És fonamental que migreu la configuració de la propietat de Universal Analytics a Google Analytics 4. Si no, començareu a perdre dades l'1 de juliol de 2023 (l'1 de juliol de 2024 en el cas de les propietats d'Analytics 360). Obteniu informació sobre com podeu migrar la configuració.

Sobre el mostreig de dades

En l'anàlisi de dades, el mostreig és la pràctica d'analitzar un subconjunt de totes les dades per mirar d'obtenir informació útil i aplicable al conjunt general de les dades. Per exemple, si voleu calcular quants arbres hi ha en un terreny de 100 hectàrees, suposant que estan distribuïts uniformement, podeu comptar el nombre d'arbres que hi ha en 1 hectàrea i multiplicar-lo per 100 (o bé els que hi ha en 0,5 hectàrees i multiplicar-los per 200) per obtenir un resultat precís de quants arbres hi ha en 100 hectàrees.

En aquest article s'explica en quins casos Analytics aplica a les dades el mostreig de sessions per tal de proporcionar-vos informes precisos en un temps raonable.

 

Contingut d'aquest article:

Llindars de mostreig

Els informes predeterminats no es poden mostrejar.

Les consultes ad hoc de les vostres dades estan subjectes als llindars de mostreig generals següents:

  • Versió estàndard d'Analytics: 500.000 sessions al nivell de propietat per a l'interval de dates que utilitzeu.
  • Analytics 360: en cada visualització es poden mostrar fins a 100 milions de sessions per a l'interval de dates que utilitzeu.

En alguns casos, és possible que vegeu menys sessions mostrejades. Això pot ser conseqüència de la complexitat de la implementació d'Analytics, de l'ús de filtres de visualització, de la complexitat de les consultes per a la segmentació, o bé una combinació d'aquests factors. Tot i que fem tot el possible per mostrejar les sessions fins als llindars descrits anteriorment, és normal que, de vegades, es tornin algunes sessions menys en el cas d'una consulta ad hoc.

Quan s'aplica el mostreig

A les seccions següents s'explica en quins informes d'Analytics es pot aplicar el mostreig de sessions.

Informes predeterminats

Analytics disposa d'un conjunt d'informes predeterminats ja configurats que podeu trobar a la subfinestra de l'esquerra, a les seccions Públic, Adquisició, Comportament i Conversions.

Analytics emmagatzema un conjunt de dades complet i sense filtres de cada propietat d'un compte. Per a cada visualització d'informes d'una propietat, també crea taules de dimensions i mètriques agregades a partir de les dades completes i sense filtres. Quan executeu un informe predeterminat, Analytics consulta les taules de dades agregades per oferir ràpidament resultats sense mostrejar.

Periòdicament s'afegeixen informes nous a Analytics i es fan canvis en la manera com es calculen les mètriques. Si l'interval de dates d'un informe inclou dies previs al moment en què es va afegir l'informe o es va canviar el càlcul d'una mètrica, Analytics pot fer una consulta ad hoc i un mostreig de les dades.

Les dades es mostregen quan els informes que contenen les mètriques Usuaris i Usuaris actius inclouen dades anteriors al setembre de 2016. Més informació

Les dades dels informes predeterminats es mostren sense mostrejar a la versió estàndard d'Analytics i a Analytics 360. Ara bé, si utilitzeu la funció de substitució de l'etiquetatge automàtic, és possible que s'apliqui el mostreig en alguns dels vostres informes de Google Ads.

Informes ad hoc

Si feu algun canvi en un informe predeterminat (per exemple, si apliqueu un segment, un filtre o una dimensió secundària) o creeu un informe personalitzat amb una combinació de dimensions i mètriques que no existeix als informes predeterminats, es genera una consulta ad hoc de les dades d'Analytics.

En primer lloc, Analytics consulta les taules de dades agregades per comprovar si contenen la informació que heu sol·licitat amb la consulta ad hoc. Si no hi és, Analytics consulta el conjunt de dades complet i sense filtrar per respondre a la vostra sol·licitud de consulta.

Les consultes ad hoc es poden mostrejar si el nombre de sessions de l'interval de dates que utilitzeu supera el llindar del tipus de propietat.

L'algoritme de mostreig utilitza una mostra de les dades completes proporcional a la distribució de sessions diària de la propietat en qüestió per a l'interval de dates que utilitzeu. Per exemple, si s'ha mostrejat un 25% de les sessions en un període de 5 dies, la mostra inclourà un 25% de les sessions de cada dia:

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Total de sessions 200.000 100.000 200.000 300.000 200.000
Mostreig d'un 25% 50.000 25.000 50.000 75.000 50.000

 

El percentatge de mostreig varia segons cada consulta i depèn del nombre de sessions que s'hagin produït en una visualització concreta durant un interval de dates determinat.

Quan el mostreig està activat, se us mostra a la part superior de l'informe el missatge Aquest informe es basa en el N% de les sessions.

A la dreta d'aquest missatge, podeu seleccionar una de les dues opcions següents per canviar la mida de la mostra:

  • Més precisió: s'utilitza la mostra més gran possible per tal que els resultats representin de la manera més precisa tot el vostre conjunt de dades.
  • Resposta més ràpida: s'utilitza una mostra més petita per poder-vos oferir resultats més de pressa.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Controls de mostreig

Altres informes

El mostreig no funciona de la mateixa manera als informes predeterminats i a les consultes ad hoc que als informes següents:

Informes d'embuts de conversió multicanal

Tal com passa amb els informes predeterminats, en aquests informes no s'aplica cap mostreig tret que els modifiqueu (per exemple, si canvieu el període retroactiu o les conversions que s'inclouen, o si afegiu un segment o una dimensió secundària). Si feu algun canvi en els informes, es tornarà una mostra d'un milió de conversions com a màxim.

Informes de visualització del flux de trànsit

Els informes de visualització del flux de trànsit (Flux d'usuaris, Flux de comportament, Flux d'esdeveniments i Flux d'objectius) es generen a partir d'un màxim de 100.000 sessions per a l'interval de dates seleccionat.

Aquests informes, així com els percentatges d'entrada, de sortida i de conversions, poden diferir dels resultats dels informes predeterminats de comportament i de conversions, que es basen en un conjunt de mostra diferent.

Filtres i segments

La versió estàndard d'Analytics i Analytics 360 mostregen les dades de sessions al nivell de visualització un cop s'hi han aplicat filtres. Per exemple, si els filtres de visualització inclouen o exclouen sessions, només es tenen en compte aquestes sessions per a la mostra.

A la versió estàndard d'Analytics i a Analytics 360 s'apliquen segments un cop s'han aplicat els filtres d'informes i després del mostreig, de manera que un segment pot incloure menys sessions de les que s'inclouen en tota la mostra.

Treballar amb mides de mostra

Utilitzeu els controls per canviar entre la mida de mostreig més gran (per obtenir un informe més precís) i la més petita (per obtenir una resposta més ràpida a la vostra consulta).

Per evitar el mostreig, podeu escurçar l'interval de dates fins que el nombre de sessions quedi per sota del llindar de mostreig, sempre que el vostre volum de dades ho permeti.

Si sou usuari de Google Analytics 360, disposeu de dues opcions més per obtenir informes sense mostrejar:

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
false
true
true
69256
false