analytics.

Funkcje reklamowe Google Analytics umożliwiają włączenie w Analytics opcji, które są niedostępne w przypadku standardowej implementacji. Funkcje reklamowe obejmują:

  • remarketing w Google Analytics;
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
  • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

Włączenie funkcji reklamowych pozwala Google Analytics zbierać dane o ruchu nie tylko za pomocą standardowej implementacji, ale także za pomocą identyfikatorów i plików cookie Google dotyczących reklam. Niezależnie od sposobu wysyłania danych do Google Analytics (np. za pomocą kodu śledzenia Google Analytics, pakietu SDK Google Analytics czy platformy Measurement Protocol) korzystanie z funkcji reklamowych Google Analytics wymaga przestrzegania tych zasad.

Korzystając z funkcji reklamowych Google Analytics, jesteś jedynym administratorem danych zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Oznacza to zakaz identyfikowania użytkowników i łączenia informacji umożliwiających ich identyfikację z dodatkowymi informacjami zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google, chyba że użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony o tym fakcie i wyrazi jednoznaczną zgodę na taką identyfikację lub takie łączenie danych, a używana przez Ciebie funkcja Google Analytics obsługuje taką identyfikację lub takie łączenie danych. Niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na takie działania, nie możesz podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej.

Dowiedz się więcej o zapisach umów i zasad Google obowiązujących w przypadku informacji umożliwiających identyfikację osób.

Jeśli włączysz jakiekolwiek funkcje reklamowe Google Analytics, musisz powiadomić o tym użytkowników, umieszczając w polityce prywatności informacje na temat:

  • wdrożonych funkcji reklamowych Google Analytics;
  • sposobu korzystania przez Ciebie i dostawców zewnętrznych z własnych plików cookie (np. Google Analytics), innych własnych identyfikatorów, plików cookie firm zewnętrznych (np. plików cookie Google dotyczących reklam) i innych identyfikatorów firm zewnętrznych;
  • sposobów rezygnacji z używanych przez Ciebie funkcji reklamowych Google Analytics, w tym za pomocą ustawień reklam, ustawień reklam wyświetlanych w aplikacjach mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI).

Zachęcamy też do kierowania użytkowników na stronę z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics.

Polityka w zakresie zgody użytkownika z Unii Europejskiej

Korzystając z funkcji reklamowych Google Analytics, musisz przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z Unii Europejskiej.

Polityka w zakresie zgody użytkownika z Japonii

Jeśli w związku z korzystaniem z Google Analytics uzyskujesz od nas informacje dotyczące japońskich użytkowników, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, nie możesz łączyć tych informacji z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby, chyba że przed takim przetworzeniem danych otrzymasz wszystkie wymagane prawnie zgody od użytkownika i dostarczysz nam dokładne i kompletne informacje na temat takiego przetwarzania za pomocą narzędzia Google do rozwiązywania problemów.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Jeśli włączysz w Google Analytics reklamy oparte na zainteresowaniach (w tym remarketing) w powiązaniu z innymi usługami Google, musisz przestrzegać zasad odpowiednich usług Google (np. zasad Google Ads dotyczących reklam spersonalizowanychograniczeń dotyczących kategorii o charakterze kontrowersyjnym oraz Zasad programu dotyczących platform). Jeśli używasz Google Analytics do gromadzenia informacji poufnych o użytkownikach, tak jak to opisano w ograniczeniach Google Ads dotyczących kategorii kontrowersyjnych, nie możesz używać Google Analytics do gromadzenia danych w celu zamieszczania reklam opartych na zainteresowaniach. Reklamy takie możesz wyłączyć, korzystając z zaawansowanego ustawienia personalizacji reklam.

Ze względu na niejednolite przepisy w poszczególnych krajach i na poszczególnych terytoriach oraz możliwość korzystania z Google Analytics na wiele sposobów Google nie może podać dokładnego brzmienia zapisów, jakie musisz umieścić w swojej polityce prywatności. Tylko Ty znasz konkretne aspekty i uwarunkowania swojej działalności, a polityka prywatności wymaga podania informacji, które są znane wyłącznie Tobie.

Data ostatniej aktualizacji tych zasad: 27 kwietnia 2022 r.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne