О узорковању података

У анализи података, узорковање је пракса анализирања подскупа свих података ради откривања смислених информација у већем скупу података. На пример, ако желите да процените број стабала на површини од 100 ари са прилично равномерном расподелом стабала, можете да избројите колико има стабала на 1 ару и помножите тај број са 100, односно да избројите стабла на 0,5 ара и помножите тај број са 200 како бисте добили прецизну представу о броју стабала на свих 100 ари.

У овом чланку су објашњене околности у којима Аналитика примењује узорковање сесија на податке како би вам благовремено пружала прецизне извештаје.

 

У овом чланку:

Граничне вредности за узорковање

Узорковање се не примењује на подразумеване извештаје.

Ад хок упити за податке подлежу следећим општим граничним вредностима за узорковање:

  • Стандардна Аналитика: 500.000 сесија на нивоу производа за период који користите
  • Аналитика 360: 100 милиона сесија на нивоу приказа за период који користите

У неким случајевима може да буде узорковано мање сесија. То може да буде због сложености примене Аналитике, коришћења филтера приказа, сложености упита за сегментирање или комбинације ових фактора. Иако се трудимо да узоркујемо највише онолико сесија колико одговара наведеним граничним вредностима, нормално је да се понекад прикаже нешто мање сесија за ад хок упит.

Када примењујемо узорковање

У следећим одељцима је објашњено у којим извештајима Аналитике можете да очекујете узорковање сесија.

Подразумевани извештаји

Аналитика има скуп унапред конфигурисаних, подразумеваних извештаја који су наведени у левом окну у деловима „Публика“, „Аквизиција“, „Понашање“ и „Конверзије“.

Аналитика чува један комплетан, нефилтрирани скуп података за сваки производ на сваком налогу. За сваки приказ за извештавање у производу, Аналитика прави и табеле са обједињеним аспектима и показатељима на основу потпуних, нефилтрираних података. Када покренете подразумевани извештај, Аналитика користи табелу са обједињеним подацима да би брзо приказала неузорковане резултате.

Аналитика с времена на време додаје нове извештаје и понекад мења начин израчунавања показатеља. Ако период извештаја обухвата време пре додавања извештаја или пре промене начина израчунавања показатеља, Аналитика може да упути ад хок упит и узоркује податке.

Подаци се узоркују када извештаји који садрже показатеље о корисницима и активним корисницима обухватају податке пре септембра 2016. Сазнајте више

Подразумевани извештаји се не узоркују ни у стандардној Аналитици ни у Аналитици 360. Међутим, ако користите функцију замене аутоматског означавања, може да дође до узорковања у неким Google Ads извештајима.

Ад хок извештаји

Ако на неки начин измените подразумевани извештај, нпр. ако примените сегмент, филтер или секундарни аспект или направите прилагођени извештај помоћу комбинације аспеката и показатеља који не постоје у подразумеваном извештају, правите ад хок упит за податке Аналитике.

Аналитика прво проверава табеле са обједињеним подацима да би видела да ли су у њима доступне све информације које се траже у ад хок упиту. Ако информације нису доступне у табелама, Аналитика прегледа комплетан нефилтрирани скуп података да би пронашла информације захтеване у упиту.

Ад хок упити подлежу узорковању ако број сесија за период који користите премашује граничну вредност за тип производа.

Алгоритам за узорковање користи узорак потпуних података који је пропорционалан дневној дистрибуцији сесија у производу за период који користите. На пример, ако се током периода од 5 дана узоркује 25% сесија, узорак обухвата 25% сесија остварених сваког дана:

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Укупан број сесија 200.000 100.000 200.000 300.000 200.000
Узорак од 25% 50.000 25.000 50.000 75.000 50.000

 

Брзина узорковања варира од упита до упита у зависности од броја сесија током периода за дати приказ.

Када је на снази узорковање података, у врху извештаја видите поруку са текстом Овај извештај је заснован на N% сесија.

Са десне стране те поруке можете да изаберете неку од две опције за промену величине узорка:

  • Већа прецизност: користи максималну величину узорка да бисте добили резултате који најпрецизније представљају цео скуп података
  • Бржи одговор: користи мању величину узорка да бисте брже добили резултате
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Контроле за узорковање.

Остали извештаји

Узорковање функционише другачије за ове извештаје него за подразумеване извештаје или ад хок упите.

Извештаји о токовима продаје за више канала.

Као и у случају подразумеваних извештаја, узорковање се примењује само ако измените извештај, нпр. ако промените период праћења или конверзије које су уврштене, односно ако додате сегмент или секундарни аспект. Ако на било који начин измените извештај, приказује се максималан узорак од милион конверзија.

Извештаји „Визуелни приказ тока“

Извештаји о визуелном приказу тока (Ток корисника, Ток понашања, Ток догађаја, Ток до циља) генеришу се од највише 100.000 сесија за изабрани период.

Извештаји о визуелном приказу тока, укључујући стопу доласка на сајт и напуштања сајта, као и стопу конверзије, могу да се разликују од резултата у подразумеваним извештајима о понашању и конверзијама, који су засновани на другом скупу узорака.

Филтери и сегменти

Стандардна Аналитика и Аналитика 360 узоркују податке о сесијама на нивоу приказа, после примене филтера приказа. На пример, ако филтери приказа уврсте или изузму сесије, узорак се узима само из тих сесија.

Стандардна Аналитика и Аналитика 360 примењују сегменте после примене филтера извештаја и после узорковања, што значи да сегмент може да обухвата мање сесија него што их има општи узорак.

Рад са величином узорка

Контроле вам омогућавају да прелазите са максималне величине узорка, која пружа прецизнији извештај, на мању величину узорка која даје бржи одговор на упит и обратно.

Ако желите да избегнете узорковање, једна могућност је да скратите период извештаја како би број сесија био мањи од граничне вредности за узорковање, ако то дозвољава количина података.

Ако користите Google аналитику 360, имате 2 додатне опције за преузимање неузоркованих извештаја:

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем