Požadavky zásad pro inzertní funkce Google Analytics

Tento článek se týká služeb Google Analytics 4 i Universal Analytics.

Inzertní funkce Google Analytics umožňují zapnout ve službě Analytics funkce, které prostřednictvím standardních implementací nejsou dostupné. Inzertní funkce zahrnují:

  • remarketing ve službě Google Analytics,
  • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
  • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,
  • integrované služby, které potřebují Google Analytics ke shromažďování údajů k reklamním účelům, mimo jiné pomocí reklamních cookie a identifikátorů.

Zapnutím inzertních funkcí umožníte službě Google Analytics shromažďovat údaje o návštěvnosti pomocí reklamních souborů cookie a jiných identifikátorů společnosti Google. Kromě toho budou nadále získávány údaje v rámci standardní implementace Google Analytics. Při používání inzertních funkcí Google Analytics musíte vždy dodržovat tyto zásady, ať už data do Google Analytics posíláte jakkoli (např. pomocí měřicího kódu Google Analytics, sady Google Analytics SDK nebo Protokolu měření).

Jestliže tyto inzertní funkce používáte, jste podle všech platných zákonů na ochranu osobních údajů správcem výhradně vy.

To znamená, že nesmíte identifikovat uživatele ani napomáhat slučování údajů umožňujících zjištění totožnosti s jinými údaji shromážděnými prostřednictvím reklamních služeb nebo funkcí Google, aniž byste na to uživatele jasně upozornili a získali od nich předem výslovný souhlas, přičemž musíte používat funkci služby Google Analytics, která takovou identifikaci nebo slučování výslovně podporuje. Bez ohledu na souhlas uživatelů se nesmíte pokoušet získat individuální údaje z dat, která Google poskytuje jako souhrnná.

Další informace o údajích umožňujících zjištění totožnosti ve smlouvách a zásadách společnosti Google

Pokud zapnete některou inzertní funkci Google Analytics, musíte na to návštěvníky upozornit ve svých zásadách ochrany soukromí. Při tom je nutno uvést následující informace:

  • Které inzertní funkce Google Analytics jste zavedli.
  • Jak vy a externí dodavatelé společně využíváte soubory cookie první strany (např. soubory cookie Google Analytics) nebo jiné identifikátory první strany a jak využíváte soubory cookie třetích stran (např. reklamní soubory cookie Google), případně jiné identifikátory třetích stran.
  • Jak se mohou návštěvníci odhlásit od inzertních funkcí Google Analytics, které používáte, a to i prostřednictvím nastavení reklam, nastavení reklam pro mobilní aplikace nebo jinými dostupnými prostředky (např. odhlášení spotřebitele v rámci iniciativy NAI).

Doporučujeme vám rovněž odkázat uživatele na seznam aktuálně dostupných odhlášení Google Analytics pro web.

Zásady Evropské unie ohledně souhlasu uživatele

Pokud používáte inzertní funkce Google Analytics, musíte dodržovat Zásady Evropské unie ohledně souhlasu uživatele.

Japonské zásady ohledně souhlasu uživatele

Pokud od společnosti Google v souvislosti s používáním Google Analytics obdržíte údaje o uživatelích, které neumožňují zjištění totožnosti a týkají se japonských uživatelů, můžete je s údaji umožňujícími zjištění totožnosti sloučit pouze v případě, že jste předtím k takovému zpracování od uživatele získali všechny zákonem vyžadované souhlasy a poskytli společnosti Google pomocí nástroje pro odstraňování problémů přesné a úplné informace o zpracování.

Zájmově orientovaná reklama

Jestliže jste zapnuli zájmově orientované reklamy (včetně remarketingu), je u služby Google Analytics v souvislosti s dalšími službami Googlu nutné dodržovat zásady, které pro tyto služby platí (například zásady Google Ads pro personalizovanou inzerci, omezení týkající se citlivých kategoriíprogramové zásady pro platformy). Pokud pomocí služby Google Analytics shromažďujete citlivé údaje o návštěvnících, jak je popisují omezení pro citlivé kategorie v Google Ads, nesmíte Google Analytics využívat ke shromažďování údajů za účelem zájmově orientované reklamy. Zájmově založenou reklamu můžete zakázat v pokročilém nastavení personalizace reklam.

Vzhledem k tomu, že se právní předpisy v různých zemích a oblastech liší a službu Google Analytics lze používat mnoha způsoby, nemůže společnost Google poskytnout přesné znění zásad ochrany soukromí. Jen vy znáte a můžete poskytnout informace o zvláštnostech svého podnikání, které by měly být ve vašich zásadách ochrany soukromí zohledněny.

Tyto zásady byly naposled aktualizovány 27. dubna 2022.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Zvolte si vlastní výukový program

Vyzkoušejte google.com/analytics/learn, nový zdroj informací, který vám pomůže využít službu Google Analytics 4 na maximum. Na novém webu najdete videa, články a postupy. Jsou zde také odkazy na Google Analytics Discord, blog, kanál YouTube a úložiště GitHub.

Pusťte se do učení!

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka