Públics de remàrqueting que creeu

Creeu públics de remàrqueting basats en el comportament dels usuaris.

 

Els exemples d'aquest article il·lustren com es defineixen els públics de remàrqueting més utilitzats.

Contingut d'aquest article:

Usuaris que han abandonat un embut

Exemple d'embut:

Pàgina de categoria > Pàgina de producte > Pàgina de carretó > Pàgina de pagament

Torneu a atreure els usuaris allà on van abandonar l'embut de conversió.

Creeu un públic independent per a cada etapa de l'embut que inclogui els usuaris que el van abandonar en l'etapa en qüestió i n'exclogui els qui ho van fer en etapes posteriors.

Per exemple, per crear un públic d'usuaris que van abandonar l'embut a la pàgina de producte:

  • Incloeu els usuaris que van veure la pàgina de categoria (p. ex. Indumentària/Homes+Samarretes) i la de producte (p. ex., Samarreta+blanca+logo+G).
  • Excloeu els usuaris que van veure les pàgines de carretó i de pagament.
Creador de públic amb filtres de Condicions que inclouen i exclouen passos de l'embut.

Aquest públic inclou els usuaris que van mostrar interès en la samarreta amb el logotip però que al final no la van comprar. Podeu crear un remàrqueting per a aquests usuaris amb anuncis de la samarreta en concret (recordatoris o descomptes a la samarreta, per exemple), o bé amb anuncis d'articles similars.

Usuaris que han abandonat articles als carretons de la compra

Els usuaris que afegeixen articles al carretó de la compra indiquen una possible intenció de compra. Pot ser que afegeixin els mateixos articles o alguns de similars al carretó de diversos llocs per comparar costos (per exemple, la suma del cost dels articles i de les despeses de l'enviament), o bé que hagin hagut de deixar d'utilitzar els dispositius a mitja compra. Com que aquests usuaris han avançat prou en l'embut de conversió, són els candidats perfectes per a les campanyes de remàrqueting que els animarien a avançar amb petits incentius, com ara despeses d'enviament reduïdes o gratuïtes, o bé un descompte en els articles dels carretons.

Creeu un públic que inclogui els usuaris que van veure la pàgina del carretó i n'exclogui els qui van veure la pàgina d'agraïment o de confirmació de la comanda.

Creador de públic amb filtres de Condicions

Teniu l'opció de permetre que els usuaris exclosos tornin a formar part del públic si, havent fet una compra, abandonen el carretó en una sessió posterior. Obteniu més informació sobre l'exclusió permanent o temporal d'usuaris d'un públic.

 

Configureu el públic perquè no inclogui cap conversió (per exemple, cap assoliment d'objectius, cap transacció ni cap ingrés) i perquè inclogui algun valor al camp de la cerca (en aquest cas, una cadena que no estigui buida):

Creador de públic amb filtres de Condicions

Si les cerques d'un usuari coincideixen amb els productes que oferiu, ja sigui de manera exacta o parcial, teniu l'oportunitat de treure profit d'aquest interès. Podeu fer un seguiment dels anuncis que se centrin en articles que els usuaris cerquen o bé en articles similars que puguin ser alternatives factibles.

 

Usuaris que han consultat qualsevol pàgina d'un directori

Per identificar un directori de pàgines, utilitzeu el nom del directori, per exemple, /Homes/ o /Dones/.

Creador de públic amb filtres de Condicions

Si els usuaris consulten diverses pàgines d'un directori sense romandre gaire temps en cap pàgina en concret, pot voler dir que s'estan familiaritzant amb aquesta àrea de productes per veure què oferiu o bé que naveguen i no troben res que els interessi especialment. Podeu tornar a atreure aquests usuaris amb recordatoris de vendes, ofertes de descomptes o anuncis que destaquin articles nous.

 

Usuaris que han consultat una pàgina específica

Suposant que cada pàgina tingui un títol de pàgina únic, podeu utilitzar Títol de la pàgina a la condició.

Creador de públic amb filtres de Condicions

Si teniu un volum de trànsit alt a la pàgina d'un producte, però un percentatge de conversions més baix del previst, és possible que hàgiu de proporcionar als usuaris informació addicional o més convincent sobre el producte, o potser us convé investigar si els preus que oferiu són competitius. Per exemple, si un producte és novetat al mercat, potser haureu de dependre del text de l'anunci i dels detalls del producte per compensar la manca d'experiència d'usuari. Si la informació del producte no era prou motivadora quan els usuaris van veure la pàgina per primer cop, podeu actualitzar el text i els detalls del producte i, després, aplicar el remàrqueting a aquests usuaris amb anuncis que incloguin la informació nova. Si detecteu que els preus no són prou competitius, podeu canviar-los i, posteriorment, publicar una campanya de remàrqueting que destaqui els nous avantatges del producte al mercat.

 

Usuaris que han fet una conversió

Creeu aquest públic per identificar els usuaris que hagin assolit objectius o completat transaccions. Creeu un filtre per identificar els usuaris que hagin superat el valor 0 en les mètriques "Assoliments d'objectius", "Transaccions" o "Ingressos".

Creador de públic amb filtres de Condicions

Tot i que usuaris que han fet una conversió és una categoria ampla, aquests usuaris tenen més probabilitats de generar conversions addicionals. Les empreses que ofereixen productes o serveis que els reporten compres més freqüents (per exemple, bijuteria, roba, maquillatge, etc.) observen que els usuaris que generen conversions amb més regularitat a l'inici del cicle de vida dels clients acaben sent més valuosos amb el pas d'aquest cicle de vida. Per exemple, si podeu atreure un usuari perquè generi conversions quatre o cinc vegades durant el primer mes en lloc de durant el primer any, aquest usuari interactuarà més amb la vostra empresa i hi tindrà un cicle de vida més llarg i valuós.

El fet de tornar a atreure qualsevol usuari que hagi generat conversions us permet ampliar el ventall de possibilitats i impulsar el moment actual o despertar novament un interès inicial. Per centrar el remàrqueting en els usuaris que hagin interactuat amb un patró de conversió més freqüent i continuat, podeu utilitzar la definició de públic que es descriu a continuació per als usuaris d'alt valor, que permet tornar a atreure els usuaris segons les visites recents, la freqüència i el valor de conversió.

 

Usuaris d'alt valor

Els usuaris que han fet una conversió fa poc temps, els que solen fer conversions sovint i els que estan relacionats amb conversions d'alt valor són el públic perfecte per a les campanyes de remàrqueting: ja han demostrat que se senten atrets pels productes o els serveis que oferiu, i voleu que no hi perdin l'interès. Per això, els recordeu els articles que han visualitzat però que no han comprat, els oferiu productes nous relacionats amb els que han adquirit o bé els presenteu línies noves de productes.

Per definir el públic, podeu utilitzar una combinació dels filtres de Comportament, de Data de la primera sessió i de Comerç electrònic. En aquest exemple, s'utilitzen els filtres de Comportament, de Data de la primera sessió i de Comerç electrònic per identificar els usuaris que han visitat el lloc almenys tres vegades, que han fet com a mínim una compra durant el darrer mes, amb una despesa superior a 50 €, i que han adquirit un article de la categoria "roba de carrer".

Els filtres de Comportament permeten indicar el nombre mínim de sessions (3) i el nombre mínim de transaccions (1):

Creador de públic amb els filtres de Comportament

El filtre de Data de la primera sessió especifica l'inici del període de temps en què s'han produït les sessions (en aquest cas, el primer dia del mes, l'1 de desembre).

Creador de públic amb el filtre de Data de la primera sessió

Els filtres de Comerç electrònic especifiquen l'import mínim dels ingressos (50) i la categoria del producte (roba de carrer).

Creador de públic amb els filtres de Comerç electrònic

Referència de condicions que s'utilitzen freqüentment

Públic Condicions
Usuaris que han gastat més/menys de N € (Ingressos < o > N)
Usuaris que han fet un mínim de N sessions (Nombre de sessions superior o igual a N)
Usuaris que han visitat el lloc per primera vegada mitjançant un anunci i, posteriorment, mitjançant una cerca (Pas 1: Mitjà = cpc; seguit de Pas 2: Mitjà = orgànic)
En aquests moments, no podeu utilitzar la dimensió Dies des de l'última sessió com a component d'un públic de remàrqueting.

 

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?