Widoki danych – informacje

Wyświetlanie, dostosowywanie i analizowanie danych w widoku danych.

Widok raportów to poziom konta Analytics, na którym masz dostęp do raportów i narzędzi analitycznych.

Analytics automatycznie tworzy jeden niefiltrowany widok danych dla każdej usługi na Twoim koncie, ale możesz ustawić wiele widoków danych dla każdej usługi. Wszystkie dane wysyłane do usługi Analytics automatycznie pojawiają się we wszystkich widokach danych powiązanych z tą usługą. Jeśli na przykład gromadzisz dane z dwóch witryn i przesyłasz je do jednej usługi, będą one widoczne we wszystkich widokach raportów w tej usłudze. Tak samo będzie w przypadku danych z sieci i aplikacji. Jeśli gromadzisz dane z aplikacji mobilnej i witryny, a zarówno pakiet SDK, jak i kod śledzenia wysyłają dane do jednej usługi na koncie Analytics, wszystkie dane (działania z sieci i aplikacji) będą widoczne we wszystkich widokach raportów powiązanych z tą usługą.

Możesz dostosowywać widoki danych za pomocą filtrów, aby widzieć w raportach podzbiory danych. Możesz mieć na przykład jeden widok danych, w którym cały wewnętrzny ruch jest odfiltrowywany, oraz inny, obejmujący tylko informacje o działaniach w konkretnym katalogu lub określonej subdomenie witryny. Jeśli wysyłasz dane z sieci i aplikacji do tej samej usługi, warto zastosować filtry, aby wykluczyć jedne lub drugie dane z poszczególnych widoków. Inne narzędzia raportowania Analytics, takie jak Cele, Segmenty i Alerty są stosowane do poszczególnych widoków. Można też ograniczyć dostęp użytkowników do poszczególnych widoków danych, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad tym, kto może zobaczyć jakie dane.

Zalecamy, aby nie usuwać ani nie dodawać filtrów w oryginalnym widoku. Usunięcie widoku danych powoduje nieodwracalną utratę tej konkretnej historycznej perspektywy. Po dodaniu filtrów do widoku danych wykluczone dane nie będą dostępne. Aby zachować wszystkie oryginalne dane i mieć kontrolę nad określonymi perspektywami danych, utwórz kopię oryginalnego widoku lub skonfiguruj dodatkowe widoki i dostosuj je pod kątem swoich celów raportowania.

Różnica między widokami danych witryny i aplikacji

Tworząc widok, możesz wybrać między widokiem aplikacji a widokiem witryny. Różnią się one nieznacznie pod względem funkcji analitycznych, ale poza tym są identyczne.

Oba widoki danych mogą zawierać dowolne dane wysyłane do usługi, niezależnie od tego, w jaki sposób gromadzisz informacje o działaniach. Możesz na przykład zobaczyć dane witryny w widokach aplikacji i na odwrót – dane aplikacji w widokach witryny.

Jeśli zbierasz i wysyłasz do Google tylko jeden rodzaj danych, zalecamy używanie widoków danych, które umożliwiają najdokładniejszą analizę. Jeśli na przykład zbierasz tylko dane z aplikacji mobilnych, podczas tworzenia widoku danych wybierz opcję aplikacja, a jeśli zbierasz dane z witryn, wybierz opcję sieć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?