Wymagania dotyczące Funkcji reklamowych Google Analytics

Funkcje reklamowe Google Analytics umożliwiają włączenie w Analytics funkcji, które są niedostępne w przypadku standardowej implementacji. Funkcje reklamowe obejmują:

  • remarketing z wykorzystaniem Google Analytics;
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
  • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

Włączenie Funkcji reklamowych pozwala Google Analytics zbierać dane o ruchu nie tylko za pomocą standardowej implementacji, ale także z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam Google. Niezależnie od metody wysyłania danych do Google Analytics (np. przez kod śledzenia Google Analytics, pakiet SDK Google Analytics lub platformę Measurement Protocol) korzystanie z Funkcji reklamowych Google Analytics wymaga przestrzegania tych zasad.

Zabrania się identyfikowania użytkownika i łączenia informacji umożliwiających jego identyfikację z informacjami, które takiej identyfikacji nie umożliwiają, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google, chyba że użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony o tym fakcie i wyrazi jednoznaczną zgodę (np. w formie zaakceptowania subskrypcji) na taką identyfikację lub takie łączenie danych, a używana usługa Google Analytics obsługuje taką identyfikację lub takie łączenie danych. Niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na takie działania, nie można podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej.

Dowiedz się więcej o zapisach umów i zasad Google obowiązujących w przypadku informacji umożliwiających identyfikację osób

Jeśli włączysz jakiekolwiek Funkcje reklamowe Google Analytics, musisz powiadomić o tym użytkowników, umieszczając w polityce prywatności informacje na temat:

  • wdrożonych Funkcji reklamowych Google Analytics;
  • sposobu korzystania przez Ciebie i dostawców zewnętrznych z własnych plików cookie (np. Google Analytics), innych własnych identyfikatorów, plików cookie firm zewnętrznych (np. plików cookie dotyczących reklam Google) i innych identyfikatorów firm zewnętrznych;
  • sposobów rezygnacji z używanych przez Ciebie Funkcji reklamowych Google Analytics, w tym za pomocą ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI).

Zachęcamy też do kierowania użytkowników na stronę z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics.

Polityka zgody użytkowników w Unii Europejskiej

Korzystając z Funkcji reklamowych Google Analytics, musisz przestrzegać polityki zgody użytkowników w Unii Europejskiej.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Jeśli włączysz w Google Analytics reklamy oparte na zainteresowaniach (w tym remarketing) w powiązaniu z innymi usługami Google, musisz przestrzegać zasad odpowiednich usług Google (np. zasad Google Ads dotyczących reklam spersonalizowanychograniczeń dotyczących kategorii reklam o charakterze kontrowersyjnym oraz zasad programu dotyczących platform). Jeśli używasz Google Analytics do gromadzenia informacji poufnych o użytkownikach, tak jak to opisano w ograniczeniach dotyczących kategorii kontrowersyjnych Google Ads, nie możesz używać Google Analytics do gromadzenia danych w celu zamieszczania reklam opartych na zainteresowaniach. Reklamy takie możesz wyłączyć, korzystając z zaawansowanego ustawienia personalizacji reklam.

Ze względu na niejednolite przepisy w poszczególnych krajach i na poszczególnych terytoriach oraz możliwość korzystania z Google Analytics na wiele sposobów Google nie może podać dokładnego brzmienia zapisów, jakie musisz umieścić w swojej polityce prywatności. Tylko Ty znasz konkretne aspekty i uwarunkowania swojej działalności, a polityka prywatności wymaga podania informacji, które są znane wyłącznie Tobie.

Data ostatniej aktualizacji tych zasad: 9 grudnia 2019 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?