Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Remarketingové publiká, ktoré vytvoríte

Vytvárajte remarketingové publiká na základe správania používateľov.

 

Príklady v tomto článku zobrazujú, ako môžete definovať remarketingové publiká pre najbežnejšie prípady použitia.

Obsah tohto článku:

Používatelia, ktorí opustili lievik

Príklad lievika:

Stránka kategórie > stránka produktu > stránka košíka > stránka platby

Znova upútajte pozornosť používateľov na mieste, kde opustili váš konverzný lievik.

Vytvorte samostatné publikum pre každú fázu lievika tak, že zahrniete používateľov, ktorí opustili lievik v danej fáze, a vylúčite používateľov, ktorí opustili lievik v neskorších fázach.

Tu je príklad, ako môžete vytvoriť publikum pozostávajúce z používateľov, ktorí opustili lievik na stránke produktu:

  • Zahrňte používateľov, ktorí si pozerali stránku kategórie, napr. Apparel/Mens+T+Shirts (oblečenie/pánske+tričká), a stránku produktu, napr. G+Logo+White+T-Shirt (G+logo+biele+tričko).
  • Vylúčte používateľov, ktorí zobrazili stránku košíka a platby.
Nástroj na výber publika s filtrami podmienok, ktoré zahŕňajú a vylučujú jednotlivé kroky zúženia

Toto publikum zahŕňa používateľov, ktorí prejavili záujem o tričko s logom, ale nekúpili si ho. Pre týchto používateľov môžete použiť remarketing pomocou reklám na konkrétne tričko (pripomenutia príslušného trička, zľavy na príslušné tričko atď.) alebo pomocou reklám na podobné položky.

Používatelia, ktorí opustili položky vo svojich nákupných košíkoch

Používatelia, ktorí pridajú položky do svojich nákupných košíkov, tým vyjadrujú silný zámer uskutočniť nákup. Používatelia môžu pridávať rovnaké alebo podobné položky do košíkov na viacerých weboch s cieľom porovnať si ceny (napr. položky vrátane poštovného) alebo mohli prerušiť proces nákupu zo svojich zariadení v dôsledku vonkajších okolností. Keďže títo používatelia sa dostali v konverznom lieviku veľmi ďaleko, predstavujú ideálnych kandidátov pre remarketingové kampane, ktoré by ich malými stimulmi (napríklad zlacnenou alebo bezplatnou dopravou, prípadne zľavou na položky v nákupných košíkoch) podporili v pokračovaní s nákupným procesom.

Vytvorte publikum vrátane používateľov, ktorí zobrazili stránku košíka, a vylúčením používateľov, ktorým sa zobrazila stránka s potvrdením objednávky alebo poďakovaním:

Nástroj na výber publika s filtrami podmienok

Ak používatelia dokončia jeden nákup a v nasledujúcej relácii opustia košík, môžete týchto vylúčených používateľov vrátiť do publika. Ďalšie informácie o trvalom alebo dočasnom vylúčení používateľov z publika

 

Nakonfigurujte publikum tak, aby nezahŕňalo žiadne konverzie (napr. nulové splnenie cieľov, transakcie alebo výnosy) a aby zahŕňalo nejaký vstup vo vyhľadávacom poli (v tomto prípade reťazec, ktorý nie je prázdny):

Nástroj na výber publika s filtrami podmienok

Ak sa vyhľadávania používateľov zhodujú s ponukami produktov, či už presne alebo okrajovo, máte príležitosť na zužitkovanie tohto záujmu. Môžete im ponúknuť reklamy so zameraním na vyhľadávané položky alebo podobné položky, ktoré môžu predstavovať vhodné alternatívy.

 

Používatelia, ktorí zobrazili ľubovoľnú stránku v adresári

Ak chcete identifikovať adresár stránok, použite názov adresára, napr. /Muži/ alebo /Ženy/.

Nástroj na výber publika s filtrom podmienok

Ak si používatelia prezerajú niekoľko stránok v adresári bez toho, aby strávili výrazne veľa času na ľubovoľnej stránke, je možné, že sa oboznamujú s príslušnou oblasťou produktov a zisťujú, čo ponúkate. Tiež je možné, že si prezerajú produkty, no nenachádzajú nič, čo by ich zaujalo. Týchto používateľov môžete znova upútať pripomenutiami výpredajov, ponukami zliav alebo reklamami obsahujúcimi nové položky.

 

Používatelia, ktorí zobrazili konkrétnu stránku

Za predpokladu, že každá stránka má svoj jedinečný názov, môžete v podmienke použiť parameter Názov stránky.

Nástroj na výber publika s filtrom podmienok

Ak máte vysokú návštevnosť stránky niektorého produktu, ale nižší konverzný pomer, než očakávate, mohli by ste používateľom poskytnúť ďalšie alebo atraktívnejšie informácie o produkte alebo by ste mohli preskúmať, či máte oproti konkurencii výhodné ceny. Ak ide napríklad o nový produkt na trhu, možno sa budete musieť spoľahnúť na znenie reklamy a podrobnosti produktov, ktoré vykompenzujú nedostatok skúseností používateľa. Ak informácie o produkte nemotivovali používateľov pri prvej návšteve stránky, môžete aktualizovať znenie reklamy a podrobnosti produktu a následne ho ponúknuť týmto používateľom pomocou remarketingu s reklamami, ktoré budú obsahovať nové informácie. Ak zistíte, že vaše ceny nie sú výhodné oproti konkurencii, môžete zmeniť ceny a potom spustiť remarketingovú kampaň, ktorá zvýrazní nové funkcie vášho produktu na trhu.

 

Používatelia, ktorí uskutočnili konverziu

Zostavením tohto publika môžete identifikovať používateľov, ktorí dokončili ciele alebo transakcie. Vytvorte filter na identifikáciu používateľov so splnenými cieľmi, transakciami alebo výnosmi, ktoré sú väčšie ako 0.

Nástroj na výber publika s filtrami podmienok

Používatelia, ktorí dokončili konverziu, predstavujú rozsiahlu kategóriu a s väčšou pravdepodobnosťou sa zapoja do ďalších konverzií. Firmy, ktoré ponúkajú produkty alebo služby so sklonom k častejším nákupom (napr. šperky, oblečenie, kozmetika), zisťujú, že používatelia, ktorí častejšie dokončia konverziu skôr v rámci životnosti zákazníka, majú počas tejto životnosti vyššiu hodnotu. Ak napríklad dokážete zaujať používateľa tak, že dokončí konverziu štyrikrát alebo päťkrát počas prvého mesiaca oproti štyrom alebo piatim razom počas prvého roka, potom udržíte väčšiu pozornosť používateľa v súvislosti s vašou firmou a dosiahnete dlhší a hodnotnejší cyklus životnosti.

Opätovné zapojenie ľubovoľného používateľa, ktorý dokončil konverziu, vám umožňuje rozhodiť čo najväčšiu sieť a buď podporiť aktuálnu hybnú silu, alebo prebudiť jeho záujem z minulosti. Ak chcete svoj remarketing zamerať na používateľov, pri ktorých v súčasnosti používate pravidelnejší, užšie zameraný vzor konverzie, môžete použiť nasledujúcu definíciu publika pre používateľov s vysokou hodnotou, ktorá opätovne zapája používateľov na základe aktuálnosti, pravidelnosti a hodnoty konverzie.

 

Používatelia s vysokou hodnotou

Používatelia, ktorí nedávno uskutočnili konverziu, ktorí často uskutočňujú konverzie a ktorí uskutočňujú konverzie s vysokou hodnotou, sú ideálnym publikom pre remarketingové kampane, pretože už prejavili záujem o vaše produkty alebo služby. Ich záujem si môžete udržať tak, že im budete pripomínať produkty, ktoré si nedávno prezerali, ale nekúpili si ich, alebo im predstavíte produkty súvisiace s produktmi, ktoré si už kúpili, prípadne im predstavíte nové rady produktov.

Na definovanie publika môžete použiť kombináciu filtrov správania, dátumu prvej relácie a elektronického obchodu. V tomto príklade sa používajú filtre správania, dátumu prvej relácie a elektronického obchodu na identifikovanie používateľov, ktorí majú za sebou aspoň tri návštevy, za posledný mesiac uskutočnili aspoň jeden nákup, minuli pri tom aspoň 50 EUR a kúpili si tovar z kategórie „vrchné oblečenie“.

Filtre správania určujú minimálny počet relácií (3) a minimálny počet transakcií (1):

Nástroj na výber publika s filtrami správania

Filter dátumu prvej relácie určuje začiatok časového rámca na vytváranie relácií (v tomto prípade je to prvý deň mesiaca, teda 1. december):

Nástroj na výber publika s filtrom dátumu prvej relácie

Filtre elektronického obchodu určujú minimálnu sumu výnosov (50) a kategóriu produktov (vrchný odev):

Nástroj na výber publika s filtrami elektronického obchodu

Informácie o bežne používaných podmienkach

Publikum Podmienky
Používatelia, ktorí minuli viac alebo menej než N € (výnosy < alebo > N)
Používatelia s minimálne N reláciami (počet relácií je vyšší ako alebo rovný N)
Používatelia, ktorí najskôr prišli prostredníctvom reklamy a potom prostredníctvom vyhľadávania (1. krok: médium = czk; nasleduje 2. krok: médium = organické vyhľadávanie)
V súčasnosti nemôžete používať dimenziu Dni od poslednej relácie ako súčasť remarketingového publika.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false