Usporedba mjernih podataka Analytics i Google Ads konverzija

Mjerni podaci Analyticsa Postignuti ciljevi i Transakcije e-trgovine izračunavaju se drugačije od mjernih podataka o praćenju konverzija u Google Adsu. Ako vidite da se ti mjerni podaci na Analytics računu razlikuju od mjernih podataka o konverzijama na Google Ads računu, to nužno ne znači da pogrešno primjenjujete praćenje, već je to možda samo rezultat različitih načina praćenja.

Ukratko: razlike praćenja između ciljeva, transakcija i Google Ads konverzija

  Analytics: cilj Analytics: transakcija Google Ads: konverzija
Broj Jednom po sesiji po konfiguriranom cilju Mnogo po sesiji (Transakcije s istim ID-om transakcije u jednoj sesiji ne bilježe se dvaput.)

Korisnik se može konfigurirati za svaku radnju konverzije:

Jedna konverzija: jednom po kliku na oglas

Svaka konverzija: više po kliku na oglas

Vrijeme atribucije vrijeme postignutih ciljeva Vrijeme dovršetka transakcije Vrijeme zadnjeg pojavljivanja prije klika na oglas koji je doveo do konverzije
Izvor atribucije Model zadnjeg neizravnog klika prema zadanim postavkama, ali s mogućnošću konfiguriranja (u alatu za usporedbu modela). Model zadnjeg neizravnog klika prema zadanim postavkama, ali s mogućnošću konfiguriranja (u alatu za usporedbu modela). Ubraja se samo ako je korisnik kliknuo oglas s Google Ads računa (samo google/cpc promet)
Izvješćivanje Izvješćivanje u potpunosti nakon 72-satnog vremenskog okvira za obradu Izvješćivanje u potpunosti nakon 72-satnog vremenskog okvira za obradu Dnevno izvješćivanje za odabrani vremenski okvir konverzije (1 – 90 dana, zadano: 30 dana) 
Upravljanje većim brojem kodova na jednoj stranici Jedna sesija može imati jedan postignuti cilj za svaki konfigurirani cilj. Stoga to može biti ukupno do 20 sesija. Nije primjenjivo Ako je na jednoj stranici instalirano više oznaka za praćenje konverzija za isti račun, Google Ads bilježi zasebnu konverziju za svaku oznaku.

Detaljno: uzimanje u obzir razlika između praćenja u Google Adsu i Analyticsu

Ako pratite istu aktivnost konverzije upotrebom koda za praćenje konverzija u Google Adsu i cilja ili transakcije e-trgovine u Analyticsu, primijetit ćete razlike u podacima zbog sljedećeg:

1. Razlike u atribuciji

Prema zadanim postavkama Google Ads dodjeljuje konverzije zadnjem Google Ads kliku. (Možete odabrati i druge modele atribucije.) S druge strane, za sva izvješća osim izvješća Višekanalni tokovi Analytics upotrebljava model atribucije zadnjeg klika na svim kanalima (uz izuzetak izravnog). Pretpostavimo, primjerice, da korisnik klikne oglas s vašeg Google Ads računa i sljedeći se dan vrati putem rezultata organskog Google pretraživanja pa dođe na vašu stranicu cilja ili pokrene transakciju. Analytics će cilj ili transakciju dodijeliti značajci google/organic. Google Ads će prema zadanim postavkama konverziju dodijeliti kampanji u Google Adsu.

2. Datum transakcije

Google Ads bilježi konverzije prema datumu i vremenu klika koji je doveo do uspješne radnje, a ne prema datumu uspješnog izvršavanja te radnje. To vam omogućuje uparivanje generirane vrijednosti s pravim troškovima oglašavanja. Recimo, primjerice, da korisnik obavi kupnju 20. lipnja, ali je oglas kliknuo tri dana ranije, 17. lipnja. U Google Adsu konverzija se bilježi 17. srpnja, na dan kad je ostvaren klik. U Analyticsu, međutim, konverzija se bilježi 20. srpnja, na dan kad je uistinu ostvarena.

3. Ažuriranje izvješća

Brojke Google Ads praćenja konverzija ranije su vidljive u Google Adsu (obično u roku od 3 sata) od ciljeva/transakcija uvezenih iz Analyticsa u Google Ads (obično u roku od 9 sati).

4. Jedna konverzija u usporedbi sa svakom konverzijom

U Analyticsu možete konfigurirati ciljeve ili upotrebljavati transakcije e-trgovine da biste bilježili konverzije. Ciljevi mogu biti definirani kao prikaz stranice, događaj ili interakcija kao što je vrijeme na web-lokaciji. Svaki cilj u Analyticsu može se bilježiti samo jednom po sesiji.

S druge strane, Google Ads praćenje konverzija ne obuhvaća koncept "sesije" i u određenom datumskom rasponu bilježi više konverzija. Na primjer, ako korisnik dosegne istu stranicu konverzije dvaput tijekom određene sesije, u Analyticsu se bilježi samo jedan cilj, no svaka konverzija može se zabilježiti u Google Adsu ako je postavka bilježenja za tu radnju konverzije "Svaka" (s postavkom bilježenja "Jedna" bilježi se samo jedna konverzija po kliku).

Za razliku od ciljeva, Analytics može bilježiti transakcije više puta u sesiji pod uvjetom da svaka transakcija ima jedinstveni ID transakcije. To znači da će korisnici koji su izvršili više transakcija u određenoj sesiji zabilježiti više transakcija u Analyticsu. Ovo je slično bilježenju svake konverzije u Google Ads praćenju konverzija, premda vam Google Ads omogućuje odabir postavke bilježenja za sve radnje konverzije, uključujući prodaju.

Saznajte više o tome kako se izračunavaju mjerni podaci u Analyticsu.

5. Korisničke postavke za različite načine praćenja

Budući da Analytics i Google Ads ne zahtijevaju isti način praćenja kako bi bilježili ciljeve i transakcije, ponekad se konverzije bilježe na jedan način, ali ne i na drugi. Na primjer, ako korisnik onemogući, isključi ili blokira način (npr. određene kolačiće) pomoću kojeg Analytics prati podatke o sesijama na web-lokaciji, Analytics možda neće zabilježiti konverziju, dok Google Ads možda hoće.

6. Praćenje na razini računa

Klikove s oglasa na više Google Ads računa možda šaljete na jednu web-lokaciju koju prati jedan Analytics entitet. U tom ćete slučaju možda vidjeti više konverzija u Google Adsu nego u Analyticsu, ovisno o tome upotrebljavate li Google Ads praćenje konverzija ili ciljeve Analyticsa uvozite u Google Ads.

Google Ads praćenje konverzija može se postaviti na razini privatnog računa ili na više računa pomoću praćenja konverzija na više računa, tj. Google Ads bilježi konverziju samo ako klik potječe s jednog Google Ads računa (u slučaju praćenja konverzija na razini računa) ili iz grupe računa koji dijele praćenje konverzija na više računa. S druge strane, Analytics prati ponašanje korisnika na razini entiteta.

To je važno zbog toga što se duplikati konverzija jednog korisnika u Google Adsu ne uklanjaju ako upotrebljavate Google Ads praćenje konverzija na razini računa. Na primjer, pretpostavimo da imate dva Google Ads računa (račun A i račun B) i odredili ste istu radnju kao konverziju za svaki račun dodavanjem odgovarajućeg isječka Google Ads praćenja konverzija za oba računa na stranicu i označili ste je kao cilj u Analyticsu. Nadalje, pretpostavimo da jedan korisnik klikne oglas s prvog računa (A), zatim klikne oglas s drugog računa (B) i na kraju ostvari konverziju. Svaki bi Google Ads račun zabilježio konverziju iako je riječ o jednom korisniku. Sukladno zadanoj metodologiji atribucije u Analyticsu, to bi se bilježilo samo kao jedna konverzija i dodijelilo bi se kampanji s drugog računa (B) jer je to bila zadnja interakcija prije konverzije.

S druge strane, ako računima A i B upravlja zajednički račun upravitelja (Centar za klijente) i upotrebljava praćenje konverzija na više računa, zabilježit će se samo jedna konverzija i dodijelit će se drugom računu na temelju modela zadnjeg klika.

Ako uvozite ciljeve i transakcije Analyticsa na svoje Google Ads račune, duplikati vaših konverzija automatski se uklanjaju s više Google Ads računa. Pretpostavimo da u tom slučaju imate dva Google Ads računa (račun A i račun B) i da ste odredili stranicu cilja u Analyticsu. Također ste taj jedan cilj Analyticsa zabilježili na oba Google Ads računa (ali stranici niste dodali Google Ads praćenje konverzija ni za jedan račun). Nadalje, pretpostavimo da jedan korisnik klikne oglas s prvog računa (A), zatim klikne oglas s drugog računa (B) i na kraju ostvari konverziju. Konverzija bi se dodijelila drugom računu (B) u Analyticsu i u Google Adsu. Prema zadanim postavkama (pod pretpostavkom da nema prilagodbi putem atribucije Google Adsa ili višekanalnih tokova), prvom računu (A) neće se dodijeliti niti jedna konverzija u bilo kojem od alata.

U oba slučaja pomoću izvješća Višekanalni tokovi u Analyticsu možete vidjeti pregled aktivnosti korisnika, što obuhvaća pomoćne putove do konverzije.

7. Konverzije na različitim uređajima

Google Ads praćenje konverzija omogućuje procjene konverzija na različitim uređajima koje se prikazuju u stupcima Sve konverzije i Konverzije u Google Adsu. To se temelji na stvarnim mjerenjima i procjenama izvedenim za korisnike koji su se prijavili na Google na različitim uređajima.

8. Konverzije telefonskim pozivom

Određene radnje konverzija podržane su samo u Google Ads praćenju konverzija i trenutačno se ne nude u Analytics praćenju. Ako upotrebljavate proširenja za pozive, pozivi koji potječu od tih proširenja i traju dulje od konfiguriranog trajanja (konfiguriranje moguće u Google Adsu) bilježe se kao konverzije pozivom. Takve se konverzije trenutačno ne mogu pratiti pomoću ciljeva Analyticsa.

9. Uvezene transakcije

Kada se transakcija Analyticsa uveze na Google Ads račun iz povezanog Google Analytics entiteta, ID transakcije uvozi se u Google Ads kao ID narudžbe. Google Ads uklanja duplikate na temelju ID-a narudžbe tako da se u njemu svaka transakcija bilježi samo jednom. No nekoliko transakcija za isti ID moguće je bilježiti u Analytics izvješćima ako korisnik učita stranicu konverzije s istim ID-om transakcije u drugim sesijama. 

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?