Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Conversiestatistieken van Analytics en Google Ads vergelijken

De Analytics-statistieken Behaalde doelen en E-commercetransacties worden op een andere manier berekend dan de statistieken voor Conversies bijhouden in Google Ads. Als u in uw Analytics-account waarden voor deze statistieken ziet die afwijken van de conversiestatistieken in uw Google Ads-account, hoeft dit niet te betekenen dat uw trackingimplementatie onjuist is. Het kan gewoon een gevolg zijn van de verschillende trackingmethoden.

Wanneer u Analytics-gegevens voor 'Behaalde doelen' en 'E-commercetransacties' naar Google Ads exporteert, voert Google Ads hierop bovendien andere berekeningen uit dan Analytics. Daarom ziet u in beide producten bepaalde verschillen in de berekende waarden, zelfs wanneer de onderliggende gegevens identiek zijn.

Overzicht: verschillen in het bijhouden van gegevens voor doelen, transacties en Google Ads-conversies

  Analytics: Doel Analytics: Transactie Google Ads: Conversie
Aantal Eén per sessie per geconfigureerd doel Veel per sessie (transacties met dezelfde transactie-ID in één sessie worden niet dubbel geteld.)

Door gebruiker te configureren voor elke conversieactie:

Eén conversie: één per advertentieklik

Elke conversie: meerdere per advertentieklik

Attributietijd Tijdstip van voltooiing van doel Tijdstip van voltooiing van transactie Tijd van de advertentiequery voorafgaand aan de klik die tot de conversie heeft geleid
Attributiebron Standaard Model voor laatste niet-directe klik, maar configureerbaar (in de tool voor modelvergelijking). Standaard Model voor laatste niet-directe klik, maar configureerbaar (in de tool voor modelvergelijking). Wordt alleen geteld als de gebruiker op een advertentie uit het Google Ads-account heeft geklikt (alleen google/cpc-verkeer)
Rapportage Volledige rapportage na 72 uur verwerkingstijd Volledige rapportage na 72 uur verwerkingstijd Dagelijkse rapportage voor uw gekozen conversieperiode (1-90 dagen, standaard: 30 dagen) 
Afhandeling van meerdere codes op één pagina Eén sessie kan één behaald doel hebben voor elk geconfigureerd doel. Het totaal kan dus tot 20 per sessie zijn. N.v.t. Als zich op één pagina meerdere tags voor conversies bijhouden voor hetzelfde account bevinden, telt Google Ads een afzonderlijke conversie voor elke tag.

In detail: verklaring van de verschillen tussen 'Conversies bijhouden' in Google Ads en in Google Analytics

Als u dezelfde conversieactiviteit bijhoudt via de Google Ads-conversietrackingcode en via een Analytics-doel of e-commercetransactie, kunnen er verschillen in gegevens voorkomen. Redenen hiervoor zijn:

1. Attributieverschillen

Google Ads schrijft conversies standaard toe aan de laatste Google Ads-klik. (U kunt ook overschakelen naar andere attributiemodellen.) Analytics gebruikt daarentegen voor alle rapporten (behalve de multi-channel trechterrapporten) het 'laatste klik'-attributiemodel voor alle kanalen (met uitzondering van direct). Stel dat een gebruiker op een advertentie uit uw Google Ads-account klikt en de volgende dag terugkeert via een organisch zoekresultaat van Google en uw doelpagina bereikt of een transactie genereert. Analytics schrijft het doel of de transactie dan toe aan google/organic. Google Ads schrijft de conversie standaard toe aan de Google Ads-campagne.

2. Transactiedatum

Google Ads rapporteert voor conversies de datum en tijd van de klik die tot de succesvolle actie heeft geleid en niet de datum van de succesvolle actie zelf. Zo kunt u de gegenereerde waarde koppelen aan de juiste advertentiekosten. Stel bijvoorbeeld dat een gebruiker een aankoop doet op 20 juli, maar drie dagen daarvoor, op 17 juli, op de advertentie heeft geklikt. In Google Ads wordt de conversie dan toegeschreven aan 17 juli, de datum van de klik. In Analytics wordt de conversie echter toegeschreven aan 20 juli, de dag waarop de conversie feitelijk plaatsvond.

3. Recentheid van de rapporten

Google Ads-cijfers met betrekking tot het bijhouden van conversies worden iets sneller in Google Ads weergegeven (gewoonlijk binnen drie uur) dan in Google Ads geïmporteerde doelen/transacties uit Analytics (gewoonlijk binnen negen uur).

4. Eén conversie versus elke conversie

In Analytics kunt u doelen configureren of e-commercetransacties gebruiken om conversies te tellen. Doelen kunnen worden gedefinieerd als paginaweergave, gebeurtenis of interactie, zoals 'tijd op site'. Elk doel in Analytics kan slechts één keer per sessie worden geteld.

'Conversies bijhouden' van Google Ads kent echter het begrip 'sessies' niet en telt meerdere conversies binnen een gegeven periode allemaal mee. Als een gebruiker bijvoorbeeld in één sessie dezelfde conversiepagina twee keer bereikt, wordt er in Analytics slechts één doel geteld. In Google Ads kan daarentegen elke conversie worden geteld als de telvoorkeur voor die conversieactie is ingesteld op 'Elke' (als de telvoorkeur is ingesteld op 'Eén', wordt er slechts één conversie per klik geteld).

In tegenstelling tot doelen kunnen transacties in Analytics meerdere keren in een sessie worden geteld, mits elke transactie een unieke transactie-ID heeft. Dit betekent dat voor gebruikers die in een bepaalde sessie meerdere transacties hebben uitgevoerd, meerdere transacties in Analytics worden geregistreerd. Dit is vergelijkbaar met Elke conversie tellen in de functie 'Conversies bijhouden' van Google Ads, hoewel Google Ads u de mogelijkheid biedt voor alle conversieacties, waaronder verkopen, een telvoorkeur te kiezen.

Meer informatie over hoe statistieken worden berekend in Analytics.

5. Gebruikersvoorkeuren voor verschillende trackingmethoden

Omdat Analytics en Google Ads niet dezelfde trackingmethode gebruiken om doelen en transacties vast te leggen, worden conversies soms wel meegeteld in de ene methode, maar niet in de andere. Als een gebruiker bijvoorbeeld een methode (zoals specifieke cookies) die Analytics gebruikt om gegevens over een websitesessie bij te houden, uitschakelt, blokkeert of zich daarvoor afmeldt, wordt een conversie mogelijk niet vastgelegd door Analytics, maar wel door Google Ads.

6. Bijhouden op accountniveau

Stel dat u klikken op advertenties uit meerdere Google Ads-accounts naar één website doorstuurt, die wordt bijgehouden door één Analytics-property. Afhankelijk van of u 'Conversies bijhouden' van Google Ads gebruikt of Analytics-doelen in Google Ads importeert, ziet u in dat geval wellicht meer conversies in Google Ads dan in Analytics.

'Conversies bijhouden' van Google Ads kan worden ingesteld op afzonderlijk accountniveau of voor verschillende accounts via Conversies bijhouden voor meerdere accounts. Dat wil zeggen: Google Ads telt een conversie alleen als de klik afkomstig was uit hetzelfde Google Ads-account (in het geval dat conversies worden bijgehouden op accountniveau) of uit een groep accounts die dezelfde instelling hebben voor 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts'. Analytics houdt gebruikersgedrag echter op propertyniveau bij.

Dit is belangrijk, omdat conversies in Google Ads niet worden gededupliceerd voor één gebruiker als u 'Conversies bijhouden' van Google Ads gebruikt op accountniveau. Stel dat u twee Google Ads-accounts (account A en account B) heeft. U heeft voor elk account dezelfde actie als conversie gedefinieerd door het bijbehorende codefragment voor 'Conversies bijhouden' van Google Ads voor beide accounts toe te voegen aan de pagina en als doel te definiëren in Analytics. Stel nu dat één gebruiker op een advertentie uit het eerste account (A) klikt, vervolgens op een advertentie uit het tweede account (B) klikt en ten slotte een conversie genereert. Elk Google Ads-account rapporteert in dat geval een conversie, hoewel het één gebruiker betreft. Volgens de standaard attributiemethodologie van Analytics wordt deze conversie echter als één conversie geteld en toegewezen aan de campagne uit het tweede account (B), omdat de laatste interactie vóór de conversie betrekking had op dit account.

Als de accounts A en B beide worden beheerd door één manageraccount (Mijn Klantencentrum) en gebruikmaken van de functie 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts', wordt er slechts één conversie geteld. Deze wordt dan, op basis van het 'laatste klik'-model, toegeschreven aan het tweede account.

Als u Analytics-doelen en -transacties importeert in uw Google Ads-accounts, worden uw conversies automatisch gededupliceerd voor verschillende Google Ads-accounts. Stel dat u in dit scenario twee Google Ads-accounts (account A en account B) heeft en dat u een doelpagina heeft aangewezen in Analytics. U heeft dat ene Analytics-doel bovendien in beide Google Ads-accounts gerapporteerd (maar u heeft voor geen van de accounts een codefragment voor 'Conversies bijhouden' van Google Ads aan de pagina toegevoegd). Stel nu dat één gebruiker op een advertentie uit het eerste account (A) klikt, vervolgens op een advertentie uit het tweede account (B) klikt en ten slotte een conversie genereert. De conversie wordt dan zowel in Analytics als in Google Ads toegeschreven aan het tweede account (B). Standaard (ervan uitgaande dat er geen aanpassingen zijn via Google Ads-attributie of multi-channel trechters) worden er in geen van de tools conversies toegeschreven aan het eerste account (A).

In beide gevallen kunt u de multi-channel trechterrapporten in Analytics gebruiken om een overzicht te krijgen van de gebruikersactiviteit, waaronder ondersteunende paden naar conversies.

7. Conversies via verschillende apparaten

'Conversies bijhouden' van Google Ads maakt schattingen van conversies via verschillende apparaten mogelijk. Deze worden weergegeven in de kolommen Alle conversies en Conversies in Google Ads. De cijfers zijn gebaseerd op werkelijke metingen en schattingen afgeleid van gebruikers die via verschillende apparaten bij Google zijn ingelogd.

8. Oproepconversies

Bepaalde conversieacties worden alleen ondersteund in 'Conversies bijhouden' van Google Ads en worden momenteel niet aangeboden in de trackingfunctie van Analytics. Als u oproepextensies gebruikt, worden oproepen die afkomstig zijn uit die extensies en langer duren dan een bepaalde tijdsduur (deze kunt u in Google Ads configureren), geteld als oproepconversies. Dergelijke conversies kunnen momenteel niet worden bijgehouden met Analytics-doelen.

9. Geïmporteerde transacties

Wanneer een Analytics-transactie van een gekoppelde Google Analytics-property wordt geïmporteerd in een Google Ads-account, wordt de transactie-ID in Google Ads geïmporteerd als de bestellings-ID. Google Ads dedupliceert op basis van bestellings-ID, dus elke transactie wordt in Google Ads één keer geteld. Als een gebruiker in verschillende sessies echter een conversiepagina met dezelfde transactie-ID laadt, kunnen meerdere transacties voor dezelfde ID worden geteld in Analytics-rapporten. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false