การเปรียบเทียบเมตริก Conversion ของ Analytics กับ Google Ads

เมตริกเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรมอีคอมเมิร์ซของ Analytics จะคำนวณต่างไปจากเมตริกเครื่องมือวัด Conversion ใน Google Ads หากคุณเห็นค่าของเมตริกเหล่านี้ในบัญชี Analytics ที่ต่างจากเมตริก Conversion ในบัญชี Google Ads นั่นไม่จำเป็นต้องหมายความว่าคุณใช้การติดตามผิด แต่อาจเป็นผลเนื่องมาจากวิธีการติดตามที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ เมื่อคุณส่งออกข้อมูลเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรมอีคอมเมิร์ซของ Analytics ไปยัง Google Ads ระบบของ Google Ads จะคำนวณข้อมูลดังกล่าวแตกต่างจากวิธีคำนวณของ Analytics ฉะนั้นคุณจึงจะเห็นค่าที่คำนวณระหว่าง 2 ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันในบางส่วน แม้ว่าข้อมูลที่สำคัญจะเหมือนกันก็ตาม

ข้อมูลโดยย่อ: ความแตกต่างของการติดตามเป้าหมาย ธุรกรรม และ Conversion ของ Google Ads

  Analytics: เป้าหมาย Analytics: ธุรกรรม Google Ads: Conversion
จำนวน หนึ่งครั้งต่อเซสชันต่อเป้าหมายที่กำหนด หลายครั้งต่อเซสชัน (ธุรกรรมที่มีรหัสธุรกรรมเดียวกันภายในหนึ่งเซสชันจะไม่ถูกนับซ้ำ)

การกำหนดค่าของผู้ใช้สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion แต่ละรายการ

1 conversion: 1 ครั้งต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง

ทุก Conversion: หลายครั้งต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง

เวลาของการระบุแหล่งที่มา เวลาในการดำเนินการตามเป้าหมายให้เสร็จสมบูรณ์ เวลาในการดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เวลาในการแสดงผลครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนการคลิกโฆษณาซึ่งนำไปสู่ ​​Conversion
แหล่งที่มาของการระบุแหล่งที่มา ค่าเริ่มต้นคือรูปแบบคลิกที่ไม่ใช่โดยตรงครั้งสุดท้าย แต่กำหนดค่าได้ (ในเครื่องมือเปรียบเทียบรูปแบบ) ค่าเริ่มต้นคือรูปแบบคลิกที่ไม่ใช่โดยตรงครั้งสุดท้าย แต่กำหนดค่าได้ (ในเครื่องมือเปรียบเทียบรูปแบบ) นับเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาจากบัญชี Google Ads (การเข้าชม google/cpc เท่านั้น)
การรายงาน มีการรายงานครบถ้วนหลังผ่านกรอบเวลาดำเนินการ 72 ชั่วโมง มีการรายงานครบถ้วนหลังผ่านกรอบเวลาดำเนินการ 72 ชั่วโมง มีการรายงานรายวันสำหรับกรอบเวลา Conversion ที่คุณเลือก (1-90 วัน ค่าเริ่มต้น: 30 วัน) 
การจัดการกับโค้ดที่หลากหลายใน 1 หน้า หนึ่งเซสชันสามารถมีเป้าหมายที่สำเร็จหนึ่งรายการสำหรับแต่ละเป้าหมายที่ปรับแต่งได้ ดังนั้นจึงมีจำนวนรวมได้สูงสุด 20 รายการต่อเซสชัน ไม่มี หากมีการติดตั้งแท็กเครื่องมือวัด Conversion หลายรายการสำหรับบัญชีเดียวกันไว้ในหน้าเดียว Google Ads จะนับ Conversion แยกกันสำหรับแต่ละแท็ก

ข้อมูลโดยละเอียด: คำอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการติดตามของ Google Ads และ Analytics

หากคุณกำลังติดตามกิจกรรม Conversion เดียวกันโดยใช้ทั้งโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads และเป้าหมาย Analytics หรือธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ จะสังเกตเห็นความแตกต่างของข้อมูลเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

1. ความแตกต่างของการระบุแหล่งที่มา

โดยค่าเริ่มต้น Google Ads จะระบุแหล่งที่มาของ Conversion ว่ามาจากคลิกสุดท้ายของ Google Ads (คุณเปลี่ยนเป็นรูปแบบการระบุแหล่งที่มาอื่นๆ ได้) ในทางกลับกัน สำหรับรายงานทั้งหมดยกเว้นรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล Analytics จะใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาคลิกสุดท้ายในทุกแชแนล (ไม่รวมคลิกโดยตรง) ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้คลิกที่โฆษณาจากบัญชี Google Ads ของคุณ และกลับมาที่โฆษณาเดิมในวันถัดมาผ่านทางผลการค้นหาทั่วไปของ Google จากนั้นจึงเข้าไปที่หน้าเป้าหมายของคุณ หรือเรียกข้อมูลธุรกรรม Analytics จะนับ google/organic เป็นแหล่งที่มาของเป้าหมายหรือธุรกรรม โดยค่าเริ่มต้น Google Ads จะนับแคมเปญ Google Ads เป็นแหล่งที่มาของ Conversion

2. วันที่ของธุรกรรม

Google Ads รายงาน Conversion ตามวันที่/เวลาของคลิกที่ทำให้เกิดการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่วันที่ของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนั้นเอง วิธีนี้จะช่วยให้คุณจับคู่คุณค่าที่เกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้ซื้อสินค้าเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม แต่คลิกที่โฆษณาเมื่อ 3 วันก่อนหน้าซึ่งก็คือวันที่ 17 กรกฎาคม ใน Google Ads จะถือว่า Conversion ดังกล่าวเป็นของวันที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ของการคลิก แต่ในทางตรงกันข้าม ใน Analytics ระบบจะนับว่าเป็น Conversion ในวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่เกิด Conversion ขึ้นจริง

3. การรายงานความใหม่

หมายเลขติดตาม Conversion ของ Google Ads จะแสดงให้เห็นใน Google Ads เร็วกว่า (โดยปกติคือภายใน 3 ชั่วโมง) เป้าหมาย/ธุรกรรมที่นำเข้ามาใน Google Ads จาก Analytics (โดยปกติคือภายใน 9 ชั่วโมง) อยู่เล็กน้อย

4. 1 Conversion เทียบกับทุก Conversion

ใน Analytics คุณสามารถกำหนดค่าเป้าหมาย หรือใช้ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในการนับ Conversion คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนหน้าที่มีการเปิด เหตุการณ์ หรือการโต้ตอบ เช่น เวลาบนไซต์ แต่ละเป้าหมายใน Analytics จะนับได้เพียงแค่ 1 ครั้งต่อเซสชัน

ในทางกลับกัน เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads นั้นจะไม่มี "เซสชัน" และจะนับ Conversion หลายครั้งในช่วงวันที่ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เข้าถึงหน้า Conversion เดียวกัน 2 ครั้งในเซสชันหนึ่ง ระบบจะนับเพียง 1 เป้าหมายใน Analytics แต่จะมีการนับ Conversion แต่ละครั้งใน Google Ads ในกรณีที่ตั้งค่ากำหนดการนับสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion นั้นเป็น "ทุก" (การตั้งค่ากำหนดการนับเป็น "1" จะนับเพียง 1 Conversion ต่อคลิก)

ต่างจากเป้าหมาย กล่าวคือ ธุรกรรมใน Analytics จะนับได้หลายครั้งต่อเซสชันหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละธุรกรรมต้องมีรหัสธุรกรรมที่ไม่ซ้ำกัน นั่นหมายความว่า Analytics จะบันทึกผู้ใช้ที่ทำหลายธุรกรรมใน 1 เซสชันเป็นหลายธุรกรรม นี่คล้ายกับการนับทุก Conversion ในเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads แม้ว่า Google Ads จะช่วยให้คุณเลือกตั้งค่าการนับสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการขายได้ก็ตาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณเมตริกใน Analytics

5. ค่ากำหนดผู้ใช้ในวิธีการติดตามแบบต่างๆ

เนื่องจากการบันทึกเป้าหมายและธุรกรรมใน Analytics และ Google Ads ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการติดตามเดียวกัน ดังนั้น จึงมีบางครั้งที่นับ Conversion ตามวิธีหนึ่ง แต่ไม่นับตามอีกวิธีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ปิดใช้ เลือกไม่ใช้ หรือบล็อกวิธีการหนึ่ง (เช่น คุกกี้เฉพาะ) ที่ Analytics ใช้ในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันของเว็บไซต์ Analytics อาจไม่บันทึก Conversion แต่ Google Ads อาจบันทึก

6. การติดตามระดับบัญชี

คุณจะส่งคลิกจากโฆษณาในบัญชี Google Ads หลายบัญชีไปยังเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งมีการติดตามโดยพร็อพเพอร์ตี้ของ Analytics 1 รายการได้ หากเป็นเช่นนี้ คุณอาจเห็น Conversion ใน Google Ads มากกว่าใน Analytics ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads หรือนำเข้าเป้าหมาย Analytics ลงใน Google Ads

เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads จะตั้งค่าได้ที่ระดับบัญชีหรือหลายบัญชีโดยใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี กล่าวคือ Google Ads จะนับ Conversion เฉพาะในกรณีที่การคลิกมาจากบัญชี Google Ads เดียว (ในกรณีของเครื่องมือวัด Conversion ระดับบัญชี) หรือกลุ่มบัญชีเดียวที่แชร์เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี ในทางกลับกัน Analytics จะติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ที่ระดับพร็อพเพอร์ตี้

สิ่งนี้มีความสำคัญ เนื่องจาก Conversion ของผู้ใช้ใน Google Ads จะไม่ตัดรายการที่ซ้ำออกไปหากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ที่ระดับบัญชี ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบัญชี Google Ads อยู่ 2 บัญชี (บัญชี A และบัญชี B) และได้ระบุการกระทำเดียวกันเป็น Conversion สำหรับแต่ละบัญชีโดยเพิ่มข้อมูลโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ที่เหมาะสำหรับบัญชีทั้งสองไปยังหน้าเว็บและกำหนดให้เป็นเป้าหมายหนึ่งใน Analytics จากนั้น สมมติว่าผู้ใช้รายหนึ่งคลิกที่โฆษณาจากบัญชีแรก (A) แล้วคลิกที่โฆษณาจากบัญชีที่ 2 (B) และทำให้เกิด Conversion ในท้ายที่สุด บัญชี Google Ads แต่ละบัญชีจะรายงาน Conversion แม้ว่าจะเป็นผู้ใช้รายเดียวกัน ตามวิธีการระบุแหล่งที่มาของ Analytics ที่เป็นค่าเริ่มต้น กรณีนี้จะนับเป็น Conversion เดียว และจะระบุแหล่งที่มาให้กับแคมเปญจากบัญชีที่ 2 (B) เนื่องจากเป็นการโต้ตอบสุดท้ายก่อนที่จะเกิด Conversion

ในทางกลับกัน หากทั้งบัญชี A และ B จัดการโดยบัญชีดูแลจัดการส่วนกลาง (ศูนย์ลูกค้าของฉัน) และใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี ระบบจะนับแค่ Conversion เดียวและจะระบุแหล่งที่มาให้กับบัญชีที่ 2 ตามรูปแบบคลิกสุดท้าย

หากคุณกำลังนำเข้าเป้าหมายและธุรกรรมของ Analytics ไปยังบัญชี Google Ads รายการ Conversion ที่ซ้ำกันในบัญชี Google Ads หลายบัญชีจะถูกคัดออกโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์สมมตินี้ สมมติให้คุณมีบัญชี Google Ads 2 บัญชี (บัญชี A และบัญชี B) และคุณกำหนดหน้าเป้าหมายใน Analytics คุณยังได้รายงานเป้าหมาย Analytics 1 เป้าหมายในบัญชี Google Ads ทั้งสอง (แต่ยังไม่ได้เพิ่มเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads สำหรับแต่ละบัญชีในหน้าเว็บ) จากนั้น สมมติว่าผู้ใช้รายหนึ่งคลิกที่โฆษณาจากบัญชีแรก (A) แล้วคลิกที่โฆษณาจากบัญชีที่ 2 (B) และทำให้เกิด Conversion ในท้ายที่สุด Conversion ที่เกิดขึ้นจะนับเป็นของบัญชีที่ 2 (B) ทั้งใน Analytics และ Google Ads โดยค่าเริ่มต้น (สมมติว่าไม่มีการปรับค่าใช้จ่ายผ่านการระบุแหล่งที่มาของ Google Ads หรือช่องทางหลากหลายแชแนล) บัญชีแรก (A) จะไม่ได้รับการระบุแหล่งที่มา Conversion เลยไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณจะใช้รายงานช่องทางหลากหลายแชแนลใน Analytics เพื่อดูภาพรวมกิจกรรมของผู้ใช้ รวมทั้งเส้นทางที่สนับสนุนให้เกิด Conversion ได้

7. Conversion จากหลายอุปกรณ์

เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ช่วยให้เห็นค่าประมาณของ Conversion จากหลายอุปกรณ์ซึ่งแสดงในคอลัมน์ Conversion ทั้งหมด และ Conversion ใน Google Ads กรณีนี้ขึ้นอยู่กับการวัดจริงและค่าประมาณที่ได้รับจากผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ Google จากอุปกรณ์อื่น

8. Conversion การโทร

การกระทำที่ถือเป็น Conversion บางอย่างใช้ได้กับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads เท่านั้น โดยยังใช้ไม่ได้ในการวัดของ Analytics หากคุณใช้ส่วนขยายการโทร การโทรที่มาจากส่วนขยายเหล่านั้นและมีระยะเวลานานกว่าที่กำหนด (กำหนดค่าได้ใน Google Ads) จะนับเป็น Conversion การโทร ขณะนี้ระบบยังติดตาม Conversion ดังกล่าด้วยเป้าหมายใน Analytics ไม่ได้

9. ธุรกรรมที่นำเข้า

เมื่อนำเข้าธุรกรรมของ Analytics ไปไว้ในบัญชี Google Ads จากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่ลิงก์ ระบบจะนำเข้ารหัสธุรกรรมไปไว้ใน Google Ads เป็นรหัสคำสั่งซื้อ Google Ads จะนำรายการที่ซ้ำกันออกโดยอิงตามรหัสคำสั่งซื้อ ดังนั้นแต่ละธุรกรรมจะได้รับการนับ 1 ครั้งใน Google Ads อย่างไรก็ตาม อาจมีการนับธุรกรรมหลายรายการสำหรับรหัสเดียวกันในรายงาน Analytics หากผู้ใช้โหลดหน้า Conversion ที่มีรหัสธุรกรรมเดียวกันในต่างเซสชันกัน 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร