Zapisane raporty

Korzystaj z zapisanych raportów, by szybciej uzyskiwać dostęp do najczęściej używanych raportów.

Zapisane raporty zapamiętują ustawienia, dzięki czemu nie trzeba ponownie konfigurować raportu podczas jego każdorazowego otwierania. Każde ustawienie zastosowane w raporcie, np. dodanie segmentu lub nowych danych, pozostaje zapamiętane w zapisanym raporcie do momentu ręcznej zmiany ustawień. Ustawienia pozostają zapisane nawet po wylogowaniu się z konta i ponownym zalogowaniu. Zapisywane są wszystkie modyfikacje raportów i ustawień, z wyjątkiem zakresu dat.

Tematy w tym artykule:

Informacje o zapisanych raportach

Zapisany raport można utworzyć na podstawie dowolnego standardowego lub niestandardowego raportu, który zawiera na pasku działań opcję ZAPISZ.

Zapisane raporty możesz znaleźć i zarządzać nimi w sekcji Dostosowanie > Zapisane raporty w lewym panelu. Jeśli masz uprawnienia do edycji, możesz zarządzać swoimi osobistymi zapisanymi raportami jako zasobami w sekcji Administracja.

Zapisany raport jest widoczny tylko dla użytkownika, który go utworzył. Zapisane raporty można udostępniać, korzystając z funkcji eksportowania i udostępniania.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie zapisanych raportów

Aby zapisać raport:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku danych.
 3. Otwórz Raporty i odszukaj ten, z którego regularnie korzystasz, z poziomu kategorii DOSTOSOWANIE lub z poziomu jednej z pozostałych kategorii raportów.
 4. Skonfiguruj raport (np. zastosuj segment, zmień wymiary i dane itp.).
 5. Na pasku działań nad raportem kliknij ZAPISZ.
 6. Wpisz nazwę raportu.
 7. Kliknij OK, by zapisać raport. Zapisywanie raportu powoduje automatyczne wyświetlenie w lewym okienku sekcji Zapisane raporty.

Aby edytować konfigurację zapisanego raportu:

 1. W lewym okienku kliknij kolejno Dostosowanie> Zapisane raporty, a następnie kliknij nazwę raportu, który chcesz edytować.
 2. Wprowadź zmiany (np. dodaj lub usuń segment itp.).
 3. Kliknij Zapisz, by zaktualizować konfigurację raportu.

Aby zmienić nazwę lub usunąć zapisany raport:

 1. W lewym okienku kliknij kolejno Dostosowanie> Zapisane raporty.
 2. Korzystając z menu Działania, zmień nazwę raportu lub go usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?