Otanta

Data-analyysissa otannalla tarkoitetaan datan osajoukon analysoimista siten, että voidaan selvittää hyödyllisiä tietoja suuremmasta datajoukosta. Jos haluat esimerkiksi arvioida puiden määrän sadan hehtaarin alueella, jolla puita kasvaa melko tasaisesti, voit laskea puiden määrän hehtaarin alueella ja kertoa sen sadalla. Voit myös laskea puiden määrän puolen hehtaarin alueella ja kertoa sen kahdellasadalla. Näin saat tarkan arvion sadan hehtaarin alueella kasvavien puiden määrästä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, missä tilanteissa Analytics käyttää istuntojesi tiedoissa otantaa, jotta saat tarkkoja raportteja nopeasti käyttöösi.

 

Tämän artikkelin aiheet:

Otannan raja-arvot

Oletusraporttien luomiseen ei käytetä otantaa.

Tietoihin kohdistettavien räätälöityjen kyselyjen otantaan liittyvät seuraavat yleiset raja-arvot:

  • Analytics Standard (maksuton versio): 500 000 istuntoa omaisuustasolla käyttämälläsi ajanjaksolla
  • Analytics 360 (maksullinen versio): 100 miljoonaa istuntoa näkymätasolla käyttämälläsi ajanjaksolla.

Joissakin tilanteissa otantaan voidaan sisällyttää pienempi määrä istuntoja. Tämä voi johtua ongelmallisista Analytics-määrityksistä, näkymäsuodattimien käytöstä, ongelmista segmentoinnin kyselyissä tai näiden syiden yhdistelmästä. Pyrimme parhaamme mukaan käyttämään otannassa yllä kerrottujen määrien verran istuntoja, mutta tästä huolimatta on täysin normaalia, että räätälöidylle kyselylle palautetaan joskus hieman vähemmän istuntoja.

Otannan käyttötapoja

Alla kerrotaan, milloin Analytics-raporteissa on voitu käyttää istunto-otantaa hyödyntäviä tietoja.

Oletusraportit

Analyticsin vasemmanpuoleisen paneelin Yleisö-, Hankinta-, Käyttäytyminen- ja Konversiot-otsikoiden alla on joukko esimääritettyjä oletusraportteja.

Analytics tallentaa kunkin tilin kutakin omaisuutta varten yhden kattavan, suodattamattoman tietojoukon. Kyseisen tietojoukon perusteella Analytics luo myös ulottuvuuksien koontitietoja ja muita koontitietoja sisältäviä taulukoita omaisuuden kutakin raportointinäkymää varten. Kun luot oletusraportin, Analytics toimittaa tuloksia nopeasti kohdistamalla otantaa käyttämättömiä kyselyjä koontitietoja sisältäviin taulukoihin.

Analytics lisää säännöllisin väliajoin uusia raportteja ja muuttaa välillä mittareiden laskentatapaa. Jos raportin ajanjakso sisältää ajankohdan, joka on ennen raportin lisäämistä tai mittarin laskentatavan muuttamista, Analytics voi tehdä räätälöidyn kyselyn ja data saattaa perustua otantaan.

Data perustuu otantaan, jos Käyttäjät- ja Aktiiviset käyttäjät ‑mittarit sisältävät ennen syyskuuta 2016 kertynyttä dataa. Lue lisää

Oletusraporteissa ei käytetä otosta Analyticsin perusversiossa eikä Analytics 360:ssä. Jos kuitenkin käytät automaattisen taggauksen ohitusominaisuutta, otantaa saatetaan käyttää joissakin Google Ads ‑raporteissasi.

Räätälöidyt raportit

Jos muokkaat oletusraporttia esimerkiksi ottamalla käyttöön segmentin, suodattimen tai toissijaisen kategorian tai jos luot oman raportin, joka sisältää muita kuin oletusraportissa olevien kategorioiden ja mittarien yhdistelmiä, kyseessä on Analytics-datan räätälöity kysely.

Analytics käy ensin läpi kootut datataulukot ja tarkistaa, löytyvätkö räätälöidyn kyselysi mukaiset tiedot niistä. Jos tietoja ei löydy kyseisistä taulukoista, Analytics pyrkii vastaamaan kyselyyn hakemalla tietoja koko suodattamattomasta datajoukosta.

Räätälöidyissä kyselyissä käytetään otantaa, jos käyttämäsi ajanjakson istuntojen määrä ylittää kyseiselle omaisuustyypille määritetyn raja-arvon.

Otanta-algoritmi käyttää kaikesta datasta tehtyä otosta, joka vastaa omaisuutesi päivittäistä istuntojen jakaumaa käyttämäsi ajanjakson aikana. Jos viiden päivän ajanjakson istuntojen otanta on esimerkiksi 25 %, otos sisältää 25 % kunkin päivän istunnoista seuraavan taulukon mukaisesti:

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Istuntojen kokonaismäärä 200 000 100 000 200 000 300 000 200 000
25 %:n otos 50 000 25 000 50 000 75 000 50 000

 

Otannan prosenttiosuus vaihtelee kyselyn mukaan riippuen näkymätasolla mitattujen istuntojen määrästä tietyllä ajanjaksolla.

Kun otanta on käytössä, raportin yläreunassa näkyy viesti Tämä raportti perustuu N %:iin istunnoista.

Voit muuttaa otannan kokoa valitsemalla jommankumman seuraavista vaihtoehdoista viestin oikealta puolelta:

  • Tarkka tulos ‑vaihtoehto käyttää suurinta mahdollista otannan kokoa ja pyrkii näin antamaan tuloksia, jotka edustavat mahdollisimman tarkasti koko datajoukkoasi.
  • Nopea vastaus ‑vaihtoehto tuottaa tuloksia nopeammin käyttämällä pienempää otannan kokoa.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Otannan asetukset

Muut raportit

Otantaa käytetään näissä raporteissa eri tavalla kuin oletusraporteissa ja räätälöidyissä kyselyissä.

Monikanavasuppilot-raportit

Oletusraporttien tavoin näissä raporteissa ei käytetä otantaa, ellet muokkaa raporttia esimerkiksi lisäämällä segmentin tai toissijaisen kategorian tai muuttamalla analyysi-ikkunaa tai raportteihin sisällytettäviä konversioita. Jos muokkaat raporttia millä tahansa tavalla, palautetaan enimmäisotos eli miljoona konversiota.

Liikenteen visualisointi ‑raportit

Liikenteen visualisointi ‑raportit (Käyttäjäliikenne, Kävijän kulku, Tapahtumien kulku, Tavoitteen reitti) luodaan valitun ajanjakson istunnoista käyttämällä enintään 100 000 istunnon tietoja.

Liikenteen visualisointi ‑raporttien tiedot (mukaan lukien saapumis-, poistumis- ja konversioprosentit) voivat poiketa oletusarvoisten käyttäytymis- ja konversioraporttien tuloksista, koska ne perustuvat eri otosjoukkoon.

Suodattimet ja segmentit

Analytics Standard ja Analytics 360 tekevät istuntotiedoista otannan näkymätasolla sen jälkeen, kun näkymäsuodattimia on otettu käyttöön. Jos esimerkiksi suljet istuntoja pois tai sisällytät niitä mukaan näkymäsuodattimien avulla, otanta tehdään vain suodatetuista istunnoista.

Koska sekä Analytics Standardissa että Analytics 360:ssä segmentit otetaan käyttöön vasta raporttisuodattimien käyttöönoton ja otannan tekemisen jälkeen, segmentti saattaa sisältää vähemmän istuntoja kuin otos.

Otoskoon määrittäminen

Määrittämällä otoksen koon mahdollisimman suureksi saat tarkemman raportin, kun taas pienemmällä otoskoolla saat nopeammin vastauksen kyselyysi.

Jos haluat välttää otannan käyttöä, voit lyhentää raportin ajanjaksoa niin, että istuntojen määrä alittaa otannan raja-arvon. Tämä edellyttää, että tietoja on kerätty riittävästi, jotta tuloksia on mahdollista esittää ilman otosta.

Jos käytät Google Analytics 360:tä, voit luoda raportteja ilman otosta myös jommallakummalla seuraavista tavoista:

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false