Επισκόπηση

Πειράματα και κατάταξη SEO

Προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η προβολή των σελίδων παραλλαγών δεν έχει αρνητική επίδραση στις κατατάξεις SEO του ιστότοπού σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό συνδέσμου rel="canonical" στις σελίδες παραλλαγών. Το χαρακτηριστικό συνδέσμου rel="canonical" ειδοποιεί τις μηχανές αναζήτησης ότι το περιεχόμενο των σελίδων παραλλαγών είναι ουσιαστικά το ίδιο με την αρχική σελίδα και ότι θα προτιμούσατε οι μηχανές αναζήτησης να ευρετηριάσουν την αρχική σελίδα και όχι τις παραλλαγές που χρησιμοποιείτε για το πείραμά σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το χαρακτηριστικό συνδέσμου rel="canonical".

Επιπλέον, αν διατηρήσετε τις σελίδες παραλλαγών μετά τον τερματισμό του πειράματος (π.χ. για να διευκολύνετε χρήστες που έχουν καταχωρίσει αυτές τις σελίδες στους σελιδοδείκτες ή προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε ξανά για άλλο πείραμα) και ανακατευθύνετε αυτές τις παραλλαγές προς την αρχική διεύθυνση URL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

  • Ανακατεύθυνση διακομιστή 301. Μια μόνιμη ανακατεύθυνση από τις παραλλαγές προς την αρχική διεύθυνση URL ειδοποιεί τις μηχανές αναζήτησης να ευρετηριάσουν τις αρχικές σελίδες αντί για τις παραλλαγές. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν διατηρείτε τις σελίδες παραλλαγών για να διευκολύνετε χρήστες οι οποίοι ενδεχομένως καταχώρισαν αυτές τις σελίδες στους σελιδοδείκτες κατά τη διάρκεια του πειράματος.

  • Ανακατεύθυνση διακομιστή 302. Μια προσωρινή ανακατεύθυνση από τις παραλλαγές προς την αρχική διεύθυνση URL ειδοποιεί τις μηχανές αναζήτησης να ευρετηριάσουν την αρχική σελίδα, αλλά να επανέρχονται ανά διαστήματα, για να διαπιστώνεται αν υπάρχει ανάγκη ευρετηρίασης της σελίδας παραλλαγής. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις διευθύνσεις URL των σελίδων παραλλαγών και θέλετε το περιεχόμενο να ευρετηριαστεί όταν ενεργοποιηθούν αυτές οι σελίδες.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;