Om datautvalg

Bruk av, tilpassing og analysering av data i et datautvalg.

Et datautvalg for rapportering er nivået i en Analytics-konto der du finner rapporter og analyseringsverktøy.

Et ufiltrert datautvalg opprettes automatisk i Analytics for hvert område i kontoen din, men du kan konfigurere flere datautvalg i et enkelt område. Alle dataene du sender til et Analytics-område, blir vist automatisk i alle datautvalgene som er tilknyttet det aktuelle området. Hvis du for eksempel samler inn data fra to nettsteder og sender dem til ett område, blir dataene fra begge nettstedene vist i alle datautvalgene for rapportering i det aktuelle området. Dette gjelder også for nettsteds- og appdata. Hvis du samler inn data fra en mobilapp og fra et nettsted, og det sendes data både fra SDK-en og sporingskoden din til ett område i Analytics-kontoen din, blir alle dataene (både nettsteds- og apptreffene) vist i alle datautvalgene for rapportering som er tilknyttet det aktuelle området.

Du kan bruke filtre for å tilpasse datautvalgene, slik at du ser bare et delsett av dataene i rapportene dine. Du kan for eksempel ha ett datautvalg der all intern trafikk filtreres bort, og et annet som brukes for å bare ta med aktivitet fra en bestemt nettstedskatalog eller et bestemt underdomene. Hvis nettsteds- og appdata sendes til det samme området, er det lurt å bruke filtre for å ekskludere nettsteds- eller appdataene fra bestemte datautvalg. Andre verktøy for Analytics-rapportering, for eksempel mål, segmenter og varsler, blir brukt på enkeltdatautvalg. Du kan også begrense brukertilgangen til bestemte datautvalg og på denne måten styre hvem som får se hvilke data.

Vi anbefaler at du ikke sletter eller legger til filtre i det opprinnelige datautvalget ditt. Hvis du sletter et datautvalg, er den bestemte fremstillingen av dataene tapt. Når du legger til filtre i et datautvalg, blir dataene du ekskluderer, utilgjengelige. Du kan bevare alle de opprinnelige dataene dine og samtidig styre de ulike fremstillingene av disse dataene ved å lage en kopi av det opprinnelige datautvalget eller konfigurere flere datautvalg og deretter tilpasse hvert av disse i samsvar med rapporteringsmålene dine.

Forskjellen mellom datautvalg for nettsteder og apper

Når du skal lage et datautvalg, kan du velge mellom å lage et datautvalg for apper og et datautvalg for nettsteder. Med disse to datautvalgstypene får du se litt ulik analyseringsinformasjon. Bortsett fra det er de like. Med datautvalgene for apper kan du for eksempel bruke enkelte rapporter som ikke er tilgjengelige i datautvalgene for nettsteder. Det gjelder for eksempel rapportene om krasj og unntak samt Google Play-rapportene. Med datautvalget for nettsteder kan du bruke rapportene om nettstedinnhold.

Med begge datautvalgstypene kan du se alle dataene du sender til området ditt, uavhengig av hvordan du samler inn de aktuelle treffene. Du kan for eksempel se nettstedsdata i datautvalgene for apper og appdata i datautvalgene for nettsteder.

Hvis du bare samler inn og sender én type data til Google, anbefaler vi at du bruker de datautvalgene det genereres den beste analyseringsinformasjonen med. Hvis du for eksempel samler inn data bare fra mobilapper, velger du app når du skal lage et datautvalg, og hvis du samler inn data bare fra nettsteder, velger du nettsted.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?