Lär dig hitta i Analytics

De viktigaste funktionerna och kontrollerna i Analytics-rapporterna.

Nybörjare på Analytics? Bekanta dig med de viktigaste rapportverktygen och kontrollerna i gränssnittsöversikten och de numrerade avsnitten nedan.

Karta över rapporteringsgränssnittet

Obs! Vilka funktioner och sidor du har åtkomst till i Analytics beror på din behörighet. Dessutom är vissa funktioner bara tillgängliga för 360-användare. Därför kanske du inte ser alla delar och funktioner som beskrivs här.

Innehåll i artikeln:
Navigation links

Sökvägslänkarna högst upp på varje sida i Analytics ger dig tillgång till organisationerna och produktkontona på Google Marketing Platform samt Analytics-konton, egendomar och vyer som är kopplade till de aktuella inloggningsuppgifterna

 • Organisation: Representationen av ditt företag inom Google Marketing Platform samt administrationsramen för ditt företags produktkonton och användare. Läs mer
 • Produktkonton: Andra produktkonton på Google Marketing Platform som Taggstyrning och Optimize.
 • Konto: Din åtkomstpunkt för Analytics och den högsta organisationsnivån inom produkten.
 • Egendom: En webbplats, mobilapp eller enhet (t.ex. en informationskiosk eller kassaenhet). Ett konto kan innehålla en eller flera egendomar.
 • Vy: din åtkomstpunkt för rapporter, en definierad datavy från en egendom.

Läs mer om konton, egendomar och vyer.

 

Använd sökrutan när du vill söka i Analytics efter rapporter, ställa frågor och fråga om hjälpinnehåll.

Tillbaka till början

2 Diagnostik och Google-konton

Varje sida i Analytics ger dig även tillgång till aviseringar och diagnostiska meddelanden, och du kan hantera dina Analytics-användarinställningar och dina Google-konton.

 • Klicka på om du vill se meddelanden som skapades av Analytics automatiserade diagnostik.
 • Klicka på om du vill ändra användarinställningarna, skicka feedback till Google eller få hjälp med Analytics.
 • Klicka på om du vill hantera ditt Google-konto och logga ut från Analytics.
Tillbaka till början

3 Rapportnavigering

Här kommer du åt alla dina rapporter.

I hjälpcentret för Analytics hänvisar vi till rapporterna så här: Förvärv > All trafik. Det betyder rapporten All trafik i kategorin Förvärv.

Tillbaka till början

4 Åtgärdsfältet

Åtgärdsfältet visas längst upp i Analytics-rapporterna. Åtgärdsfältet innehåller rapportrubriken, urvalet i procent, rapportkontrollerna och en länk till panelen Intelligence.

 • Urvalet i procent anger hur stor andel av sessionerna inom datumintervallet som har tagits med i rapporten. Du kan växla mellan ett mindre urval (snabbare svarstid, lägre precision) eller ett större urval (långsammare svarstid, större precision).
 • Klicka på Spara om du vill spara rapportens aktuella konfiguration.
 • Klicka på Exportera om du vill exportera och använda din rapportdata i andra program, som Excel.
 • Klicka på Dela om du vill dela en rapport, även om mottagarna inte har Analytics-konton.
 • Klicka på Intelligence för att öppna Intelligence-panelen, där du kan se statistik som tagits fram med Analytics maskininlärning och ställa frågor på vanligt språk om informationen.
Tillbaka till början

5 Lägg till segment, ange datumintervall

All segments

Segment är delmängder av Analytics-data. Du kan lägga till segment i en rapport om du vill jämföra olika delmängder av data.

 • Klicka på + Lägg till segment när du vill lägga till befintliga segment eller skapa nya.
 • Klicka på ett segment för att redigera, kopiera eller ta bort det. (Du kan inte redigera systemets standardsegment.)

Med datumväljaren kan du ändra rapportens datumintervall och välja ett datumintervall som du vill jämföra med.

Tillbaka till början

6 Rapportflikar

Explorer tab

I Analytics-rapporter visas data på en eller flera flikar, vilket ger flera olika vyer av datan på en och samma plats. De flesta standardrapporter har fliken Utforskaren, som normalt sett har två delar: ett diagram över din data och en datatabell under det. Vissa rapporter har ytterligare flikar som Översikt eller Kartöversikt.

Använd mätvärdesgrupplänkarna under flikens etikett för att se vilka mätvärden som visas i datatabellen, t.ex. Översikt, Webbplatsanvändning, Målinställning 1.

Tillbaka till början

7 Diagram

Upptill på de flesta flikarna i Utforskaren visas informationen i form av ett diagram. Det här är diagramkontrollerna:

 • Mätvärdesväljare: Ändra vilka mätvärden som visas i diagrammet. Du kan jämföra två mätvärden i diagrammet, till exempel Sessioner kontra Avvisningsfrekvens. Du hittar kontrollen under länkarna till mätvärdesgruppen.
 • Knappar för diagrammets tidsaxel: Ändra tidsskalan för diagrammet. Välj mellan dag, vecka och månad. Du hittar kontrollen till höger om mätvärdesväljaren.
 • Diagramtypsknappar: Ändra diagramvyn. Välj mellan linjediagram och rörelsediagram. Du hittar kontrollen bredvid tidsaxelknapparna.
 • Klicka på om du vill öppna panelen Kommentarer. Du kan skriva en anteckning direkt i rapporten. Du hittar kontrollen under tidsaxeln.
När personerna som har skapat kommentarer tar bort sina Google-konton raderas även kommentarer de har gjort i Analytics-vyer, oavsett om de är delade eller privata.
Tillbaka till början

8 Datatabell

I den nedre delen av fliken Utforskaren visas data i form av en tabell. Vilken primär dimension och vilket primärt mätvärde som visas beror på rapporttypen och på vilken mätvärdesgrupp du har valt bland kontrollerna på fliken Utforskaren.

Det här är datatabellkontrollerna:

 • Länkar till den primära dimensionen: Ändra den primära dimensionen i rapporten.
 • Knappar för diagramrader: Lägg till rader som du har valt i diagrammet.
 • Menyn Sekundär dimension: Lägg till en dimension i rapporten.

  Du kan ta bort en sekundär dimension genom att klicka på X i dimensionskolumnens rubrik.

 • Menyn Sorteringstyp: Byt ordning på raderna i datatabellen. Alternativen är:
  • Standard: Enkel alfanumerisk ordning. Standardordningen är från högt till lågt. Byt ordning genom att klicka på kolumnrubriken.
  • Absolut ändring: Jämförelsedata i datumintervallet sorteras efter ändringsgrad i stället för absoluta värden.
  • Viktat: Procentvärdena sorteras efter vikt i stället för numerisk ordning.
 • Sök: Endast rader som matchar söktermen visas. Klicka på avancerat om du vill ange mer avancerade filter.
 • Knappar för tabellvy: Ändra hur datatabellen visas. Alternativen är:
  • Data graph button icon Data: Informationen visas i tabellform. Det här är standardinställningen.
  • Percentage graph button icon Procent: Ett cirkeldiagram visar det valda mätvärdet kontra totalvärdet.
  • Performance graph button icon Resultat: Ett liggande stapeldiagram visar det valda mätvärdets relativa resultat.
  • Comparison graph button icon Jämförelse: Ett stapeldiagram visar det valda mätvärdet relativt genomsnittet på webbplatsen.
  • Term cloud button icon Ordmoln: Sökordens resultat visas grafiskt (inte tillgängligt i alla rapporter).
  • Pivot graph button icon Pivot: Informationen i tabellen ordnas om i vissa rapporter genom att pivotera data runt en andra dimension.

Dessutom finns ett antal ytterligare kontroller som inte syns i gränssnittsöversikten högst upp i den här artikeln:

 • Kontroller för sidnumrering: Ändra hur många rader som visas, öppna en viss sida med data och bläddra en sida i taget med hjälp av kontrollerna under datatabellen.
 • Länk för att uppdatera rapporten: Uppdatera informationen i rapporten genom att klicka på länken längst ned på sidan, bredvid rapportdatumet.

Tolka och använda datatabellen

Den första kolumnen i tabellen är den primära dimensionen. Rapportinformationen grupperas efter den kolumnen. Om du väljer en sekundär dimension visas denna i nästa kolumn. Då grupperas din data ytterligare. De resterande kolumnerna i tabellen är mätvärden som är kopplade till de valda dimensionerna.

Du kan göra en mängd olika saker direkt på tabellen, till exempel:

 • Markera en rad genom att markera kryssrutan framför raden. Sedan kan du placera in de markerade raderna i diagramvyn genom att klicka på Placera rader.
 • Håll muspekaren över ikonen ? i en cell i kolumnen om du vill se en definition av dimensionen eller mätvärdet.
 • Sortera tabellen efter en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Sorteringen sker i ASCII-ordning. Klicka på Sorteringstyp om du vill göra en mer avancerad sortering.
Längst upp på sidan
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?