Jak obliczana jest wartość strony

Omówienie względnej wartości stron w witrynie.

W skrócie

Wartość strony to średnia wartość strony odwiedzonej przez użytkownika przed dotarciem do strony celu lub zrealizowaniem transakcji e-commerce (albo wykonaniem obu tych działań). Wartość ta podpowiada Ci, która strona w witrynie ma największy udział w przychodach. Jeśli strona w żaden sposób nie przyczyniła się do zrealizowania transakcji e-commerce w witrynie, jej wartość strony będzie wynosić 0 PLN, ponieważ strona nie została odwiedzona w ramach sesji, podczas której nastąpiła transakcja.

Poniżej znajduje się równanie, za którego pomocą można obliczać wartość strony. Pamiętaj, że parametr „unikalne odsłony” odpowiada liczbie poszczególnych użytkowników, którzy wczytali daną stronę w ramach jednej sesji. Każdy użytkownik jest zliczany tylko raz na sesję niezależnie od tego, ile stron wyświetlił.

Przychody z e-commerce + całkowita wartość celu
Liczba unikalnych odsłon danej strony

Szczegółowo

Przykład 1

Pierwszy przykład powyżej ilustruje sposób obliczania wartości strony. Załóżmy, że chcesz określić wartość strony dla strony B i znasz następujące dane:

Strona celu D: 10 PLN (wartość celu w Analytics określasz na stronie Ustawienia podczas tworzenia celu)
Strona z potwierdzeniem zakupu E: 100 PLN (na tej stronie użytkownik realizuje transakcję e-commerce o wartości 100 PLN)
Unikalne odsłony strony B: 1

Następnie wstawiasz te liczby w równaniu wartości strony:

Przychody z e-commerce (100 PLN) + łączna wartość celu (10 PLN)
Liczba unikalnych odsłon strony B (1)

Wartość strony dla strony B wynosi 110 PLN, ponieważ użytkownik odwiedził ją tylko raz w ramach tej sesji przed dotarciem do strony celu.

Przykład 2


Zobaczmy teraz, jaki wpływ na wartość strony dla strony B ma połączenie danych z dwóch sesji. Jak widać, strona B została wyświetlona tylko jeden raz w trakcie sesji 1, ale w ramach sesji 2 miała dwie odsłony (zakładamy, że te dwie odsłony pochodzą od tego samego użytkownika). Całkowite przychody z e-commerce pozostają identyczne podczas obu sesji. Mimo że miały miejsce dwie unikalne odsłony, w ramach obu sesji zawarto tylko jedną transakcję e-commerce.

Strona celu D: 10 PLN
Strona z potwierdzeniem zakupu E: 100 PLN
Unikalne odsłony strony B: 2

Obliczenie wartości strony powinno teraz wyglądać następująco:

Przychody z e-commerce (100 PLN) + całkowita wartość celu (10 PLN x 2 sesje)
Liczba unikalnych odsłon strony B (2)

Wartość strony dla strony B dla tych dwóch sesji wynosi 60 PLN, czyli 120 PLN podzielone na dwie sesje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?