Tworzenie i edytowanie grup odbiorców

Możesz użyć gotowych list odbiorców stworzonych przez zespół Analytics, które będą przydatne w wielu przypadkach. Możesz też tworzyć całkowicie nowe listy odbiorców, a także importować dowolne istniejące już segmenty i na ich podstawie tworzyć nowe listy odbiorców. Gdy masz już listę odbiorców, staje się ona dostępna na wybranym koncie i możesz od razu włączyć ją do kampanii lub eksperymentu.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie listy odbiorców

Do dodawania list odbiorców w danej usłudze potrzebne są uprawnienia do edycji.

Obowiązuje limit 2000 list odbiorców na usługę.

Listę odbiorców możesz opublikować na maksymalnie 10 kontach reklamowych (pojedynczo lub na wszystkich naraz), np. na kontach menedżera Google Ads, kontach Google Ads do wyświetlania reklam lub kontach Display & Video 360. Konto menedżera Google Ads jest liczone jako jedno konto (z 10 dozwolonych), ale powiązana z nim lista odbiorców jest też dostępna na jego kontach podrzędnych.

Listę odbiorców możesz opublikować na nieograniczonej liczbie kont, o ile nie są to konta reklamowe, np. Optimize czy Analytics.

Na pojedynczym koncie Analytics możesz opublikować maksymalnie 50 list odbiorców.

Jeśli tworzysz listę odbiorców na podstawie wymiaru Data sesji, musisz opublikować listę odbiorców na co najmniej pięć dni przed datą sesji, którą chcesz zarejestrować. Analytics uzupełnia listy odbiorców w sieci wyszukiwania i reklamowej danymi z 30 dni, dane nie są uzupełniane na podstawie daty sesji.

Aby utworzyć listę odbiorców:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz utworzyć listę odbiorców.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Definicje list odbiorców > Odbiorcy.
 4. Kliknij + Nowi odbiorcy.
  Opcje konfiguracyjne nowej listy odbiorców
 5. Domyślnie nowa lista odbiorców jest tworzona na podstawie danych z Twojego bieżącego widoku raportowania. Wszyscy użytkownicy odfiltrowani z wybranego widoku zostaną też odfiltrowani z listy odbiorców.

  Aby zmienić widok, kliknij Edytuj, wybierz nowy widok, a następnie kliknij Następny krok.
 6. Zdefiniuj listę odbiorców. Możesz:
  • wybrać jedną z gotowych definicji:
   • Lista inteligentna: Google zarządza grupą odbiorców za Ciebie.
   • Wszyscy użytkownicy: wszyscy użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji, którzy mają już niezbędne pliki cookie dotyczące reklam oraz identyfikatory wyświetlana reklam mobilnych.
   • Nowi użytkownicy: wszyscy użytkownicy, którzy mają za sobą tylko jedną sesję w Twojej witrynie lub aplikacji.
   • Powracający użytkownicy: dowolni użytkownicy, którzy mają za sobą więcej niż jedną sesję w Twojej witrynie lub aplikacji.
   • Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną sekcję mojej witryny/aplikacji: kliknij ikonę edytuj i wpisz adres URL strony lub katalogu w witrynie bądź ekranu aplikacji. W przypadku tej opcji używany jest typ dopasowania zawiera – dopasowywane są wszystkie adresy URL zawierające wpisany tu ciąg znaków.

    Jeśli masz ponad 1000 adresów URL stron/ekranów w swojej witrynie/aplikacji, wówczas Analytics wyświetla trafienia w trakcie wpisywania tekstu, ale tylko te, które znajdują wśród pierwszego 1000 adresów URL. Jeśli nie ma wśród nich żadnych trafień, Analytics nie wyświetli niczego. W takim przypadku możesz skopiować i wkleić URL z przeglądarki albo innego źródła, gdzie przechowujesz adresy URL, np. arkusza kalkulacyjnego.
   • Użytkownicy, którzy zrealizowali cel konwersji: kliknij ikonę edytuj i wybierz cel z menu. Ta opcja wymaga uprzedniego skonfigurowania celów w Analytics.
   • Użytkownicy, którzy zrealizowali transakcję: grupa skonfigurowana tak, by uwzględniać wszystkich użytkowników, którzy zrealizowali co najmniej jedną transakcję.
  • utworzyć nową definicję odbiorców. Przeczytaj poniżej o tworzeniu nowej definicji odbiorców.
  • zaimportować segment. Przeczytaj poniżej o importowaniu segmentu.

  Niezależnie od wybranej metody tworzenia list odbiorców możesz zobaczyć szacunkową wielkość grupy odbiorców w polu Użytkownicy w ostatnich 7 dniach. Ta wartość jest określana na podstawie liczby użytkowników, którzy spełniają wybrane przez Ciebie warunki w danym okresie. Jest to jedynie oszacowanie, które na podstawie danych o ruchu w Twojej witrynie z ostatnich 7 dni określa, ilu użytkowników może spełnić te kryteria w przyszłości.

  W większości przypadków na liście remarketingowej Google Ads będzie mniej osób, niż wynosi całkowita liczba użytkowników Twojej witryny lub aplikacji. Wynika to z faktu, że wielu użytkowników nie będzie jeszcze miało niezbędnych plików cookie dotyczących reklam ani identyfikatorów wyświetlania reklam mobilnych. Możesz na przykład zobaczyć różnicę między wielkością listy remarketingowej Wszyscy użytkownicy a danymi Użytkownicy w raporcie Odbiorcy ogółem w Analytics.

  Możesz zauważyć, że liczba użytkowników na listach remarketingowych Google Ads używanych w sieci reklamowej różni się od liczby użytkowników na listach remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce (RLSA) nawet wtedy, gdy listy te korzystają z tej samej bazy użytkowników. Listy w sieci reklamowej mogą gromadzić więcej użytkowników, ponieważ w przeciwieństwie do list w wyszukiwarce mogą zawierać wymiary takie jak: wiek, płeć czy kategorie zainteresowań.
 7. Ze względu na ochronę prywatności po dodaniu użytkowników do list na podstawie danych przesłanych do Analytics przez platformę Measurement Protocol (standardowe konto Analytics i Analytics 360) lub funkcję importu podczas zapytań (Analytics 360) Analytics ma 30 dni, by dodać ich do sieci wyszukiwania oraz reklamowej (więcej informacji).
 8. Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurujesz samodzielnie próbkowania za pomocą sampleRate (analytics.js) lub setSampleRate (ga.js) (co wymusi próbkowanie przed wysłaniem danych do Analytics), próbkowanie Analytics nie będzie miało wpływu na liczbę użytkowników branych pod uwagę jako odbiorców. Próbkowanie Analytics może wpływać na prognozę wielkości grupy odbiorców, ale nie na samych odbiorców.
 9. Okres członkostwa to liczba dni, w których użytkownik pozostaje w grupie odbiorców. Ustaw tę wartość na dowolną liczbę od 1 do 540.
 10. Podaj nazwę listy odbiorców, a następnie kliknij Następny krok.
 11. Wybierz Konta docelowe odbiorców i w menu + Dodaj miejsca docelowe wybierz konta, na których chcesz użyć listy odbiorców. Do kont docelowych należą: sieci wyszukiwania i reklamowa Google (np. Google Ads – sieć reklamowa, RLSA w Google Ads, Display & Video 360 i Google Ad Manager) oraz usługi, np. Optymalizacja Google, w której możesz używać list odbiorców do eksperymentowania lub personalizacji. Jeśli masz konto menedżera Google Ads, również kwalifikuje się ono do użycia.

  Jeśli lista odbiorców obejmuje takie dane jak wiek, płeć lub dowolne z wymiarów zainteresowań, możesz ją opublikować tylko w Google Ads (sieć reklamowa) i Analytics.

  Jeśli lista odbiorców zawiera sekwencje, nie możesz jej opublikować w Analytics.
 12. Kliknij OK, a następnie Opublikuj.

Podczas tworzenia nowej listy odbiorców Analytics zapełnia ją danymi z maks. 30 dni, dzięki czemu od razu możesz zacząć jej używać w ciągu 24–48 godzin. Jeśli posiadasz dane z mniej niż 30 dni, Analytics użyje dostępnych danych.

Jeśli korzystasz z importu podczas zapytań, Analytics uzupełni też listę odbiorców po dodaniu nowego schematu importu podczas zapytań i za każdym razem, gdy nowe dane importu podczas zapytań staną się dostępne.

 

Tworzenie nowej definicji listy odbiorców

Jeśli nie chcesz korzystać z zalecanej listy odbiorców, kliknij Utwórz nową, by utworzyć nową listę odbiorców opartą na segmencie zdefiniowanym przez Ciebie. Zobacz przykłady list odbiorców remarketingu.

Kreator listy odbiorców, bez filtrów

Po zakończeniu konfigurowania grupy odbiorców kliknij Zastosuj.

Definicja odbiorców

 

Jeśli definicja grupy odbiorców zawiera warunek wykluczenia, pojawia się dodatkowe pole i masz możliwość wyboru trwałego lub tymczasowego usuwania użytkowników z tej grupy odbiorców. Więcej informacji

Jeśli definicja odbiorców zawiera filtry na poziomie użytkownika, pojawi się opcja Zakres dni. Dzięki niej wszyscy użytkownicy, którzy w wyznaczonym okresie spełnili ustalone przez Ciebie kryteria odbiorców, zostają dodani do listy odbiorców, gdy następnym razem zainicjują sesję w Twojej witrynie.

Więcej informacji o sposobie oceny filtrów.

 

Importowanie segmentu

Możesz zaimportować segment i na jego podstawie utworzyć listę odbiorców. Aby zdefiniować listę odbiorców, kliknij Importuj segment i wybierz jeden spośród segmentów dostępnych w danej usłudze.

 

Edytowanie listy odbiorców

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz edytować listę odbiorców.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Definicje list odbiorców > Odbiorcy.
 4. Na liście istniejących już list odbiorców kliknij nazwę listy odbiorców, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Kliknij Edytuj obok pozycji Źródło odbiorców, Definicja odbiorców lub Konta docelowe odbiorców.

  Jeśli zmienisz źródło (widok raportów) lub definicję, nowi użytkownicy są dodawani na podstawie nowego źródła lub nowej definicji, a istniejący użytkownicy dodani na podstawie poprzedniego źródła lub poprzedniej definicji pozostają bez zmian przez cały okres członkostwa.

  Jeśli zmienisz konta docelowe odbiorców, możesz zamknąć listę odbiorców dla danych kont docelowych, aby w tym kontekście nie byli do niej dodawani użytkownicy. Edytowanie listy na nowo pozwala ponownie otworzyć listę odbiorców dla danego miejsca.

Zamykanie, usuwanie i ponowne otwieranie listy odbiorców

Jeśli zamkniesz listę odbiorców, nie będą do niej dodawani użytkownicy. Możesz jednak nadal wyświetlać reklamy użytkownikom z tej listy do końca okresu członkostwa.

Jeśli usuniesz listę odbiorców, zniknie ona ze wszystkich miejsc docelowych. Nie będzie też można wyświetlać reklam użytkownikom z tej listy według kryterium odbiorców.

Listę odbiorców możesz zamknąć dla danego miejsca docelowego podczas jej edytowania.

Aby za jednym razem zamknąć listę odbiorców dla wszystkich miejsc docelowych:

 • Edytuj listę odbiorców, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij Zamknij odbiorców.

Aby usunąć listę odbiorców:

 • Zamknij ją dla wszystkich miejsc docelowych, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij Usuń odbiorców.

Aby ponownie otworzyć listę odbiorców, która została zamknięta dla wszystkich miejsc docelowych:

 • Edytuj listę odbiorców, a następnie otwórz ją dla pojedynczego miejsca docelowego.

Tworzenie i edytowanie list odbiorców przez interfejs Management API

Interfejs Google Analytics Management API oferuje opcje automatycznego tworzenia i edytowania list odbiorców. Więcej informacji

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?