Kaip apskaičiuojama puslapio vertė

Kaip suprasti santykinę svetainės puslapių vertę

Apžvalga

Puslapio vertė yra vidutinė puslapio, kuriame naudotojas apsilankė prieš patekdamas į tikslo puslapį ar vykdydamas el. prekybos operaciją (ar prieš atlikdamas abu veiksmus), vertė. Pagal šią vertę galite nustatyti, iš kurio svetainės puslapio gavote daugiau svetainės pajamų. Jei puslapis niekaip nesusijęs su jokia svetainėje atlikta el. prekybos operacija, to puslapio vertė bus 0 USD, nes puslapyje nebuvo apsilankyta per seansą, kai atlikta operacija.

Toliau nurodyta lygtis, pagal kurią galite apskaičiuoti puslapio vertę. Atminkite, kad unikali puslapio peržiūros statistika parodo, kiek atskirų naudotojų įkėlė tam tikrą puslapį per seansą. Kiekvienas naudotojas priskaičiuojamas tik kartą per seansą, neatsižvelgiant į tai, kiek puslapių atidarė tas pats naudotojas.

El. prekybos pajamos + bendra tikslo vertė
Tam tikro puslapio unikalių peržiūrų skaičius

Išsamesnė apžvalga

1 pavyzdys

Anksčiau pateiktas pirmas pavyzdys parodo, kaip skaičiuojama puslapio vertė. Tarkime, kad norite nustatyti puslapio B puslapio vertę ir turite toliau nurodytus duomenis.

Tikslo puslapis D: 10 USD (atminkite, kad tikslo puslapio vertę turite priskirti pirmą kartą kurdami tikslą „Analytics“ nustatymų puslapyje)
Kvito puslapis E: 100 USD (šiame puslapyje naudotojas atlieka 100 USD sumos el. prekybos operaciją)
Unikalių puslapio B peržiūrų skaičius: viena

Toliau parodyta, kaip tokiu atveju atrodytų puslapio vertės lygtis.

El. prekybos pajamos (100 USD) + bendra tikslo vertė (10 USD)
Unikalių puslapio B peržiūrų skaičius (1)

Puslapio B puslapio vertė yra 110 USD, nes prieš patekdamas į tikslo puslapį, naudotojas per šį seansą apsilankė puslapyje B tik vieną kartą.

2 pavyzdys


Toliau paaiškinta, kaip sujungus dviejų skirtingų seansų duomenis pasikeičia puslapio B puslapio vertė. Puslapis B per pirmą seansą peržiūrėtas tik kartą, bet per antrą seansą priskaičiuotos dvi puslapio peržiūros (laikome, kad puslapį abu kartus peržiūrėjo tas pats naudotojas). Bendros el. prekybos pajamos per abu seansus nesikeičia. Nors priskaičiuotos dvi unikalios puslapio peržiūros, per abu seansus atlikta tik viena el. prekybos operacija.

Tikslo puslapis D: 10 USD
Kvito puslapis E: 100 USD
Unikalių puslapio B peržiūrų skaičius: dvi

Puslapio vertės skaičiavimas turi būti pakoreguotas, kaip parodyta toliau.

El. prekybos pajamos (100 USD) + bendra tikslo vertė (10 USD x 2 seansai)
Unikalių puslapio B peržiūrų skaičius (2)

Tokiu atveju puslapio B dviejų seansų puslapio vertė bus 60 USD (120 USD, padalyti iš dviejų seansų).

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?