Jak obliczana jest wartość strony

Interpretacja względnej wartości stron w witrynie.

W skrócie

Wartość strony to średnia wartość strony odwiedzonej przez użytkownika przed dotarciem do strony celu lub zawarciem transakcji e-commerce (albo wykonaniem obu tych działań). Wartość ta podpowiada Ci, która strona w witrynie ma największy udział w przychodach. Jeśli dana strona w żaden sposób nie przyczyniła się do zawarcia transakcji e-commerce w witrynie, jej wartość strony będzie wynosić 0 PLN, ponieważ nie została odwiedzona w ramach sesji, podczas której nastąpiła transakcja.

Poniżej znajduje się równanie, za którego pomocą można obliczać wartość strony. Pamiętaj, że parametr „niepowtarzalne odsłony” odpowiada liczbie poszczególnych użytkowników, którzy wczytali daną stronę w ramach jednej sesji. Każdy użytkownik jest zliczany tylko raz na sesję niezależnie od tego, ile stron wyświetlił.

Przychody z e-commerce + całkowita wartość celu
Liczba niepowtarzalnych odsłon danej strony

Szczegółowo


Pierwszy przykład powyżej ilustruje sposób obliczania wartości strony. Załóżmy, że chcesz określić wartość strony dla strony B, znając następujące wskaźniki:

Strona celu D: 40 PLN (pamiętaj, że ustalasz wartość celu przy jego tworzeniu w Analytics na stronie Ustawienia)
Strona z potwierdzeniem zakupu E: 400 PLN (na tej stronie użytkownik zawiera transakcję e-commerce o wartości 400 PLN)
Niepowtarzalne odsłony strony B: 1

Następnie wstawiasz te liczby w równaniu wartości strony:

Przychody z e-commerce (400 PLN) + całkowita wartość celu (40 PLN)
Liczba niepowtarzalnych odsłon strony B (1)

Wartość strony dla strony B wynosi 440 PLN, ponieważ użytkownik odwiedził ją tylko raz w ramach tej sesji przed dotarciem do strony celu.


Zobaczmy teraz, jaki wpływ na wartość strony dla strony B ma połączenie danych z dwóch sesji. Jak widać, strona B była wyświetlana tylko jeden raz w trakcie sesji 1, ale w ramach sesji 2 miała dwie odsłony (zakładamy, że te dwie odsłony pochodzą od tego samego użytkownika). Całkowite przychody z e-commerce pozostają identyczne podczas bu sesji. Mimo że miały miejsce dwie niepowtarzalne odsłony, w ramach obu sesji zawarto ponownie tylko jedną transakcję e-commerce.

Strona celu D: 40 PL
Strona z potwierdzeniem zakupu E: 400 PLN
Niepowtarzalne odsłony strony B: 2

Obliczenie wartości strony powinno teraz wyglądać następująco:

Przychody z e-commerce (400 PLN) + całkowita wartość celu (40 PLN x 2 sesje)
Liczba niepowtarzalnych odsłon strony B (2)

Wartość strony dla strony B w ramach dwóch sesji wynosi więc 240 PLN, czyli 480 PLN podzielone na dwie sesje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?