Slik beregnes sideverdi

Få en forståelse av den relative verdien av sidene på nettstedet ditt.

Kort innføring

Sideverdi er den gjennomsnittlige verdien for en side som en bruker besøker før vedkommende kommer til målsiden eller fullfører en netthandelstransaksjon (eller begge deler). Hensikten med denne verdien er å gi deg en formening om hvilken side på nettstedet ditt som bidro mest til inntektene for nettstedet ditt. Hvis siden ikke på noen måte var involvert i en netthandelstransaksjon for nettstedet ditt, er Sideverdi for den aktuelle siden 0 kroner, ettersom siden aldri ble besøkt i en økt der en transaksjon fant sted.

Nedenfor finner du formelen du kan bruke for å beregne Sideverdi. Vær oppmerksom på at statistikken for unike sidevisninger representerer antallet individuelle brukere som har lastet inn en gitt side per økt. Hver enkelt bruker telles bare én gang per økt, uavhengig av hvor mange sider som åpnes av den samme brukeren.

Netthandelsinntekter + Total målverdi
Antall unike sidevisninger for en gitt side

Detaljert forklaring

Eksempel 1

I det første eksempelet ovenfor ser du hvordan Sideverdi fungerer. Forestill deg at du ønsker å finne ut hva Sideverdi er for side B, og at du kjenner til følgende faktorer:

Målside D: 60 kroner (Husk at du tilordner verdien for målsiden når du innledningsvis oppretter et mål på siden for Analytics-innstillinger.)
Kvitteringsside E: 600 kroner (Det er på denne siden brukeren foretar en netthandelstransaksjon på 600 kroner.)
Unike sidevisninger for side B: Én

Deretter konfigurerer du Sideverdi-formelen på denne måten:

Netthandelsinntekter (600 kroner) + Total målverdi (60 kroner)
Antall unike sidevisninger for side B (1)

Sideverdi for side B er 660 kroner, ettersom brukeren besøker side B bare én gang før målsiden i løpet av denne økten.

Eksempel 2


La oss nå se nærmere på hvordan Sideverdi for side B påvirkes når vi kombinerer dataene fra to ulike økter. Du kan se at side B er åpnet bare én gang i løpet av økt 1, men i løpet av økt 2 får siden to sidevisninger (vi antar at de to sidevisningene er fra den samme brukeren). Verdien for de totale netthandelsinntektene er den samme i begge øktene. Selv om det forekom to unike sidevisninger, ble det bare foretatt totalt én netthandelstransaksjon for begge øktene.

Målside D: 60 kroner
Kvitteringsside E: 600 kroner
Unike sidevisninger for side B: To

Sideverdi-beregningen må justeres slik at den ser slik ut:

Netthandelsinntekter (600 kroner) + Total målverdi (60 kroner x 2 økter)
Antall unike sidevisninger for side B (2)

Sideverdi for side B for to økter blir da 360 kroner, eller 720 kroner delt på to økter.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?