Com es calcula el valor de la pàgina

Enteneu el valor relatiu de les pàgines del vostre lloc web.

Resum

El valor de la pàgina és el valor mitjà d'una pàgina que un usuari ha visitat abans d'arribar a la pàgina objectiu o de finalitzar una transacció de comerç electrònic (o totes dues coses). La finalitat d'aquest valor és donar-vos una idea de quina és la pàgina del lloc que més ha contribuït als ingressos. Si la pàgina no ha format part en absolut de cap transacció de comerç electrònic al vostre lloc web, el valor de la pàgina serà de 0 €, ja que la pàgina mai no ha rebut visites en una sessió en que s'hagi produït una transacció.

A continuació us mostrem l'equació que podeu seguir per calcular el valor de la pàgina. Tingueu present que les estadístiques de visualitzacions de pàgina úniques representen el nombre d'usuaris individuals que han carregat una pàgina determinada per sessió. Cada usuari només es compta una vegada per sessió, independentment del nombre de pàgines que obri.

Ingressos de comerç electrònic + valor total de l'objectiu
Nombre de visualitzacions de pàgina úniques per a una pàgina concreta

A fons

Exemple 1

Al primer exemple de més amunt es mostra com funciona el valor de la pàgina. Posem per cas que voleu esbrinar el valor de la pàgina per a la pàgina B i que coneixeu els factors següents:

Pàgina objectiu D: 10 € (recordeu que el valor d'objectiu s'assigna en crear per primer cop un objectiu a la pàgina Configuració d'Analytics)
Pàgina del rebut E: 100 € (pàgina on l'usuari ha fet una transacció de comerç electrònic de 100 €)
Visualització de pàgina única per a Pàgina B: una

A partir d'aquí, configuraríeu l'equació del valor de la pàgina així:

Ingressos de comerç electrònic (100 €) + valor de l'objectiu total (10 €)
Nombre de visualitzacions de pàgina úniques per a Pàgina B (1)

El valor de la pàgina per a la pàgina B és de 110 €, ja que un usuari visita la pàgina B només una vegada abans de la pàgina objectiu durant aquesta sessió.

Exemple 2


Ara, mirem-nos la manera com el valor de la pàgina per a la pàgina B es veu afectat quan es combinen les dades de dues sessions diferents. Com podeu veure, la pàgina B només s'ha visualitzat una vegada durant la sessió 1, però durant la sessió 2 el nombre de pàgines visualitzades és de dues (donem per suposat que són del mateix usuari). Els ingressos totals de comerç electrònic no canvien durant ambdues sessions. Tot i que les visualitzacions de pàgina úniques són dues, només hi ha hagut una transacció de comerç electrònic en total per a ambdues sessions.

Pàgina objectiu D: 10 €
Pàgina del rebut E: 100 €
Visualització de pàgina única per a Pàgina B: dues

Cal ajustar el càlcul del valor de la pàgina perquè sigui:

Ingressos de comerç electrònic (100 €) + valor de l'objectiu total (10 € x 2 sessions)
Nombre de visualitzacions de pàgina úniques per a Pàgina B (2)

Així, el valor de la pàgina per a la pàgina B de les dues sessions és 60 €, és a dir, de 120 € dividit entre dues sessions.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?