Om datautvelgelse

I dataanalyser innebærer datautvelgelse å analysere et delsett av dataene for å avdekke viktig informasjon om datasettet i sin helhet. Hvis du for eksempel vil se et anslag for antallet trær i et område på 100 mål med relativt jevn fordeling av trær, kan du telle antallet trær på ett mål og gange tallet med 100. Du kan også telle antallet trær på et halvt mål og gange det med 200, så får du et relativt nøyaktig antall for hele området på 100 mål.

I denne artikkelen forklarer vi omstendighetene for bruk av øktdatautvelgelse på dataene dine i Analytics for å gi deg nøyaktige rapporter.

 

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Grenser for datautvelgelse

Data velges ikke ut fra standardrapporter.

Ad hoc-søk i dataene dine er underlagt følgende generelle grenser for datautvelgelse:

  • Analytics Standard: 500 000 økter på områdenivå for datoperioden du bruker
  • Analytics 360: 100 millioner økter på rapporteringsvisningsnivå for datoperioden du bruker

    Grensene for 360 varierer i henhold til måten forespørslene er konfigurert på. Kontakt brukerstøtten for 360 for å få mer informasjon.

Når datautvelgelse brukes

I denne delen forklarer vi hvor du kan forvente å finne datautvelgelse for økter i Analytics-rapporter.

Standardrapporter

Analytics har et sett med forhåndskonfigurerte standardrapporter oppført i ruten til venstre under Målgruppe, Brukeranskaffelser, Atferd og Konverteringer.

I Analytics lagres ett fullstendig datasett uten filter for hvert område i hver konto. For hver eneste rapporteringsvisning i et område oppretter Analytics også tabeller med samlede dimensjoner og verdier fra de fullstendige dataene – uten filter. Når du kjører en standardrapport, søker Analytics i tabellene med samlede data for raskt å vise fullstendige resultater.

Vi legger regelmessig til nye rapporter i Analytics, og noen ganger endrer vi måtene beregningene utregnes på. Hvis datoperioden for en rapport omfatter en tidsperiode som ligger forut i tid for da rapporten ble lagt til eller utregningsmetoden for en beregning ble endret, kan Analytics legge inn et ad hoc-søk. Da blir bare et utvalg av dataene tatt med.

Det blir valgt ut data hvis rapporter som omfatter «Brukere»- og «Aktive brukere»-beregningen, har data som stammer fra tiden før september 2016. Finn ut mer

Standardrapportene er fullstendige i både Analytics 360 og standardutgaven av Analytics. Hvis du imidlertid bruker UTM-overstyringsfunksjonen, kan det forekomme sampling (datautvelgelse) i enkelte avGoogle Ads-rapportene dine.

Ad hoc-rapporter

Hvis du endrer en standardrapport ved for eksempel å bruke et segment, et filter eller en sekundær dimensjon, eller hvis du oppretter en egendefinert rapport med en kombinasjon av dimensjoner og beregninger som ikke finnes i standardrapporter, genererer du et ad hoc-søk i Analytics-data.

Analytics går først gjennom tabellene med samlede data for å se om all informasjonen du har etterspurt i ad hoc-søket, er tilgjengelig der. Hvis den ikke er det, søker Analytics i det fullstendige datasettet uten filter for å oppfylle forespørselen.

Datautvelgelse foretas fra ad hoc-søk hvis antallet økter for datoperioden du bruker, overstiger grensen for områdetypen din.

Algoritmen for datautvelgelse bruker et utvalg av de fullstendige dataene som er proporsjonalt for den daglige fordelingen av økter for området, i den valgte datoperioden. Hvis for eksempel 25 % av øktene ble samplet over en periode på fem dager, inneholder utvalget 25 % av øktene for hver dag:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Totalt antall økter 200 000 100 000 200 000 300 000 200 000
Utvalg på 25 % 50 000 25 000 50 000 75 000 50 000

 

Frekvensen for datautvelgelse varierer fra forespørsel til forespørsel avhengig av antallet økter for en spesifikk rapportvisning innenfor en viss datoperiode.

Når datautvelgelse benyttes, ser du følgende melding øverst i rapporten: Denne rapporten er basert på N % av øktene.

Til høyre for meldingen kan du velge et av to alternativer for å endre utvalgsstørrelsen:

  • Større presisjon: Med dette alternativet brukes den maksimale utvalgsstørrelsen som er mulig, for at du skal få resultater som representerer hele datasettet ditt mest mulig nøyaktig.
  • Raskere respons: Med dette alternativet brukes en mindre utvalgsstørrelse, for at du skal få resultater raskere.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Kontroller for datautvelgelse

Andre rapporter

Datautvelgelse fungerer på en annen måte i slike rapporter enn i standardrapporter og ad hoc-forespørsler.

Multikanalstrakter og attribusjonsrapporter

Som i standardrapporter brukes ikke datautvelgelse med mindre du har endret rapporten ved for eksempel å forandre tilbakeblikksperioden, endret hvilke konverteringer som skal tas med, eller lagt til et segment eller en sekundærdimensjon. Hvis du endrer rapporten på noen som helst måte, returneres et utvalg på maksimalt en million konverteringer.

Rapporter om flytvisualisering

Rapporter om flytvisualisering (inkludert Brukerflyt, Atferdsflyt, Hendelsesflyt og Målflyt) genereres ut fra maksimalt 100 000 økter i den valgte datoperioden.

Rapportene om flytvisualisering, inkludert inngangs-, utgangs- og konverteringsfrekvensen, kan skille seg fra resultatene i de vanlige innholds- og konverteringsrapportene, som bygger på et annet prøvesett.

Filtre og segmenter

Analytics Standard og Analytics 360 velger ut øktdata på rapporteringsvisningsnivå etter at filtre for rapporteringsvisninger er tatt i bruk. Hvis filtrene for rapporteringsvisning for eksempel inkluderer eller ekskluderer enkelte økter, velges det bare ut data fra disse øktene.

Både i Analytics Standard og Analytics 360 legges det til segmenter etter at rapportfiltre er lagt til og datautvelgelsen er gjennomført. Dette innebærer at et segment kan inneholde færre økter enn antallet som er tatt med i det totale utvalget.

Slik jobber du med en utvalgsstørrelse

Bruk kontrollene for å bytte mellom den maksimale utvalgsstørrelsen for å få en mer nøyaktig rapport, eller en mindre utvalgsstørrelse for å få raskere svar på søket ditt.

Ett alternativ for å unngå datautvelgelse er å forkorte datoperioden for rapporten din helt til antallet økter er lavere enn grensen for datautvelgelse, dersom datavolumet ditt tilsier at dette er mulig.

Hvis du er Google Analytics 360-bruker, har du to tilleggsalternativer for å få fullstendige rapporter:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?