Požadavky zásad pro inzertní funkce Google Analytics

Inzertní funkce Google Analytics umožňují aktivovat ve službě Analytics ty funkce, které nejsou k dispozici prostřednictvím standardních implementací. Inzertní funkce zahrnují:

  • remarketing ve službě Google Analytics,
  • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
  • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,
  • integrované služby, které potřebují Google Analytics ke shromažďování údajů k reklamním účelům, mimo jiné pomocí reklamních cookie a identifikátorů.

Aktivací inzertních funkcí umožníte službě Google Analytics shromažďovat (vedle údajů získávaných v rámci standardní implementace této služby) také údaje o návštěvnosti pomocí identifikátorů a reklamních cookie, které Google používá. Bez ohledu na způsob odesílání údajů službě Google Analytics (například pomocí měřicího kódu Google Analytics, sady Google Analytics SDK nebo Protokolu měření) musíte při používání inzertních funkcí Google dodržovat tyto zásady.

Nebudete identifikovat uživatele ani napomáhat spojování informací umožňujících zjištění totožnosti s anonymními údaji shromážděnými prostřednictvím reklamních služeb nebo funkcí Google, pokud k tomu nebudete mít předem výslovný souhlas daného uživatele a pokud nebudete používat funkci služby Google Analytics, která to výslovně umožňuje. Bez ohledu na souhlas uživatelů se nesmíte pokoušet získat individuální údaje z dat, která Google poskytuje jako souhrnná.

Další informace o údajích umožňujících zjištění totožnosti ve smlouvách a zásadách společnosti Google

Pokud některou inzertní funkci Google Analytics aktivujete, musíte na to návštěvníky upozornit ve svých zásadách ochrany soukromí. Při tom je nutno uvést následující informace:

  • Které inzertní funkce Google Analytics jste implementovali.
  • Jak vy a externí dodavatelé společně využíváte soubory cookie první strany (např. soubory cookie Google Analytics) nebo jiné identifikátory první strany a jak využíváte soubory cookie třetích stran (např. reklamní soubory cookie Google), případně jiné identifikátory třetích stran.
  • Jak se mohou návštěvníci odhlásit od inzertních funkcí Google Analytics, které používáte, a to i prostřednictvím nastavení reklam, nastavení reklam pro mobilní aplikace nebo jinými dostupnými prostředky (např. odhlášení se spotřebitele od NAI).

Doporučujeme vám rovněž odkázat uživatele na seznam aktuálně dostupných odhlášení Google Analytics pro web.

Zásady Evropské unie ohledně souhlasu uživatele

Pokud používáte funkce Google Analytics, které se pojí s inzercí, musíte dodržovat Zásady Evropské unie ohledně souhlasu uživatele.

Zájmově orientovaná reklama

Jestliže jste aktivovali zájmově orientované reklamy (včetně remarketingu), je u služby Google Analytics v souvislosti s dalšími službami Googlu nutné dodržovat zásady, které pro tyto služby platí (například zásady Google Ads pro personalizovanou inzerci, omezení týkající se citlivých kategoriíprogramové zásady pro platformy). Pokud pomocí služby Google Analytics shromažďujete citlivé údaje o návštěvnících, jak je popisují omezení pro citlivé kategorie v Google Ads, nesmíte Google Analytics využívat ke shromažďování údajů za účelem zájmově orientované inzerce.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy se v různých zemích a oblastech liší a službu Google Analytics lze používat mnoha způsoby, společnost Google nemůže poskytnout přesné znění zásad ochrany soukromí. Jen vy znáte a můžete poskytnout informace o zvláštnostech svého podnikání, které by měly být ve vašich zásadách ochrany soukromí zohledněny.

Tyto zásady byly naposled aktualizovány 16. prosince 2016.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?