כיצד מחושב 'ערך דף'

הבנת הערך היחסי של דפים באתר שלך.

בקצרה

ערך דף הוא הערך הממוצע של דף שבו ביקר משתמש לפני נחיתה בדף היעד, או לפני השלמת עסקה של מסחר אלקטרוני (או שתיהן). ערך זה מיועד לספק לך מושג איזה דף באתר שלך תרם יותר להכנסה מהאתר. אם הדף לא היה מעורב בצורה כלשהי בעסקה של מסחר אלקטרוני באתר שלך, ערך הדף של דף זה יהיה 0 ש"ח מכיוון שלא נערך ביקור בדף במסגרת פעילות באתר שבה התרחשה עסקה.

לפניך המשוואה שתוכל להשתמש בה לחישוב ערך דף. לתשומת לבך, הנתון הסטטיסטי של צפיות ייחודיות בדף מייצג את מספר המשתמשים השונים שטענו דף נתון בפעילות באתר. כל משתמש נספר רק פעם אחת בכל פעילות באתר, ללא קשר למספר הדפים שנפתחו על ידי אותו משתמש.

הכנסה ממסחר אלקטרוני + ערך יעד כולל
מספר הצפיות הייחודיות של דף נתון

הסבר מפורט


הדוגמה הראשונה שלמעלה ממחישה כיצד מחושב ערך דף. נניח שברצונך לדעת את ערך הדף עבור דף B, ואתה יודע את הגורמים הבאים:

דף יעד D‏: 40 ש"ח (זכור, אתה מקצה את הערך של דף היעד בעת היצירה הראשונית של יעד בדף ההגדרות של Analytics‏)
דף קבלה E‏: 400 ש"ח (דף זה הוא הדף שבו המשתמש מבצע עסקה של מסחר אלקטרוני בסך 400 ש"ח)
צפיה ייחודית בדף עבור דף B‏‏: אחת

בהתאם לנתונים אלה, תגדיר את משוואת ערך הדף שלך כך:

הכנסה ממסחר אלקטרוני (400 ש"ח) + ערך יעד כולל (40 ש"ח)
מספר הצפיות הייחודיות בדף עבור דף B‏ (1)

ערך הדף עבור דף B הוא 440 ש"ח מכיוון שמשתמש מבקר בדף B רק פעם אחת לפני דף היעד במהלך פעילות זו באתר.


כעת נראה כיצד ערך הדף של דף B מושפע כאשר אנו משלבים את הנתונים משתי פעילויות שונות באתר. כפי שניתן לראות, דף B מוצג רק פעם אחת במהלך פעילות באתר 1, אך במהלך פעילות באתר 2 הוא מקבל שתי צפיות בדף (אנו מניחים ששתי הצפיות בדף הן מאותו משתמש). ההכנסה הכוללת ממסחר אלקטרוני נשארת זהה בשתי הפעילויות באתר. על אף שהיו שתי צפיות ייחודיות בדף, עדיין הייתה רק עסקה אחת של מסחר אלקטרוני בסך הכול עבור שתי הפעילויות באתר.

דף יעד D‏: 40 ש"ח
דף קבלה E‏: 400 ש"ח
צפיות ייחודיות בדף עבור דף B‏: שתיים

יש להתאים את חישוב ערך הדף שלך באופן הבא:

הכנסה ממסחר אלקטרוני (400 ש"ח) + ערך יעד כולל (40 ש"ח x ‏2 פעילויות באתר)
מספר הצפיות הייחודיות בדף עבור דף B‏ (2)

ערך הדף עבור דף B בשתי פעילויות באתר הוא אם כן 240 ש"ח, או 480 ש"ח חלקי שתי פעילויות באתר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?