Bu makale Universal Analytics (UA) mülkleriyle ilgilidir. Standart UA mülkleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren veri işlemeyi durdurdu (UA 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024). Google Analytics 4'e geçin ve bu Yardım Merkezi'nin Google Analytics 4 mülkleri bölümüne bakın.

Veri örneklemesi hakkında

Veri analizinde örnekleme, daha geniş veri kümesindeki anlamlı bilgileri ortaya çıkarmak için tüm verilerin bir alt kümesini analiz etme uygulamasıdır. Örneğin, ağaç dağılımının büyük ölçüde eşit olduğu 40 hektarlık bir alandaki ağaçların sayısını tahmin etmek istiyorsanız, 40 hektarın doğru bir temsilini elde etmek için 1 hektardaki ağaç sayısını 40'la veya yarım hektardaki ağaç sayısını 80'le çarpabilirsiniz.

Bu makalede, Analytics'in zamanında doğru raporlar sağlamak için verilerinize oturum örneklemeyi hangi koşullarda uyguladığı açıklanmaktadır.

 

Bu makalede ele alınan konular:

Örnekleme eşikleri

Varsayılan raporlar örneklemeye tabi değildir.

Verilerinize uygulanan anlık sorgularda, örnekleme için aşağıdaki genel eşik değerleri uygulanır:

  • Analytics Standart: Kullandığınız tarih aralığı için mülk düzeyinde 500 bin oturum
  • Analytics 360: Kullandığınız tarih aralığı için görünüm düzeyinde 100 milyon oturum

Bazı durumlarda, örneklenen oturumların sayısı daha az olabilir. Bunun nedeni Analytics uygulamanızın karmaşıklığı, görünüm filtreleri kullanılması, segmentasyon sorgusunun karmaşıklığı veya bu faktörlerin bir kombinasyonu olabilir. Yukarıda açıklanan eşiklere kadar örnekleme yapmak için elimizden geleni yapsak da, bazen anlık bir sorgu için döndürülen oturum sayısının biraz daha az olması normaldir.

Örnekleme ne zaman uygulanır?

Aşağıdaki bölümlerde, Analytics raporlarında ne zaman oturum örnekleme uygulanabileceği açıklanmaktadır.

Varsayılan raporlar

Analytics'te Kitle, Edinme, Davranış ve Dönüşümler bölümündeki sol panelde bir grup önceden yapılandırılmış varsayılan rapor listelenir.

Analytics, her hesaptaki her bir mülk için filtrelenmemiş tam bir veri kümesi saklar. Ayrıca Analytics bir mülkteki her raporlama görünümü için, filtrelenmemiş tam verilerden elde edilen toplu boyutları ve metrikleri içeren tablolar oluşturur. Varsayılan raporlardan birini çalıştırdığınızda Analytics, örneklenmemiş sonuçları hızlıca sunmak için toplu verilerden oluşan tabloları sorgular.

Analytics, düzenli aralıklarla yeni raporlar ekler ve bazen metriklerin hesaplanma biçiminde değişiklikler yapar. Raporun tarih aralığı, rapor eklenmeden veya metrik hesaplama biçimi değiştirilmeden önceki bir zamanı kapsıyorsa Analytics anlık bir sorgu oluşturabilir ve veriler örneklenebilir.

Kullanıcılar ve Etkin Kullanıcı Sayısı metriklerini içeren raporlar Eylül 2016'dan önceki verileri içerdiğinde veriler örneklenir. Daha fazla bilgi

Varsayılan raporlar, Standart Analytics ve Analytics 360'ta örneklenmemiş durumdadır. Bununla birlikte, otomatik etiketlemeyi geçersiz kılma özelliğini kullanıyorsanız Google Ads raporlarınızın bazılarında örneklemelerle karşılaşabilirsiniz.

Anlık raporlar

Örneğin segment, filtre veya ikincil boyut uygulayarak varsayılan raporu bir şekilde değiştirdiğinizde ya da varsayılan raporda bulunmayan boyutların ve metriklerin kombinasyonunu içeren özel bir rapor oluşturduğunuzda, Analytics verileri için anlık bir sorgu oluşturmuş olursunuz.

Analytics önce, anlık sorgunuzda istenen tüm bilgilerin toplu veri tablolarınızda bulunup bulunmadığını kontrol eder. İstenen bilgiler burada yoksa, Analytics, sorgu isteğine karşılık vermek için filtrelenmemiş tam veri kümesini sorgular.

Kullandığınız tarih aralığı için oturum sayısı mülk türünüzün eşiğini aşarsa anlık sorgular örneklemeye tabi tutulur.

Örnekleme algoritması, kullandığınız tarih aralığı için ilgili mülkteki oturumların dağılımıyla orantılı olarak tüm verilerin bir örneğini kullanır. Örneğin, 5 günlük dönemdeki oturumlar %25 oranında örneklenmişse örnek her bir güne ait oturumların %25'ini içerir:

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Toplam oturum sayısı 200.000 100.000 200.000 300.000 200.000
%25 örnek 50.000 25.000 50.000 75.000 50.000

 

Örnekleme hızı, belirli bir görünüm için tarih aralığındaki oturum sayısına bağlı olarak sorgudan sorguya değişir.

Örnekleme geçerli olduğunda, raporun üst kısmında Bu raporda oturumların %N kadarı temel alınmıştır şeklinde bir mesaj görürsünüz.

Örnekleme boyutunu değiştirmek için bu mesajın sağında yer alan iki seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

  • Daha fazla kesinlik: Size tüm veri kümenizin en kesin temsilini gösteren sonuçları sunmak için mümkün olan en büyük örnek boyutu kullanılır
  • Daha hızlı yanıt: Size daha hızlı sonuçlar sunmak için daha küçük bir örnekleme boyutu kullanılır
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Örnekleme denetimleri.

Diğer raporlar

Bu raporlar için örnekleme, varsayılan raporlardan veya anlık sorgulardan farklı bir şekilde uygulanır.

Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi raporları

Varsayılan raporlarda olduğu gibi, raporda değişiklik yapmadığınız (örneğin, yeniden inceleme aralığını veya hangi dönüşümlerin dahil edileceğini değiştirmediğiniz ya da segment veya ikincil boyut eklemediğiniz) sürece örnekleme uygulanmaz. Raporda herhangi bir değişiklik yaparsanız en fazla 1 milyon dönüşümden oluşan bir örnek döndürülür.

Akış görselleştirme raporları

Akış görselleştirme raporları (Kullanıcı Akışı, Davranış Akışı, Etkinlik Akışı, Hedef Akışı) seçili tarih aralığı için en fazla 100.000 oturumdan oluşur.

Giriş, çıkış ve dönüşüm oranları dahil olmak üzere akış-görselleştirme raporları, farklı bir örnek kümesine dayalı olan varsayılan Davranış ve Dönüşüm raporlarındaki sonuçlardan farklı olabilir.

Filtreler ve segmentler

Analytics Standart ve Analytics 360, görünüm filtreleri uygulandıktan sonra oturum verilerini görünüm düzeyinde örnekler. Örneğin, görünüm filtreleri, oturumları içeriyorsa veya hariç tutuyorsa örnek yalnızca bu oturumlardan alınır.

Analytics Standart ve Analytics 360, rapor filtreleri uyguladıktan ve örneklemeden sonra segmentleri uygular. Bu nedenle, bir segment, genel örnekteki oturum sayısından daha az oturum içerebilir.

Örnek boyutuyla çalışma

Denetimleri kullanarak, daha kesin bir rapor için maksimum örnek boyutunu, sorgunuza daha hızlı yanıt almak içinse daha küçük örnek boyutunu seçin.

Veri hacminiz izin veriyorsa, örneklemeyi engellemek için kullanabileceğiniz seçeneklerden biri, raporunuzun tarih aralığını, oturum sayısı örnekleme eşiğinin altına düşene kadar kısaltmaktır.

Google Analytics 360 kullanıcısıysanız örneklenmemiş raporlar elde etmek için 2 seçeneğiniz daha vardır:

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
8058735655600089624
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256