Så beräknas sidvärdet

Tolka det relativa värdet av sidorna på din webbplats.

Översikt

Sidvärde är det genomsnittliga värdet för en sida som användaren besökte före ankomst till målsidan eller slutförd e-handelstransaktion (eller både och). Värdet ger en bild av vilken sida på webbplatsen som bidrog mest till intäkterna från webbplatsen. Om sidan inte ingick i e-handelstransaktionen blir sidvärdet 0 kronor eftersom sidan aldrig besöktes under sessionen där transaktionen skedde.

Använd formeln nedan för att beräkna sidvärdet. Tänk på att statistiken över unika sidvisningar avser antalet enskilda användare som öppnade en given sida per session. Varje användare räknas en enda gång per session, hur många sidor de än öppnar.

intäkt från e-handel + totalt målvärde
antal unika sidvisningar för en given sida

I detalj

Exempel 1

Exemplet ovan visar hur sidvärdet fungerar. Anta att du vill ta reda på sidvärdet för sida B och att du känner till följande faktorer:

Målsida D: 100 kronor (du tilldelar målsidans värde när du skapar ett mål på sidan Inställningar för Analytics)
Bekräftelsesida E: 1 000 kronor (sidan där användaren utför en e-handelstransaktion på 1 000 kronor)
Unik sidvisning för sida B: 1

Då ser formeln för sidvärdet ut så här:

intäkt från e-handel (1 000 kronor) + totalt målvärde (100 kronor)
Antal unika sidvisningar för sida B (1)

Sidvärdet för sida B är 1 100 kronor eftersom användaren besöker sida B bara en gång före målsidan under sessionen.

Exempel 2


Nu ska vi se hur sidvärdet för sida B påverkas när vi kombinerar data från båda sessionerna. Som du ser visas sida B en enda gång under session 1 men två gånger under session 2. (Vi utgår från att de båda sidvisningarna avser samma användare.) Den totala intäkten från e-handelstransaktionen är oförändrad i båda sessionerna. Det sker två unika sidvisningar, men totalt en e-handelstransaktion under båda sessionerna.

Målsida D: 100 kronor
Bekräftelsesida E: 1 000 kronor
Unik sidvisning för sida B: 2

Beräkningen av sidvärdet ska justeras så här:

intäkt för e-handel (1 000 kronor) + totalt målvärde (100 kronor × 2 sessioner)
antal unika sidvisningar för sida B (2)

Sidvärdet för sida B i de två sessionerna blir 600 kronor, eller 1 200 kronor dividerat med två sessioner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?