Over gegevensbemonstering

Bij gegevensbemonstering wordt een steekproef van gegevens van een subset van alle gegevens geanalyseerd om zinvolle informatie in de grotere dataset te achterhalen. Als u bijvoorbeeld het aantal bomen wilt schatten in een gebied van honderd vierkante kilometer, waar de verdeling van de bomen vrij gelijkmatig is, kunt u het aantal bomen op één vierkante kilometer tellen en vermenigvuldigen met 100, of de bomen op een halve vierkante kilometer tellen en vermenigvuldigen met 200, om een juiste schatting van het hele gebied te krijgen.

In dit artikel wordt uitgelegd in welke omstandigheden Analytics sessiesteekproeven toepast op uw gegevens om u tijdig nauwkeurige rapporten te bieden.

 

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Drempels voor steekproeven

Steekproeven worden niet toegepast op standaardrapporten.

Op ad-hoc-query's voor uw gegevens zijn de volgende algemene drempels voor steekproeven van toepassing:

  • Standaardversie van Analytics: 500.000 sessies op het propertyniveau voor de periode die u heeft geselecteerd.
  • Analytics 360: Honderd miljoen sessies op het weergaveniveau voor de periode die u heeft geselecteerd.

In sommige gevallen ziet u mogelijk minder sessies in de steekproef. Dat kan komen door de complexiteit van uw Analytics-implementatie, het gebruik van dataweergavefilters, complexiteit van query's voor segmentering of een combinatie van deze factoren. Hoewel we ons best doen om steekproeven tot de hierboven beschreven drempelwaarden toe te passen, worden voor een ad-hoc-query soms iets minder sessies geretourneerd.

Wanneer steekproeven worden toegepast

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd waar u sessiesteekproeven kunt verwachten in Analytics-rapporten.

Standaardrapporten

Analytics heeft een set vooraf geconfigureerde standaardrapporten, vermeld in het linkervenster onder Doelgroep, Acquisitie, Gedrag en Conversies.

Analytics Voor elke rapportageweergave in een property maakt Analytics ook tabellen met verzamelde dimensies en statistische gegevens van de volledige, ongefilterde gegevens. Wanneer u een standaardrapport uitvoert, voert Analytics query's uit op de tabellen met verzamelde gegevens om snel volledige resultaten te kunnen leveren.

Analytics voegt periodiek nieuwe rapporten toe en brengt soms wijzigingen aan in de manier waarop de statistieken worden berekend. Als de periode van een rapport een tijdstip bevat van voordat het rapport werd toegevoegd of van voordat een statistische berekening werd gewijzigd, kan Analytics een ad-hoc-query uitvoeren en wordt mogelijk een steekproef genomen van de gegevens.

Steekproeven worden genomen wanneer rapporten waarin de statistieken 'Gebruikers' en 'Actieve gebruikers' zijn opgenomen, gegevens bevatten van vóór september 2016. Meer informatie

Standaardrapporten zijn volledig in de standaardversie van Analytics en Analytics 360. Als u echter de functie Autotagging overschrijven gebruikt, kunnen er steekproeven worden gedaan in sommige van uw Google Ads-rapporten.

Ad-hocrapporten

Als u een standaardrapport op een of andere manier wijzigt, bijvoorbeeld door een segment, filter of secundaire dimensie toe te passen, of als u een aangepast rapport maakt met een combinatie van dimensies en statistische gegevens die niet bestaan in een standaardrapport, genereert u een ad-hoc-query voor Analytics-gegevens.

Analytics kijkt eerst of de opgevraagde informatie van uw ad-hoc-query te vinden is in de tabellen met verzamelde gegevens. Als de informatie daar niet beschikbaar is, voert Analytics query's uit in de volledige, ongefilterde dataset om de opgevraagde informatie te vinden.

Op ad-hoc-query's worden steekproeven toegepast als het aantal sessies voor de periode die u heeft geselecteerd, de drempel voor uw propertytype overschrijdt.

Het steekproefalgoritme gebruikt een steekproef van de volledige gegevens die evenredig is aan de dagelijkse verdeling van sessies voor de property voor de door u geselecteerde periode. Als bijvoorbeeld over een periode van vijf dagen steekproeven werden genomen over 25% van de sessies, zou de steekproef 25% van de dagelijkse sessies bevatten.

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Totaal aantal sessies 200.000 100.000 200.000 300.000 200.000
Steekproef van 25% 50.000 25.000 50.000 75.000 50.000

 

Het steekproefpercentage varieert per query afhankelijk van het aantal sessies tijdens een periode voor een bepaalde weergave.

Wanneer er steekproeven worden genomen, ziet u bovenaan het rapport het bericht Dit rapport is gebaseerd op N% van alle sessies.

Rechts van dat bericht kunt u uit twee opties kiezen om de steekproefgrootte te wijzigen:

  • Grotere nauwkeurigheid: Gebruikt de grootst mogelijke steekproefgrootte voor resultaten die de nauwkeurigste afspiegeling zijn van uw volledige dataset.
  • Snellere reactie: Gebruikt een kleinere steekproefgrootte waarbij u snel over resultaten beschikt.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Steekproefopties

Andere rapporten

Steekproeven werken anders voor deze rapporten dan voor standaardrapporten en ad-hoc-query's.

Multi-channel trechterrapporten

Net als bij standaardrapporten worden steekproeven niet toegepast, tenzij u het rapport wijzigt, bijvoorbeeld door de overzichtsperiode te wijzigen, te wijzigen welke conversies zijn opgenomen, of een segment of secundaire dimensie toe te voegen. Als u het rapport op wat voor manier dan ook wijzigt, wordt een maximale steekproef van één miljoen conversies geretourneerd.

Procesweergaverapporten

Procesweergaverapporten (waaronder Gebruikersstroom, Gedrag, Gebeurtenisproces en Doelprocesstroom) worden gegenereerd uit maximaal 100.000 sessies voor de geselecteerde periode.

De procesweergaverapporten, waaronder instap- en uitstappercentage en conversiepercentages, kunnen verschillen van de resultaten in de standaardrapporten Gedrag en Conversies, die op een andere steekproefset zijn gebaseerd.

Filters en segmenten

Zowel in de standaardversie van Analytics als in Analytics 360 worden steekproeven van sessiegegevens genomen op weergaveniveau, nadat weergavefilters zijn toegepast. Als sessies bijvoorbeeld worden opgenomen in of uitgesloten van weergavefilters, wordt de steekproef alleen van die sessies genomen.

Zowel de standaardversie van Analytics als Analytics 360 passen segmenten toe na de toepassing van rapportfilters en na steekproeven. Dat betekent dat het aantal sessies in een segment lager kan zijn dan het aantal sessies in de volledige steekproef.

Werken met een steekproefgrootte

Gebruik de besturingselementen om te schakelen tussen de maximale steekproefgrootte (voor een nauwkeuriger rapport) en een kleinere steekproefgrootte (voor een snellere reactie op uw query).

Een optie om steekproeven te vermijden, is het inkorten van de periode van het rapport totdat het aantal sessies onder de drempel voor steekproeven valt, als dat mogelijk is voor uw hoeveelheid gegevens.

Als u een Google Analytics 360-gebruiker bent, heeft u twee extra opties om volledige rapporten te ontvangen:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
true
69256
false
false