Om rapporteringsvisninger

Få tilgang til, tilpass og analysér dataene dine i en rapporteringsvisning.

En rapporteringsvisning er nivået i en Analytics-konto der du får tilgang til rapporter og analyseverktøy.

En ufiltrert rapporteringsvisning opprettes automatisk i Analytics for hvert område i kontoen din, men du kan konfigurere flere rapporteringsvisninger i et enkelt område. Alle dataene du sender til et Analytics-område, blir vist automatisk i alle rapporteringsvisningene som er tilknyttet det aktuelle området. Hvis du for eksempel samler inn data fra to nettsteder og sender dem til ett område, blir dataene fra begge nettstedene vist i alle rapporteringsvisningene i det aktuelle området. Dette gjelder også for nett- og appdata. Hvis du samler inn data fra en mobilapp og fra et nettsted, og både SDK-en og sporingskoden din sender data til ett område i Analytics-kontoen din, vises alle data (både nett- og apptreff) i alle rapporteringsvisningene som er tilknyttet det aktuelle området.

Du kan bruke filtre for å tilpasse rapporteringsvisningene, slik at du ser bare et delsett av dataene i rapportene dine. Du kan for eksempel ha én rapporteringsvisning der all intern trafikk filtreres bort, og en annen som brukes for å bare ta med aktivitet fra en bestemt nettstedskatalog eller et bestemt underdomene. Hvis nettsteds- og appdata sendes til det samme området, er det lurt å bruke filtre for å ekskludere nettsteds- eller appdataene fra bestemte datautvalg. Andre verktøy for Analytics-rapportering, for eksempel mål, segmenter og varsler, blir brukt på enkeltdatautvalg. Du kan også begrense brukertilgangen til bestemte rapporteringsvisninger og på denne måten styre hvem som får se hvilke data.

Vi anbefaler at du ikke sletter eller legger til filtre i det opprinnelige datautvalget ditt. Hvis du sletter en rapporteringsvisning, er den bestemte fremstillingen av dataene tapt. Når du legger til filtre i en rapporteringsvisning, blir dataene du ekskluderer, utilgjengelige. Du kan bevare alle de opprinnelige dataene dine og samtidig styre de ulike fremstillingene av disse dataene ved å lage en kopi av det opprinnelige datautvalget eller konfigurere flere datautvalg og deretter tilpasse hvert av disse i samsvar med rapporteringsmålene dine.

Forskjellen mellom rapporteringsvisninger for nettsteder og apper

Når du skal lage et datautvalg, kan du velge mellom å lage et datautvalg for apper og et datautvalg for nettsteder. Med disse to rapporteringsvisningstypene får du se litt ulik analyseinformasjon. Bortsett fra det er de like.

Med begge rapporteringsvisningstypene kan du se alle dataene du sender til området ditt, uavhengig av hvordan du samler inn de aktuelle treffene. Du kan for eksempel se nettstedsdata i datautvalgene for apper og appdata i datautvalgene for nettsteder.

Hvis du bare samler inn og sender én type data til Google, anbefaler vi at du bruker de rapporteringsvisningene det genereres den beste analyseinformasjonen med. Hvis du for eksempel samler inn data bare fra mobilapper, velger du app når du skal lage en rapporteringsvisning, og hvis du samler inn data bare fra nettsteder, velger du nettsted.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?