เกี่ยวกับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

เข้าถึง ปรับแต่ง และวิเคราะห์ข้อมูลในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการรายงานคือระดับในบัญชี Google Analytics ที่คุณเข้าถึงรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์ได้

Analytics จะสร้างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่มีตัวกรองขึ้น 1 รายการสำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้หลายรายการให้กับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ ได้ ข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Analytics จะปรากฏในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้นั้นโดยอัตโนมัติ เช่น หากคุณรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ 2 แห่งแล้วส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้หนึ่ง ข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งสองจะปรากฏในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการรายงานทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้นั้น ข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปก็เช่นเดียวกัน หากคุณรวบรวมข้อมูลจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และจากเว็บไซต์ ทั้ง SDK และโค้ดติดตามของคุณจะส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งในบัญชี Analytics ข้อมูลทั้งหมด (ทั้งเว็บไซต์และการเข้าแอป) จะแสดงในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการรายงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้นั้น

โดยคุณจะใช้ตัวกรองในการกำหนดค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้และดูเฉพาะชุดย่อยของข้อมูลในรายงานได้ เช่น คุณอาจมีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้รายการหนึ่งที่กรองการเข้าชมภายในทั้งหมดออก และอีกรายการหนึ่งที่มีเฉพาะกิจกรรมจากไดเรกทอรีของเว็บไซต์หรือโดเมนย่อยที่เจาะจงเท่านั้น ถ้าคุณส่งข้อมูลจากเว็บและแอปไปยังพร็อพเพอร์ตี้เดียวกัน คุณอาจต้องการใช้ตัวกรองเพื่อยกเว้นไม่ให้แสดงข้อมูลจากเว็บหรือแอปในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่เจาะจง เครื่องมือการรายงานอื่นๆ ของ Analytics เช่น เป้าหมาย กลุ่ม และการแจ้งเตือนจะถูกนำมาใช้กับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการทั้งหมด คุณยังจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ให้กับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้บางรายการเพื่อให้ควบคุมการดูข้อมูลของบุคคลต่างๆ ได้อีกด้วย

ขอแนะนำให้คุณไม่ลบหรือเพิ่มตัวกรองลงในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เดิม หากคุณลบข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใด มุมมองข้อมูลย้อนหลังที่มีรูปแบบเฉพาะนั้นจะหายไปด้วย เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองลงในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ ข้อมูลที่คุณยกเว้นจะใช้งานไม่ได้ เพื่อรักษาข้อมูลเริ่มแรกทั้งหมดของคุณเอาไว้ และควบคุมมุมมองเฉพาะของข้อมูลนั้น ให้สร้างสำเนาของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เดิมหรือตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติม และกำหนดค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการรายงานของคุณ

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เว็บไซต์และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอป

ในขณะที่สร้างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ คุณสามารถเลือกได้ระหว่างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอปและข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เว็บ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้ง 2 ประเภทนี้จะให้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่เหมือนกันโดยมีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้ง 2 ประเภทแสดงข้อมูลที่คุณส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ได้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อมูลเว็บในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอปและข้อมูลแอปในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เว็บ

หากคุณรวบรวมและส่งข้อมูลเพียงประเภทเดียวไปยัง Google เราขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่จะให้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด เช่น หากคุณรวบรวมข้อมูลจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นให้เลือกแอปเมื่อสร้างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ และหากคุณรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์เท่านั้นให้เลือกเว็บไซต์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร