Om visninger

Profiler kan hjelpe deg med å tilpasse kontodataene dine.

En visning er et lag som kan tilpasses, og som fins mellom rapportene og de rå sporingsdataene som samles for en egenskap. Du bruker visninger for å lage bestemte fremstillinger av dataene dine, slik at du bare ser den informasjonen du ønsker i rapportene. Du kan lage flere visninger for en enkelt egenskap. Du kan for eksempel ha én visning som filtrerer bort all intern trafikk, og en annen som brukes for å bare ta med aktivitet i en bestemt katalog eller på et bestemt underdomene.

Du har muligheten til å begrense brukertilgangen til bestemte visninger og på denne måten styre hvem som får se hvilke data.

Andre Analytics-rapporteringsverktøy, som for eksempel mål, segmenter og varsler, brukes på individuelle visninger.

Analytics oppretter automatisk én ufiltrert visning for hver egenskap du legger til i kontoen din. Gjennom originalvisningen har du tilgang til alle data fra tidspunktet når du legger til egenskapen. Du bør ikke slette eller legge til filtre i denne opprinnelige visningen slik at du alltid har minst én kilde til alle egenskapsdata. Hvis du sletter en visning, er den bestemte fremstillingen av dataene tapt. Når du legger til filtre i en visning, blir dataene du ekskluderer, utilgjengelige. Du kan bevare alle originaldataene dine og samtidig styre de bestemte fremstillingene av disse dataene ved å lage en kopi av originalvisningen eller konfigurere flere visninger og deretter tilpasse hver av disse i samsvar med rapporteringsmålene dine. Finn ut mer om filtre.

Finn ut hvordan du konfigurerer en ny visning eller redigerer eksisterende visningsinnstillinger.