Изисквания на правилата на Google Анализ за функциите за рекламиране

Тази статия се отнася за Google Анализ 4 и Universal Analytics.

Функциите за рекламиране в Google Анализ Ви дават достъп до функционалности, които не са налични чрез стандартни внедрявания. Функциите за рекламиране включват:

  • ремаркетинг с Google Анализ;
  • отчитане на импресиите в Google Дисплейна мрежа;
  • отчети за ефективността по демографски признак и интереси на Google Анализ;
  • интегрирани услуги, които изискват Google Анализ да събира данни за рекламни цели, включително събирането на данни посредством рекламни „бисквитки“ и идентификатори.

С активирането на функциите за рекламиране разрешавате на Google Анализ да събира данни за трафика Ви чрез рекламни „бисквитки“ на Google и идентификатори в допълнение към данните, събирани посредством стандартното внедряване на Google Анализ. Независимо от това как изпращате данни до Google Анализ (например чрез проследяващия код на Google Анализ, комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ или Measurement Protocol), ако използвате функциите за рекламиране на Google Анализ, трябва да се придържате към тези правила.

Когато използвате функциите на Google Анализ за рекламиране, Вие сте единственият администратор съгласно всички приложими закони за защита на данните.

Това означава, че няма да идентифицирате потребители или да улеснявате сливането на информация, позволяваща лично идентифициране, с допълнителна информация, събрана чрез рекламен продукт или функция на Google, освен ако имате подходящо известяване и предварително съгласие от потребителя (т.е. „включване“) за това идентифициране или сливане и използвате функция на Google Анализ, която изрично го поддържа. Независимо от съгласието на потребителите, не трябва да се опитвате да представяте в необобщен вид данни, които Google отчита в обобщен вид.

Научете повече за информацията, позволяваща лично идентифициране (PII), в договорите и правилата на Google.

Ако сте активирали функции на Google Анализ за рекламиране, трябва да известите посетителите, като разкриете следната информация в декларацията си за поверителност:

  • Функциите на Google Анализ за рекламиране, които сте внедрили.
  • Как Вие и доставчици трети страни съвместно използвате собствени „бисквитки“ (като тази на Google Анализ) или други собствени идентификатори и „бисквитки“ на трети страни (като рекламните „бисквитки“ на Google) или други идентификатори на трети страни.
  • Как посетителите Ви могат да се откажат от функциите на Google Анализ за рекламиране, които използвате, включително чрез настройките за рекламите, настройките за рекламите за мобилни приложения или чрез други налични средства (например отказване за потребители на NAI).

Освен това препоръчваме да насочвате посетителите към предлаганите понастоящем възможности за изключване на Google Анализ за мрежата.

Правила за съгласие на потребителите от Европейския съюз

Когато използвате функциите на Google Анализ за рекламиране, трябва да спазвате и правилата за съгласие на потребителите от Европейския съюз.

Правила за съгласие на потребителите от Япония

Ако от Google получите информация, която не позволява лично идентифициране, за японски потребители във връзка с използването от Ваша страна на Google Анализ, не трябва да обединявате тази информация с информация, позволяваща лично идентифициране, освен ако преди да я обработите не сте получили законово изискваното съгласие от потребителя и не сте предоставили на Google правилна и пълна информация за обработването чрез инструмента на Google за отстраняване на неизправности.

Рекламиране въз основа на интереси

Ако сте активирали рекламиране въз основа на интереси, включително ремаркетинг, с Google Анализ във връзка с други услуги на Google, трябва да спазвате правилата, приложими към тези услуги (като Правилата на Google Ads за персонализирано рекламиране и ограниченията, прилагани за деликатни категории, както и програмните правила на платформите). Ако използвате Google Анализ за събиране на поверителна информация за посетителите си, както е описано в ограниченията на Google Ads, прилагани за деликатни категории, не може да използвате Google Анализ за събиране на данни за целите на рекламиране въз основа на интереси. Можете да деактивирате рекламирането въз основа на интереси чрез разширената настройка за персонализиране на рекламите.

Тъй като законите в различните държави и територии варират и Google Анализ може да се използва по много различни начини, не сме в състояние да предоставим точната формулировка, която трябва да включите в декларацията си за поверителност. Единствено Вие разбирате отделните аспекти и специалните съображения, свързани с бизнеса Ви. Декларацията Ви за поверителност следва да отчита тази информация, която само Вие можете да предоставите.

Тези правила са актуализирани за последен път на 27 април 2022 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
69256
false
false