Tämä artikkeli käsittelee Universal Analyticsia. Jos käytät seuraavan sukupolven Google Analyticsia, tutustu tämän ohjekeskuksen Google Analytics 4 ‑omaisuuksia koskevaan osioon.

Uudelleenmarkkinointiyleisöihin liittyviä esimerkkejä

Uudelleenmarkkinointiyleisöjen luominen käyttäjien käyttäytymisen perusteella

 

Tämän artikkelin esimerkeissä kerrotaan, kuinka voit määrittää yleishyödyllisiä uudelleenmarkkinointiyleisöjä.

Artikkelin aiheet:

Käyttäjät, jotka eivät suorittaneet suppilon vaiheita loppuun

Suppiloesimerkki:

Luokkasivu > Tuotesivu > Ostoskorisivu > Maksusivu

Herätä sellaisten käyttäjien mielenkiinto uudelleen, jotka jättivät konversiosuppilon vaiheet kesken.

Luo suppilon kullekin vaiheelle erillinen yleisö, joka sisältää siitä tietyssä vaiheessa poistuneet käyttäjät, mutta sulkee pois sellaiset käyttäjät, jotka poistuivat suppilosta myöhäisemmässä vaiheessa.

Voit luoda yleisön käyttäjistä, jotka poistuivat suppilosta tuotesivulla, seuraavasti:

  • Sisällytä luokkasivua (esim. Apparel/Mens+T+Shirts) ja tuotesivua katselleet käyttäjät (esim. G+Logo+White+T-Shirt).
  • Sulje pois käyttäjät, jotka katselivat ostoskorisivua ja maksusivua.
Yleisön rakennustyökalu ja Ehdot-suodattimet, joilla sisällytetään ja suljetaan pois suppilon vaiheita

Tämä yleisö sisältää käyttäjät, jotka olivat kiinnostuneita logollisesta t-paidasta, mutta eivät ostaneet sitä. Voit kohdistaa uudelleenmarkkinointia näille käyttäjille näyttämällä heille mainoksia, joissa on kyseinen t-paita (muistutuksia, tietoja alenuksista, jne.) tai samanlaisia tuotteita.

Vierailijat, jotka hylkäsivät ostoskoriensa tuotteet

Tuotteita ostoskoriinsa lisänneet käyttäjät ilmaisevat vahvaa ostoaikomusta. He saattavat lisätä samoja tai samankaltaisia tuotteita ostoskoriinsa useilla eri sivustoilla, koska he haluavat tehdä hintavertailuja (esim. tuotteiden ja toimituksen kokonaishinnasta). Vaihtoehtoisesti heidän ostotapahtumansa on saattanut keskeytyä, koska he ovat joutuneet lähtemään laitteensa äärestä. Koska tällaiset käyttäjät ovat edenneet jo pitkälle konversiosuppilossa, he ovat ihanteellisia uudelleenmarkkinointikampanjoiden kohteita. Heidät on helppo saada jatkamaan ostoksiaan tarjoamalla heille pieniä kannustimia, kuten edullisempaa tai ilmaista toimitusta tai alennusta ostoskorissa olleista tuotteista.

Luo yleisö, joka sisältää ostoskorisivua katselleet käyttäjät, ja sulje pois käyttäjät, jotka tarkastelivat kiitos- tai tilausvahvistussivua.

Yleisön rakennustyökalu ja Ehdot-suodattimet

Voit halutessasi valita pois suljettujen käyttäjien sisällyttämisen yleisöön, jos he yhden ostoksen tehtyään hylkäävät ostoskorin myöhemmän istunnon aikana. Lisätietoja käyttäjien pysyvästä tai tilapäisestä sulkemisesta pois yleisöstä.

 

Määritä yleisö siten, että se ei sisällä konversioita (ei esimerkiksi lainkaan tavoitteen toteutumisia, tapahtumia tai tuottoa) ja että sen hakukentässä on jokin syöte (tässä tapauksessa muu kuin tyhjä merkkijono):

Yleisön rakennustyökalu ja Ehdot-suodattimet

Jos käyttäjien haut vastaavat tarjoamiasi tuotteita täysin tai osittain, tilaisuus kannattaa hyödyntää. Voit näyttää käyttäjille joko juuri heidän hakemiensa tuotteiden tai samankaltaisten tuotteiden mainoksia.

 

Käyttäjät, jotka ovat katselleet jotakin hakemiston sivua

Käytä hakemiston tunnistamiseen hakemiston nimeä, kuten /Miehet/ tai /Naiset/.

Yleisön rakennustyökalu ja Ehdot-suodatin

Jos käyttäjät tarkastelevat useita hakemiston sivuja mutta eivät vietä merkittävästi aikaa yhdelläkään sivulla, he saattavat joko olla tutustumassa tiettyyn tuotealueeseen ja yrityksesi tuotetarjontaan tai vain selailemassa tuotteita löytämättä mitään kiinnostavaa. Voit herättää näiden käyttäjien mielenkiinnon uudelleen alennusmyyntimuistutuksilla, tarjouksilla tai uusien tuotteiden mainoksilla.

 

Käyttäjät, jotka ovat tarkastelleet tiettyä sivua

Jos jokaisella sivulla on ainutlaatuinen sivun otsikko, voit käyttää ehdossa sivun otsikkoa.

Yleisön rakennustyökalu ja Ehdot-suodatin

Jos tietyllä tuotesivulla on paljon liikennettä mutta odotettua alhaisempi konversioprosentti, saatat joutua tarjoamaan kyseisille käyttäjille lisätietoa tai houkuttelevampaa tietoa tuotteesta tai selvittämään, ovatko hintasi kilpailukykyiset. Jos tuote on esimerkiksi uusi markkinoilla, sinun on kompensoitava käyttökokemusten puutetta turvautumalla mainostekstiin ja tuotetietoihin. Jos tuotetiedot eivät saaneet käyttäjiä kiinnostumaan heidän nähdessään sivun ensimmäistä kertaa, voit päivittää mainostekstin ja tuotetiedot sekä uudelleenmarkkinoida tuotetta tämän jälkeen samoille käyttäjille uudet tiedot sisältävillä mainoksilla. Jos huomaat, etteivät hintasi ole kilpailukykyisiä, voit hinnoitella tuotteet uudelleen ja käynnistää uudelleenmarkkinointikampanjan, jossa korostat tuotteesi etulyöntiasemaa markkinoilla.

 

Käyttäjät, jotka tuottivat konversion

Luomalla tämän yleisön voit tunnistaa käyttäjät, jotka ovat toteuttaneet tavoitteita tai tuottaneet tapahtumia. Luomalla suodattimen voit tunnistaa käyttäjät, joiden Tavoitteen toteutuminen-, Tapahtumat- tai Tulot-arvo on suurempi kuin 0.

Yleisön rakennustyökalu ja Ehdot-suodattimet

Käyttäjät, jotka tuottivat konversion -luokka koostuu suuresta joukosta ihmisiä, jotka myös tuottavat todennäköisimmin lisäkonversioita. Tietyt tuotteet ja palvelut (esim. korut, vaatteet ja meikit) johtavat muita useammin toistuviin ostokertoihin. Tällaisia tuotteita tai palveluita tarjoavat yritykset ovat huomanneet, että asiakkuuden alkuvaiheessa muita useammin konversioita tuottavat käyttäjät ovat myös myöhemmin arvokkaampia yritykselle. Jos saat käyttäjän esimerkiksi tuottamaan 4–5 konversiota ensimmäisen kuukauden aikana ensimmäisen vuoden sijasta, käyttäjä sitoutuu paremmin yritykseesi ja on pidempiaikainen ja arvokkaampi asiakas yrityksellesi.

Kun saat kenen tahansa konversion tuottaneen käyttäjän mielenkiinnon heräämään uudelleen, voit tavoittaa useampia käyttäjiä ja joko pyrkiä edistämään tämänhetkistä myyntiä tai herätellä aiempien käyttäjien kiinnostusta uudelleen. Jos haluat keskittää uudelleenmarkkinoinnin käyttäjiin, joiden konversiomalli on kyseisellä hetkellä toistuvampi ja tiiviimpi, perehdy seuraavaan yleisömääritelmään. Siinä tuottoisien käyttäjien mielenkiintoa herätellään uudelleen istuntojen välisen ajan, toistuvuuden ja konversioarvon perusteella.

 

Tuottoisat käyttäjät

Käyttäjät, jotka ovat äskettäin tuottaneet konversioita, jotka tuottavat konversioita usein ja jotka ovat osallisina tuottoisissa konversioissa, ovat täydellinen yleisö uudelleenmarkkinointikampanjoille, sillä he ovat jo ilmaisseet pitävänsä tuotteistasi tai palveluistasi. Tästä syystä heidän kiinnostustaan kannattaa pitää yllä muistuttamalla heitä tuotteista, joita he ovat hiljattain nähneet mutta eivät ole vielä ostaneet, ja esittelemällä heille muita heidän ostamisiinsa tuotteisiin liittyviä tuotteita tai muita tuotemallistoja.

Voit käyttää käyttäytymisen, istunnon ensimmäisen päivämäärän ja verkkokaupan suodattimien yhdistelmää yleisön määrittämiseen. Tässä esimerkissä käytetään käyttäytymisen, istunnon ensimmäisen päivämäärän ja verkkokaupan suodattimia sellaisten käyttäjien tunnistamiseen, jotka ovat vierailleet vähintään kolme kertaa, tehneet vähintään yhden ostoksen kuluvan kuukauden aikana, kuluttaneet vähintään 50 € ja ostaneet tuotteen päällysvaatteet-luokasta.

Käyttäytymisen suodattimet määrittävät istuntojen vähimmäismäärän (3) ja tapahtumien vähimmäismäärän (1):

Yleisön rakennustyökalu ja Käyttäytyminen-suodattimet

Ensimmäisen istunnon päivämäärän suodatin määrittää, koska istuntojen ajanjakso alkoi (tässä tapauksessa kuukauden ensimmäisenä päivänä eli 1. joulukuuta):

Yleisön rakennustyökalu ja Ensimmäisen istunnon päivämäärä -suodatin

Verkkokauppa-suodattimet määrittävät tulon vähimmäismäärän (50) sekä tuoteryhmän (päällysvaatteet):

Yleisön rakennustyökalu ja Verkkokauppa-suodattimet

Usein käytettyjen ehtojen viite

Yleisö Ehdot
Käyttäjät, jotka käyttivät yli/alle N euroa (Tulot < tai > N)
Käyttäjät, joilla on vähintään N istuntoa (Istuntojen määrä suurempi tai yhtä suuri kuin N)
Käyttäjät, jotka tulivat ensin mainoksen kautta ja sen jälkeen haun kautta (Vaihe 1: tulotapa = klikkauskohtainen hintatarjous, jota seuraa Vaihe 2: tulotapa = maksuton)
Et voi tällä hetkellä käyttää Päivää edellisestä istunnosta ‑ulottuvuutta uudelleenmarkkinointiyleisön osana.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false