Quant a les visualitzacions

Accediu a les dades d'una visualització, personalitzeu-les i analitzeu-les.

Una visualització d'informes és el nivell d'un compte de Analytics en què podeu accedir a informes i a eines d'anàlisi.

Analytics crea automàticament una visualització sense filtrar per a cada propietat del vostre compte, però podeu configurar diverses visualitzacions en una sola propietat. Totes les dades que envieu a una propietat de Analytics es mostren automàticament en totes les visualitzacions relacionades amb aquesta propietat. Per exemple, si recopileu dades de dos llocs web i les envieu a una propietat, les dades dels dos llocs s'inclouen a totes les visualitzacions d'informes de la propietat en qüestió. Això també es compleix per a les dades web i d'aplicacions. Si recopileu dades d'una aplicació per a mòbils i d'un lloc web i tant el vostre SDK com el codi de seguiment envien dades a una propietat del vostre compte de Analytics, totes les dades (tant les visites del web com les de l'aplicació) apareixen en totes les visualitzacions d'informes relacionades amb aquesta propietat.

Podeu utilitzar filtres per personalitzar les visualitzacions i només veure un subconjunt de dades als informes. Per exemple, podeu tenir una visualització que filtri tot el trànsit intern i una altra que inclogui només l'activitat d'un directori o un subdomini concret d'un lloc web. Si envieu dades del web i de l'aplicació a la mateixa propietat, és possible us resulti útil utilitzar filtres que excloguin dades del web o de l'aplicació de les visualitzacions específiques. Les altres eines d'informes d'Analytics, com ara Objectius, Segments i Alertes, s'apliquen a visualitzacions concretes. També teniu l'opció de restringir l'accés dels usuaris a visualitzacions concretes i així controlar qui pot veure les dades.

Us recomanem que no suprimiu ni afegiu cap filtre a la visualització original. Quan suprimiu una visualització, aquesta perspectiva històrica concreta de les dades desapareix. Quan afegiu filtres a una visualització, les dades que excloeu no estan disponibles. Per conservar totes les dades originals i per controlar les perspectives concretes d'aquestes dades, creeu una còpia de la visualització original o configureu visualitzacions addicionals i personalitzeu-les perquè compleixin els vostres objectius d'informes.

Diferència entre les visualitzacions web i d'aplicacions

Quan creeu una visualització, podeu triar entre una visualització d'aplicacions i una visualització web. Aquests dos tipus de visualització proporcionen una experiència d'anàlisi lleugerament diferent, però la resta de característiques són iguals. Per exemple, les visualitzacions d'aplicacions us proporcionen alguns informes que no estan disponibles a les visualitzacions web, com ara els informes Bloquejos i excepcions i els de Google Play, i les visualitzacions web us proporcionen informes de contingut del lloc.

En tots dos tipus de visualitzacions es poden mostrar totes les dades que envieu a la propietat, sigui quin sigui el mètode de recopilació de les visites. Per exemple, es poden veure dades web a les visualitzacions d'aplicacions i dades d'aplicacions a les visualitzacions web.

Si només recopileu i envieu un tipus de dades a Google, us recomanem que utilitzeu visualitzacions que us proporcionin la millor experiència d'anàlisi. Per exemple, si només recopileu dades d'aplicacions per a mòbils, seleccioneu aplicació quan creeu una visualització i, si només recopileu dades de llocs web, seleccioneu web.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?