Over dataweergaven

Uw gegevens oproepen, aanpassen en analyseren in een dataweergave.

Een dataweergave is het niveau in een Analytics-account waarop u rapporten en analysetools kunt openen.

Analytics maakt automatisch een ongefilterde dataweergave voor elke property in uw account, maar u kunt meerdere dataweergaven instellen voor een property. Alle gegevens die u naar een Analytics-property verstuurt, worden automatisch weergegeven in alle dataweergaven die aan die property gekoppeld zijn. Als u bijvoorbeeld gegevens verzamelt van twee websites en die naar één property verstuurt, worden de gegevens van beide websites in alle dataweergaven voor die property weergegeven. Dit geldt ook voor web- en appgegevens. Als u gegevens verzamelt van een mobiele app en van een website, en zowel uw SDK als uw trackingcode gegevens naar één property in uw Analytics-account versturen, worden alle gegevens (zowel web- als app-hits) weergegeven in alle dataweergaven die aan deze property zijn gekoppeld.

U kunt filters gebruiken om dataweergaven aan te passen zodat slechts een subset van gegevens in uw rapporten wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een dataweergave hebben om al het interne verkeer uit te filteren en een andere om alleen activiteit van een specifieke websitedirectory of een specifiek subdomein op te nemen. Als u web- en appgegevens naar dezelfde property verstuurt, kunt u filters gebruiken om web- of appgegevens uit te sluiten van specifieke dataweergaven. Andere rapportagetools van Analytics, zoals Doelen, Segmenten en Meldingen, worden toegepast op afzonderlijke dataweergaven. U kunt ook de gebruikerstoegang tot specifieke dataweergaven beperken en daarmee bepalen wie welke gegevens te zien krijgen.

We raden u aan filters niet te verwijderen uit of toe te voegen aan uw oorspronkelijke dataweergave. Wanneer u een dataweergave verwijdert, is die bijzondere historische benadering van de gegevens verdwenen. Als u filters toevoegt aan een dataweergave, dan verdwijnen de gegevens die u uitsluit. Als u alle oorspronkelijke gegevens wilt behouden en ook de specifieke perspectieven voor de gegevens wilt beheren, maakt u een kopie van uw oorspronkelijke dataweergave of stelt u aanvullende dataweergaven in en past u elke dataweergave aan uw rapportagedoeleinden aan.

Verschil tussen web- en app-dataweergave

Wanneer u een dataweergave maakt, kunt u kiezen tussen een app-dataweergave en een webdataweergave. Deze twee typen dataweergaven bieden u een iets andere analyse, maar zijn verder hetzelfde. Zo bieden app-dataweergaven rapporten die in webdataweergaven niet beschikbaar zijn, zoals de rapporten 'Crashes en uitzonderingen' en 'Google Play', en bieden webdataweergaven Site-inhoud-rapporten.

Beide typen dataweergaven kunnen alle gegevens weergeven die u naar uw property verzendt, ongeacht hoe u die hits verzamelt. Zo kunt u webgegevens in uw app-dataweergaven bekijken en appgegevens in uw webdataweergaven.

Als u slechts één type gegevens naar Google verstuurt, raden we u aan de dataweergaven te gebruiken die u de beste analyses geven. Als u bijvoorbeeld alleen gegevens van mobiele apps verzamelt, selecteert u app wanneer u een dataweergave maakt. Wanneer u uitsluitend gegevens van websites verzamelt, selecteert u web.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?