Tietoja otannasta

Data-analyysissa otannalla tarkoitetaan datan osajoukon analysoimista tavalla, joka mahdollistaa tärkeiden tietojen selvittämisen suuremmasta datajoukosta. Jos haluat esimerkiksi arvioida puiden määrän sadan hehtaarin alueella, jolla puita kasvaa melko tasaisesti, voit laskea puiden määrän hehtaarin alueella ja kertoa sen sadalla. Voit myös laskea puiden määrän puolen hehtaarin alueella ja kertoa sen kahdellasadalla. Näin saat tarkan arvion sadan hehtaarin alueella kasvavien puiden määrästä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, missä tilanteissa Analytics käyttää istuntojesi tiedoissa otantaa, jotta saat tarkkoja raportteja nopeasti käyttöösi.

 

Tässä artikkelissa:

Otannan raja-arvot

Oletusraporttien luomiseen ei käytetä otantaa.

Tietoihin kohdistettavien räätälöityjen kyselyjen otantaan liittyvät seuraavat yleiset raja-arvot:

  • Analytics Standard (maksuton versio): 500 000 istuntoa verkko-omaisuustasolla käyttämälläsi ajanjaksolla
  • Analytics 360 (maksullinen versio): 100 miljoonaa istuntoa näkymätasolla käyttämälläsi ajanjaksolla.

    Analytics 360:n raja-arvot vaihtelevat sen mukaan, miten kyselyt on määritetty. Saat lisätietoja 360-tukitiimiltäsi.

Otannan käyttötapoja

Alla kerrotaan, milloin Analytics-raporteissa on voitu käyttää istunto-otantaa hyödyntäviä tietoja.

Oletusraportit

Analyticsin vasemmanpuoleisen paneelin Yleisö-, Hankinta-, Käyttäytyminen- ja Konversiot-otsikoiden alla on joukko esimääritettyjä oletusraportteja.

Analytics tallentaa kunkin tilin kutakin verkko-omaisuutta varten yhden kattavan, suodattamattoman tietojoukon. Kyseisen tietojoukon perusteella Analytics luo myös ulottuvuuksien koontitietoja ja muita koontitietoja sisältäviä taulukoita verkko-omaisuuden kutakin raportointinäkymää varten. Kun luot oletusraportin, Analytics toimittaa tuloksia nopeasti kohdistamalla otantaa käyttämättömiä kyselyjä koontitietoja sisältäviin taulukoihin.

Analytics lisää säännöllisin väliajoin uusia raportteja ja muuttaa välillä tietojen laskentatapaa. Jos raportin ajanjakso sisältää ajankohdan, joka on ennen raportin lisäämistä tai tietojen laskentatavan muuttamista, Analytics voi tehdä räätälöidyn kyselyn ja data saattaa perustua otantaan.

Data perustuu otantaan, jos Käyttäjät- ja Aktiiviset käyttäjät ‑tiedot sisältävät ennen syyskuuta 2016 kertynyttä dataa. Lisätietoja

Oletusraportit luodaan ilman otosta sekä Analytics Standardissa että Analytics 360:ssä. Jos kuitenkin käytät UTM-ohitusominaisuutta, otantaa saatetaan käyttää joissakin Google Ads ‑raporteissasi.

Räätälöidyt raportit

Jos muokkaat oletusraporttia esimerkiksi ottamalla käyttöön segmentin, suodattimen tai toissijaisen ulottuvuuden tai jos luot muokatun raportin, joka sisältää muita kuin oletusraportissa olevien ulottuvuuksien ja tietojen yhdistelmiä, kyseessä on Analytics-tietojen räätälöity kysely.

Analytics käy ensin läpi kootut tietotaulukot ja tarkistaa, löytyvätkö räätälöidyn kyselysi mukaiset tiedot niistä. Jos tietoja ei löydy kyseisistä taulukoista, Analytics pyrkii vastaamaan kyselyyn hakemalla tietoja koko suodattamattomasta tietojoukosta.

Räätälöidyissä kyselyissä käytetään otantaa, jos käyttämäsi ajanjakson istuntojen määrä ylittää kyseiselle verkko-omaisuustyypille määritetyn raja-arvon.

Otanta-algoritmi käyttää kaikista tiedoista tehtyä otosta, joka vastaa verkko-omaisuutesi päivittäistä istuntojen jakaumaa käyttämäsi ajanjakson aikana. Jos viiden päivän ajanjakson istuntojen otanta on esimerkiksi 25 %, otos sisältää 25 % kunkin päivän istunnoista seuraavan taulukon mukaisesti:

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Istuntojen kokonaismäärä 200 000 100 000 200 000 300 000 200 000
25 %:n otos 50 000 25 000 50 000 75 000 50 000

 

Otannan prosenttiosuus vaihtelee kyselyn mukaan riippuen näkymätasolla mitattujen istuntojen määrästä tietyllä ajanjaksolla.

Kun otanta on käytössä, raportin yläreunassa näkyy viesti Tämä raportti perustuu N %:iin istunnoista.

Voit muuttaa otoskokoa valitsemalla jommankumman seuraavista vaihtoehdoista viestin oikealta puolelta:

  • Tarkka tulos ‑vaihtoehto käyttää suurinta mahdollista otoskokoa ja pyrkii näin antaamaan tuloksia, jotka edustavat mahdollisimman tarkasti koko tietojoukkoasi.
  • Nopea vastaus ‑vaihtoehto tuottaa nopeampia tuloksia käyttämällä pienempää otoskokoa.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Otannan asetukset

Muut raportit

Otantaa käytetään näissä raporteissa eri tavalla kuin oletusraporteissa ja räätälöidyissä kyselyissä.

Monikanavasuppilo- ja attribuutioraportit

Oletusraporttien tavoin näissä raporteissa ei käytetä otantaa, ellet muokkaa raporttia esimerkiksi lisäämällä segmentin tai toissijaisen ulottuvuuden tai muuttamalla analyysiseurantajaksoa tai raportteihin sisällytettäviä konversioita. Raportin muokkaaminen millä tahansa tavalla johtaa enimmäisotoksen eli miljoonan konversion palauttamiseen.

Liikenteen visualisointi ‑raportit

Liikenteen visualisointi ‑raportit (Käyttäjäliikenne, Kävijän kulku, Tapahtumien kulku, Tavoitteen reitti) luodaan valitun ajanjakson istunnoista käyttämällä enintään 100 000 istunnon tietoja.

Liikenteen visualisointi ‑raporttien tiedot (mukaan lukien saapumis-, poistumis- ja konversioprosentit) voivat poiketa oletusarvoisten käyttäytymis- ja konversioraporttien tuloksista, koska ne perustuvat eri otosjoukkoon.

Suodattimet ja segmentit

Analytics Standard ja Analytics 360 tekevät istuntotiedoista otannan näkymätasolla sen jälkeen, kun näkymäsuodattimia on otettu käyttöön. Jos esimerkiksi suljet istuntoja pois tai sisällytät niitä mukaan näkymäsuodattimien avulla, otanta tehdään vain suodatetuista istunnoista.

Koska sekä Analytics Standardissa että Analytics 360:ssa segmentit otetaan käyttöön vasta raporttisuodattimien käyttöönoton ja otannan tekemisen jälkeen, segmentti saattaa sisältää vähemmän istuntoja kuin otos.

Otoskoon määrittäminen

Määrittämällä otoksen koon mahdollisimman suureksi saat tarkemman raportin, kun taas pienemmällä otoskoolla saat nopeammin vastauksen kyselyysi.

Jos haluat välttää otannan käyttöä, voit lyhentää raportin ajanjaksoa niin, että istuntojen määrä alittaa otannan raja-arvon. Tämä edellyttää, että tietoja on kerätty riittävästi, jotta tuloksia on mahdollista esittää ilman otosta.

Jos käytät Google Analytics 360:tä, voit luoda raportteja ilman otosta myös jommallakummalla seuraavista tavoista:

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?