Sobre les visualitzacions

Accediu a les dades, personalitzeu-les i analitzeu-les en una visualització.

Una visualització d'informes és el nivell d'un compte d'Analytics des del qual podeu accedir a informes i a eines d'anàlisi.

Analytics crea automàticament una visualització sense filtrar per a cada propietat del vostre compte, però podeu configurar diverses visualitzacions en una sola propietat. Totes les dades que envieu a una propietat d'Analytics es mostren automàticament en totes les visualitzacions relacionades amb aquesta propietat. Per exemple, si recopileu dades de dos llocs web i les envieu a una propietat, les dades dels dos llocs s'inclouen a totes les visualitzacions d'informes de la propietat en qüestió. Això també es compleix per a les dades web i d'aplicacions. Si recopileu dades d'una aplicació mòbil i d'un lloc web, i tant el vostre SDK com el codi de seguiment envien les dades a una propietat del compte d'Analytics, totes les dades (tant les peticions de fitxer del lloc web com les de l'aplicació) es mostren en totes les visualitzacions d'informes associades amb la propietat.

Podeu utilitzar filtres per personalitzar les visualitzacions i veure només un subconjunt de dades als informes. Per exemple, podeu tenir una visualització que filtri tot el trànsit intern i una altra que inclogui només l'activitat d'un directori o un subdomini concret d'un lloc web. Si envieu dades del web i de l'aplicació a la mateixa propietat, és possible us resulti útil utilitzar filtres que excloguin dades del web o de l'aplicació de les visualitzacions específiques. Les altres eines d'informes d'Analytics, com ara Objectius, Segments i Alertes, s'apliquen a visualitzacions concretes. També teniu l'opció de restringir l'accés dels usuaris a visualitzacions concretes i així controlar qui pot veure les dades.

Us recomanem que no suprimiu ni afegiu cap filtre a la visualització original. Quan suprimiu una visualització, aquesta perspectiva històrica concreta de les dades es perd. Quan afegiu filtres a una visualització, les dades que excloeu no estan disponibles. Per conservar totes les dades originals i per controlar les perspectives concretes d'aquestes dades, creeu una còpia de la visualització original o configureu visualitzacions addicionals i personalitzeu-les perquè compleixin els vostres objectius d'informes.

Diferència entre les visualitzacions web i d'aplicacions

Quan creeu una visualització, podeu triar entre una visualització d'aplicacions i una visualització web. Aquests dos tipus de visualització proporcionen una experiència d'anàlisi lleugerament diferent, però la resta de característiques són iguals.

En tots dos tipus de visualitzacions es poden mostrar totes les dades que envieu a la propietat, sigui quin sigui el mètode de recopilació de les peticions de fitxer. Per exemple, es poden veure dades web a les visualitzacions d'aplicacions i dades d'aplicacions a les visualitzacions web.

Si només recopileu i envieu un tipus de dades a Google, us recomanem que utilitzeu visualitzacions que us proporcionin la millor experiència d'anàlisi. Per exemple, si només recopileu dades d'aplicacions mòbils, seleccioneu aplicació a l'hora de crear una visualització, i si només ho feu en llocs web, seleccioneu web.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?