Familiarizați-vă cu Google Analytics

Aflați care sunt funcțiile și comenzile principale ale unui raport Google Analytics.

Este prima dată când folosiți Google Analytics? Utilizați această hartă a interfeței și secțiunile numerotate de mai jos pentru a vă familiariza cu principalele instrumente și comenzi de raportare.

Harta interfeței de raportare

Notă: accesul la anumite funcții sau pagini din Analytics depinde de permisiunile dvs. În plus, anumite funcții sunt disponibile numai pentru utilizatorii Google Analytics 360. Ca atare, este posibil să nu vedeți toate elementele sau funcțiile descrise aici.

În acest articol:
Navigation links

Linkurile de navigare din partea de sus a fiecărei pagini din Google Analytics vă oferă acces la organizațiile și conturile produselor Google Marketing Platform și la conturile, proprietățile și vizualizările Analytics asociate datelor dvs. de conectare actuale.

 • Organizația: în Google Marketing Platform, reprezentarea companiei și cadrul de administrare pentru conturile de produse și utilizatorii companiei. Aflați mai multe
 • Conturile de produs: alte conturi de produs Google Marketing Platform, cum ar fi Manager de etichete și Optimize.
 • Contul: punctul de acces la Google Analytics și cel mai înalt nivel de organizație în cadrul produsului.
 • Proprietatea: un site web, o aplicație mobilă sau un dispozitiv (de exemplu: un chioșc sau un dispozitiv POS). Un cont poate conține una sau mai multe proprietăți.
 • Vizualizare: punctul dvs. de acces la rapoarte, o vizualizare definită a datelor privind vizitatorii dintr-o proprietate.

Aflați mai multe despre conturi, proprietăți și vizualizări.

 

Folosiți caseta de căutare pentru a căuta rapoarte în Analytics, pentru a adresa întrebări sau pentru a crea interogări privind conținutul de ajutor.

Înapoi sus

2 Diagnosticarea și Conturile Google

Fiecare pagină Analytics vă oferă, de asemenea, acces la notificări și la mesaje de diagnosticare și vă permite să gestionați setările de utilizator Analytics și conturile Google.

 • Dați clic pe pentru a vedea mesajele generate de diagnosticele automatizate Analytics.
 • Dați clic pe pentru a modifica setările utilizatorului, pentru a trimite feedback la Google sau pentru a obține ajutor în utilizarea Analytics.
 • Dați clic pe pentru a vă gestiona Contul Google și pentru a vă deconecta de la Analytics.
Înapoi sus

3 Navigarea în rapoarte

De aici puteți accesa toate rapoartele proprii.

În Centrul de ajutor Google Analytics veți vedea referințe la rapoarte de tipul acesta: Achiziție > Tot volumul de trafic. Aceasta este o prescurtare care înseamnă „raportul Tot volumul de trafic din categoria Achiziție”.

Înapoi sus

4 Bara de acțiuni

Bara de acțiuni se afișează în partea de sus a rapoartelor în Analytics. Aceasta include titlul raportului, procentajul de exemple, comenzile care au efect asupra raportului ca întreg și un link spre panoul Inteligență.

 • Procentajul de exemple vă arată ce procentaj din sesiunile incluse în intervalul de date este inclus în raport. Puteți să comutați între un eșantion mai mic (timp de răspuns mai scurt, precizie mai scăzută) și un eșantion mai mare (timp de răspuns mai lung, precizie mai mare).
 • Dați clic pe Salvați pentru a salva configurația actuală a raportului.
 • Dați clic pe Exportați pentru a exporta datele din raport, astfel încât să poată fi utilizate în alte aplicații, precum Excel.
 • Dați clic pe Distribuiți pentru a distribui un raport, chiar dacă destinatarii nu au conturi Analytics.
 • Dați clic pe Inteligență ca să deschideți panoul Inteligență, în care găsiți statistici generate prin învățarea automată Analytics și puteți să căutați în date folosind limbajul natural.
Înapoi sus

5 Adăugarea segmentelor, setarea intervalului de date

All segments

Un segment este un subset al datelor Google Analytics. Pentru a compara diferite subseturi de date, adăugați segmente într-un raport.

 • Dați clic pe +Adăugați segment pentru a adăuga segmente existente sau pentru a crea unele noi.
 • Dați clic pe un segment pentru a-l edita, copia sau șterge. (Segmentele prestabilite ale sistemului nu pot fi modificate.)

Modificați intervalul de date al raportului și alegeți intervalele de date de comparat folosind selectorul de date.

Înapoi sus

6 Filele rapoartelor

Explorer tab

Rapoartele Analytics afișează datele în una sau mai multe file, oferind mai multe vizualizări ale datelor într-un singur loc. Majoritatea rapoartelor standard includ o filă Explorator, care în mod obișnuit conține 2 părți: un grafic ale datelor dvs. în partea de sus și un tabel cu date în partea de jos. Unele rapoarte includ file adiționale, precum Prezentare generală sau Acoperire geografică.

Folosiți linkurile grupului de valori de sub eticheta filei pentru a vedea ce valori sunt afișate în tabelul de date, de exemplu:, Rezumat, Utilizarea site-ului, Set de obiective 1.

Înapoi sus

7 Graficul

Porțiunea din partea de sus a celor mai multe file Explorator prezintă o afișare grafică a datelor. Printre comenzile din grafic se numără:

 • selectorul de valori pentru grafic: schimbați valorile prezentate în afișarea graficului. Puteți compara două valori în grafic; de exemplu, Sesiuni vs. Rata de respingere. Se află sub linkul grupului de valori.
 • butoanele pentru scara de timp a graficului: schimbați scara de timp folosită de grafic. Alegeți dintre zi, săptămână sau lună. Se află în partea dreaptă a selectorului de valori pentru grafic;
 • butoanele pentru tipul de grafic: schimbați modul de afișare a graficului. Alegeți grafic liniar sau diagramă de mișcare. Se află lângă butoanele pentru scara de timp a graficului;
 • dați clic pe pentru a deschide panoul Adnotări. Puteți să plasați o notă direct în raport. Această comandă se află exact sub axa de timp a graficului.
Când creatorii Adnotărilor își șterg Conturile Google, sunt șterse și Adnotările create de ei pentru vizualizări Analytics, indiferent dacă acestea au fost publice sau private.
Înapoi sus

8 Tabelul de date

Porțiunea din partea de jos a filei Explorator afișează datele sub formă de file. Parametrul și valorile principale afișate depind de tipul de raport și de grupul de valori selectate în comenzile din fila Explorator.

Printre comenzile din tabelul de date se numără:

 • linkurile pentru parametrul principal: schimbați parametrul principal din raport;
 • butonul Reprezentaţi grafic rândurile: adăugați rândurile selectate de dvs. în grafic;
 • meniul pentru parametrul secundar: adăugați un alt parametru în raport.

  Pentru a șterge un parametru secundar, dați clic pe X în antetul de coloană al parametrului.

 • meniul Tip de ordonare: schimbați ordinea din tabelul de date. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni:
  • Standard: ordonare alfanumerică simplă. Ordinea standard este de la ridicat la scăzut. O puteți modifica dând clic pe antetul de coloană.
  • Modificare absolută: ordonează datele de comparare a intervalelor de date în funcție de amploarea modificării, nu de valori absolute;
  • Ponderată: ordonează datele procentuale în ordinea importanței, nu în ordine numerică.
 • Căutare: afișează numai rândurile care corespund termenului dvs. de căutare. Dați clic pe avansat pentru a filtra tabelul cu date în moduri mai complexe.
 • butoanele pentru Afișarea tabelului: schimbați modul în care se afișează tabelul de date. Printre opțiuni se numără:
  • Data graph button icon Date: afișează datele sub formă de tabel. Aceasta este vizualizarea prestabilită a tabelului.
  • Percentage graph button icon Procentaj: afișează o diagramă radială, care prezintă contribuția valorii selectate la total;
  • Performance graph button icon Performanță: afișează un grafic cu bare orizontale, care arată performanța relativă pentru valoarea selectată;
  • Comparison graph button icon Comparație afișează un grafic cu bare care cumulează performanța valorilor selectate în comparație cu valoarea medie la nivel de site;
  • Term cloud button icon Cloud de termeni: afișează o reprezentare vizuală a performanței cuvintelor cheie (nu este disponibil pentru toate rapoartele);
  • Pivot graph button icon Tabel pivot: reorganizează informațiile din tabel pentru anumite rapoarte, aranjând datele în funcție de un al doilea parametru.

Există câteva comenzi suplimentare care nu apar în imaginea hărții interfeței de la începutul acestui articol:

 • comenzile Paginație: schimbați numărul de rânduri afișate, accesați o anumită pagină cu date sau navigați de la o pagină la alta utilizând comenzile de sub tabelul de date;
 • linkul Actualizați raportul: actualizați datele afișate în raport dând clic pe linkul din partea de jos a paginii, de lângă data generării.

Interpretarea tabelului de date și interacționarea cu acesta

Prima coloană din tabel este parametrul principal. Datele dvs. sunt grupate în funcție de această coloană. Dacă selectați un parametru secundar, acesta apare în coloana următoare, grupând mai mult datele. Coloanele rămase în tabel sunt valorile asociate parametrilor selectați.

Puteți efectua un număr de acțiuni direct în tabel, cum ar fi:

 • utilizați casetele de selectare care precedă un rând pentru a-l selecta. Apoi, puteți să adăugați rândurile selectate în grafic utilizând butonul Adăugați rânduri.
 • plasați cursorul pe pictograma ? dintr-o etichetă de coloană pentru a vedea o definiție a parametrului sau valorii respective;
 • ordonați tabelul în funcție de o coloană dând clic pe antetul de coloană. Notă: aceasta este o ordonare ASCII simplă. Pentru a efectua o ordonare mai complexă, utilizați butonul Tip de ordonare.
Înapoi sus
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?