Az adatok mintavételezése

Az adatelemzésben a mintavétel az összes adat egy részhalmazának elemzését jelenti annak érdekében, hogy a nagyobb adathalmazban megtalálható értelmes információk kinyerhetők legyenek. Ha például meg szeretné becsülni egy olyan, 100 hektáros erdő fáinak a számát, amelyben a fák eloszlása viszonylag egyenletes, megszámolhatja a fákat 1 hektáron, és megszorozhatja a kapott számot 100-zal, vagy számlálhat fél hektáron, és megszorozhatja az értéket 200-zal: mindkét esetben pontos becslést kap a teljes 100 hektárra vonatkozóan.

Ez a cikk bemutatja, hogy az Analytics milyen körülmények között vesz mintát a munkamenetek adataiból annak érdekében, hogy megfelelő sebességgel állítson elő pontos jelentéseket.

 

A cikk tartalma:

A mintavételezés küszöbértékei

Az alapértelmezett jelentések esetén nem alkalmaz mintavételezést a rendszer.

Az adatokon futtatott eseti lekérdezések során az alábbi általános küszöbértékek vonatkoznak a mintavételezésre:

  • Analytics Standard: az adott dátumtartományba eső 500 ezer munkamenet a tulajdon szintjén
  • Analytics 360: az adott dátumtartományba eső 100 millió munkamenet a nézet szintjén

    A 360-as szolgáltatás küszöbértékei eltérhetnek a lekérdezés beállításaitól függően. Részletes tájékoztatásért forduljon az Analytics 360 ügyfélszolgálatához.

Mikor használ mintavételezést a rendszer?

Az alábbi szakaszokból megtudhatja, mikor számíthat arra, hogy az Analytics a munkamenetekből vett minta alapján készít jelentést.

Alapértelmezett jelentések

Az Analytics számos előre konfigurált, úgynevezett alapértelmezett jelentést tartalmaz, amelyek listája a bal oldali panel Közönség, Ügyfélszerzés, Viselkedés és Konverziók szakaszában található.

Az Analytics minden egyes fiók minden egyes tulajdonához tárolja az adatok teljes, szűrés nélküli halmazát. Az Analytics emellett az adott tulajdon minden jelentésnézetéhez létrehoz olyan táblázatokat, amelyek a teljes, szűrés nélküli adathalmaz összesített dimenzió- és mutatóértékeit tartalmazzák. Ha a felhasználó valamelyik alapértelmezett jelentést futtatja, az Analytics az összesített táblázatokban szereplő adatokat kérdezi le annak érdekében, hogy az összes adaton alapuló eredmény gyorsan megtekinthető legyen.

Az Analytics szolgáltatásban rendszeresen jelennek meg új jelentések, illetve előfordul, hogy a mutatók számításának módját módosítjuk. Amennyiben a jelentés dátumtartománya olyan időszakot is tartalmaz, amely a jelentés megjelenése vagy egy mutatószámítási módszer módosítása előtti időre vonatkozik, az Analytics eseti lekérdezést indíthat, és az adatok mintavételezésére kerülhet sor.

Az adatok mintavételezése akkor történik, ha a Felhasználók és az Aktív felhasználók mutatókat tartalmazó jelentések 2016 szeptemberéig tartalmaznak adatokat. További információ

Az alapértelmezett jelentések az összes adaton alapulnak mind az Analytics Standard, mind az Analytics 360 esetén. Ha azonban az UTM-felülbírálási funkciót használja, akkor néhány Google Ads-jelentésben mintavételezésen alapuló adatok jelenhetnek meg.

Eseti jelentések

Ha bármilyen módon megváltoztat egy alapértelmezett jelentést – például szegmenst, szűrőt vagy másodlagos dimenziót alkalmaz –, vagy olyan egyéni jelentést hoz létre, amelyben a dimenziók és a mutatók alapértelmezett jelentésekben nem fellelhető kombinációja szerepel, azzal az Analytics-adatokra irányuló eseti lekérdezést állít elő.

Az Analytics ilyenkor először megvizsgálja, hogy az eseti lekérdezésben igényelt minden adat rendelkezésre áll-e az összesített adattáblázatokban. Ha az adatok nem állnak rendelkezésre, az Analytics a teljes, szűrés nélküli adathalmazt kérdezi le a kérelem teljesítése érdekében.

Az eseti lekérdezésekre akkor alkalmaz mintavételezést a rendszer, ha az adott dátumtartományba eső munkamenetek száma meghaladja a tulajdontípusra vonatkozó küszöbértéket.

A mintavételezési algoritmus a teljes adathalmazból vett olyan mintát használ, amely arányos a tulajdon adott dátumtartományon belüli munkameneteinek naponkénti megoszlásával. Ha például egy ötnapos időszakon belül a munkamenetek 25%-a kerül be a mintába, akkor a minta az egyes napokra lebontva is a munkamenetek 25%-át tartalmazza:

  hétfő Kedd Szerda Csütörtök péntek
Az összes munkamenet 200 000 100 000 200 000 300 000 200 000
25%-os minta 50 000 25 000 50 000 75 000 50 000

 

A mintavételi arány lekérdezésenként eltérő lehet attól függően, hogy a dátumtartományon belül hány munkamenetre került sor az adott nézetben.

Ha az adatokat mintavételezéssel nyerte a rendszer, a jelentés tetején megjelenik a következő üzenet: Ez a jelentés a munkamenetek N%-án alapul.

Az üzenettől jobbra található két opció, amelyek segítségével megváltoztathatja a mintanagyságot:

  • Nagyobb pontosság: ezzel a beállítással a maximális mintanagyságot használhatja annak érdekében, hogy a kapott eredmények a lehető legpontosabban reprezentálják a teljes adathalmazt.
  • Gyorsabb reakció: kisebb mintanagyságot használhat, hogy gyorsabban megkapja az eredményeket.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
A mintavételezés vezérlőelemei.

További jelentések

Ezen jelentések esetén a mintavételezés másképp működik, mint az alapértelmezett és az eseti lekérdezéseknél.

Többútvonalas csatornákra vonatkozó, illetve hozzárendelési jelentések

Az alapértelmezett jelentésekhez hasonlóan ezeknél a jelentéseknél sem alkalmaz mintavételezést a rendszer, hacsak Ön nem módosítja jelentést, például a visszatekintési időtartamnak vagy a jelentésbe foglalandó konverziók körének a megváltoztatásával, illetve szegmens vagy másodlagos dimenzió felvételével. Ha bármilyen módon megváltoztatja a jelentést, a rendszer egy legfeljebb 1 millió konverziót tartalmazó mintából fog dolgozni.

Folyamatábrázolási jelentések

A folyamatábrázolási jelentéseket (Felhasználói munkafolyamat, Viselkedési folyamat, Eseményfolyam, Célfolyamat) a kiválasztott dátumtartományban keletkezett legfeljebb 100 ezer munkamenet adataiból állítja össze a rendszer.

A folyamatábrázolási jelentések, így a belépés, a kilépés és a konverziós arány adatai eltérhetnek az alapértelmezett viselkedési és konverziós jelentések adataitól, amelyek más mintahalmazon alapulnak.

Szűrők és szegmensek

Az Analytics Standard és az Analytics 360 a nézet szintjén, a nézetszűrők alkalmazását követően vesz mintát a munkamenetek adataiból. Ha például a nézetszűrők befoglalnak vagy kizárnak bizonyos munkameneteket, akkor a rendszer csak a megfelelő munkamenetekből állítja össze a mintát.

Mind az Analytics Standard, mind az Analytics 360 a jelentésszűrők alkalmazása és a mintavétel után alkalmazza a szegmenseket, ami azt jelenti, hogy adott esetben a szegmens kevesebb munkamenetet tartalmazhat, mint a teljes minta.

A mintanagyság módosítása

A vezérlőelemek segítségével válthat a pontosabb jelentést eredményező maximális mintanagyság, illetve a lekérdezés gyorsabb megválaszolását lehetővé tevő kisebb mintanagyság közül.

A mintavételezést többek között úgy kerülheti el, ha a jelentés dátumtartományát addig szűkíti, ameddig a munkamenetek száma a mintavételi küszöbérték alá nem kerül. Ehhez megfelelő mennyiségű adatra van szükség.

A Google Analytics 360 felhasználói két további módszerrel is élhetnek, ha az összes adaton alapuló jelentéseket szeretnének készíteni:

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?