Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Remarketingové publikum v službe Analytics

Znovu zaujmite publikum, ktoré pravdepodobne uskutoční konverziu.

Remarketingové publikum je zoznam súborov cookie alebo identifikátorov mobilnej reklamy. Predstavuje skupinu používateľov, ktorých pozornosť chcete znova upútať, pretože je pravdepodobné, že uskutočnia konverziu. Remarketingové publiká vytvárate na základe správania používateľov na webe alebo v aplikácii a tieto publiká potom použijete ako základ pre remarketingové kampane vo svojich reklamných účtoch, ako je účet Google Ads alebo Display & Video 360.

Obsah tohto článku:

Identifikácia správania

Môžete použiť širšie kritériá správania (napríklad spustenie relácie na vašom webe alebo spustenie aplikácie) alebo užšie kritériá (napríklad interakcia s konkrétnymi výrobkami).

Môžete napríklad vytvoriť nasledujúce remarketingové publiká a upútať pozornosť používateľov pomocou nasledujúcich druhov reklamy.

Kritériá publika Typ reklamy
Používatelia, ktorí zobrazili stránky s podrobnosťami o výrobku, ale nepridali tieto položky do svojich košíkov Reklamy na položky, ktoré nepridali do svojich košíkov
Používatelia, ktorí pridali položky do svojich košíkov, ale nedokončili svoje nákupy Reklamy s kódom zľavy na položky v ich košíkoch
Používatelia, ktorí si kúpili položky X a Y Reklamy na súvisiacu položku Z

Keď správanie používateľa spĺňa kritériá, ktoré ste zadali, priradený súbor cookie alebo reklamný identifikátor zariadenia sa pridá do príslušného publika. Keď používatelia s týmito súbormi cookie alebo identifikátormi navštívia neskôr weby v Obsahovej sieti Google alebo vo Vyhľadávaní Google, spĺňajú podmienky na zobrazenie jednej z vašich remarketingových reklám v prípade, že vyhráte reklamnú aukciu.

Po dostatočnom oboznámení sa s remarketingom si môžete vytvoriť kreatívy prispôsobené na mieru a využiť rôzne osvedčené postupy pre remarketing.

 

Prehľad vytvárania a používania remarketingových publík

Remarketingové publiká môžete používať v službách Google Ads a Display & Video 360. Integrácia so službou Google Ads je k dispozícii pre všetky účty Analytics. Integrácia so službou Display & Video 360 je k dispozícii iba pre účty Google Analytics 360.

Remarketingové publikum vytvoríte tak, že zadáte kritériá publika a identifikujete reklamné účty, v ktorých chcete publikum používať.

Ak chcete konkretizovať kritériá publika, môžete:

 • vyberať z definícií vopred nakonfigurovaných publík,
 • vytvoriť definíciu nového publika,
 • importovať segment.

Po uložení sa publikum sprístupní v reklamných účtoch, ktoré ste uviedli, a môžete ho použiť v remarketingových kampaniach spravovaných v týchto účtoch.

Ak chcete v službe Google Ads používať publikum, musíte ho pridať do aspoň jednej zo svojich reklamných skupín.

Publikum môžete zverejniť až v 10 reklamných účtoch jednotlivo alebo naraz (napr. účtoch správcu Google Ads, účtoch Google Ads na zobrazovanie reklám, Display & Video 360). Účet správcu Google Ads sa započítava ako 1 z 10, ale publikum je k dispozícii pre všetky podradené účty daného účtu správcu.

Publikum môžete zverejniť v neobmedzenom počte nereklamných účtov, ako sú Optimalizácia alebo Analytics.

V jednom účte Analytics môžete zverejniť najviac 50 publík.

Integrácia so službou Google Ads

Integrácia so službou Google Ads ponúka niektoré ďalšie možnosti, ktoré rozširujú štandardný remarketing v službe Google Ads:

 • Vytváranie remarketingových zoznamov na základe údajov zo služby Analytics. Môžete si vytvoriť publiká z metrík a dimenzií služby Analytics (napríklad Trvanie relácie, MestoSplnenia cieľov) a upútať pozornosť používateľov, ktorí na vašom webe vykonali určitú sekvenciu akcií (napríklad používatelia, ktorí navštívili stránku výrobku A a potom klikli na tlačidlo Pridať do košíka).
 • Aktivácia remarketingu jednoduchým nastavením na karte Správca v službe Analytics. Nemusíte vykonávať žiadne ďalšie zmeny kódu ani na svoj web pridávať ďalšie remarketingové značky.

Remarketingové publikum musí zahŕňať minimálne 100 jedinečných súborov cookie, aby mohla Obsahová sieť Google zobrazovať reklamy pre dané publikum. Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní musia obsahovať minimálne 1 000 jedinečných súborov cookie. Tieto požiadavky na minimálny počet súborov cookie sú rovnaké pre pixely sledovania v službe Google Ads aj Analytics.

Remarketingové značky Google Ads verzus kód sledovania služby Analytics a import údajov

Remarketingová značka Google Adskód sledovania služby Analytics vyžadujú odlišné spôsoby implementácie a zhromažďujú odlišné údaje. Analytics ponúka aj import údajov, ktorý umožňuje importovať široké spektrum ďalších údajov nad rámec toho, čo zhromažďujete pomocou kódu sledovania.

V službe Google Ads vytvárate remarketingové zoznamy z údajov zhromaždených remarketingovou značkou. V službe Analytics vytvárate remarketingové publiká z akýchkoľvek údajov, ktoré máte v tejto službe k dispozícii. Tieto dva zdroje môžete skombinovať v účte Google Ads prepojenom s účtom Analytics.

Google Ads Analytics
Weby: pre weby generujete ďalšiu remarketingovú značku a potom pridávate ďalšiu značku na webové stránky.

Aplikácie: pre aplikácie generujete remarketingový identifikátor a potom identifikátor pridávate do svojej aplikácie.

Ďalšie informácie
Weby: používate existujúci kód sledovania Analytics a povoľujete remarketing z nastavení vlastníctva Analytics.

Aplikácie: upravíte kód sledovania, ktorý ste zahrnuli do svojej aplikácie.

Ďalšie informácie
Môžete vytvoriť remarketingové zoznamy založené na týchto pravidlách:

Weby:
 • návštevníci stránky;
 • návštevníci stránky, ktorí nenavštívili inú stránku;
 • návštevníci stránky, ktorí navštívili aj inú stránku;
 • návštevníci stránky počas konkrétnych dátumov;
 • návštevníci stránky s konkrétnou značkou.
Aplikácie:
 • všetci používatelia aplikácie;
 • ľudia, ktorí nedávno použili alebo nepoužili aplikáciu;
 • ľudia, ktorí používajú konkrétne verzie aplikácie;
 • ľudia, ktorí v danej aplikácii vykonali konkrétne akcie.
Remarketingové publikum môžete vytvoriť na základe akýchkoľvek údajov služby Analytics vrátane:
 • všetkých predvolených údajov služby Analytics,
 • údajov importovaných z prepojených účtov Google Ads,
 • údajov importovaných z prepojených účtov Google Marketing Platform,
 • údajov importovaných prostredníctvom importu údajov (napr. údajov o riadení vzťahov so zákazníkmi, metadát výrobkov, vlastných údajov).
Remarketingové zoznamy sú pre Google Ads natívne Remarketingové publiká sú natívne pre Analytics a sú zdieľané s prepojenými účtami Google Ads uvedenými v nastaveniach publika
Značky Google Ads nastavujú súbory cookie pre reklamy.
Napríklad používateľ bez súboru cookie pre reklamy príde na web, ktorý používa remarketingovú značku Google Ads, pričom dôjde k nastaveniu súboru cookie pre reklamy a používateľ bude pridaný na remarketingový zoznam.
Značky kódu sledovania Analytics čítajú súbory cookie pre reklamy.
Ak napríklad používateľ bez súboru cookie pre reklamy príde na web, ktorý má kód sledovania s aktivovaným remarketingom v službe Analytics, súbor cookie pre reklamy nebude nastavený a používateľ nebude pridaný na remarketingový zoznam.
Remarketingové zoznamy môžete použiť v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti Google Remarketingové publiká môžete použiť v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti Google

 

Ďalší postup

 1. Aktivujte reklamné funkcie v službe Analytics.
 2. Zistite, ako vytvoriť remarketingové publikum.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false