Báo cáo đã lưu

Sử dụng báo cáo đã lưu để truy cập nhanh hơn vào báo cáo bạn sử dụng thường xuyên nhất.

Các báo cáo đã lưu nhớ cài đặt của bạn để bạn không phải định cấu hình lại báo cáo mỗi lần mở. Bất kỳ cài đặt nào bạn áp dụng cho báo cáo, như thêm phân đoạn hoặc chỉ số mới, vẫn được áp dụng trong báo cáo đã lưu cho đến khi bạn thay đổi các cài đặt theo cách thủ công. Các cài đặt được lưu ngay cả khi bạn đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản của mình. Tất cả tùy chỉnh và cài đặt báo cáo được lưu, trừ phạm vi ngày.

Trong bài viết này:

Giới thiệu về báo cáo đã lưu

Bạn có thể tạo báo cáo đã lưu từ bất kỳ báo cáo Chuẩn hoặc Tùy chỉnh nào có tùy chọn LƯU trong thanh tác vụ.

Truy cập và quản lý các báo cáo đã lưu của bạn trong phần Tùy chỉnh > Báo cáo đã lưu trong ngăn bên trái. Nếu có quyền Chỉnh sửa, bạn cũng có thể quản lý báo cáo cá nhân đã lưu của mình dưới dạng nội dung trong phần Quản trị.

Báo cáo đã lưu chỉ hiển thị với người dùng đã tạo báo cáo đó. Bạn có thể chia sẻ các báo cáo đã lưu có chức năng xuất và chia sẻ.

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một báo cáo đã lưu

Để lưu báo cáo:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo và tìm báo cáo mà bạn thường truy cập từ TÙY CHỈNH hoặc từ một trong các danh mục báo cáo khác.
 4. Định cấu hình báo cáo (ví dụ: áp dụng phân đoạn, thay đổi thứ nguyên và chỉ số, v.v.).
 5. Từ thanh tác vụ trên báo cáo, hãy nhấp vào LƯU.
 6. Nhập tên cho báo cáo.
 7. Nhấp vào OK để lưu. Thao tác lưu báo cáo sẽ tự động đưa bạn đến phần Báo cáo đã lưu trong ngăn bên trái.

Để chỉnh sửa cấu hình của báo cáo đã lưu:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấp vào Tùy chỉnh > Báo cáo đã lưu, sau đó nhấp vào tên của báo cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Thực hiện thay đổi của bạn (ví dụ: thêm hoặc xóa phân đoạn, v.v.).
 3. Nhấp vào Lưu để cập nhật cấu hình của báo cáo.

Để đổi tên hoặc xóa báo cáo đã lưu:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấp vào Tùy chỉnh > Báo cáo đã lưu.
 2. Sử dụng menu Tác vụ để đổi tên hoặc xóa báo cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?